Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Bilgisayarın Tarihçesi Bilgisayarların Geçirdi ğ i Evreler I. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Bilişim Teknolojileri Bilgisayarın Tarihçesi Bilgisayarların Geçirdi ğ i Evreler I. Hafta."— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Bilişim Teknolojileri Bilgisayarın Tarihçesi Bilgisayarların Geçirdi ğ i Evreler I. Hafta

2 Bilgisayar Nedir? Ham veriyi kendisine ö ğ retilen yöntemlerle işleyen ve bu işlemler sonucunda elde etti ğ i sonuçları bize sunan makinedir. Ham veriyi kendisine ö ğ retilen yöntemlerle işleyen ve bu işlemler sonucunda elde etti ğ i sonuçları bize sunan makinedir.

3 Bilgisayar Nedir? Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen, bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile kullanıcılara ileten, istenildi ğ inde bu bilgileri saklayabilen, donanım (hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makinedir. Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen, bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile kullanıcılara ileten, istenildi ğ inde bu bilgileri saklayabilen, donanım (hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makinedir.

4 Bilgisayarın Tarihçesi M.Ö. 2400, Abaküs

5 Bilgisayarın Tarihçesi Abaküs: Babiller tarafından bulunmuştur. Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Hareketli parçalara sahip ilk hesap makinesidir.

6 Bilgisayarın Tarihçesi

7 1642’de Pascal’ın, Pascalline adını verdiği hesap makinesini yapması

8 Bilgisayarın Tarihçesi 1671, Gottfried Wilhelm Leibniz’in, Leibniz Çarkı adını verdiği makineyi yapması Descartes ve Pascal ile birlikte çalışmaları olmuştur. İkilik sistemi bulmuş, Calculus’un gelişimine katkıda bulunmuştur.

9 Bilgisayarın Tarihçesi Leinbniz Çarkı: 4 işlem ve basit karekök alma işlemlerini yapabiliyordu.

10

11 Bilgisayarın Tarihçesi 1830’da Charles Babbage’ın Fark Makinesini yapması

12 Bilgisayarın Tarihçesi Babbage’ın Fark Makinesi

13 Polinom fonksiyonların hesaplanmasında kullanılmıştır. Bilgisayarın Tarihçesi

14 1880’de Herman Hollerith delikli kart kullanarak ilk elektro-mekanik hesap makinasını geliştirdi

15 Bilgisayarın Tarihçesi Hollerith, delikli kartla çalışan makinesini ilk defa ABD’de nüfus sayımında kullanmıştır

16 Bilgisayarın Tarihçesi Mark-I makinesi

17 Bilgisayarın Tarihçesi Mark-I, Hollerith’in icadı geliştirilerek International Business Machines tarafından üretilmiştir.

18 Bilgisayarın Tarihçesi Alan Turing İ ngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Manchester Üniversitesi'nde çalıştı ğ ı 1930’lu yıllarda, Turing makinası denilen algoritma ile modern bilgisayarların kavramsal temelini atmıştır.

19 Bilgisayarın Tarihçesi 1946’da John Mauchly’nin, Pensilvanya Üniversitesinde ENIAC isimli sayısal elektronik bilgisayarı tamamlaması

20 Bilgisayarın Tarihçesi ENIAC: Electronic Numerical Integrator And Computer 30 ton a ğ ırlı ğ ında ve 167 m²’lik bir alan kaplıyordu. 150kW güç çekiyordu 6 operatör tarafından işletilebiliyordu Saniyede 385 çarpma, 38 karekök alma işlemi gerçekleştirebiliyordu. 500Bin $ maliyeti vardı 4 yılda tamamlanabildi ve tam anlamıyla çalışması 2 yıl sürdü.

21 Bilgisayarlar geliştikçe, iş yükümüz azaldı!

22 Bilgisayarın Tarihçesi 1948’de John Van Neumann EDVAC’ı (Elektronik Soyut De ğ işken Otomatik Bilgisayar) üretti

23 Bilgisayarın Tarihçesi EDVAC’a bilgiler IBM delikli kart okuyucuları ile giriliyor ve sonuçlar da delikli kartlarla alınıyordu. ENIAC’a göre daha stabil çalışıyordu. EDVAC ve ENIAC vakum tüplü sistemlerden oluşuyordu ve sık arızaya sebep oluyordu.

24 Bilgisayarın Tarihçesi 1951’de, ilk defa manyetik teyp kullanarak verileri depolayan UNIVAC adlı bilgisayar üretildi.

25 Bilgisayarın Tarihçesi UNIVAC: UNIVersal Automatic Computer Ticari olarak üretilen ilk bilgisayar kabul edilir.

26 Bilgisayarın Tarihçesi Univac 2,25 Mhz hızında ve saniyede 1905 adet işlem yapabilme kapasitesindeydi.

27 Bilgisayarın Tarihçesi IBM 1401 - PHILCO TRANSAC S-200 : 1947 yılında transistör kullanılarak üretilen ilk bilgisayarlardır.

28 Bilgisayarın Tarihçesi 1960’lı yıllarda, binlerce transistörden oluşan entegreler kullanılarak IBM 360 bilgisayarı üretildi.

29 Bilgisayarın Tarihçesi 1970’li yıllarda, entegrelerden oluşan çiplerin kullanılarak Intel 4004 ilk merkezi işlem biriminin üretilmesi

30 Bilgisayarın Tarihçesi 1977’de Apple – I üretildi 1 MHz işlemci hızı ve 4KB standart bellekle satışa sunuldu.

31 Bilgisayarın Tarihçesi 1981’de, ilk kişisel bilgisayar IBM PC üretildi. İ şlemci birimi: Intel 8088 @ 4.77 MHz

32 Bilgisayarın Tarihçesi IBM PC, klavye ve monitöre sahipti. Depolama birimi olarak kaset ve sonradan geliştirilen disket teknolojisini kullanıyordu.

33 Bilgisayarın Tarihçesi

34 Bilgisayar Teknolojisinin Gelece ğ i

35 Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946-1959) İ lk programlama dili makine dilinde yazılmaya başlandı ve bilgiler bellekte saklanıyordu. Bu kuşa ğ ın temel özellikleri şunlardır: İ şlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı Fazla enerji harcarlardı. Bilgisayarın Gelişim Evreleri

36 Vakum Tüplü Bilg. Çevreye fazla ısı yayarlardı Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı. Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı. Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı. Bilgisayarın Gelişim Evreleri

37 İ kinci Kuşak (Transistörlü) Bilgisayarlar (1959-1964) İ lk dönemde kullanılan Vakum Tüplerinin yerine transistörler kullanılmaya başlandı. Bununla beraber daha hızlı ve daha az elektrik harcamaktaydı. ASSEMBLY makine dili kullanılmaktaydı. Bu kuşa ğ ın temel özellikleri şunlardır: İ şlemci olarak transistörler kullanılırdı

38 Bilgisayarın Gelişim Evreleri İ kinci Kuşak Bilgisayarlar Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı Az enerji kullanırlardı Daha az ısı yayarlardı Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi.

39 Bilgisayarın Gelişim Evreleri Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964-1970) Transistörler bir araya getirilerek Entegre Devreler yapıldı. İ lk Merkezi İ şlem birimi CPU yapıldı. Bu kuşa ğ ın temel özellikleri şunlardır: İ şlemci olarak entegre devreler kullanılırdı Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sa ğ lanmaya başlandı Manyetik diskler kullanılmaya başlandı Program ve veriler ihtiyaç duyuldu ğ u sürece saklanabiliyordu.

40 Bilgisayarın Gelişim Evreleri Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-?) İ şlem ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulundu ğ u chipler geliştirildi. Bu kuşa ğ ın temel özellikleri şunlardır: Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler kullanılabilmektedir Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir A ğ sistemleri oluşturulup bilgisyarlar arasında iletişim sa ğ lanabildi. Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi.

41 Bilgisayarın Gelişim Evreleri Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-?) Yapay zeka geliştirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan yapay zekâ "kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum içerisinde olabilen zeki makineler yapmak" şeklinde tarif edilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar henüz istenilen düzeyde de ğ ildir.

42 Bilgisayarın Tarihçesi Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-?) Bu kuşaktaki bilgisyarlardan beklenen hedefler şunlardır: Üretkenli ğ in düşük oldu ğ u alanlarda, üretkenli ğ i arttırmak amacıyla pratik metotlar geliştirmek Kalkınmada ve gelişmede, uluslar arası dayanışmaya katkıda bulunmak Enerji ve kaynak tasarrufunda bulunmak Toplumun sorunlarına pratik çareler bularak, toplumsal huzur ve güvenin sa ğ lanmasında katkıda bulunmak.

43 Bilgisayar Tarihinden kareler İ lk bellek (RAM) yapısı

44 Bilgisayar Tarihinden kareler 1024 baytlık selektron tüpü (1946)

45 Bilgisayar Tarihinden kareler Delikli kart okuyucu ve kart delici

46 Bilgisayar Tarihinden kareler

47 Manyetik tambur hafıza (1930-55) Univac ve IBM 650de kullanılmıştır 40 iz, 12,5k rpm ve sadece 10KB

48 Bilgisayar Tarihinden kareler İ lk Sabit disk: IBM 350 Hard disk (1956) 50 adet 24 inçlik disklerden oluşuyordu ve 5MB kapasiteye sahipti.

49 Bilgisayar Tarihinden kareler 250 MB IBM sabit disk (1969) 1GB sınırını aşan IBM 3380 disk (1980) 2,58GB kapasitede, 250 kg a ğ ırlı ğ ında ve 140bin$

50 Bilgisayar Tarihinden kareler İ lk lazer disk, DiscoVision da denirdi.

51 Disket-floppy disk 1970-99~ İ lk disket. 80kb kapasitede ve 8inç genişli ğ inde

52 Bilgisayar Teknolojisinin Gelece ğ i Moore yasası 1965 yılında Intel’in kurucularından Gordon Moore bir öngörüsüdür. Moore’a göre: Teknoloji 18-24 ay arasında kendini ikiye katlar.

53

54 Bilgisayar Teknolojisinin Gelece ğ i Bellek: ◦ DRAM sı ğ ası her iki yılda iki kat (1996’dan beri)  Son on yılda bellek kapasitesi 64 kat arttı. Bit başına maliyet her geçen gün azalmakta. İ şlemci: ◦ Hız her bir buçuk yılda iki kat (1985’ten beri)  Son on yılda işlemci başarımı 100 kat artmıştır. Disk: ◦ Sı ğ a her yıl iki kat (1997’den beri)  Son on yılda disk sı ğ ası 250 kat artmıştır.

55 Bilgisayar Teknolojisinin Gelece ğ i Kuantum Bilgisayarlar Klasik 1-0 sistemindeki transistörlerin yerini lazerle 1-0 durumu kontrol edilebilen iyonların alması düşünülüyor. Vakum tüpünden transistöre geçişteki de ğ işime benzer bir kapasite artışı beklenmektedir.

56 Kaynaklar http://www.baskent.edu.tr/~omadran/eskiweb/d onem0203/sube0203/ilf10703.html http://www.baskent.edu.tr/~omadran/eskiweb/d onem0203/sube0203/ilf10703.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turi ng http://tr.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turi ng http://www.nilaa.co.cc/history-of-information- tech http://www.nilaa.co.cc/history-of-information- tech http://lecture.eingang.org/neumann.html http://royal.pingdom.com/2008/11/28/the- history-of-pc-hardware-in-pictures/ http://royal.pingdom.com/2008/11/28/the- history-of-pc-hardware-in-pictures/ http://www.nilaa.co.cc/history-of-information- tech http://www.nilaa.co.cc/history-of-information- tech http://oergin.etu.edu.tr/bil361/giris2.pdf


"Eğitimde Bilişim Teknolojileri Bilgisayarın Tarihçesi Bilgisayarların Geçirdi ğ i Evreler I. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları