Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-Devlet v.2015 Dr. H. SERKAN AKILLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-Devlet v.2015 Dr. H. SERKAN AKILLI."— Sunum transkripti:

1 E-Devlet v.2015 Dr. H. SERKAN AKILLI

2 Ders Tanıtımı Dersin amacı Dersin içeriği
Bu dersin amacı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verme biçimlerini ve örgütsel yapılarını değiştiren elektronik devlet uygulamaların gelişimini inceleyerek öğrencilerin değişen teknolojik koşullara uyum sağlayabilmelerini sağlamaktır . E-devlet uygulamalarının ekonomik, sosyal, siyasal ve örgütsel etkileri ele alınmakta, uygulama örnekleri sunulmakta ve yeni eğilimler tartışılmaktadır. Dersin içeriği Bilgi toplumu E-devlet kavramı, hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile ilgili olanaklar ve sorunlar, sistem tasarımı ve e-devlet modelleri, Türkiye’de e-devlet uygulamaları, e-devlet uygulamalarının örgütsel, sosyal ve siyasal etkileri, e-devlet uygulamalarında yeni yönelimler ve mobil devlet.

3 Ders Tanıtımı Ders Öğrenim Çıktıları DÖÇ-1
Bu dersi alan öğrenciler, bilgi toplumunun özelliklerini öğrenir ve Türkiye’nin bilgi toplumu stratejisindeki durumunu yorumlayabilir. DÖÇ-2 Öğrenciler e-devlet uygulamalarının yönetsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal etkilerini tartışabilir. DÖÇ-3 Öğrenciler e-devlet projelerindeki sorun alanlarını öğrenirler. DÖÇ-4 Çalışma yaşantısında karşılaşabilecekleri teknoloji bağlantılı sorunları analiz edecek kavram ve kuramları öğrenirler.

4 Ders Tanıtımı Değerlendirme
Arasınav + Final Sınavı (Sunuş+Rapor+Sınav) Sunuş hazırlama teknikleri Raporlarda bilimsel yazım kurallarına uygunluk (Minimum 5 sayfa-Maksimum 15 sayfa) Kopyala, yapıştır, KAL. Bireysel / Grup Çalışması Avantajlarını ve dezavantajlarını düşünün Erken kalkan yol alır

5 Ders Tanıtımı Ders Kaynakları İnternet kaynakları
Sobacı, M.Z.; Yıldız, M. (der.) (2012) E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Ankara: Nobel. Resmi rapor ve istatistikler Bilimsel makaleler (google akademik) İnternet kaynakları

6 Bilgi Toplumu 2004 Dalgaya hazır mısın?

7 Bilgi Toplumu Buckminster Fuller: «Knowledge Doubling Curve»
1900lere kadar: Her 100 yılda bir II. Dünya Savaşı döneminde her 25 yılda bir Günümüzde her 13 ayda bir Çok uzak olmayan gelecekte her 12 saatte bir (yapay zeka ve kuantum bit)

8 Bilgi Toplumu 2007 yılında tüm teknolojik cihazlarda saklanabilecek data miktarı 256 exabyte İnsan beyninin data depolama kapasitesi 2,5 peta byte Bir gram DNA’da depolabilecek veri miktarı 700 terrabyte

9 Bilgi Toplumu Şu an neler oluyor?

10 Bilgi Toplumu Hazır mısın? 2011

11 BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN! Ekonomi Post-endüstriyel
Sembolik üretim Küresel ağlar E-ticaret Toplumsal yapı Yeterlilikler Kültür Yaratıcılık Dijital bölünme Siyaset Açık yönetim Ağlarda yönetişim Şeffaflık Demokratikleşme BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN!

12 Bilgi Toplumu-İstatistikler

13 DİJİTAL GÜNDEM Sayısal Pazar
Birlikte çalışma (interoperability) ve standartlar Online güvenlik ve güvenin güçlendirilmesi Hızlı internet erişiminin yaygınlaştırılması Ar-Ge Yatırımları Dijital okur yazarlık, yetenekler ve kapsayıcılık BİT kullanımından yararlanma

14 SAYISAL PAZAR Yıllık 415 milyar Euro katkı ve 3.8 milyon iş yaratmak
500 milyon kişilik Pazar SÜTUNLAR ERİŞİM ÇEVRE EKONOMİ VE TOPLUM

15

16 ORTAK ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR
Cihazlar, Uygulamalar, Veri setleri Hizmetler ve ağlar

17 Güvenlik ve Güven Siber güvenlik Çocuk istismarı
Kişisel verilerin gizliliği ve korunması

18 Hızlı internet erişimi
Yeni nesil ağlar Altyapı yatırımları Maliyetler

19 AR-GE Yatırımları Fon kaynakları Altyapı yatırımları Koordinasyon
Özel sektör-kamu ortaklıkları

20 Dijital okur-yazarlık, yetenekler, kapsayıcılık
Nitelikli iş gücü eksikliği Eğitim kurumları ve sektörler arasında işbirliği Dijital yeteneklerin kazandırılması E-erişilebilirliğin geliştirilmesi (Avrupa vatandaşlarının %30’u hiç internet kullanmamış)

21 BİT kullanımından yararlanma
İklim değişikliği Yaşlı nüfusun yönetimi (e-sağlık, uzaktan tıbbi destek) İçeriklerin dijitalleştirilmesi (kitap, dergi, harita, film, müzik) Ulaşım sistemleri

22 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi
TUENA 1999 E-TÜRKİYE GİRİŞİMİ 2000 KISA VADELİ EYLEM PLANI- e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

23 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi
UZUN VADELİ STRATEJİ 2023 Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanarak dünya hâsılasından daha yüksek oranda pay alınması, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bilim ve uygarlığa katkı ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz sahipliği, uzun vadeli gelişme stratejisinin nesnel amaçlarını oluşturmaktadır. Uzun Vadeli Gelişme Stratejisinde ülkemizin jeostratejik konumu, kültürel birikimi ile ekonomik ve sosyal alanda sağlayacağı gelişmeler sonucu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflenmiştir.

24 2003-2004 KISA VADELİ EYLEM PLANI- e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ
BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN HAZIRLANMASI TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI HUKUKİ ALTYAPI STANDARTLAR E-DEVLET E-SAĞLIK E-TİCARET

25 2003-2004 KISA VADELİ EYLEM PLANI- e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ
ELEKTRONİK İMZA KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU MERNİS 73 eylem TAMAMLANAN EYLEM : %47 ÇALIŞMASI DEVAM EDEN: %44 BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA: %1 HİÇ BAŞLAMAMIŞ: %8 (Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu) (Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin ihale şartnameleri ve sözleşmelerine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi)

26 2005 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ
TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI HUKUKİ ALTYAPI E-DEVLET E-SAĞLIK E-TİCARET

27 2005 EYLEM PLANI 50 eylem TAMAMLANAN EYLEM : %38- Türkiye yatırım portalı, Kamu Personeli Bilgi Sistemi, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) oluşturmaya yönelik altyapı hazırlık çalışmaları ÇALIŞMASI DEVAM EDEN: %44 BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA: %16 HİÇ BAŞLAMAMIŞ: %2 (1 eylem)-Güvenli İnternet kullanımı konusunda toplumda farkındalık yaratılması

28 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
7 eksen 38 kamu kurumu sorumlu 111 eylem 36’sı temel gösterge olmak üzere 117 gösterge 2,9 milyar TL harcama

29 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

30 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

31 Bilgi Teknolojileri Sektörü

32 Bilgi Teknolojileri Sektörü

33 Bilgi Teknolojileri Sektörü

34 Geniş Bant Altyapısı ve sektörel rekabet

35 Geniş Bant Altyapısı ve sektörel rekabet

36 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam

37 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam

38 Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam

39 BİT kullanımının topluma nüfuzu

40 BİT kullanımının topluma nüfuzu

41 Bilgi güvenliği ve kullanıcı güveni
Kişisel verilerin korunması kanunu halen yok Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu halen yok Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezi (2013) TİB- Güvenli İnternet Programı

42

43 Kamu Yönetimi ve E-devlet
E-yönetim E-hizmet E-demokrasi Kamu Özel sektör Vatandaş

44 Açık veri- 8 ilke Government data shall be considered open if it is made public in a way that complies with the principles below: 1. Complete All public data is made available. Public data is data that is not subject to valid privacy, security or privilege limitations. 2. Primary Data is as collected at the source, with the highest possible level of granularity, not in aggregate or modified forms. 3. Timely Data is made available as quickly as necessary to preserve the value of the data. 4. Accessible Data is available to the widest range of users for the widest range of purposes. 5. Machine processable Data is reasonably structured to allow automated processing. 6. Non-discriminatory Data is available to anyone, with no requirement of registration. 7. Non-proprietary Data is available in a format over which no entity has exclusive control. 8. License-free Data is not subject to any copyright, patent, trademark or trade secret regulation. Reasonable privacy, security and privilege restrictions may be allowed. Compliance must be reviewable.

45 Açık Yönetişim

46 E-devlet olgunlaşma modelleri
(seamless/connected) Kesintisiz/bağlantılı (Transactional) İşlem (interactive) Etkileşimli Yetkililere erişme Detaylı arama Form indirme/form sunma Gelişmiş (enhanced) Web sitesi içeriklerinde zenginleşme, dosya, broşür vb. Yaygınlık Dinamik bilgi ve arama yapma imkanı Linkler Ortaya çıkış (emerging) Web sayfası Kısıtlı bilgi Tüm kurumlar ve hizmetlerde bütünleşme Dijital imza Resmi işlemleri başlatıp bitirme Dijital imza

47 Başarı/Başarısızlık Faktörleri

48 Başarı/Başarısızlık Faktörleri
Başarı Faktörleri Başarısızlık Faktörleri Dış baskı Siyasi irade Vizyon ve strateji Etkin proje yönetimi Etkin değişim yönetimi Etkin tasarım Yeterliliklerin kazanılması Yeterli teknolojik altyapı İçsel itici güçlerin yokluğu (hizmet sağlayıcılarının zorlaması) Vizyon ve strateji eksikliği Etkin proje ve değişim yönetiminin olmaması Siyaset ve özel çıkarların egemen olması Zayıf/gerçekçi olmayan tasarım Yeterlilik ve teknolojik altyapı eksikliği Teknik yetersizlikler (interoperability vb.)

49 Yeniliklerin Yayılımı-Everett Rogers

50 Yeniliklerin Yayılımı


"E-Devlet v.2015 Dr. H. SERKAN AKILLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları