Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar."— Sunum transkripti:

1

2 İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar daha vermemiz gerekmektedir. Bu da “Ders Seçimi”dir. Ders seçimi, eğitim hayatımızda vereceğimiz önemli kararlardan biridir.

3 Ders seçimi, meslek seçiminin ilk adımıdır. Ders seçiminde vereceğiniz karar gelecekte meslek seçimine ilişkin tercihlerinizi doğrudan etkileyecektir

4 DERS SEÇİMİ NEDİR? Öğrencilerin, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak; kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre derslere yönlendirilmesidir

5 DERS SEÇİMİNDE ÖĞRENCİ:

6 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE DERS SEÇİMİ

7 Ders Seçimi Madde 11 � (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile şubat ayının ilk haftası öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

8 Ortak dersler Öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

9 Seçmeli dersler; Ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir.

10 Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması Madde 12 � (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir. Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10'dan az olması durumunda il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz.

11 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 11.SINIF

12 11.Sınıf MODEL ( 1 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 1 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 İleri Matematik6 Türk Edebiyatı3 İleri Fizik4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 İleri Kimya4 İnkılap Tarih2 İleri Biyoloji3 Felsefe2 Yabancı Dil ( İngilizce)4 İkinci Yabancı Dil ( Fransızca )2 Diğer Seçmeli Dersler........3 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve yönlendirme1 Toplam 20 Toplam20

13 11.Sınıf MODEL ( 2 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 2 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 İleri Matematik6 Türk Edebiyatı3 Seçmeli Dil Anlatım3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Seçmeli Coğrafya4 İnkılap Tarih2 Seçmeli Türk Edebiyatı2 Felsefe2 Yabancı Dil ( İngilizce)4 Diğer Seçmeli Dersler........5 İkinci Yabancı Dil ( Fransızca )2 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve yönlendirme1 Toplam 20 Toplam20

14 11.Sınıf MODEL ( 3 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 3 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Seçmeli Dil Anlatım3 Türk Edebiyatı3 Seçmeli Coğrafya4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Seçmeli Türk Edebiyatı2 İnkılap Tarih2 Seçmeli Tarih 4 Felsefe2 Seçmeli Psikoloji2 Yabancı Dil ( İngilizce)4 İkinci Yabancı Dil ( Fransızca )2 Diğer Seçmeli Dersler........5 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve yönlendirme1 Toplam 20 Toplam20

15 11.Sınıf MODEL ( 4 ) O R T A K D E R S L E RMODEL ( 4 ) S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Seçmeli Yabancı Dil 8 Türk Edebiyatı3 Seçmeli İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Seçmeli Dil Anlatım3 İnkılap Tarih2 Seçmeli Türk Edebiyatı2 Felsefe2 Yabancı Dil ( İngilizce)4 Diğer Seçmeli Dersler........5 İkinci Yabancı Dil ( Fransızca )2 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve yönlendirme1 Toplam 20 Toplam20

16 SINAV SİSTEMİNE UYGUN DERS SEÇİMİ YAPMALIYIZ

17

18 YGS  YGS’de ortaöğretimin tüm okul türü ve alanlarında ortak olarak okutulan derslerle ilgili sorular sorulacaktır.  Bu bölümden alınan puanlar MYO, AÖF ve özel yetenek sınavı için baraj puanı belirleyecektir.  Bu bölümde muhakeme gücü ve yorum becerisini ölçmeye dayalı ortak müfredattan oluşan sorular sorulacaktır.  YGS Puanları LYS sonunda Oluşacak puanlara %40 oranında etki edecektir.

19 YGS’DEKİ TESTLER ve KAPSAMLARI YGS’DEKİ TESTLER ve KAPSAMLARI TestTestin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe TestiTürkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular........................ 40 Sosyal Bilimler TestiSosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih............................................................................ Coğrafya...................................................................... Felsefe......................................................................... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi…………………………… 15 12 8 5 Temel Matematik TestiMatematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular.......................................................................... 40 Fen Bilimleri TestiFen Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Fizik............................................................................. Kimya........................................................................... Biyoloji......................................................................... 14 13

20 YGS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) ESKİ PUAN TÜRÜ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YGS-120104030 SAY YGS-220103040 YGS-340302010 SÖZEL YGS-430402010 YGS-537203310 EA YGS-633103720

21

22

23

24 YGS’ye göre 3 tane taban (baraj) puanı hesaplanacak:  I. Taban (Baraj) Puan (140-179): Önlisans programları ile Açıköğretim programlarını tercih etme hakkı sağlamaktadır.  II. Taban (Baraj) Puan (180 ve üzeri): İkinci aşama sınavlara (LYS) katılma hakkını sağlamaktadır.  III. Taban (Baraj) Puan (180 ve üzeri): Birinci aşama (YGS) puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını (kimya öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği gibi) tercih etme hakkı sağlamaktadır. YGS’DE TABAN (BARAJ) PUANLAR

25 Astsubay meslek yüksekokuluna ve polis meslek yüksekokuluna girmek için de YGS şart… Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olmak için yapılacak olan başvurularda yüksek öğretime geçiş sınavı puan türlerinden en az 270 ve üzeri puan almak gerekiyor. Ayrıca…

26 Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir (Her üniversitenin baraj puanı farklıdır)

27

28 –LYS sınavları 5 ayrı oturum halinde gerçekleşecektir. –Öğrenciler girmek istedikleri bölümlere göre en az iki LYS sınavına katılacaktır. –YGS’ de 180 barajını geçen herkes LYS sınavlarına girebilecektir. –Sorular lise-2, lise-3 ve lise-4 ağırlıklı konulardan oluşacak. Lise-1 konularında da az oranda soru gelecek. Soru tarzları da daha çok bilgiye dayalı sorular olacaktır.

29 SınavSınavın Kapsamı Soru Sayısı Matematik Sınavı (LYS-1)Matematik Testi………………………………………..50 Geometri Testi…………………………......................30 Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)Fizik Testi………………………………......................30 Kimya Testi…………………………………………….30 Biyoloji Testi……………………………......................30 Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)Türk Dili ve Edebiyatı Testi…………………………..56 Coğrafya-1 Testi*……………………….....................24 Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)Tarih Testi……………………………………………..44 Coğrafya-2 Testi………………………………………14 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Felsefe Grubu Psikoloji……………………………………………... 8 Sosyoloji…………………………………………….. 8 Mantık………………………………………………...8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi………………………........8 Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)Sözcük Bilgisi ve Dil Bilgisi…………………………...20 Çeviri…………………………………………………...12 Okuduğunu Anlama……………………………….…..48

30 Kimler hangi sınava girmek zorunda? Kimler hangi sınava girmek zorunda? FEN BİLİMLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİ (MF–1,MF–2,MF–3,MF–4 PUANLARININ HESAPLANMASI İÇİN) YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-1 MATEMATİK- GEOMETRİ SINAVI LYS-2 FEN BİLİMLERİ SINAVI (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ)

31 Kimler hangi sınava girmek zorunda? Kimler hangi sınava girmek zorunda? TÜRKÇE MATEMATİK ALANI ÖĞRENCİLERİ (TM–1, TM–2 VE TM–3 PUANLARININ HESAPLANMASI İÇİN) YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-1 MATEMATİK- GEOMETRİ SINAVI LYS-3 EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI

32 Kimler hangi sınava girmek zorunda? Kimler hangi sınava girmek zorunda? SOSYAL BİLİMLER ALANI ÖĞRENCİLERİ (TS–1 VE TS–2 PUANLARININ HESAPLANMASI İÇİN) YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-3 EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI LYS-4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI

33 Kimler hangi sınava girmek zorunda? Kimler hangi sınava girmek zorunda? YABANCI DİL ALANI ÖĞRENCİLERİ (DİL–1, DİL–2 VE DİL–3 PUANLARININ HESAPLANMASI İÇİN) YGSYÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-5YABANCI DİL SINAVI YALNIZ DİL ALANINDAN SEÇİM YAPMAK İSTEYEN ADAYLARIN LYS–5 OTURUMUNA GİRMESİ ZORUNLUDUR. ANCAK BAŞKA OTURUMLARA KATILMASINA GEREK YOKTUR.

34 MF (SAYISAL) PUAN TÜRLERİ Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-2 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil.Mat.Geo.Fiz.Kim.Biy. MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395 MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak. MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak. MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak. MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.

35 MF-1  Aktüerya Bilimleri  Astronomi ve Uzay Bilimleri  Finans Matematiği  İlköğretim Matematik Öğretmenliği  İstatistik  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri  Matematik  Matematik Mühendisliği  Matematik Öğretmenliği  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri  Matematik-Bilgisayar PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

36 MF-2  Bahçe Bitkileri  Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği  Bitki Koruma  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri  Biyoloji  Biyoloji Öğretmenliği  Fen Bilgisi Öğretmenliği  Fizik  Fizik Öğretmenliği  Kimya  Su Ürünleri Mühendisliği  Süt Teknolojisi  Tarım İşletmeciliği  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

37 MF-3  Beslenme ve Diyetetik  Gerontoloji  Biyokimya  Hemşirelik  Biyoteknoloji  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  Diş Hekimliği  Moleküler Biyoloji ve Genetik  Ebelik  Odyoloji  Eczacılık  Tarımsal Biyoteknoloji  Ergoterapi  Tarla Bitkileri  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Tıp  Genetik ve Biyoinformatik  Veterinerlik  Genetik ve Biyomühendislik PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

38 PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (MF-4) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER MF-4  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği  Endüstri Mühendisliği  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)  Endüstri Sistemleri Mühendisliği  Bilgisayar Mühendisliği  Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)  Endüstriyel Tasarım  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri  Enerji Sistemleri Mühendisliği  Bilgisayar-Enformatik  Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)  Bilişim Sistemleri Mühendisliği  Enformasyon Teknolojileri  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri  Fizik Mühendisliği  Biyomedikal Mühendisliği  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği  Biyomühendislik  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği  Biyosistem Mühendisliği  Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

39  Cevher Hazırlama Mühendisliği  Gemi ve Yat Tasarımı  Çevre Mühendisliği  Geomatik Mühendisliği  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  Gıda Mühendisliği  Deri Mühendisliği  Güverte  Elektrik Mühendisliği  Harita Mühendisliği  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Havacılık ve Uzay Mühendisliği  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)  Hidrojeoloji Mühendisliği  Elektronik Mühendisliği  İç Mimarlık  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  İmalat Mühendisliği  İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)  Mimarlık  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  Mücevherat Mühendisliği PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (MF-4) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

40 Jeofizik Mühendisliği  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Jeoloji Mühendisliği  Nükleer Enerji Mühendisliği Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi  Orman Endüstrisi Mühendisliği Kimya Mühendisliği  Orman Mühendisliği Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya  Otomotiv Mühendisliği Kimya ve Süreç Mühendisliği  Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) Kimya-Biyoloji Mühendisliği  Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Kontrol Mühendisliği  Peyzaj Mimarlığı Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  Pilotaj Maden Mühendisliği  Polimer Mühendisliği PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (MF-4) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

41  Makine Mühendisliği  Raylı Sistemler Mühendisliği  Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)  Seramik Mühendisliği  Makine ve İmalat Mühendisliği  Sistem Mühendisliği  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  Şehir ve Bölge Planlama  Malzeme Mühendisliği  Tarım Makineleri  Mekatronik Mühendisliği  Tarımsal Yapılar ve Sulama  Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)  Tekstil Mühendisliği  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  Uçak Mühendisliği  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)  Uzay Mühendisliği  Meteoroloji Mühendisliği  Yazılım Mühendisliği PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (MF-4) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

42 TM (EA) PUAN TÜRLERİ Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-1LYS-3 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil.Mat.Geo. TD ve Edb. Coğ-1 TM-1141655258207 TM-214 75226248 TM-31510 5185289 TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak. TM–2 Puan türü: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümler için kullanılacak. TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.

43 TM-1  Bankacılık  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bankacılık ve Finans  Tarım Ekonomisi  Bilgi ve Belge Yönetimi  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Tekstil Tasarım  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi  Turizm İşletmeciliği  Ekonometri  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  Ekonomi  Turizm ve Otel İşletmeciliği  Ekonomi ve Finans  Turizm ve Otelcilik  Girişimcilik  Uluslararası Finans  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Uluslararası Girişimcilik  İktisat  Uluslararası İşletme  İnsan Kaynakları Yönetimi  Uluslararası İşletme Yönetimi PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (TM-1) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

44 İşletme  Uluslararası İşletmecilik İşletme Enformatiği  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret İşletme-Ekonomi  Uluslararası Lojistik Lojistik Yönetimi  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Maliye  Uluslararası Lojistik Yönetimi Muhasebe ve Finans Yönetimi  Uluslararası Ticaret Muhasebe ve Finansal Yönetim  Uluslararası Ticaret ve Finans Pazarlama  Uluslararası Ticaret ve Finansman Sağlık İdaresi  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sağlık Kurumları Yöneticiliği  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Sağlık Yönetimi  Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  Yönetim Bilimleri Programları Sigortacılık ve Risk Yönetimi  Yönetim Bilişim Sistemleri PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (TM-1) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

45 TM-2  Aile ve Tüketici Bilimleri  Avrupa Birliği İlişkileri  Bilim Tarihi  Eşit Ağırlıklı Programlar  Küresel ve Uluslararası İlişkiler  Sınıf Öğretmenliği  Siyaset Bilimi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Uluslararası İlişkiler  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (TM-2) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

46 TM-3 Antropoloji Arkeoloji Çocuk Gelişimi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Hukuk İnsan ve Toplum Bilimleri Klasik Arkeoloji Moda ve Tekstil Tasarımı Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Seramik Sosyal Hizmet Sosyoloji PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLERPUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER (TM-3) PUAN TÜRLERİNE GÖRE BAZI BÖLÜMLER

47 TS (SÖZEL) PUAN TÜRLERİ Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS LYS-3LYS-4 Türkçe Tem. Mat Sos. Bil Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1Tar.Coğ-2 Fel.Gr. Ve Din TS-11310125158 7 TS-218611525515510 TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak. TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.

48 YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ Puan Türü TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK) YGS Y.DİL TürkçeTemel MatSos. Bil.Fen Bil.Yab. Dil DİL-11569565 DİL-225713550 DİL-3487205 DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.) DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı

49 Y.DİL-1DİL-  Alman Dili ve Edebiyatı  Almanca Öğretmenliği  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Çeviribilim (Alm.-Fra.-İng.)  Dilbilim (Alm.-Fra.-İng.)  Fransız Dili ve Edebiyatı  Fransızca Öğretmenliği  İngiliz Dil Bilimi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat  İngilizce Öğretmenliği  Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm-Fra-İng)  Mütercim-Tercümanlık (İng-Alm-Fra)  Turizm Rehberliği (Alm-Fra-İng) (Fak.)  Turizm Rehberliği (Alm-Fra-İng) (Y.O)  Turizm Rehberliği (M.T.O.K.)

50 Y.DİL-2DİL-2  Arnavutça  Boşnakça  Bulgar Dili ve Edebiyatı  Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı  Çeviribilim (Batı Dilleri)  Dilbilim (Batı Dilleri)  Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  İspanyol Dili ve Edebiyatı  İtalyan Dili ve Edebiyatı  Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri)  Latin Dili ve Edebiyatı  Leh Dili ve Edebiyatı  Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri)  Turizm Rehberliği (Batı Dilleri)  Yunan Dili ve Edebiyatı  Yunanca

51 Y.DİL-3DİL-3  Arapça Öğretmenliği  Çeviribilim (Doğu Dilleri)  Çin Dili ve Edebiyatı  Dilbilim (Doğu Dilleri)  Ermeni Dili ve Edebiyatı  Fars Dili ve Edebiyatı  Gürcü Dili ve Edebiyatı  Hindoloji  Hungaroloji  İbrani Dili ve Edebiyatı  Japon Dili ve Edebiyatı  Japonca Öğretmenliği  Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri)  Kore Dili ve Edebiyatı  Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri)  Rus Dili ve Edebiyatı  Sinoloji  Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri)  Urdu Dili ve Edebiyatı


"İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları