Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ Gıda Ambalajlama ve Depolama-11. Ders Prof. Dr. Zehra AYHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ Gıda Ambalajlama ve Depolama-11. Ders Prof. Dr. Zehra AYHAN."— Sunum transkripti:

1 YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ Gıda Ambalajlama ve Depolama-11. Ders Prof. Dr. Zehra AYHAN

2 Yeni Ambalaj Teknolojileri Akıllı ambalajlama/ambalajlar Akıllı ambalajlama/ambalajlar Aktif ambalajlama/ambalajlar Aktif ambalajlama/ambalajlar Biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar (Biyopolimerler) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar (Biyopolimerler) Yenilebilir ambalajlar/filmler Yenilebilir ambalajlar/filmler Nanoteknoloji/nanomalzemeler Nanoteknoloji/nanomalzemeler

3 AKILLI AMBALAJLAR

4 Ambalajın Fonksiyonları Ambalaj Fonksiyonları Koruma İletişim İçerme Kullanımkolaylığı

5 Akıllı Ambalaj Nedir? İçindeki ürünü izleyebilen İçindeki ürünü izleyebilen Ambalaj içi ve dışını algılayabilen Ambalaj içi ve dışını algılayabilen Tüketici ile iletişim kurabilen Tüketici ile iletişim kurabilen Akıllı ambalaj; Akıllı ambalaj; –ambalajı –gıdayı –çevreyi içeren bir sistemdir

6 Akıllı Ambalajda Akıllı Fonksiyonlar Algılama Algılama İzleme İzleme Kaydetme Kaydetme İletişim İletişim Ambalaj Fonksiyonları Algılama İletişim İzleme Kaydetme

7 Akıllı Ambalajlama Sistemleri İki tip akıllı ambalaj sistemi vardır: İki tip akıllı ambalaj sistemi vardır: –Akıllı Etiketler (Veri taşıyıcılar) Barkodlar Barkodlar Radyo frekanslı tanımlama etiketleri (RFID) Radyo frekanslı tanımlama etiketleri (RFID) –Ambalaj indikatörleri Sıcaklık-süre indikatörleri (TTI) Sıcaklık-süre indikatörleri (TTI) Sızıntı (O 2 ve CO 2 ) indikatörleri Sızıntı (O 2 ve CO 2 ) indikatörleri Tazelik indikatörleri Tazelik indikatörleri Biyosensörler Biyosensörler

8 Akıllı Ambalaj İndikatörlerinin Çalışma Prensipleri –Sıcaklık-süre ölçümü –Enzimatik kalite değişimlerinin ölçümü –Kimyasal kalite değişimlerinin ölçümü –Mikrobiyolojik aktivite ölçümü

9 Sıcaklık-Süre İndikatörü uygun sıcaklık –sürede depolanmıştır Sıcaklık dalgalanmaları

10 Sıcaklık-Süre İndikatörü  Aktivasyondan önce  Aktive edilmiş  Renk değişimi  Ram ömrü sonu Vitsab ® Checkpoint

11 Sıcaklık-Süre İndikatörü Depolama ve taşıma sırasında kritik sıcaklıktan sapma süresini (saat) gösterir. Sıcaklık yükselirse indikatörün rengi kırmızıya döner.

12 Sıcaklık-Süre İndikatörü İdeal koşullar Sıcaklık dalgalanması Gün Sıc,F

13 Sıcaklık-Süre İndikatörlü Ambalajlar

14 Tazelik İndikatörleri Tazelik indikatörleri gıdanın tazeliği hakkında bilgi veren belirteçlerdir. Tazelik indikatörleri gıdanın tazeliği hakkında bilgi veren belirteçlerdir. Bu indikatörlerin başlıcaları: Bu indikatörlerin başlıcaları: –pH değişimine duyarlı indikatörler, –Uçucu azot bileşiklerine duyarlı indikatörler, –Hidrojen sülfite duyarlı indikatörler, –Çeşitli mikrobiyel metabolitlere duyarlı indikatörler

15 Metabolik Ürün İndikatör Metodu CO 2 Bromotimol bileşiğindeki renk değişimi CO 2, SO 2, NH 4 Ksilen mavisi, bromoserol mavi, serol, fenol ftalein gibi indikatörlerin ambalaj malzemesinde renk değiştirmesi CO 2, NH 4, aminler, H 2 S CO 2-, NH 4-, amine duyarlı boyalardaki ve H 2 S’e bağlı olarak meydana gelen renk değişiklikleri Asetik asit, laktik asit, asetaldehit, amonyak pH boyalarında ve etiketlerinde renk değişiklikleri E.coli O157 enteroteoksin Polidiasetilen bazlı polimerlerdeki renk değişiklikleri Tazelik İndikatörleri

16 Taze Hala Taze Taze-Hemen Tüketilmeli Taze değil

17 Tazelik İndikatör Örnekleri

18 Tazelik İndikatörleri SÜRE SICAKLIKSICAKLIK KALİTEKALİTE KABUL RED

19 Gaz İndikatörleri Ambalajdaki % O 2 oranı hakkında bilgi verir (Mitsubishi Gas Chemical) Meyvenin olgunluk durumu hakkında bilgi verir (Ripesense Ltd)

20 Biyosensörlü Ambalajlar Patojenik mikroorganizmaların veya toksinlerin belirlenmesinde kullanılabilir Patojenik mikroorganizmaların veya toksinlerin belirlenmesinde kullanılabilir –Food Sentinel Sistem (SIRA Tecnologies, USA) –Toksin Guard (Toksin Alert, USA) Patojen gelişiminden önce ve sonra

21 Akıllı Ambalajlama Örnekleri İndikatör Tipi Kullanım Amacı Kullanım Alanı Sıcaklık süre indikatörü Sıcaklık-süre ve sıcaklık dalgalanması Soğuk ve dondurulmuş koşullarda saklanan gıda ambalajları O 2 indikatörü Sızıntı MAP ile muhafaza edilen ve vakumlu gıda ambalajları CO 2 indikatörü Sızıntı MAP ile muhafaza edilen gıda ambalajları Renk indikatörü Ambalaj içindeki gıdanın sıcaklığı Mikrodalga fırında hazırlanan gıda ambalajları Patojen indikatörü Mikrobiyolojik durum Et, balık ve kanatlı ambalajları

22 EU Tüzüğü (1935/2004) Aktif ve Akıllı ambalaj materyalleri gıdanın kompozisyonunu ve duyusal özelliklerini etkilememeli ve gıdanın uygunluğu hakkında tüketiciyi yanıltacak bilgi vermemelidir Aktif ve Akıllı ambalaj materyalleri gıdanın kompozisyonunu ve duyusal özelliklerini etkilememeli ve gıdanın uygunluğu hakkında tüketiciyi yanıltacak bilgi vermemelidir

23 Akıllı Ambalajlamada Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Yasal engeller Yasal engeller Güvenilirlik ve etkinlik Güvenilirlik ve etkinlik Teknik engeller Teknik engeller Yüksek maliyet Yüksek maliyet Tüketici yaklaşımı Tüketici yaklaşımı

24 Marka Ürün Besin Öğeleri Pişirme Yöntemi İçindekiler UPC Bar Kodu Üretici Adresi Akıllı ambalaj mıdır?

25 Aktif Ambalajlama

26 Aktif ambalajlama teknolojisi gıda, ambalaj materyali ve çevre atmosferi arasındaki pozitif etkileşimdir Aktif ambalajlama teknolojisi gıda, ambalaj materyali ve çevre atmosferi arasındaki pozitif etkileşimdir Aktif ambalajlamanın amaçları: – –Gıdanın kalitesini korumak – –Duyusal özellikleri korumak – –Gıda güvenliğini artırmak – –Raf ömrünü uzatmak

27 Aktif Ambalajlama Konsepti Kalite Kriteri Aktif ambalaj çözümü Oksidasyon Oksijen tutucu Erken olgunlaşma Etilen tutucu, CO 2 salınımı Nem/kondenzasyon Nem tutucu Gaz birikmesi CO 2 tutucu Spesifik gıda-ambalaj etkileşimi Aroma salınımı, kötü koku tutucu

28 Oksijen Tutucular Gıdanın ambalajlandığı ortamdaki oksijenin konsantrasyonun azaltılması için kullanılan “oksijen tutucu” bileşiklerdir Gıdanın ambalajlandığı ortamdaki oksijenin konsantrasyonun azaltılması için kullanılan “oksijen tutucu” bileşiklerdir –Demir tozu –Askorbik asit –Fotosensitif boya –Enzimler Alkol oksidaz Alkol oksidaz Glikoz oksidaz Glikoz oksidaz

29 Oksijen Tutucular Demirtozu (Ageless®) Demirtozu (Ageless®) –Etken maddesi gaz geçirgen poşete yerleştirilmiş Fe +2 oksit olan bir draje Askorbik asit Askorbik asit – şişe kapaklarında kullanılır

30 Oksijen Tutucu Filmler

31 Karbondioksit Düzenleyiciler CO 2 Tutucular CO 2 Tutucular –CO 2 absorsiyonu için kalsiyum hidroksit kullanılır –Kavrulmuş kahve, şekerler ve aminler arasında meydana gelen Strecker reaksiyonu sonucu oluşan CO 2 ortaya çıkabilmektedir. CO 2 Salıcılar CO 2 Salıcılar –CO 2 mikroorganizma gelişmesine engel olur –Demir karbonat taşıyan torbacıklar kullanılır –Taze yiyecekler, tavuk eti, balık, peynirler ve çilekler, CO 2 atmosferinde ambalajlanan gıdalardır.

32 Nem tutucular Nemli ürünlerde kondenzasyon ile ürünün bozulmasının önüne geçmek ve ortam nemini istenilen oranda oluşturmak Nemli ürünlerde kondenzasyon ile ürünün bozulmasının önüne geçmek ve ortam nemini istenilen oranda oluşturmak –Küf, maya ve bakterilerin gelişmesini azaltmak amacıyla NaCl içeren torbalar –Ambalaj materyallerinde iki katman arasına yerleştirilen süper absorbantlar poliakristalat tuzları ve poliakristalat tuzları ve nişasta polimerleri nişasta polimerleri –İki kat plastik film arasına yerleştirilen humektanlar –Unlu mamullerde kullanılan nem tutucular silika jel silika jel CaO CaO doğal kil doğal kil

33 Etilen Tutucular

34 Potasyum Permanganat-KMNO 4 Potasyum Permanganat-KMNO 4 Metal katalizörleri (palladium) Metal katalizörleri (palladium) Zeolit, aktif karbon gibi toz halindeki mineraller Zeolit, aktif karbon gibi toz halindeki mineraller

35 Antimikrobiyel Ambalajlama Uçucu antimikrobiyel maddeleri içeren torba veya keselerin ambalaj içine yerleştirilmesi (etanol) Uçucu antimikrobiyel maddeleri içeren torba veya keselerin ambalaj içine yerleştirilmesi (etanol) Uçucu ve uçucu olmayan antimikrobiyellerin polimer içine proses sırasında eklenmesi (Ag katkılı zeolit) Uçucu ve uçucu olmayan antimikrobiyellerin polimer içine proses sırasında eklenmesi (Ag katkılı zeolit) Antimikrobiyellerin polimer film yüzeyine kaplanması veya adsorbe edilmesi (nisin/metilselüloz, nisin/zein) Antimikrobiyellerin polimer film yüzeyine kaplanması veya adsorbe edilmesi (nisin/metilselüloz, nisin/zein) Antimikrobiyellerin polimere iyon veya kovalent bağlarla bağlanması (organik asitler, poliaminler) Antimikrobiyellerin polimere iyon veya kovalent bağlarla bağlanması (organik asitler, poliaminler) Doğal olarak antimikrobiyel özellik gösteren polimerlerin kullanılması (Kitosan, poli-L-lisin) Doğal olarak antimikrobiyel özellik gösteren polimerlerin kullanılması (Kitosan, poli-L-lisin)

36 Aktif Ambalajlama Uygulamaları Aktif Amb. SistemiUygulama Oksijen tutucuHerhangi bir gıda CO 2 salınımıKüflerce kolay bozulabilen birçok gıda Su buharı tutucuKuru ve küfe hassas gıdalar Etilen tutucuMeyve-sebzeler Etanol salınımıFırın ürünleri

37 Biyolojik Olarak Parçalanabilir Ambalajlar/Biyopolimerler

38 Parçalanabilir/Biyolojik Olarak Parçalanabilir Ambalaj Nedir? Doğada bulunan mikroorganizmalarca parçalanabilen ve toksik gazlar üretmeyen plastiklerdir Doğada bulunan mikroorganizmalarca parçalanabilen ve toksik gazlar üretmeyen plastiklerdir Plastikler mikroorganizmalarca veya mikrobiyel enzimlerle su ve CO 2 ’ye dönüştürülür Plastikler mikroorganizmalarca veya mikrobiyel enzimlerle su ve CO 2 ’ye dönüştürülür Kendi başına bırakıldığında havanın bulunduğu veya bulunmadığı ortamlarda bakteriler veya biyolojik etkenler (mantar, yosun) tarafından yok edilirler Kendi başına bırakıldığında havanın bulunduğu veya bulunmadığı ortamlarda bakteriler veya biyolojik etkenler (mantar, yosun) tarafından yok edilirler

39 Sentetik plastikler nedeniyle atık sorununun gittikçe artması Sentetik plastikler nedeniyle atık sorununun gittikçe artması Petrol kaynaklarının sınırlanması Petrol kaynaklarının sınırlanması Çok katlı malzemelerin geri dönüşümünün mümkün olmaması Çok katlı malzemelerin geri dönüşümünün mümkün olmaması Çevre dostu ambalaj materyallerinin kullanılma gerekliliği Çevre dostu ambalaj materyallerinin kullanılma gerekliliği Niçin Biyopolimerler?

40 Biyopolimerlerde Aranacak Özellikler Güvenilir bir kaynaktan üretilmesi Güvenilir bir kaynaktan üretilmesi Üretildiği kaynağın yenilenebilir olması Üretildiği kaynağın yenilenebilir olması Endüstriyel ölçekte üretiminin mümkün olması Endüstriyel ölçekte üretiminin mümkün olması Ürün raf ömrü boyunca dayanımının sağlanabilmesi Ürün raf ömrü boyunca dayanımının sağlanabilmesi –Çevre sıcaklığı –Bağıl nem –Gıdada bozulma mikroorganizmalarının varlığı –UV

41 Parçalanma/Biyo-Parçalanma Parçalanma Parçalanma –Ürünün fiziksel, termal veya mekaniksel olarak parçalanması Oksodegradasyon Oksodegradasyon Fotodegradasyon Fotodegradasyon Hidrodegradasyon Hidrodegradasyon Biyo-parçalanma – –Mikroorganizmalar enzim hareketi ile malzemeye saldırır ve metabolitlere dönüştürerek hücrelerine absorbe eder – –Sonuç olarak malzeme CO 2, CH 4, H 2 O ve biyolojik kalıntıya dönüşerek mineralize olur

42 Plastiklerin Biyo-Parçalanmasını Etkileyen Faktörler Ortamın fiziksel ve kimyasal parametreleri Ortamın fiziksel ve kimyasal parametreleri –Isı, nem, pH Ortamın mikrobiyolojik parametreleri Ortamın mikrobiyolojik parametreleri –Mikrobiyolojik yük Polimer yapısı ve özellikleri Polimer yapısı ve özellikleri –Zincir boyutları, kristal yapısı, nem ve UV’ye dayanıklılık Üretim prosesleri Üretim prosesleri –Antioksidan kullanımı, termo stabilizatör kullanımı, boyama, laklama Malzemenin kalınlığı Malzemenin kalınlığı

43 Parçalanabilir/Biyo-Parçalanabilir Ambalajların Sınıflandırılması Bitkisel kaynaklı biyopolimerler Bitkisel kaynaklı biyopolimerler –Nişasta, selüloz vb. Kimyasal polimerizasyon metodu ile yenilebilen doğal bitkilerden elde edilen polimerler Kimyasal polimerizasyon metodu ile yenilebilen doğal bitkilerden elde edilen polimerler –Mısır nişastası ile laktik asidin polimerizasyonu ile elde edilen polilaktik asit (PLA) Yenilebilir doğal karbonhidratların genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların yardımı ile biyolojik fermentasyonundan elde edilen biyopolimerler Yenilebilir doğal karbonhidratların genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların yardımı ile biyolojik fermentasyonundan elde edilen biyopolimerler –PHA, PHB Katkı yoluyla parçalanabilir özellik kazandırılan fosil kaynaklı polimerler Katkı yoluyla parçalanabilir özellik kazandırılan fosil kaynaklı polimerler –PP, PE vb

44 Nişasta Esaslı Termoplastikler İyi oksijen bariyeri İyi oksijen bariyeri Nişastanın higroskopik özelliği nedeniyle yüksek nemli gıdalar için uygun değil Nişastanın higroskopik özelliği nedeniyle yüksek nemli gıdalar için uygun değil Ticari olarak biyopolimerlerin en yaygın olanı Ticari olarak biyopolimerlerin en yaygın olanı Gıda ambalaj uygulamaları Gıda ambalaj uygulamaları –Sargı materyali –Yumurta ambalajı –Tabaklar –Kaseler

45 Selüloz Esaslı Biyopolimerler Selüloz Selüloz –Kırılgan –Zayıf esneklik –Zayıf çekme direnci –Hidrofilik yapı Selüloz asetat Selüloz asetat –Filmleri baskı yapılabilir, rijid, stabil –Kötü gaz ve nem bariyeri –Fırın ürünleri ve taze meyve-sebze

46 PLA (Polilaktik Asit) Laktik asitten üretilen alifatik poliester Laktik asitten üretilen alifatik poliester İyi nem bariyeri İyi nem bariyeri Enjeksiyon kalıplama ve vakumlu şekillendirmeye uygun Enjeksiyon kalıplama ve vakumlu şekillendirmeye uygun Mekanik dayanımı iyi Mekanik dayanımı iyi

47 PHA (Polihidroksi Alkonat) Şeker veya lipitlerden bakteriyel fermentasyonla üretilen lineer poliester Şeker veya lipitlerden bakteriyel fermentasyonla üretilen lineer poliester Düşük nem geçirgenliği (LDPE’ye yakın) Düşük nem geçirgenliği (LDPE’ye yakın) Düşük erime sıcaklığı Düşük erime sıcaklığı Düşük kristalleşme derecesi Düşük kristalleşme derecesi Özellikler Özellikler –Monomer kompozisyonuna –Fermentasyonda kullanılan mikroorganizmaya –Karbon kaynağına Uygulama-Peynir kaplama Uygulama-Peynir kaplama

48 PHB (Polihidroksi Bütirat) PHB, iki molekül Asetil-KoA arasındaki kondenzasyon reaksiyonu ile başlayan mikrobiyel sentezle üretilir PHB, iki molekül Asetil-KoA arasındaki kondenzasyon reaksiyonu ile başlayan mikrobiyel sentezle üretilir Mekanik özellikleri ve erime sıcaklığı (  C) PP’ye benzer Mekanik özellikleri ve erime sıcaklığı (  C) PP’ye benzer PP’den daha kırılgan ve serttir PP’den daha kırılgan ve serttir Zayıf çarpma direnci Zayıf çarpma direnci Üretimi pahalı Üretimi pahalı Yüksek biyo-parçalanabilirlik Yüksek biyo-parçalanabilirlik

49 Biyopolimerlerin Özellikleri Biyo parçalanabilir plastik çeşidi Alifatik poliesterlerNişasta Esaslı PHBVPLAPBSPVA+Nişasta Ham maddeBiyokütle (mikroorganizmalar) Biyokütle (Bitkiler) PetrolPetrol ve bitki biyokütle karışımı Üretim yöntemiMikrobiyel sentezKimyasal sentez Mekanik dayanımzayıfiyi zayıf Nem dayanımıiyi zayıf Biyo- parçalanabilirlik çok iyiiyi PVA: zayıf PHBV: polihidroksi bütirat-polihidroksivalerat kopolimeri PLA: polilaktik asit PBS: poli bütilen süksinat PVA: polivinil alkol

50 Biyobozunur Ambalaj Örnekleri Nişasta esaslı biyobozunur ambalaj örnekleri Doğal fiber ambalaj örnekleri

51 Yenilebilir Ambalajlar/Filmler

52 Yenilebilir Filmler Gıdanın dış yüzeyine kaplanan veya farklı iki gıda maddesinin temas ettikleri ara yüzeye yerleştirilen malzemeler “yenilebilir malzemeler” olarak tanımlanır. Gıdanın dış yüzeyine kaplanan veya farklı iki gıda maddesinin temas ettikleri ara yüzeye yerleştirilen malzemeler “yenilebilir malzemeler” olarak tanımlanır.

53 Yenilebilir Filmlerin Özellikleri Kullanıldığı gıdanın bir parçası olduğu için gıdanın duyusal özelliklerini değiştirmemeli Kullanıldığı gıdanın bir parçası olduğu için gıdanın duyusal özelliklerini değiştirmemeli Ürünün doğası ile uyumlu olmalı Ürünün doğası ile uyumlu olmalı İnsan sağlığına zararlı olmamalı İnsan sağlığına zararlı olmamalı Plastik ambalajlardan beklenen koruyucu özellikleri sağlamalıdır Plastik ambalajlardan beklenen koruyucu özellikleri sağlamalıdır

54 Yenilebilir Filmlerin Sağladığı Yararlar Nem, gaz ve sıvı geçişini engelleyerek gıdayı nemlenmeye ve oksidatif bozulmalara karşı korumak Nem, gaz ve sıvı geçişini engelleyerek gıdayı nemlenmeye ve oksidatif bozulmalara karşı korumak Gıda maddesinin yapısal bütünlüğünü mekanik darbelere karşı korumak Gıda maddesinin yapısal bütünlüğünü mekanik darbelere karşı korumak Ürün görünüşünü düzeltmek/iyileştirmek Ürün görünüşünü düzeltmek/iyileştirmek Raf ömrünü uzatmak Raf ömrünü uzatmak

55 Yenilebilir Filmlerin Sağladığı Yararlar Gıda maddesinin dış görünüşüne ve lezzetine katkıda bulunarak duyusal özelliklerini çekici hale getirmek Gıda maddesinin dış görünüşüne ve lezzetine katkıda bulunarak duyusal özelliklerini çekici hale getirmek Gıda yüzeyine kaplanan antioksidan ve antimikrobiyeller gibi koruyucu maddeler için taşıyıcı yüzey sağlamak Gıda yüzeyine kaplanan antioksidan ve antimikrobiyeller gibi koruyucu maddeler için taşıyıcı yüzey sağlamak Uçucu aroma maddelerinin kaybını önlemek Uçucu aroma maddelerinin kaybını önlemek

56 Yenilebilir Filmlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler Formülasyon Formülasyon Film oluşturma koşulları Film oluşturma koşulları Filmin kullanıldığı koşullar Filmin kullanıldığı koşullar

57 Yenilebilir Filmlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler Formülasyon Formülasyon –Bileşenlerin özellikleri ve konsantrasyonu –pH –Denatürasyon koşulları –İlave edilen malzemeler antimikrobiyel, antimikrobiyel, antioksidan antioksidan

58 Yenilebilir Filmlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler Film oluşturma koşulları Film oluşturma koşulları –Kurutma koşulları –pH –Konsantrasyon –Sıcaklık –Film kalınlığı

59 Yenilebilir Filmlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler Filmin kullanıldığı koşullar Filmin kullanıldığı koşullar –Sıcaklık –Bağıl nem

60 Film oluşturma teknikleri Püskürtme Püskürtme –Alttan püskürtme –Sprey yöntemi –Teğet yöntemi

61 Film oluşturma teknikleri Dökme yöntemi Dökme yöntemi

62 Film oluşturma teknikleri Daldırma yöntemi

63 Yenilebilir Filmler Protein bazlı filmler Protein bazlı filmler Lipid bazlı filmler Lipid bazlı filmler Polisakkarit bazlı filmler Polisakkarit bazlı filmler Karma filmler Karma filmler

64 Protein bazlı yenilebilir filmler –Kollajen –Zein (mısır proteini) –Gluten –Soya fasulyesi –Kazein –Jelatin

65 Lipid bazlı yenilebilir filmler –Doğal vakslar –Asetogliserin –Yağ asitleri –Yüzey aktif maddeleri

66 Lipid bazlı yenilebilir filmler Yağ asitleri Yağ asitleri –Laurik asit –Palmitik asit –Stearik asit

67 Lipid bazlı filmler Yüzey aktif maddeleri Yüzey aktif maddeleri –Gliserol monostearat –Asetat monostearat –Sitrat gliserol monostearat –Sorbitol monostearat

68 Polisakkarit bazlı yenilebilir filmler Bitkisel ve mikrobiyolojik gamlar Bitkisel ve mikrobiyolojik gamlar Nişasta Nişasta Selüloz ve türevleri Selüloz ve türevleri

69 Yenilebilir Filmlerin Avantaj/Dezavantajları Polisakkarit filmler Polisakkarit filmler –Polisakkarit filmlerin film oluşturma özelliği iyidir –Yağ geçirgenliğine karşı yeterli bariyer özelliği sağlarlar –Fakat su buharı geçirgenlikleri yüksektir

70 Yenilebilir Filmlerin Avantaj/Dezavantajları Protein bazlı filmler Protein bazlı filmler –Mekanik ve geçirgenlik özellikleri polisakkarit filmlere göre daha iyidir –Kırılgandırlar

71 Yenilebilir Filmlerin Avantaj/Dezavantajları Lipid bazlı filmler Lipid bazlı filmler –Su buharı geçirgenliğinin azaltılması için kullanılırlar –Oksidasyon, yapısal ve duyusal özellikler ile ilgili problemler ortaya çıkabilir

72 Yenilebilir filmlerde kullanılan katkı maddeleri Plastikleştiriciler Plastikleştiriciler Emülgatörler Emülgatörler Antimikrobiyeller Antimikrobiyeller Antioksidanlar Antioksidanlar

73 Plastikleştiriciler Yenilebilir filmlerin esnekliğini artırmak Yenilebilir filmlerin esnekliğini artırmak Kırılganlığı azaltmak Kırılganlığı azaltmak

74 Plastikleştiriciler Sorbitol Sorbitol Mannitol Mannitol Sükroz Sükroz Gliserol Gliserol Propilen gliserol Propilen gliserol Polietilen gliserol Polietilen gliserol Yağ asitleri ve monogliseritler Yağ asitleri ve monogliseritler

75 Yenilebilir Film Uygulamaları Meyvelerin vaks ile kaplanması Meyvelerin vaks ile kaplanması Badem, üzüm, fındık, fıstık ve fırıncılık ürünlerinin kaplanması Badem, üzüm, fındık, fıstık ve fırıncılık ürünlerinin kaplanması Et ürünlerinin yağ bazlı filmlerle kaplanması Et ürünlerinin yağ bazlı filmlerle kaplanması

76

77 sosislerde kollajen kaplamaların kullanılması

78 Nanomalzemeler

79 Nano nedir? Nano, Yunanca “nannos” kelimesinden gelir ve Nano, Yunanca “nannos” kelimesinden gelir ve –“küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Bilimde ise milyarda bir anlamında kullanılır. Bilimde ise milyarda bir anlamında kullanılır. –1 nm, metrenin milyarda biridir (10 -9 m).

80 Nano nedir? Yan yana 10 hidrojen atomu 1nm eder! Yan yana 10 hidrojen atomu 1nm eder! Hidrojen atomu 1 nm

81 Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları Nanokompozitler Nanokompozitler Biyobozunur nanokompozitler Biyobozunur nanokompozitler Aktif nanokompozitler Aktif nanokompozitler Akıllı ambalajlama (nanosensörler) Akıllı ambalajlama (nanosensörler)

82 Nanokompozit Hazırlama Yöntemleri Kil Kil Silikatlar (SiO 2 ) Silikatlar (SiO 2 ) CaCO 3 CaCO 3 TiO 2 TiO 2

83 Kil-Nanokompozitleri

84 Nanokompozitler-İyileştirilen Özellikler Isıl Genleşme Nanokompozit ve Özellikleri Aşınma Direnci Gaz Geçirgenlik Alev Geciktiricilik Boyut Kararlılığı Isıl İletkenlikAşınma Direnci Kimyasal kararlılık Mekanik özellikler (gerilme, sertlik vb) 10% kil, OTR’yi 75% oranında düşürmüştür.

85 Biyobozunur Nanokompozitler Doğal polimerlerin bariyer ve mekanik özellikleri Doğal polimerlerin bariyer ve mekanik özellikleri –Diğer sentetik polimerle karıştırarak –Kimyasal modifikasyon ile –Nanoparçacıkların eklenmesiyle geliştirilebilir. geliştirilebilir.

86 Biyobozunur Nanokompozitler Nanokilin pektine katılması ile Nanokilin pektine katılması ile –Oksijen geçirgenliğinin düşürülmesi Nanokilin jelatine katılması ile Nanokilin jelatine katılması ile –Fiziksel özelliklerin geliştirilmesi Nanopartiküllerin kitosana eklenmesi ile Nanopartiküllerin kitosana eklenmesi ile –Dayanıklılığının geliştirilmesi

87 Antimikrobiyel Nanokompozitler Antimikrobiyel nanomalzemeler Antimikrobiyel nanomalzemeler –Nano-gümüş içeren –Nano-kalsiyum oksit içeren –Nano-magnezyum oksit içeren –Nano-çinko oksit içeren –Nano-titanyum oksit içeren

88 Nanosensörler Sensörler – –Çevre veya ambalaj durumunu belirlemek Sıcaklık Oksijen – –Kontaminantlar Bakteri Toksinler

89 Nanoteknolojinin Ticari Uygulamaları Si-bazlı nano-partiküllerin PET’e eklenmesi gazlı içeceklerde raf ömrünü 10 haftadan 30 haftaya çıkarmıştır.

90 Nanoteknolojinin Ticari Uygulamaları PET bira şişelerinde nanokil kullanımı (Ageis OX ® ) O 2 & CO 2 geçirgenliğini düşürmüştür Cam şişe ile kıyaslanabilir sonuç Cam şişe ile kıyaslanabilir sonuç

91 Gelecekteki Ambalaj Trendleri Akıllı ve Aktif ambalajlama teknolojileri ile kombine edilmiş MAP Akıllı ve Aktif ambalajlama teknolojileri ile kombine edilmiş MAP –Başlangıçta farklı gaz kombinasyonlarını içeren MAP uygulaması (MAP) –Ambalajda gazların seviyelerini belirleyen bir sensör (akıllı ambalaj) –Gaz kaybında sensör tarafından aktive edilen gaz salınımı (aktif ambalaj)


"YENİ AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ Gıda Ambalajlama ve Depolama-11. Ders Prof. Dr. Zehra AYHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları