Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

2 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

3 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 3 VİZYONUMUZ Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi

4 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 4 DESTEK KAPSAMI Yurtdışı Pazar Araştırması DesteğiRapor DesteğiDanışmanlık Desteği Yurt Dışı Şirket Alım Desteği Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Alım Heyeti Desteği E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

5 YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 5 Hedef Grup Sınai / Ticari şirketler Desteklenen Faaliyetler Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmeleri

6 6 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ Destek Kapsamındaki Giderler Ulaşım giderleri Konaklama giderler Destek Miktarı : 5000 ABD Doları (Yıllık 10 adet) Destek Oranı : %70 Ön onay aşaması yoktur. Başvuru süresi: Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

7 7 Başvuru Mercii Marmara Bölge Müdürlüğü: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli illerinde yerleşik firmalar için Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinde yerleşik firmalar için İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yukarıda belirtilen iller dışında yerleşik firmalar için

8 YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 8 Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında Türkiye’den çıkılmalı ve Türkiye’ye dönüş yapılmalıdır. Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için araştırma yapılan ülkede yerleşik birbirinden farklı en az 1 (bir) kurum/kuruluş veya şirket ile görüşme yapılmalıdır. 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

9 YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 9  İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler,  Resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar,  5 (beş) ve üzeri sayıda firmanın birlikte gerçekleştirdiği grup seyahatleri  Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketlerin başvuruları Destek kapsamında değerlendirilmez

10 10 ÖRNEK YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ SÜRECİ Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek Ödeme Talebinin Yapılması Hedef Ülkeden Dönüş Hedef Ülkede Yurtdışı İkili İş Görüşmeleri Hedef Ülkeye Gidiş

11 RAPOR DESTEĞİ 11 RAPOR DESTEĞİ Hedef Grup Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Destek Kapsamı Kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan Sektör raporları Ülke raporları Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları Destek Oranı : %60 (Şirketler) %75 (İşbirliği kuruluşları)

12 RAPOR DESTEĞİ 12 RAPOR DESTEĞİ İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu : Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

13 RAPOR DESTEĞİ 13 ÖRNEK RAPOR DESTEĞİ SÜRECİ Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek Ödeme Talebinin Yapılması Raporun Satın Alınması Rapor Desteği Ön Onay Başvurusu (Bakanlık’a) Satın Alınması Planlanan Raporun Belirlenmesi

14 YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ 14 YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ Hedef Grup Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Destek Kapsamı Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri Mali Danışmanlık Hukuki Danışmanlık Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları Destek Oranı : %60 (Şirketler) %75 (İşbirliği kuruluşları)

15 İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ 15 İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ Hedef Grup Sınai / Ticari şirketler Destek Kapsamı İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar Kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

16 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ 16 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ Hedef Grup İşbirliği Kuruluşları Desteklenen Faaliyetler Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme faaliyeti Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)

17 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ 17 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ Destek Kapsamındaki Giderler Ulaşım giderleri Konaklama giderleri Tanıtım ve organizasyon giderleri Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları

18 18 ÖRNEK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ SÜRECİ Programın Gerçekleştirilmesi Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ

19 ALIM HEYETİ DESTEĞİ 19 ALIM HEYETİ DESTEĞİ Hedef Grup İşbirliği Kuruluşları Desteklenen Faaliyetler Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri Tesis ziyaretleri Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir. Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)

20 ALIM HEYETİ DESTEĞİ 20 ÖRNEK ALIM HEYETİ DESTEĞİ SÜRECİ Türkiye’de Programın Gerçekleştirilmesi Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı İkili İş Görüşmeleri için Organizasyon Yapılması Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı Hedef Ülke Ticaret ve Sanayi Odaları ile İrtibat Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat Alım Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)

21 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ 21 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kiralama giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç), Fuar katılımına ilişkin giderler, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti giderleri (ticari heyet organizasyonunun zaman, mekan ve etkinlikler açısından araştırma ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri, iletişim ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, koordinasyon hizmet giderleri), Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri, Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri (sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli hariç)

22 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ 22 Bir takvim yılında bir işbirliği kuruluşunun düzenlediği en fazla beş sektörel ticaret heyeti ve on alım heyeti programı desteklenir. Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır. İşbirliği kuruluşu, EK C’de belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunur. İşbirliği kuruluşu, gerçekleştireceği sektörel ticaret heyeti veya alım heyetine ilişkin kesinleşmiş bilgileri veya varsa değişiklik taleplerini söz konusu programın başlangıç tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Bakanlığa bildirir. Sektörel ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katılabilir.

23 SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ 23 Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarında işbirliği kuruluşunun; mer’i “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar”ın “Ek-1: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde yer alması veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde yer alması durumunda en az 8 (sekiz) şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır. Alım heyeti programlarında davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş sayısında herhangi bir alt veya üst sınırlama bulunmamaktadır Sektörel ticaret heyeti/alım heyeti programlarının her biri için destek kapsamında olan süre yol hariç en fazla 10 (on) gündür. Sektörel ticaret heyeti programlarının koordinasyonunu yapmak üzere yapılan ön heyetler için destek kapsamında olan süre yol hariç en fazla 5 (beş) gündür.

24 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ 24 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Hedef Grup Sınai / Ticari şirketler Desteklenen Kapsamı Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri Destek Miktarı : 2.000 ABD Doları Destek Oranı : %70

25 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ 25 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Şirketler en fazla beş e-ticaret sitesi için ve e- ticaret sitesi başına en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur. Üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir. Hizmet alınan e-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturaların hizmet süresinin en fazla 1 (bir) yıllık olması gerekmektedir. Hizmet süresi 1 (bir) yıldan fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık hizmet bedeli kadar olan tutarı destek kapsamındadır.

26 ORTAK ESASLAR Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında yapılan ödemeler için şirket ortaklarının veya şirket çalışanının kişisel kredi kartı; E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği kapsamında yapılan ödemeler için şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Ödemenin şirket ortağı/şirket çalışanı tarafından yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı bankacılık kanalıyla ödediğinin belgelenmesi gerekmektedir. Desteklerden yararlanmak için başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapılması gerekir.Başvuranların eksik bilgi ve belgelerini eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir.

27 TEŞEKKÜRLER


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları