Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞURT."— Sunum transkripti:

1 YOĞURT

2 Yoğurdun Tanımı Türk Gıda Kodeksi’ne göre yoğurt Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptecoccus thermophilus bakterilerinin laktik asit fermantasyonu ile oluşan koagüle bir süt ürünüdür. Türk Standartları Enstitüsü TS 1330 Yoğurt Standardında ise daha detaylı bir tanım verilmiştir. Buna göre yoğurt; inek sütü (TS 1018), koyun sütü (TS 11044), manda sütü (TS 11045), keçi sütü (TS 11046) veya karışımlarının pastörize edilmesi veya pastörize sütün (TS 1019) gerektiğinde süt tozu ilavesiyle (TS 1329) homojenize edilip veya edilmeden Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaric us ve Streptecoccus thermophilus’dan oluşan yoğurt kültürünün ilave edilmesi ve TS Yoğurt Yapım Kuralları Standardı’na uygun işlemlerden sonra elde edilen mamuldür.

3

4 Industry technology Raw milk Filtration Standardisation Deaeration
Milk pump Raw milk Filtration Standardisation Deaeration Mixing Preheating Homogenition Pasteurization Cooling Fermentation Cooling Mixing Packaging Frozen Products

5 Laktik asit bakterilerinin fermantasyonundan dolayı orijinal sütün bileşimindeki değişiklikler şu şekilde özetlenebilir: Laktozdan→ Laktik asit Proteinlerden → Peptit ve amino asitler Yağlardan → Yağ asitleri üretimi

6 Yoğurt pıhtısının (network yapısı) elektron mikroskobundaki görünümü
protein, kalsiyum, fosfor, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), ve B12 vitaminleri içeriği bakımından oldukça zengin bir üründür. Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko değerleri de süte oranla oldukça yüksektir. Dolayısıyla düzenli yoğurt tüketimi ile özellikle çocuklar ve gençler için günlük önerilen vitamin A, folik asit, vitamin B12, kalsiyum ve magnezyum miktarlarının önemli bir bölümü karşılanabilmektedir.

7 Yoğurtların sınıflandırılması
Yoğurt ve Ayran İçin Yağ Oranları (yeni fermente süt ürünleri tebliğine göre) Yağ Oranı Tam yağlı yoğurt süt yağı ≥ % 3,8 Yarım yağlı yoğurt % 2 > süt yağı ≥ % 1,5 Yağsız yoğurt süt yağı ≤ % 0,5 %..... yağlı yoğurt Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt sınıfları dışında kalan süt yağı Tam yağlı ayran süt yağı ≥ % 1,8 Yarım yağlı ayran % 1,2 > süt yağı ≥ % 0,8 Yağsız ayran %..... yağlı ayran Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız ayran sınıfları dışında kalan süt yağı

8 Yapım Tekniğine Göre Set tipi yoğurt üretimi

9 Stirred yoğurt (pıhtısı kırılmış yoğurt

10 Kaymaklı yoğurt Ülkemizde yaygın bir tüketim alanı bulunan geleneksel bir üründür. Burada süt yağı ile yağsız süt fazının yoğunluklarının farklı olmasından dolayı yağ globüllerinin sütün yüzeyinde birikmesi ilkesinden yararlanılmaktadır. Genel olarak süt sıcaklığındaki artışa paralel yağ globüllerinin sütün yüzeyine doğru hareketliliği artmaktadır. Yüzeyde kaymak tabakasının oluşumu istendiği durumlarda yoğurt kapları nispeten yüksek sıcaklıklarda (46-48°C) doluma alınmakta ve kaymak bağlama işlemine sıcaklık 42-43°C’a inene kadar izin verilmektedir.

11 Aromasına Göre  Sade yoğurt: İçerisine tadını ya da aromasını zenginleştirmek amacıyla herhangi bir madde ilavesi yapılmamış, sütün bileşiminden gelen tat özelliklerini içeren ve yoğurt sütüne katılan starter kültürlerin gelişimi ile aroma kazanan ürün olarak tanımlanabilir.  Meyveli yoğurt: Günümüzde, yoğurdu tüketiciler tarafından beğenilen bir ürün hâline dönüştürmek ve tüketimi artırmak amacıyla meyve ve/veya tatlandırıcı ilavesi yapılmaktadır. Meyveli yoğurt üretimi tüketici tercihlerine bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir

12

13  Aromalı yoğurt: Meyveli ve/veya meyve aromalı yoğurtlarda tat/aroma
dengesinin sağlanması amacıyla değişik tatlandırıcılardan ve aroma maddelerinden yararlanılmaktır.Yoğurt üretiminde kullanılan doğal ya da modifiye tatlandırıcıların tipi ve konsantrasyonu şu faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir:  Tüketici tercihi  Kullanılan meyvenin çeşidi ve konsantrasyonu  Kullanılan starter kültürün özellikleri (aromatik olup olmaması durumu)  Yasal düzenlemeler  Üretim ekonomisi Aroma maddeleri sağlandıkları kaynaklara bağlı olak üç grupta toplanırlar. Bunlar:  Doğal aromalar ve aroma maddeleri (bitkisel kaynaklı)  Doğal olarak izole edilen aroma maddeleri (bitkisel kaynaklı)  Yapay/sentetik maddeler (kimyasal kaynaklı)

14 Diğer Yoğurt Çeşitleri
 Konsantre yoğurt (vakum kondanse):  Dondurulmuş yoğurt:  Kurutulmuş (toz) yoğurt  Pastörize/uzun ömürlü yoğurt:  Biyo-yoğurt (probiyotik yoğurt)  Silivri yoğurdu: metal kaplara aktarılan ısıl işlem görmüş sütlerin bir kez daha ısıtılarak kaymak bağlama hızının artırılmasıdır.  Soya yoğurdu:  Tuzlu yoğurt

15 Standardizasyon Standardizasyon Sırasında Kullanılacak Krema, Yağlı veya Yağsız Süt miktarının Hesaplanması

16 Matematiksel yönteme göre;
1000 litre standardize süt elde etmek için gerekli miktarlar aşağıdaki formüller yardımıyla bulanabilmektedir.

17

18 Kurumadde Standardizasyonu
Kaynatma Süte Süt Tozu ve Süt Kökenli Diğer Maddelerin İlavesi  Süt tozu İlavesi:Yoğurt sütüne katılacak süt tozu miktarının en az % 1, en çok % 6 oranında olması önerilmektedir

19 Katılacak Süt Tozu Miktarının Hesaplanması

20

21

22

23

24  Süt Kökenli diğer maddelerin ilavesi
 Peyniraltı Suyu (Pas) Ürünleri:Yoğurt üretiminde kullanılan peyniraltı suyu tozu ve serum proteini tozu katım oranının % 1-2’yi aşmaması önerilmektedir.  Yayıkaltı suyu tozu:İstenilen duyusal ve fiziksel özelliklere sahip ürün elde edilebilmesi için katım oranının % 2’yi aşmaması önerilmektedir.  Kazeinat:

25 Evaporatörün iç görünümü evaporatör Tek etkili düşen film
Evaporasyon Vakum evaporasyon tekniği, yoğurt üretiminde en yaygın kullanılan kuru madde artırım yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem, sütün kaynama noktasının basınç altında düşürülmesi (60-65°C) ve suyunun buharlaştırılarak uzaklaştırılması prensibine dayanmaktadır Evaporatörün iç görünümü evaporatör Tek etkili düşen film

26

27 Membran Filtrasyon Yöntemleri

28

29  Homojenizasyon  Isıl işlem

30 Isı etkisiyle serum proteinlerinin yapısında meydana gelen değişim (denatürasyon)

31 Isıl işlemin etkisiyle kazein miselleri ve β–LG arasında meydana gelen interaksiyon

32 Soğutma

33

34 İNOKÜLASYON (KÜLTÜR İLAVESİ), AMBALAJLAMA VE İNKÜBASYON
L.delbruecki subsp .bulgaricus’un morfolojik görüntüsü S.thermophilus’un morfolojik görüntüsü

35 Peptides Proteins Proteolytic enzymes Streptecoccus thermophilus Lactobacillus bulgaricus formic acid + CO2 acetaldehyde lactic acid

36

37 Kültürler özelliklerine göre sıvı, toz veya dondurulmuş formda hazırlanmaktadır.
Ticari toz kültürler Ticari dondurulmuş kültür

38

39 Örneğin 10 ton/gün kapasiteli bir yoğurt işletmesinde % 2 oranında inokülasyon gerçekleştirilmesi istendiğinde; Önce 1-2 g dolayında bakteri içeren ticari kültürden ANA KÜLTÜR (100 ml), Ardından ARA KÜLTÜR (4 l) ve Son olarak da İŞLETME KÜLTÜRÜ-BULK KÜLTÜR (200 l) hazırlanmaktadır. Kültür hazırlanırken dikkat edilecek en önemli hususlar şunlardır: Kullanılan süt tozu veya taze süt antibiyotik, dezenfektan, deterjan gibi bakteri gelişimini engelleyen maddeleri içermemelidir. Herhangi bir kontaminasyonun engellenmesi açısından kültür hazırlama işlemleri aseptik koşullarda yapılmalıdır.

40 Kültür hazırlama işlemleri

41 İnokülasyon (Kültür İlavesi)
Süte Katılacak Kültür Miktarının Hesaplanması Yoğurt üretiminde kullanılacak maya miktarı % 2-3 arasındadır. İnokülasyon Şekilleri 1. Kaplarda

42 2. Tanklarda (Kazanda) kültür ilavesi

43 3.Sürekli Sistem (Direkt İnjeksiyon)

44 Yoğurdun Oluşum Mekanizması
Yoğurt pıhtısının oluşumu starter kültürlerin oluşturduğu asiditenin etkisi ile gerçekleşir. Sütün normal pH değerinde kazein molekülleri aynı yükü (-) taşıdıklarından birbiri ile birleşemezler. Sütte kazein, kalsiyum fosfo kazeinat kompleksi şeklinde bulunur. Taze sütte kazeinler stabil durumdadırlar ve net negatif elektriksel yük dağılımına sahiptir. Misellerin yüzeyindeki hidrofilik C-terminal ucu ayrılırsa (örneğin rennet ile) miseller çözünürlüğünü kaybederek kümeleşmeye başlar ve kazein pıhtısını oluşturur. Hidrofil kısımlar uzaklaşınca su yapıyı terk etmeye başlar. Negatif yükte azalma olur ve çekim kuvvetleri etki etmeye başlar. Biri kalsiyumun aktif olduğu tuz tipinde ve ikincisi de hidrofobik tipte olan yeni bağlar oluşur. Bu bağlar suyun uzaklaşmasını arttırır ve yapı sonuçta yoğun bir pıhtıya dönüşür. Yada asitlik artışıyla + yükün artması; misellerden kolloidal kalsiyum fosfatın ayrılmasına ve yerine H+ gelmesine neden olur. Miselde – yük azalır. İzoelektrik noktaya kadar devam ederse pıhtılaşma olur.

45

46

47

48

49 İnkübasyon sırasında starter kültürlerin oluşturduğu asiditenin etkisi ile pH de kazeinat partiküllerinin stabilitesi bozulur. Kalisyum ve fosfat kazein kompleksinden yavaş yavaş ayrılır ve çözünür duruma geçer (>%82) ve kazein pıhtılaşmaya başlar. Destabilizasyon sırasında hidrojen iyonları protein moleküllerindeki bazik grup (NH2) tarafından tutulur. pH de kazein bağlı tuzlarından serbest hale geçer ve moleküllerdeki negatif ve pozitif yükler eşit olur.

50 Moleküllerdeki yüklü gruplar normal sütteki gibi birbirlerini itemezler, aksine bir moleküldeki pozitif yükler yakın molekülün negatif yükleri ile birleşerek protein kümelerinin oluşumuna ve sütün pıhtılaşmasına yol açar. Yoğurtta pıhtılaşan proteinler kazein ve denatüre olmuş serum proteinlerinin çökeltilmiş halidir. Protein çökeltisi aralarında yağ globüllerini ve çözünmüş unsurları tutan üçboyutlu ağ şeklindedir.

51 Ambalajlama Ambalaj Materyalleri
Cam materyaller: Sert ya da yarı sert plastik materyaller  Paslanmaz çelik

52 Ambalaj Materyallerinin Sterilizasyonu

53 Sütün Yoğurt Kaplarına Doldurulması
Elle Doldurma Makinelerle Doldurma

54 İnkübasyon İnkübasyon; İnkübasyon süreci, yoğurt üretiminin en önemli işlem basamaklarından birisidir. Yoğurdun karakteristik tat-aroma ve tekstürel özellikleri bu işlemin başarılı yapılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle inkübasyon parametrelerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Yoğurt üretiminde kullanılan starter kültürlerin optimum gelişme sıcaklığı 42–45°C’dir.  Taze sütün pH değeri 42-45°C’ta 3-3,5 saat içerisinde 6.7’den 4.6’ya düşmektedir. Bu uygulama kısa süreli inkübasyon olarak adlandırılmaktadır.  Bazı durumlarda inkübasyonun daha uzun süre devam etmesi istenir. Böyle durumlarda inkübasyon sıcaklığı 43°C’tan 32–37°C’a düşürülmekte ve inkübasyon süresi 12–18 saate kadar çıkarılmaktadır. Buna da uzun süreli inkübasyon denmektedir. Ancak bu şekilde uygulanan inkübasyonun birtakım sakıncaları vardır.

55 Küçük ambalaj materyalleri içerisinde inkübe edilen yoğurtlar 4. 5–4
Küçük ambalaj materyalleri içerisinde inkübe edilen yoğurtlar 4.5–4.6 pH’ta inkübasyondan çıkarılırken büyük boyutlu ambalajlar 4.7–4.8 pH’ta çıkarılırlar. Bunun nedeni, ambalaj boyutunun artması ile ürünün ısı iletim kapasitesinin düşmesi ve soğutma etkinliğinin azalmasıdır.

56 SOĞUTMA VE DEPOLAMA Tek Aşamalı
Bu yöntem daha çok set tipi yoğurt üretiminde kullanılmaktadır. Burada fermente ürün direkt olarak inkübasyon sıcaklığından <10°C’a soğutulmaktadır. Tek aşamalı soğutma tekniğinde temel prensip, fermantasyon sonrası yoğurdun herhangi bir fiziksel etkiye maruz kalması durumunda tekstürel yapının korunmasıdır.

57 İki Aşamalı Bu yöntem endüstriyel boyutta en yaygın kullanılan soğutma şeklidir. Burada fermente ürün inkübasyon sonrasında önce 20-24°C dolayına kadar soğutulmakta ve ardından <5°C’a kadar sıcaklık düşürülerek depolama gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla inkübasyon odalarına monte edilen bir havalandırma sistemi ile birinci aşama soğutma, ardından yoğurtların soğuk hava depolarına taşınmasıyla ise ikinci aşama soğutma yapılmaktadır.

58 Tünel tipi kombine inkübatör ve soğutma hattı

59 Depolama Üründe oluşabilecek biyolojik ve biyokimyasal reaksiyonların yavaşlatılması için yoğurdun soğukta depolanması zorunlu bir uygulamadır. Böylece ürünün kalitesi, üretim tarihinden itibaren 3 hafta kadar korunabilmektedir. Yoğurdun 0-10°C ± 2.5°C arasındaki değerlerde depolanması ve taşınması tavsiye edilmektedir. Ancak yoğurt üretimi yapan birçok işletme ürünün kalitesini korumak amacıyla depolama ve taşıma sıcaklığını 10°C’ın altında tutmaktadır.

60

61

62 Yoğurt Kalitesine Etki Eden Faktörler
Sıcaklık Sıcaklık, muhafaza sırasında yoğurtta ortaya çıkan değişiklikler üzerine en önemli etkiyi yaratan faktördür. Sıcaklığın yoğurtlardaki değişime etkisi Van Hoff Kanunu’na göre olmaktadır. Buna göre değişime neden olan her faktörün bir sıcaklık kat sayısı (Q10) vardır. Sıcaklık kat sayısı sıcaklık 10°C arttığı zaman reaksiyon hızının ne kadar artacağını göstermektedir. Bu katsayı, gıdalardaki kompleks biyokimyasal reaksiyonlar için 2-3 olarak belirtilirken, enzimatik proseslerde arasında olmaktadır. Sade yoğurtlar için bu değer 3 olarak kabul edilmektedir. Hava Oksijen ve nispi nem yoğurtta bir takım kimyasal bozulmalara neden olmaktadır. Ancak oksijen, pratik koşullar altında ürünün bozulmasında ikinci bir etken olarak görülmektedir. Aynı zamanda 3-4 hafta depolanan yoğurdun kalitesi üzerine nispi nemin etkisi önemsizdir. Işık Işık, süt yağının oksidasyonu üzerinde katalitik etki yapmakta ve okside tada neden olmaktadır. Okside tat, ışık geçirmeyen ambalaj materyalinin kullanılmasıyla ve ürünün karanlıkta depolanmasıyla önlenebilmektedir. Ambalaj Materyali Özellikle plastik ambalaj materyalleri kullanıldığında bunların bazı maddelerinin ürüne geçişi (migrasyon) söz konusu olabilmekte ve depolama süresi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu durum plastik materyalin türüne, ürünle temas ettiği süreye ve üründeki meyve asidinin çeşidine bağlıdır. Bu nedenle daha önce de belirtildiği gibi ambalaj materyali özenle seçilmelidir. Süre Yoğurdun üretiminden tüketimine kadar geçen süre de yoğurdun kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Yoğurt, taze tüketilen bir ürün olduğundan mümkün olduğunca üretimden hemen sonra tüketilmelidir. Ancak, endüstriyel boyutlarda yapılan üretimlerde yoğurtlar fabrika depolarında, marketlerdeki reyonlarda veya tüketici buzdolabında beklemektedir. Yoğurdun bu süreye dayanıklı olabilmesi için hijyenik koşullarda üretilmesi, muhafaza edilmesi ve dağıtım sırasında düşük sıcaklıklarda tutulması gerekmektedir.

63 Stirred tipi yoğurt üretim akım şeması
ÖN İŞLEMLER 1: Balans tankı 2: Plakalı ısı değiştirici 3: Evaporatör 4: Homojenizatör 5: Holding tüp 6: Starter kültür tankı 7: İnkübasyon tankı 8: Plakalı soğutucu 9: Tamponlama tankı 10: Ambalajlama

64 Set tipi yoğurt üretim akım şeması
1-5: ÖN İŞLEMLER YOĞURT İŞLEME 6: Starter kültür tankı 7: Tamponlamatankı 8: Ambalajlama 9: İnkübasyon

65 kültürlere ilave olarak eklenen diğer starter ve/veya yan kültürler
Fermente Süt Ürünü Yoğurt Asidofiluslu Süt Ayran Kefir Kımız Süzme Labneh Süt bazlı İçecek Süt Proteini* (Ağırlıkça %) En az 2,7 En az 3,0 En az 2,0 - En az 2.0 Süt yağı En fazla 10 En fazla 15 Titrasyon asitliği (Laktik asit olarak ağırlıkça %) En az 0,3 En az 0,6 En fazla 1,5 En az 0,5 En fazla 1,0 En az 0,7 Etanol (% hacim/ağırlık) Toplam Spesifik Mikroorganizma (kob/g) En az 107 En az 106 Etikette Belirtilen Toplam İlave Mikroorganizma (kob/g) ** Mayalar (kob/g) En az 104 En az 102 Ürün Özellikleri * Süt Proteini; Kjeldahl metodu ile belirlenen toplam azot miktarı x 6.38 ** Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde bu tebliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen starter kültürlere ilave olarak eklenen diğer starter ve/veya yan kültürler Çeşnili fermente süt ürünlerinde yukarıda verilen kriterler üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır. Ancak süt proteini en az % 2,7 olmalıdır.

66 Ürün Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler (1) n c m M Kefir Koliform bakteriler (2) 5 2 9 95 Küf 102 103 E. coli (2) <3 Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran ve diğer fermente süt ürünleri Maya (probiyotik kullanılanlar hariç) Fermente Süt Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler (1) : Aksi belirtilmedikçe limit kob/g-mL olarak değerlendirilir. (2) : EMS (En Muhtemel Sayı) yöntemi n : Partiden, bağımsız ve rasgele seçilen numune sayısını, C : m ve M arasında olmasına izin verilen maksimum numune sayısını (M değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısını) m : (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değeri, M : c sayıdaki numunenin bu değeri aşması halinde uygunsuz olup kabul edilemez olduğunu gösteren mikroorganizma sayısını

67 Asidofiluslu süt: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus acidophilus kültürünün kullanıldığı fermente süt ürününü, Kefir: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococcus ve Acetobacter cinslerinin değişik suşları ile laktozu fermente eden (Kluyveromyces marxianus) ve/veya etmeyen mayaları (Deberomyces hanseii, Candida colliculosa, Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae ve Saccharomyces exiguus) içeren starter kültürler ya da kefir tanelerinin kullanıldığı fermente süt ürününü, Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Kluyveromyces marxianus kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü, Ayran: Yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’ un kültürleri katılarak hazırlanan kompozit fermente süt ürününü,

68 Konsantre fermente süt ürünleri: Protein oranı fermentasyondan önce veya sonra en az %5,6 oranına yükseltilmiş süzme yoğurt veya torba yoğurdu, kış yoğurdu, labneh, tuzlu yoğurt, kurut gibi fermente süt ürünlerini, Toz/kurutulmuş fermente süt ürünleri: Nem oranı %5’in altında olan yoğurt tozu gibi fermente süt ürünlerini, Çeşnili fermente süt ürünleri: Ağırlıkça en fazla %50’si kadar şeker ve/veya tatlandırıcı, meyve ve sebzeler ve bunların suları, püreleri, pulpları ve bunlardan üretilen preparatlar ve konserveler, tahıllar, bal, çikolata, sert kabuklu yemişler, kahve, baharat ve diğer taklit ve tağşişe neden olmayan lezzet verici gıdalar gibi süt bazlı olmayan bileşenler içeren kompozit süt ürününü, Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü: Fermentasyonu ısıl işlemle durdurulmuş süt ürününü,

69 Probiyotik fermente süt ürünü: Gıdalarla belirli miktarlarda alındığında insan sağlığını olumlu yönde etkilediği kanıtlanmış olan canlı mikroorganizma suşlarını canlı ve aktif olarak içeren fermente süt ürünü, Labneh: Düşük yağlı kremanın yoğurt bakterileri ile fermantasyonunu takiben serumun ayrılması ile elde edilen ve en az %17 süt sağı ve % 4,2 süt proteini içeren, sonrasında ısıl işleme tabi tutulan pastörize taze krema peyniri, veya Süzme yoğurda krema ilavesi ile yapılan içinde en az %17 süt sağı ve %4,2 süt proteini içeren süt ürünü, Süzme yoğurt: Yoğurdun klasik yolla üretiminden sonra değişik biçimlerde süzülerek ve suyunun uçurularak elde edilen konsantre yoğurdu

70

71

72 Heating of milk at >85°C alters the casein micelle surface
Heating of milk at >85°C alters the casein micelle surface. b-Lactoglobulin (as one of the two major whey proteins) interacts with k-casein and the complex adheres to the micellar surface where it prevents the micelles from indiscriminate (gelişigüzel) coagulation. Only short branched chains may be formed. The structure retains all the liquid phase of milk in yogurt. Casein micelles in milk Casein micelles form chains in yogurt Casein micelles form clusters in cheese curd

73

74

75


"YOĞURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları