Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Kasım 2015 Salı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Kasım 2015 Salı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Kasım 2015 Salı

2 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SABAH OLGU SUNUMU

3 2 yaş,kız hasta2 yaş,kız hasta Şikayet : öksürük ve burun akıntısıŞikayet : öksürük ve burun akıntısı

4 Hikaye 1 hafta önce öksürük, burun akıntısı şikayetleri ile sağlık ocağına başvuran hastaya amoksisilin-klavulanat ve parasetamol reçete edilmiş.1 hafta önce öksürük, burun akıntısı şikayetleri ile sağlık ocağına başvuran hastaya amoksisilin-klavulanat ve parasetamol reçete edilmiş. Şikayetleri gerileyen hastanın 3 gün önce şikayetleri yinelemesi üzerine tekrar dış merkeze başvurmuş.Şikayetleri gerileyen hastanın 3 gün önce şikayetleri yinelemesi üzerine tekrar dış merkeze başvurmuş. Dış merkezde direkt grafisi istenmiş.Dış merkezde direkt grafisi istenmiş.

5 DİREKT GRAFİ

6 Fizik muayenesinde dinleme bulguları dışında ek bir özellik olmadığı söylenen hasta, kist hidatik veya akciğer enfeksiyonu ön tanıları ile hastanemiz çocuk göğüs hastalıklarına yönlendirilmiş.Fizik muayenesinde dinleme bulguları dışında ek bir özellik olmadığı söylenen hasta, kist hidatik veya akciğer enfeksiyonu ön tanıları ile hastanemiz çocuk göğüs hastalıklarına yönlendirilmiş.

7 ÖZGEÇMİŞ Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. Natal: Dış merkezde, miadında, C/S ile 3200 gr olarak doğmuş.Natal: Dış merkezde, miadında, C/S ile 3200 gr olarak doğmuş. Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvez bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok.Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvez bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok. Beslenme: İlk 6 ay yalnızca anne sütü almış. Daha sonra ek gıdalara geçilmiş. Toplam 12 ay anne sütü almış.Beslenme: İlk 6 ay yalnızca anne sütü almış. Daha sonra ek gıdalara geçilmiş. Toplam 12 ay anne sütü almış. Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tamAşılar: Sağlık ocağı aşıları tam Geçirdiği hastalıklar: Operasyon geçirme, kan alma, hastanede yatma öyküsü yok.Geçirdiği hastalıklar: Operasyon geçirme, kan alma, hastanede yatma öyküsü yok. Alerji: Özellik yok.Alerji: Özellik yok. Parazit: Özellik yok.Parazit: Özellik yok. PİCA: Özellik yok.PİCA: Özellik yok.

8 SOYGEÇMİŞ Anne: 35 yaşında, sağ-sağlıklıAnne: 35 yaşında, sağ-sağlıklı Baba: 34 yaşında, sağ- sağlıklıBaba: 34 yaşında, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok.Anne ve baba arasında akrabalık yok. 1. çocuk: 10 yaşında, kız, sağ-sağlıklı1. çocuk: 10 yaşında, kız, sağ-sağlıklı 2. çocuk: hastamız2. çocuk: hastamız Ailede sürekli hastalık : özellik yokAilede sürekli hastalık : özellik yok

9 ÖN TANILAR

10 FM Ateş : 36 °C AFN: +/+Ateş : 36 °C AFN: +/+ Nabız: 123/dkNabız: 123/dk Solunum sayısı: 28/dkSolunum sayısı: 28/dk Kilo: 11 kg(10p-25p) Boy: 86 cm(25p-50p) Tansiyon: 90/60 mmHg VYA: 0,5 m2

11 FM GD: iyiGD: iyi Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura yok. Cilt soluk.Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura yok. Cilt soluk. Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal.Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. Kardiyovasküler sistem: S1, S2 doğal. S3 yok. 1/6 lık üfürüm var. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.Kardiyovasküler sistem: S1, S2 doğal. S3 yok. 1/6 lık üfürüm var. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda.Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, çevreyle ilgili. Emme, yakalama ve moro refleksleri canlı. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal.Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, çevreyle ilgili. Emme, yakalama ve moro refleksleri canlı. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.

12 FM Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı var. Orofarenks ve tonsiller hiperemik.Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı var. Orofarenks ve tonsiller hiperemik. Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ronküs var, solunum sesleri kaba.Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ronküs var, solunum sesleri kaba. Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Traube alanı açık. Batın sağ üst kadranda karaciğer sağ lobuna uyan bölgede sınırları net ayırtedilemeyen yaklaşık 4 cm’lik kitleGastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Traube alanı açık. Batın sağ üst kadranda karaciğer sağ lobuna uyan bölgede sınırları net ayırtedilemeyen yaklaşık 4 cm’lik kitle

13 Ön tanılar- Ek tetkikler Burun akıntısı, öksürük FM’sinde batın sağ üst kadranda karaciğer sağ lobuna uyan bölgede sınırları net ayırtedilemeyen yaklaşık 4 cm’lik kitle

14 AYIRICI TANILAR PNÖMONİPNÖMONİ KİST HİDATİKKİST HİDATİK AKCİĞERE METASTAZ YAPAN MALİGN TÜMÖRAKCİĞERE METASTAZ YAPAN MALİGN TÜMÖR WİLMS TÜMÖRÜ OSTEOSARKOM EWİNG SARKOMU RABDOMYOSARKOMHEPATOBLASTOMNÖROBLASTOM PLEVRAPULMONER BLASTOMPLEVRAPULMONER BLASTOM Akciğer grafisinde birden çok nodüler lezyon olması nedeni ile dışladık.

15 GÖRÜNTÜLEMELER VE TETKİKLER HEMOGRAM- BİYOKİMYAHEMOGRAM- BİYOKİMYA PA AC DİREKT GRAFİPA AC DİREKT GRAFİ TÜM BATIN USGTÜM BATIN USG BATIN BTBATIN BT TORAKS BTTORAKS BT

16 LABORATUAR Wbc: 15000 Ans: 7180 Hgb: 8.3 g/dl Plt: 750.000 Üre: 21 mg/dl Kre: 0.43 mg/dl AST:57 U/L ALT:17 U/L LDH:685 U/L Na: 135 mEq/l K:4.31 mEq/L Ürik asit: 2.6 mg/dl iP :5.6 mg/dl

17 Görüntülemeler Batın USG: Karaciğer parankiminde multipl hipoekoik kitle lezyonlar.Batın USG: Karaciğer parankiminde multipl hipoekoik kitle lezyonlar. Batın BT: Karaciğer sağ lobu dolduran yaklaşık 9x8 cm boyutlu içinde kalsifiye alanlar içeren heterojen kitle lezyon. Karaciğer kaynaklı olduğu düşünüldü.Batın BT: Karaciğer sağ lobu dolduran yaklaşık 9x8 cm boyutlu içinde kalsifiye alanlar içeren heterojen kitle lezyon. Karaciğer kaynaklı olduğu düşünüldü.

18 KONTRASTLI TORAKS BT İNCELEMESİ Akciğer parankim alanlarının değerlendirilmesinde; büyüğü sol alt lob superiorda yaklaşık 5 cm çapa ulaşan yaygın metastatik kitleler izlendi.Akciğer parankim alanlarının değerlendirilmesinde; büyüğü sol alt lob superiorda yaklaşık 5 cm çapa ulaşan yaygın metastatik kitleler izlendi.

19 EK TETKİKLER HORMON VE TÜMÖR BELİRTEÇLERİHORMON VE TÜMÖR BELİRTEÇLERİ AFP: 292.419 ng/mlAFP: 292.419 ng/ml (0-9ng/ml)(1/200dilüe hali) EKO Normal sınırlarda ekokardiyografi bulguları

20 TÜM VÜCUT PET/BT SONUÇ ve YORUM:SONUÇ ve YORUM: Batında karaciğer sağ lobda BT'de içerisinde kalsifik alanlar izlenen nonhomojen metabolizma gösteren düzensiz sınırlı kitle, primer malignite ile uyumlu değerlendirildi.Batında karaciğer sağ lobda BT'de içerisinde kalsifik alanlar izlenen nonhomojen metabolizma gösteren düzensiz sınırlı kitle, primer malignite ile uyumlu değerlendirildi. Karaciğer sol lobda hipermetabolik birkaç adet fokal artmış metabolizma odakları, metastaz ile uyumlu değerlendirildi.Karaciğer sol lobda hipermetabolik birkaç adet fokal artmış metabolizma odakları, metastaz ile uyumlu değerlendirildi. Her iki akciğerde hipermetabolik artmış metabolizma gösteren çok sayıda kitle, metastaz ile uyumlu değerlendirildi.Her iki akciğerde hipermetabolik artmış metabolizma gösteren çok sayıda kitle, metastaz ile uyumlu değerlendirildi.

21 HEPATOBLASTOM TANI

22 AKCİĞER TÜMÖRLERİ Çocukluk çağında primer akciğer neoplazileri nadir olup, metastatik akciğer kitleleri daha sık görülür. Çocuklarda metastatik tümörler primer tümörlerden 12 kat fazla görülmektedir. Çocuklarda primer akciğer tümörlerinin %75’ i maligndir. Bu grubun çoğunluğunu plevrapulmonerblastom(%57) ve karsinoid tümör(%14) oluşturur.

23 METASTATİK AKCİĞER TÜMÖRLERİ SOLİD METASTATİK TÜMÖRLERSOLİD METASTATİK TÜMÖRLER Çocuklarda akciğer tümörlerinin % 80’ ini oluşturmaktadır. Çocukluk çağında görülen çoğu sarkom ve embriyonel tümörlerin en sık metastaz yeri akciğer olmakla birlikte, akciğere en sık metastaz yapan tümörler Wilms tümörü ve osteosarkomdur.Çocuklarda akciğer tümörlerinin % 80’ ini oluşturmaktadır. Çocukluk çağında görülen çoğu sarkom ve embriyonel tümörlerin en sık metastaz yeri akciğer olmakla birlikte, akciğere en sık metastaz yapan tümörler Wilms tümörü ve osteosarkomdur.

24 METASTATİK AKCİĞER TÜMÖRLERİ Diğer sık akciğer metastazı yapan çocuklık çağı solid tümörleri; ES ailesi tümörleri, rabdomiyosarkom ve diğer yumuşak doku sarkomları, hepatoblastom ve tiroid karsinomlarıdır.Diğer sık akciğer metastazı yapan çocuklık çağı solid tümörleri; ES ailesi tümörleri, rabdomiyosarkom ve diğer yumuşak doku sarkomları, hepatoblastom ve tiroid karsinomlarıdır.

25 Çocuklarda çoğu benign ve malign akciğer tümörleri özgül olmayan semptomlar nedeniyle çekilen direkt akciğer grafilerinde rastlantısal saptanır.

26 Çocuklarda parankimal akciğer tümörleri genellikle asemptomatiktir. Semptomatik hastalarda öksürük, hemoptizi, ateş, tekrarlayan pnömoniler görülebilir. Bu semptomlar yabancı cisim aspirasyonun neden olduğu parsiyel bronşial obstrüksiyon bulgularına benzer. Yaygın infiltrasyon, sekonder enfeksiyon ve ya obstrüksiyon distalindeki akciğer alanında kollaps varlığı respiratuvar bozukluğa neden olabilir. Büyük tümörler disfaji ve superior vena cava obstüksiyonuna neden olabilir.

27 Pulmoner metastazlar kemoterapi ve radyoterapi ile kaybolur. Refrakter vakalarda akciğer metastazlarının rezeksiyonu osteosarkom ve wilms tümöründe çocuklarda iyi tanımlanmış bir tedavi şekli değildir.

28 METASTATİK AKCİĞER TÜMÖRLERİ Wilms tümörü çocukta en sık görülen böbrek tümörü olup embriyonel bir tümördür. Akciğer parankimi en sık metastaz bölgesidir.Wilms tümörü çocukta en sık görülen böbrek tümörü olup embriyonel bir tümördür. Akciğer parankimi en sık metastaz bölgesidir. Osteosarkomlu çocuklarda tanı anında akciğer mikrometastatik hastalık sıktır.Osteosarkomlu çocuklarda tanı anında akciğer mikrometastatik hastalık sıktır.

29 SİSTEMİK KANSERLERİN AKCİĞER TUTULUMU Çocuklarda LCH’da akciğer tutulumu genellikle sistemik hastalığa eşlik eder.Çocuklarda LCH’da akciğer tutulumu genellikle sistemik hastalığa eşlik eder. Lenfomalarda ise akciğer parankimi tutulum paterni iyi sınırlı nodüler lezyonlar şeklindedir ve mediastinal ve hiler lenfadenopati eşlik edebilir.Lenfomalarda ise akciğer parankimi tutulum paterni iyi sınırlı nodüler lezyonlar şeklindedir ve mediastinal ve hiler lenfadenopati eşlik edebilir.

30 ÇOCUKLUK ÇAĞI KARACİĞER TÜMÖRLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

31 HEPATOBLASTOM Çocukluk çağında primer karaciğer tümörlerinin 2/3’ü maligndir ve tüm çocukluk çağı kanserlerinin %1,2-3’ünü oluşturmaktadır. Çocuklarda en sık saptanan malign karaciğer tümörü hepatoblastom (HBL)’dur. Çocukluk çağında malign karaciğer tümörlerinin %79’unu hepatoblastom oluşturmaktadır.

32 HEPATOBLASTOM Hepatoblastom erken çocukluk yaş grubunun tümörü olup olguların çoğu 4 yaşın altındadır. Ortalama tanı yaşı 19 ay olarak bildirilmektedir. Çoğu çocukluk çağı kanserine benzer olarak erkek çocuklarda yaklaşık 1,2-3,6 kat daha fazla görülür.

33 ETYOLOJİ Karaciğer tümörlerinden hepatoblastom, iyi tanımlanmış bazı genetik kanser sendromları ile birlikteliktedir. Beckwith-Wiedemann Sendromu’nda embriyonel tümörlerin gelişme riski artmıştır. Bu grupta hepatoblastom riskinin Wilms tümörü gelişiminden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ayrıca hemihipertrofisi olan çocuklarda da hepatoblastom görülme sıklığının arttığı bilinmektedir.

34 SEMPTOMLAR Hepatoblastom genellikle asemptomatik karın kitlesi ile seyreder.Hepatoblastom genellikle asemptomatik karın kitlesi ile seyreder. Hastalarda ayrıca;Hastalarda ayrıca; HemihipertrofiHemihipertrofi İzoseksuel puberte prekoksİzoseksuel puberte prekoks Becckwith-Wiedaman SendromuBecckwith-Wiedaman Sendromu AnoreksiyaAnoreksiya Persistant duktus arteriosusPersistant duktus arteriosus Osteopeni ile ilişkili semptomlar (patolojik fraktür, az sıklıkla)Osteopeni ile ilişkili semptomlar (patolojik fraktür, az sıklıkla) Akut batın semptomları (tümör rüptüre olabilir.)Akut batın semptomları (tümör rüptüre olabilir.) Şiddetli anemi (tümör rüptürü veya kanamaya bağlı)Şiddetli anemi (tümör rüptürü veya kanamaya bağlı) Fallot tetralojisi Ekinovarus Ekstrahepatik biliyer arter Renal anomaliler (displastik böbrek, atnalı böbrek) Yarık damak-dudak Kulak memesi displazileri Goldenhar sendrom Prader-wili sendrom Merkel divertikülü Sımpson-golabi-behmel sendrom Sotto sendrom

35 LABORATUVAR BULGULARI Tam kan sayımı farklılıkları:Tam kan sayımı farklılıkları: Normokromik normositik anemiNormokromik normositik anemi TrombositozTrombositoz Karaciğer enzim seviyeleri:Karaciğer enzim seviyeleri: Ilımlı artış (15-30% hastada)Ilımlı artış (15-30% hastada) Alfa-feta protein: 100.000-300.000 mcg/mLAlfa-feta protein: 100.000-300.000 mcg/mL

36 TEDAVİ KEMOTERAPİKEMOTERAPİ RADYOTERAPİRADYOTERAPİ REZEKSİYON/TRANSPLANTASYONREZEKSİYON/TRANSPLANTASYON LobektomiLobektomi Karaciğer TransplantasyonuKaraciğer Transplantasyonu Torokotomi ve pulmoner metastaz rezeksiyonuTorokotomi ve pulmoner metastaz rezeksiyonu

37 TEŞEKKÜRLER ‘Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.’


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Kasım 2015 Salı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları