Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Aralık, 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Aralık, 2015"— Sunum transkripti:

1 AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Aralık, 2015

2 AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
Yakacak ve Gıda Yardımları Birimi Eğitim Yardımları Birimi Özel Amaçlı Yardımlar Birimi

3 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
YAKACAK YARDIMLARI: 2003 yılından bu yana, her yıl alınan Bakanlar Kurulu Kararına’na istinaden, (2014 /70l4 sayılı BKK) Türkiye Kömür İşletmelerinden (TKİ) sağlanan kömür, il ve ilçelerdeki SYD Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere; En az 500’er kg olmak üzere, Bedelsiz olarak , Evlere teslim edilmek suretiyle yürütülen yardım programıdır.

4 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
Bu kapsamda, Kömürün TKİ’den teslim alınmasından vatandaşa ulaştırılması sürecinde ortaya çıkan giderlerin (Hamaliye, Nakliye vb.) SYD Vakıfları tarafından karşılanması esas olup, Vakıf imkânlarının yetmediği durumlarda dağıtılan kömürün nakliye ve işçilik giderleri belgelendirilmesi şartı ile Fon Kurulunun almış olduğu karar gereği Genel Müdürlüğümüzce takdir edilen tutarlar Vakıflara aktarılabilmektedir. ( tarih ve 2015/3 sayılı Fon Kurulu Kararı)

5 GIDA YARDIMLARI: SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
İhtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde SYD Vakıflarına birer periyodik pay tutarında kaynak aktarılması şeklinde yürütülen yardım programıdır. Periyodik pay aktarılması, her yıl yinelenen Fon Kurulu Kararlarına istinaden yapılmaktadır. ( tarih ve 2015/3 sayılı Fon Kurulu Kararı) Bunun yanı sıra, SYD Vakıflarının kendi mali imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahibi hanelere bahsi geçen dönemler dışında da gıda yardımı yapılabilmektedir.

6 EĞİTİM YARDIMLARI: SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI Eğitim Materyali Yardımı
Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe vb. Yardımlar Ücretsiz Kitap (MEB) Öğle Yemeği Yardımı (MEB) Tutuklu ve Hükümlülerin Açık Öğretim Kayıt ve Sınav Giderleri Diğer Eğitim Yardımları

7 EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI:
SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI: SYD Vakıflarının periyodik payları çerçevesinde ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin önlük, çanta, kırtasiye vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım türüdür. ÖĞRENCİ TAŞIMA, BARINMA, İAŞE vb. YARDIMLAR: MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarının giderilebilmesine yönelik giderlerin karşılanması şeklinde yürütülen yardım türüdür. ( tarih ve 2014/6 sayılı Fon Kurulu Kararı (Yurtlara ilişkin))

8 ÜCRETSİZ KİTAP YARDIMI:
SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ÜCRETSİZ KİTAP YARDIMI: eğitim öğretim yılından itibaren kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılmak suretiyle MEB tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kitapları ücretsiz verilmektedir. Bu kapsamda ayrılan kaynak Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan aktarılmaktadır (2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 56 ncı Maddesi) (2015 yılı için TL) ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI: Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren bu programda, Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan kaynak aktarılmaktadır (2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 56 ncı Maddesi) (2015 yılı için TL)

9 DİĞER EĞİTİM YARDIMLARI :
Eğitim yardımları başlığa altına girmeyen ama bu kategoride değerlendirilen yardım türleridir. İlk ve ortaöğretim okullarına devam eden ilköğretim öğrencileri için TEOG, ortaöğretim öğrencileri için LYS-YGS sınavlarına hazırlık kitap seti tedarik edilmesi konusunda maddi destek sağlanan yardım türüdür. 3294 sayılı kanun kapsamındaki ailelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına destek olunmasına yönelik yardım türüdür.* Vakıfların öğrencilerle alakalı olarak gezi faaliyetleri ile kültürel ve sportif faaliyetleri kapsamındaki yardım türüdür.* *( tarih ve 2014/3 sayılı Fon Kurulu Kararı )

10 Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okuluna devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında olan tutuklu ve hükümlülerin, öğrenimlerine kesintisiz olarak devam edebilmeleri için kayıt ve sınav giderlerinin karşılanması şeklinde yürütülen yardım türüdür. (Adalet Bakanlığı ile yapılan 3 yıllık protokol çerçevesinde, tarihine kadar devam edecektir.)

11 ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI Afet Yardımı Aşevi
Diğer Yardımlar

12 AFET / ACİL DURUM YARDIMLARI :
SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI AFET / ACİL DURUM YARDIMLARI : Beklenmedik bir anda gelişen ve umumi hayata müessir olan beşeri veya doğal olay sonucu mağdur olan veya herhangi bir nedenle acil sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik yardımlar şeklinde yürütülmektedir. 30 günlük dönemin yapılan ve yapılacak giderlerini kapsayacak şekilde Fon’dan aktarılan kaynak, Mülki İdare Amirince sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığına ve gelir durumuna bakılmaksızın acil durum ve afetten zarar görenlerin gıda, giyim, vb. temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılabilir. Bakan, bu süreyi arttırmaya yetkilidir. Ancak bu kapsamda yapılan yardımlar hiçbir surette kişilerin ticari ve zirai kayıplarını karşılayacak mahiyette kullanılamaz. ( tarih ve 2012/7 sayılı Fon Kurulu Kararı)

13 AŞEVİ YARDIMLARI : SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmesi şeklinde yürütülen yardım programıdır. ( tarih ve 2014/6 sayılı Fon Kurulu Kararı)

14 DİĞER YARDIMLAR: SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
Yardıma muhtaç ailelerin herhangi bir yardım kalemi altında değerlendirilemeyen muhtelif diğer ihtiyaçları bu programla karşılanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan ihtiyaç sahibi yabancıların (kamp dışında kalan ve emniyet birimlerince kayıt altına alınmış olan) gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarına yönelik sosyal yardımlar yapılabilmektedir. ( tarih ve 2015/4 sayılı Fon Kurulu Kararı) ( tarih ve 2014/5 sayılı Fon Kurulu Kararı (Kamu misafirhaneleri))

15 Bununla birlikte, SGK prim borçlarının ödenmesi halinde ailelerin sosyal güvenceye kavuşacakları, tabi oldukları kurumun sağlık yardımlarından faydalanacakları, düzenli ve sürekli bir gelire sahip olacakları göz önünde bulundurularak, kişilerin sosyal güvenlik prim borçları SYD Vakıflarının mali imkanları çerçevesinde karşılanabilmektedir. ( tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu Kararı) ( tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu Kararı (Çocuk evleri))

16 Sorularınız için: Teşekkür ederim…


"AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Aralık, 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları