Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NASIL VERGİ MÜFETTİŞİ OLUNUR ? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NASIL VERGİ MÜFETTİŞİ OLUNUR ? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 NASIL VERGİ MÜFETTİŞİ OLUNUR ? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 SINAVA G İ R İŞ Ş ARTLARI 657 sayılı DMK‘nın 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmak Sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak KPSS puan türü veya türlerinden(KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57) ( 80 ve üzeri) asgari puan şartını taşımak Sınava katılmamış veya en fazla 2 kez katılmış olmak Sınavı duyurusu şartları ve süresine uygun başvuru yapmak GENEL ŞARTLAR

3 Hukuk Fakülteleri Mühendislik Programları İ.İ.B. Fakülteleri  Siyasal Bilgiler Fakülteleri  İktisat Fakülteleri  İşletme Fakülteleri SINAVA G İ R İŞ Ş ARTLAR GENEL ŞARTLAR [.: En az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen fakültelerden veya programlardan mezun olmak :. ]

4 YAZILI SINAV ALANLARI UKUK MÜHENDİSLİK HUKUK SİYASAL BİLGİLER İKTİSAT İSLETME İ.İ.B.F

5 Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin herhangi bir puan türünden en az 80 puan almış olmalıdır. SINAV SÜRECİ KPSS = 80.: 2015 yılı için :. 2014 ve 2015 KPSS puanları geçerli olacaktır. Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla mezun olabilecek durumdaki adaylar da yazılı sınava katılabilecektir.

6 YAZILI ALAN SÜRECİ Hukuk Grubu  Ticaret Hukuku ( Deniz Ticareti ve Sigorta Hariç ) İktisat Grubu  Mikro ve Makro İktisat  İktisadi Düşünceler Tarihi  Para Teorisi ve Politikası  Türkiye Ekonomisi  Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar Muhasebe Grubu  Genel Muhasebe  Şirketler Muhasebesi  Maliyet Muhasebesi  Mali Tablolar Analizi Maliye Grubu  Kamu Maliyesi  Maliye Teorisi ve Maliye Politikası  Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi  İdare Hukukunun Genel Esasları  Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları  Ceza Hukuku  Anayasa Hukuku  Medeni Hukuk ( Aile ve Miras Hariç )  Borçlar Hukuku

7 SÖZLÜ SINAV SÜRECİ Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğu Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Genel yetenek ve genel kültürü Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

8 DEĞERLEME - Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. - Giriş Sınavında başarılı olmak için: a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir. b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. - Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. - Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez DEĞERLEME

9 SINAVI KAZANANLAR % 20 Özel Eğitime En başarılı % 20 Özel Eğitime, kalan % 80 ise Temel Eğitime tabi tutulur. % 25 Özel Eğitim sonucunda yapılacak sınavda en başarılı % 25 B, C ve Ç Grup Başkanlıklarında, diğerleri ise A Grup Başkanlıklarında görevlendirilir.

10 VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA 3 YILLIK SÜRE 3 yıllık Yeterlik SınavıVergi Müfettişliğine Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminin ardından yapılacak Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde Müşterek Kararname ile Vergi Müfettişliğine atanırlar.

11 Vergi Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir. 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Vergi Müfettiş Yardımcısı”, 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde aylık 3.714 TL net ücret alabilecektir. Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan (90,11 TL) tutar uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.) Öte yandan,1 inci derece Vergi Müfettişi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir ÜCRETLER

12 HANİFE DEMİRAL HAZIRLAYAN LİNK: "memurunyeri.com"


"NASIL VERGİ MÜFETTİŞİ OLUNUR ? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları