Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZGÜ İNSAN KAYNAKLARI & İDARİ HİZMETLER. KARİYER VE MESLEK SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZGÜ İNSAN KAYNAKLARI & İDARİ HİZMETLER. KARİYER VE MESLEK SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1 ÖZGÜ İNSAN KAYNAKLARI & İDARİ HİZMETLER

2 KARİYER VE MESLEK SEÇİMİ

3 Kariyer; günlük hayatta sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Kariyer sahibi olmak, kariyer yapmak, kariyer planlamak gibi... Bu terim veya kelime, kimilerine göre iş hayatında herhangi bir meslek sahibi olmak ve yükselmek, iş dünyasında bir konuma sahip olmak gibi çok anlama gelmektedir. İçeriğini genişletebilirsiniz. Ama asıl olan kariyerin tanımı değil, onun planlamasının ve gelişimi konularıdır. KARİYER

4 Kariyer, (career) bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümüdür. Kariyer basamakları (career stages) bir çalışanın iş yaşamı boyunca geçirdiği ve araştırma, yerleşme, orta kariyer, geç kariyer ve iniş şeklinde isimlendirilen beş kariyer aşaması Kariyer geliştirme, (career development) insanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi tüm eylemler ve faaliyetlerdir. KAVRAMLAR

5 Kariyer planlama, (career planning) kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir. KAVRAMLAR

6 Kariyer yönetimi, (career management) insan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

7 Kariyer planlamanın Şimdiki zaman boyutu sizin sahip olduğunuz avantajlarınız ve dezavantajların, yetkinliklerinizin ortaya çıkarıldığı boyuttur. Unutulmaması gerekir ki; yapılacak meslek tercihi sizin güçlü ya da zayıf yönlerinizden birisi olacak. Gelecek zaman boyutu ise, sizin bireysel olarak gelecekte nerede olmak istediğiniz sorusuna cevap verdiğiniz boyuttur. Strateji oluşturmak ise, sizin şu anki durum ile geleceğe nasıl gideceğiniz sorusunun cevabını arama gayretidir. Kariyer Planlamanın Boyutları

8 Sahip olduğunuz yetkinliklere ve kişilik özelliklerinize dayanarak;  1 yıl sonra nerede olmak istersiniz?  5 yıl sonra nerede olmak istersiniz?  Hedefe ulaşmak için ne gibi eksikliklerim var?  1 yıl sonra hedefime ulaşmak için şimdi ne yapmalıyım?  5 yıl sonraki hedeflerime ulaşmak için şimdiden ne yapmalıyım?  Kişisel olarak belirledim misyonun ve vizyonum nedir? Bu süreçte aşağıdaki sorulara mutlaka cevap bulunması gerekmektedir.

9

10 Bu süreçte işin omurgasını Kariyer planlaması ve meslek seçimi oluşturur. Birey bu aşamada yaşamı boyunca yer alacağı faaliyetlerin ve üstleneceği görevlerin dökümünü oluşturarak bir çalışma yapmalı ve bir plan çerçevesinde ona ulaşmak için yol haritası çıkarmalıdır. KARİYER

11 Bireyler gerek özel ve gerek profesyonel iş hayatlarında en ideal olana ulaşmak, kendileri için en uygun kariyer alanını bulmak ve o alanda da ulaşabilecekleri en yüksek konuma gelmeyi hedeflerler. Bu nedenle kişinin yapmak istediği ve ona en uygun mesleği bulması oldukça önemlidir. KARİYER

12 Her bireyin hayat tarzı, karakteri, hayata bakışı bir diğerinden farklı olduğu için, kişi öncelikle kendini en iyi şekilde ifade edebileceği, hayat boyu uğraşmaktan sıkılmayacağı ve yapısına uygun olan mesleğe yönelmelidir. KARİYER

13 Meslek seçimi ve kariyer planlama temel olarak iki boyutta ele alınabilir. Bilgi boyutu kişinin kendisini tanıma bilgisine sahip olması ve meslek, piyasa, sektör ve pozisyon bilgisini içerir. Stratejik planlama boyutu ise kişinin şu anki durumundan ideal olmak istediği durumuna nasıl ulaşacağı sorusuna bulunması gereken cevabı içerir. MESLEK SEÇİMİ

14 Meslek: insanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır. Meslek, sadece para kazanma ve ekonomik ihtiyaçları karşılama aracı değildir. Birey, mesleki etkinlikleri yoluyla bir şeyler üreterek yeteneklerini, becerilerini kullanır; gizli güçlerini, kapasitesini geliştirir, başarılı olur ve doyum sağlar. Meslek, bireyin toplumda bir yer edinmesini, saygı görmesini ve her şeyden önemlisi bir işe yaradığı duygusunun yol açtığı doyuma ulaşmasını da sağlar. Meslek seçimi; bireyin kendisine uygun olan meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip, tercih edilen meslekler arasından, girme olasılığı en yüksek olana yönelmesidir. KAVRAMLAR

15  Hangi televizyon ve radyo programları ilginizi çekiyor?  Hobileriniz nelerdir?  Arkadaşlarınızla hangi konular hakkında konuşmaktan hoşlanıyorsunuz?  En hoşunuza giden meslek nedir?  Eğer yurtdışında eğitim almak için yeterli maddi olanağınız olsa, hangi alanda eğitim almak isterdiniz?  Eğer kullanabileceğiniz yüklü bir miktar para olsa, hangi sektöre yönelik girişim yapardınız?  Yaşantınızda en çok hayran olduğunuz ve takdir ettiğiniz kişi kim? Neden? Kendimize Uygun Meslekleri Seçerken Bize Yardımcı Olabilecek Sorular

16  En kolay tamamladığınız ve en başarılı olduğunuz projeler daha çok hangi kariyer alanıyla ilgili?  Hangi konulardaki kitapları okumaktan hoşlanıyorsunuz?  Hangi tür filmlerden hoşlanıyorsunuz?  Öldükten sonra hangi yönünüzle ve hangi başarınızla hatırlanmak isterdiniz?  Şu ana kadar hiç deneyiminizin olmadığı hangi alanda başarılı olacağınıza inanıyorsunuz?  Boş vakitlerinizde ne yapmaktan hoşlanırsınız?  Okulda en çok sevdiğiniz dersler nelerdi?  Ne tip yapıdaki insanlarla anlaşmanız daha kolay?  Hayalleriniz nelerdir? Kendimize Uygun Meslekleri Seçerken Bize Yardımcı Olabilecek Sorular

17 Bu sonuçları inceledikten sonra belli bir alana yöneliş görüyor musunuz? Yanıtlarınız sizin davranışlarınız ve duygularınız çerçevesinde size en uygun iş alanına yönelmenize yardımcı olacaktır. Sorulara verdiğiniz yanıtlar içinde sürekli tekrar eden noktalara dikkat edin. Soruları cevapladıktan sonra…

18 Şimdilerde alan seçimi yerine ders seçimi kavramı almıştır. Ders seçimleri sonrasında meslek seçimleri karşımıza çıkmaktadır. Meslek, bölüm ve üniversite derken seçmek bir şeylerden vazgeçmektir. Bir şey seçerken, bir şeylerden vazgeçmek değdiği kanaati bireyde oluşuyorsa doğru bir tercih yapmış demektir. Seçmek Kavramı

19 Seçmek

20 Bir üniversitenin yapmış olduğu araştırmanın sonuçları, gençlerin hangi meslekleri ve üniversiteleri tercih ettiğine dair bilgiler sunarken, bir yandan da hangi faktörlerden etkilendiğine dair ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmalar sonucunda; Seçmek

21 Meslek ve Bölüm Seçerken Kimlerden ve Nelerden Etkileniyorsunuz?  Rol Model Kişiler ……………………………………….43,11%  Aile ………………………………………..29,33%  Yakın Çevredeki Büyükler ………………………….. 27,11%  Popüler Kültür ……………………………………………20,89%  Yakın arkadaşlar …………………………………………17,33%  Dershane Rehber Öğretmeni…………………….. 11,56%  Okul Öğretmenleri ………………………………………7,56%  Dershane Öğretmenleri ………………………………. 6,22%  Okul Rehber Öğretmeni ………………………………. 3,56%  Ünlüler ………………………………………………………… 5,33% Seçimler

22 Üniversite Seçiminde Hangi Kriterler Sizin İçin Etkili  Mezuniyet Sonrası Kariyer İmkânları ……………………………………. 69,78%  Bulunduğu Şehir …………………………………………………………………… 62,67%  Akademik Kadro & Eğitim Kadrosu …………………………………………. 47,11%  Burs ve Yardım İmkânları ……………………………………………………….. 44,00%  Kişisel Gelişim İmkânları ……………………………………………………….. 42,67%  Sosyal İmkânlar ve Aktiviteler…………………………………………………. 37,78%  Öğrenim Ücretleri …………………………………………………………………… 34,67%  Yurt Dışı Bağlantıları ve Öğrenci Değişim İmkânları ……………….... 33,78%  Okulun Popülaritesi (Etiket, Marka Değeri) ……………………………… 22,67%  Arkadaşımın Orada Okuması………………………………………… …. 6,22% Seçimler

23 ÇALIŞMA HAYATI

24 İş dünyasında ki profesyoneller ; işlerini eksiksiz yapan, detaylara önem veren, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen kişilerdir. Kişiler görev ve sorumlulukları dahilinde içinde yer aldıkları yapıda belirli bir görev tanımı ve görev adı ile tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak oluştuğu düşünülen durumlardan zarar gördüğüne inanan kişiler, çalışma süreleri boyunca işlerinden çok, operasyondaki yerlerini ve pozisyon isimlerini düşünürler. Bu da onları kaygılı hallerde çalışmaya sevk eder. Kaygı ile çalışan kişilerinde iş verimliliği ister istemez azalır.

25 Bugün dünya üzerinde hak ettiği işlerde çalışmak için ülkelerindeki konjonktürel işsizlik sebebiyetiyle önemli fırsatların uzağında kalan gerçek profesyonellerin umurumda bile değil ; “pozisyon” isimleri…

26 Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlar ; Gerçek profesyoneller önlerine çıkan tüm fırsatları kendi lehlerine çevirmek adına her yolu dener ve aldıkları tüm sorumlulukları büyük bir titizlikle yerine getirmek için çaba sarf ederler. Çünkü ellerindeki işin öncelikle kazanca daha sonra başarılarla dolu bir kariyer yolcuğundaki önemli bir kilometre taşına dönüşmesini sağlamanın yolu buradan geçiyor.

27 Hizmet ettikleri Kuruma ve/veya şahısa faydalı olabilecek önemli işlerde ; yetenekleri doğrultusunda ellerinden gelenin fazlasını yapan ve hep daha fazla mücadele eden kişiler için başarılı olmak çok daha kolay olacaktır.

28 Çalışanların pozisyonlarını, yani görevlerini küçük görmeleri ; önce iş içinde verimsizleşmeye daha sonra da hızla motivasyon ve heyecan kaybı yaşamasına neden olmaktadır

29

30

31 Marthin Luther King’in de söylediği gibi ; “ Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo’nun resim yaptığı, Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup ’Burada işini çok iyi yapan, dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş’ desinler “

32 PELİN ÖZYILMAZ ÜSTÜN TEŞEKKÜRLER.


"ÖZGÜ İNSAN KAYNAKLARI & İDARİ HİZMETLER. KARİYER VE MESLEK SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları