Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKA SUNUMU: AĞRISIZ KIRMIZI GÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKA SUNUMU: AĞRISIZ KIRMIZI GÖZ"— Sunum transkripti:

1 VAKA SUNUMU: AĞRISIZ KIRMIZI GÖZ
ARAŞ.GÖR.DR.M.NURDAN ÖZKAYA KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ABD

2 55 yaşında kadın, Sabah uyandıktan sonra fark ettiği, Ani başlayan, Ağrısız, Sol gözünde kızarıklık şikayeti ile başvurdu.

3

4 Oküler akıntı, Fotofobi, Bulanık görme, Künt travma öyküsü, Ağrı tariflemiyordu.

5 Muayenede , İntraoküler tansiyonu normotansifti. Pupiller izokorik ve reaktif idi. Düzeltilmiş görmesi 20/20 idi.

6 Ön tanı? Hastanın hikaye ve fizik muayene bulguları eşliğinde hangisi öncelikli tanınızdır? A) Akut açı kapanması glokomu B) Episklerit C) Hifema D) Subkonjuktival kanama E) Viral konjuktivit

7 Tartışma Cevap:D Subkonjuktival Hemoraji
Subkonjuktival Hemoraji, konjuktiva altında kanla karaktarize,kırmızı gözün yaygın bir nedenidir. Genellikle gözün bir kısmını tutar. Ağır vakalarda tüm sklera kanla kapanmış olabilir. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Ağrı veya görme değişiklikleri olmaz. Ancak kızarık olan bölge keskin sınırlıdır ve sıklıkla hastalarda tedirginlik oluşturur.

8 Çoğu sub-konjuktival kanamalar kendiliğinden veya öksürme,hapşırma,ıkınma gibi fark edilmeyen minör travmalar sonucu gelişebilir. Hastada travma öyküsü varsa göz küresinin rüptürü ekarte edilmelidir. Hipertansiyon,yaşlı hastalarda sub-konjuktival kanamanın başta gelen risk faktörüdür. Anti-koagülan ilaçlar ve kanama bozukluları da bu duruma neden olabilir. Çoğu vaka iki hafta içinde tedavisiz kendiliğinden geriler. Hipertansiyonu olan ya da kanama bozukluğu ile ilgili şüpheli durumu olanlarda ileri tetkik gerekir.

9 Akut açı kapanması glokomu
Akut açı kapanması glokomu,en fazla limbusa komşu alanda yaygın konjuktival kızarıklıkla karakterizedir. İntraoküler basınç artmıştır. Akıntı olmaz fakat pupil orta derecede dilatedir ve ışık refleksi zayıftır. Hafiften çok şiddetliye kadar göz ağrısına baş ağrısı,görme bulanıklığı ya da görmede azalma eşlik edebilir. Hastalar ışık etrafında haleler görme bildirebilir. Genellikle tek taraflıdır. Karın ağrısı,bulantı, kusma mevcut olabilir. Tüm hastalar acil oftalmolojik sevk gerektirir.

10

11 Episklerit Episklerit kırmızı göz görünümünü veren , dilate episkleral damarlar ile karakterize iltihabi bir durumdur. Kızarıklık genellikle lokalizedir, ancak yaygın da olabilir. Görme etkilenmez ancak,hastalar etkilenmiş bölgede hafif ağrı veya hassasiyet duyabilirler. Hastalık oral NSAİ ilaçlara veya topikal kortikosteroidlere yanıt verir ve genellikle sklerite ilerlemez. Vakaların yaklaşık yarısında bilateral tutulum vardır. Tekrarlayan vakalar oto-immün hastalıklar açısından değerlendirilmeyi gerektirir.

12

13 Hifema Hifema ön kamaraya kanama nedeni ile oluşur.
Biyomikroskop ya da oftalmoskopla inceleme gerek olmaksızın görülebilen eritrositlerin katman halinde göze yayılmalarına yol açar. Hastalarda genellikle orbitaya künt bir travma öyküsü vardır. Hifemalar görme keskinliğinde azalma, fotofobi ve göz ağrısı yapabilir ancak akıntı olmaz. Hifemalı hastalar delici göz travması gibi diğer göz yaralanmalarının değerlendirilmesi açısından acil olarak sevk edilmelidir.

14

15 Viral Konjuktivit Viral konjuktivit birinci basamakta görülen kırmızı gözün en sık nedenlerinden biridir. Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eder ve bulaşıcıdır. Fizik muayenede sulu bir akıntıyla birlikte yaygın kızarıklık vardır. Pupiller reaktiftir. Genellikle hastalar kum batmış hissi tarif ederler ama görmeleri normaldir.

16

17 ÖZET TANI KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AKUT AÇI KAPANMASI GLOKOMU
Diffüz konj.kızarıklık,özellikle limbus kenarında,göz ağrısına eşlik eden baş ağrısı,görme bulanıklığı ve görme keskinliğinde azalma,karın ağrısı,bulantı-kusma olabilir. Genellikle tek taraflı,pupil mid-dilated ve ışığa yanıtsız. EPİSKLERİT Lokalize ya da yaygın kızarıklık,hafif ağrı,palpasyonla hassasiyet,görme normal, Oral NSAİİ ve topikal steroidlere cevap verir. HİFEMA Ön kamaraya yayılmış eritrositler,olası görme keskinliğinde azalma, fotofobi, göz ağrısı SUBKONJİKTİVAL KANAMA Keskin sınırla ayrılmış parlak kızarık alan,ağrısız,görme normal,kendiliğinden geriler. VİRAL KONJUKTİVİT Yaygın kızarıklık,sulu akıntı,sıklıkla üst olunum yolu enfeksiyonuna eşlik eder.

18 KAYNAKLAR AAFP PHOTO QUİZ

19 TEŞEKKÜRLER..


"VAKA SUNUMU: AĞRISIZ KIRMIZI GÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları