Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUSUN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUSUN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUSUN ÖNEMİ

2 Nüfus Nedir? Nüfus: Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Doğan ile ölen arasında ki fark, yaşanılan yerin nüfusunu verir.

3 Nüfus Nedir? Nüfusun sadece sayısının bilinmesi, ülkelerin mevcut insan potansiyellerinin belirlenmesi ve gelecekle ilgili planlamaların yapılabilmesi için yeterli değildir. Günümüzden yüzyıllar önce nüfusun sadece sayısı üzerinde durulurken artık nüfusun sayısal büyüklüğü yanında, niteliği de önem kazanmıştır. Böylece nüfusun çeşitli özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.

4 Nüfusun Nitelikleri Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyetine göre dağılımı Nüfusun yaş bağımlılık oranı Aktif nüfus Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına ve mesleklere göre dağılımı Nüfusun eğitim durumu Kır ve şehirlerde yaşayan nüfus Doğumlar ve ölümler Aile nüfus sayısı büyüklüğü Nüfusun din ve dil birliği

5 Nüfus Sayımı Nüfus sayımı, yaşanılan yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durum, öğrenim durumu, mesleklere dağılım, seçmen sayısı gibi durumlar hakkında bilgi verir.

6 Nüfus Sayımı Türkiye’de ilk resmi nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi ise 1935 yılında Gerçekleştirilmiş ve bunda sonra 1990 yılına kadar her beşİ yılda bir düzenli olarak sayım yapılmıştır.1997 yılında ise zorunlu sayım yapılmıştır.

7 Günümüzde Türkiye Nüfusu

8 Nüfusun Önemi Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesin de, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir.

9 Nüfusun Önemi Ülkelerin kalkınması ve siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için gereklidir. Ülkelerin kısa sürede büyük ordular kurarak askeri güç oluşturmasında gereklidir. Nüfus üretimi arttırır. Genel olarak bir bölgede, gelişmişlik düzeyi aynı olan iki ülkeden nüfusu fazla olan, nüfusu az olana göre daha fazla üretim yapmaktadır. Üretimi artan ekonomiler gelişmektedir. Ülkelerde nüfus artışı, yerleşme, ulaşım, sanayileşme, eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkiler. Artan nüfusla birlikte şehirleşme gelişir.

10 Nüfusun Önemi Ülkelerin kalkınmasını eğitilmiş nüfus sağlar. Doğal ortamın zenginliklerinden ve kaynaklarından faydalanma ancak insan gücüyle olmaktadır. Nüfusun aşırı artması veya fazla olması ise birtakım sıkıntılara neden olur. Ülkelerin gelişme hızlarını frenleyebilir. Fazla nüfus artışı işsizliğe ve göçe neden olur. Nüfus artışı, ülkenin üretim kapasitesinin ve kalkınma hızının üzerinde seyrediyorsa, birçok sorunları beraberinde getirir. (Eğitim, beslenme, altyapı yetersizliği gibi)

11 Nüfusun Önemi Nüfus artışı hızının az olması durumu ya da bazen de nüfus azalması meydana gelebilmektedir. Bu da gelişmeyi olumsuz etkiler. Nüfus sayısı azalır. Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir. İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar. Ülkenin geleceği tehlikeye girer.

12 Nüfusun Önemi Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedir. Mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar İşçi ücretleri düşer Vergi gelirleri artar. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır Askeri savunmada önemlidir.

13 Aşırı Nüfuslanma Not: Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

14 Nüfus Artışı ve Sonuçları
Ülkemizde nüfus artış oranı 1950–1990 yılları arasında ortalama %20’nin üzerinde olmuştur. Nüfus artışı hızı ülkemizin her tarafında aynı oranda olmamıştır.

15 Nüfus Artışı ve Sonuçları
1950’den sonra bağlayan iç göçler nedeniyle Marmara ve Ege bölgelerinde artış en fazla olmuştur.1997 nüfus sayımına göre binde 15,08artıİ oranının altında olan bölgeler iç ve Doğu Anadolu bölgeleridir.

16 Nüfus Artışı ve Sonuçları
  SONUÇLARI: 1. Türkiye’de nüfus artışının yüksek seviyede seyretmesinin sebebi sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve bebek ölümlerinin azalmasıdır. 2. Türkiye’nin nüfusu 1927–1997 arasında yaklaşık beş kata yakın artmıştır. 3. En düşük artış 1940–1945 yılları arasındadır.(2. Dünya savaşı)

17 Nüfus Artışı ve Sonuçları
4. En yüksek artış1955–1960 yılları arasındadır.(Sağlık hizmetlerinin gelişmesi) ’ten sonra artışında devamlı bir düşme başlamıştır. 

18 Nüfus Artışı ve Sonuçları
BUNLARIN NEDENLERİ; a) Doğurganlık oranı, kentleşme ve sanayileşme süresine bağlı olarak düşmüştür b) iyi koşullarda yetişme ve kadının iş hayatına girmesi doğumu azaltır. c) Aile planlaması çalışmaları. d) 6.Türkiye’de nüfus artışı oranı, gelişmekte olan ülkelere göre fazla, Afrika ve orta do u ülkelerine göre azdır. 


"NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUSUN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları