Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELEKOMÜNİKASYON, iNTERNET VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELEKOMÜNİKASYON, iNTERNET VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 TELEKOMÜNİKASYON, iNTERNET VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Bölüm 7 TELEKOMÜNİKASYON, iNTERNET VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ

2 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Öğrenme Hedefleri Telekomünikasyonun, ağların ve anahtar ağ oluşturma teknolojilerinin en temel bileşenleri nelerdir? Telekomünikasyon için ana iletim ortamları ve ağ türleri nelerdir? İnternet ve internet teknolojisi nasıl çalışır? Bunlar iletişimi ve e-ticareti nasıl destekler? Kablosuz ağlar, iletişim ve internet erişimi için gerekli temel teknolojiler ve standartlar nelerdir? Radyo frekanslı tanımlama (RFID) ve kablosuz algılayıcı ağlar işletmeler için neden değerlidir? This chapter discusses the principle technologies used in networking and the Internet. Ask students what the difference is between a network and the Internet. Why is networking so important to modern organizations?

3 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Hyundai Heavy Industries’in Kablosuz Bir Tersane Ağı Kurması Problem: Gemi inşa alanının çok büyük olması ve karmaşık olmasından gerçek zamanda envanterin izlenememesi etkinliği sınırlanmaktadır Çözüm: Radyo algılayıcılar, notebooklar, mobil araçlar ve Web kameraları kullanarak KT Corp. tarafından kurulan yüksek hızlı kablosuz ağ Görülenler: Çağdaş ağ teknolojisi tarafından sunulan güçlü olanaklar ve çözümler Envanteri izlemede radyo sensor teknolojilerinin kullanımı This slide discusses the chapter opening case. Ask students specifically why it was important to track inventory in real-time. Ultimately, even small improvements in efficiency, added up over thousands of workers and millions of parts, add up to large-scale cost improvements. You can also ask students how they think radio sensor technology works and is able to track individual inventory elements.

4 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Ağ iletişimi ve iletişim eğilimleri Yakınsama: Telefon ve bilgisayar ağları internet standartlarını kullanarak tek bir dijital ağa dönüşmektedir Kablolu yayın işletmeleri ses aktarımı hizmeti vermeye başlamışlardır Geniş bant: ABD internet kullanıcılarının % 60’ının geniş bant erişimi vardır Kablosuz geniş bant: Ses ve veri iletişimi, internet erişimi gibi artan oranda geniş bant kablosuz platformlar üzerinden gerçekleşmektedir This slide discusses recent developments in networking technologies. Ask students to give other examples of convergence. How fast is broadband today? Do all of the students have broadband? Note that in 2000, typical Internet access speeds were 56 kbps over a telephone line, costing 25 cents per kilobit, while today broadband speeds are 1-15 mbps, costing less than 1 cent per kilobit. Are students aware of how fast their Internet connections are at home, school, or work? Ask students if they know the speed of their cell phone’s Internet connection. The point here is to try and raise student awareness of telecommunications systems, and their capacities.

5 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Bir bilgisayar ağı nedir? İki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayar Basit bir ağın temel bileşenleri İstemci bilgisayar Sunucu bilgisayar Ağ arabirimleri (ağ arabirim kartı AK) Bağlantı ortamı Ağ işletim sistemi Göbek (hub) veya anahtar Yönlendirici Farklı ağlara veri paketlerini yönlendiren bir iletişim işlemcisidir. Bunun yanı sıra gönderilen verinin doğru adrese gittiğini de garanti altına almaktadır This slide describes what a network is along with the components that you will find in a simple network (illustrated on the next slide.) Ask students to describe the function of a NIC. What is a connection “medium”? Ask students to describe the purpose of a hub, switch, and router.

6 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları YALIN BİR BİLGİSAYAR AĞININ BİLEŞENLERİ This graphic illustrates the components of a simple network. While the NOS is shown as part of the server, note that, depending on the type of software, an NOS may also be designed to reside on client computers. Do some students have a home computer network? Ask them to describe the elements of the network. Şekil 7-1 Burada temsil edilen son derece yalın bir bilgisayar ağıdır . Ağ bilgisayarlardan, bir sunucu bilgisayar üzerinde çalışan ağ işletim sisteminden, cihazları bağlayan kablolardan, ağ kartlarından, anahtarlardan ve bir yönlendiriciden meydana gelmektedir.

7 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Büyük işletmelerdeki ağlar Bir işletme için ağ altyapısı çok sayıdaki küçük yerel ağlardan meydana gelir Bir dizi güçlü sunucu Web site Kurumsal intranet, extranet Arka plan sistemleri Mobil yerel ağlar Görüntülü konferans sistemleri Telefon ağı Kablosuz cep telefonları This slide looks at the additional components one might expect to find in the network of a large company that has many locations and thousands of employees (illustrated on the next slide). Ask students what is meant by “backend systems.” Note that many firms are dispensing with traditional landline telephone networks and using Internet telephones that run on existing internal data networks and the Internet.

8 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları İŞLETME AĞ ALTYAPISI Günümüzün işletme ağ altyapısı kamusal telefon ağından internete; çalışma gruplarını, bölümleri ve ofis katlarını birbirine bağlayan bütünleşik yerel ağlara kadar pek çok farklı ağın birleşimidir. This graphic illustrates the components of a large company’s network. Note the difference between the wireless LAN, which allows wireless access within the office, and the mobile Wi-Fi network, which allows Internet access to employees outside of offices. The advantage of telephone-based wireless systems is that they do not require a Wi-Fi hotspot to work, and in fact can connect users to the entire globe through their telephone networks. Cable networks – major competitors of telephone company Internet providers – do not really have a mobile option although Optimum Cable (Comcast) and several other firms are developing a Wi-Max capability that could potentially serve an entire metropolitan area. This development will take many years, and in 2010 many Wi-Max metropolitan experiments were behind schedule. Towerstream is one of the largest Wi-Max providers in the U.S. and in 2011 announced it was developing coverage for Middleton, Rhode Island, and starting an installation in Manhattan (New York City). You might ask a group of students to do research on Wi-Max in U.S. cities and report back to the class. Towerstream.com is a good place to start. ŞEKİL 7-2

9 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Anahtar dijital ağ teknolojileri İstemci/Sunucu bilgi işlem modeli Dağıtılmış bir bilgi işlem modeli İstemciler ağ aracı ile birbirine bağlıdır ve ağ sunucu bir bilgisayar tarafından kontrol edilir Sunucu ağ iletişimin kurallarını koyar ve her istemciye bir adres sağlar böylelikle de diğerleri onu ağ üzerinde bulabilirler İstemci/Sunucu bilgi işlem modeli yerini merkezi ana bilgisayar bilgi işlem modeline bırakmıştır İnternet: En büyük istemci/sunucu bilgi işlem modeli uygulamasıdır This slide and following two slides look at the main technologies in use today for networks: client/server computing, packet switching, and TCP/IP. Ask students what advantages client/server computing has over centralized mainframe computing.

10 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Anahtar dijital ağ teknolojileri (devam) Paket anahtarlama Dijital mesajların paket denilen parçalara ayrılması, mevcut iletişim yolları üzerinden paketlerin gönderilmesi ve paketlerin hedefe ulaştığında yeniden birleştirilmesi yöntemidir Önceden çevrim anahtarlamalı ağlarda, noktadan noktaya tam bir çevrim kurulur ve iletişim bunun üzerinden yapılırdı Paket anahtarlama, bir ağın iletişim kapasitesinin çok daha verimli kullanılmasını sağlar This slide continues the discussion of the three main networking technologies today, looking at the second, packet switching. Note that circuit-switched networks were expensive and wasted available communications capacity – the circuit had to be maintained whether data was being sent or not. It is also important to note that packet switching enables packets to follow many different paths. What is the advantage of this capability?

11 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları PAKET ANAHTARLAMALI AĞLAR ve PAKET İLETİŞİMİ This graphic illustrates how packet switching works, showing a message being split into three packets, sent along different routes, and then reassembled at the destination. Note that each packet contains a packet number, message number, and destination. ŞEKİL 7-3 Veriler küçük paketlerde gruplanır ve bunların her biri farklı iletişim kanalları üzerinden iletilir. Varış noktasında ise paketler tekrar bir araya getirilir.

12 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Anahtar ağ teknolojileri (devam) TCP/IP ve bağlanılırlık Bilgisayarlar arasındaki bağlantı protokollerle sağlanır Protokol: Ağdaki iki nokta arasındaki bilgi iletimini idare eden kurallar ve usuller kümesi İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP) İnternet için dünya genelinde tek bir ortak standart Savunma Bakanlığının TCP/IP için dört katmanlı başvuru modeli Dört katman Uygulama katmanı İletim katmanı İnternet katmanı Ağ arayüz katmanı This slide continues the discussion of the three main networking technologies in use today, and looks at the third, TCP/IP. Note that in a network, there are typically many different types of hardware and software components that need to work together to transmit and receive information. Different components in a network communicate with each other only by adhering to a common set of rules called protocols. In the past, many diverse proprietary and incompatible protocols often forced business firms to purchase computing and communications equipment from a single vendor. But today corporate networks are increasingly using a single, common, worldwide standard called Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). TCP/IP actually is a suite of protocols, the main ones of which are TCP and IP. Ask students what these two main protocols are responsible for.

13 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları İLETİŞİM KONTROL PROTOKOLÜ/ İNTERNET PROTOKOLÜ (TCP/IP) BAŞVURU MODELİ Bu şekil iletişim için dört katmanlı TCP/IP başvuru modelini göstermektedir. ŞEKİL 7-4 This graphic illustrates the four layers of the DOD reference model for TCP/IP. Note that what happens, when computer A sends a message to computer B, is that the data that computer A creates is transferred within that computer from the application layer to subsequent layers in sequence. In this process it is split into packets, and information is added at each stage, ultimately translating the packets into a form that can be transferred over the network interface. After traveling over the network interface, the packets are reassembled at the recipient computer, from the network interface layer up, ultimately for use by the application layer.

14 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
İletişim Ağları Sinyaller: dijital ve analog Modem: Dijital sinyali anolog veya analog sinyali dijitale dönüştürür Ağ türleri Yerel ağlar (LANs) Kampus ağ (CANs) Eşler arası (peer-to-peer) Topoloji: yıldız, doğrusal, halka Metropol ve Geniş ağlar Geniş ağlar(WANs) Metropol ağlar (MANs) This slide looks at the types of networks that organizations use. Ask students what the differences are between digital and analog signals. Another example of the difference between analog and digital signals is the difference between vinyl records and digital CDs and MP3s. Ask students to describe and distinguish between LANs, CANs, WANs, and MANs, and also to talk about their different range of operation. Note that a network can be defined by the way the clients interact (client/server vs. peer-to-peer); the type of physical medium to carry signals (Ethernet, Fast Ethernet, etc.), and the way in which computers are connected and send signals to each other (topology).

15 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
İletişim Ağları BİR MODEMİN İŞLEVLERİ This graphic illustrates the differences between digital and analog signals, and shows how digital signals can be sent to other computers over analog cables such as telephone and cable lines which are analog. Note that digital signals are representations of the two binary digits, 0 and 1, and are represented logically as on and off electrical pulses (in reality as different voltages). Ask students what MODEM stands for. ŞEKİL 7-5 Bir modem dijital sinyalleri analog biçime (veya tam tersi) dönüştüren bir aygıttır. Böylece bilgisayarlar telefon veya kablolu yayın ağları gibi analog ağlar üzerinden veri aktarabilirler.

16 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
İletişim Ağları AĞ TOPOLOJİLERİ Üç temel ağ topolojisi Yıldız, doğrusal ve halka ağ topolojileridir. ŞEKİL 7-6 This graphic illustrates the three main topologies in use in LANs. In a star topology, all devices on the network connect to a single hub and all network traffic flows through the hub. In an extended star network, multiple layers or hubs are organized into a hierarchy. In a bus topology, one station transmits signals, which travel in both directions along a single transmission segment. All of the signals are broadcast in both directions to the entire network. All machines on the network receive the same signals, and software installed on the client’s enables each client to listen for messages addressed specifically to it. A ring topology connects network components in a closed loop. Messages pass from computer to computer in only one direction around the loop, and only one station at a time may transmit. The ring topology is primarily found in older LANs using Token Ring networking software. Ask students which of the topologies is the most common.

17 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Günümüz İş Dünyasında Telekomünikasyon ve Ağ Oluşumları Fiziksel iletim ortamı İki damarlı kablo Eş eksenli kablo Fiber optik ve optik ağlar Kablosuz iletim ortamı ve araçları Mikrodalga Uydular Cep telefonları İletim hızı (hertz, band genişliği) This slide looks at the media involved in network transmission. Note that many of the telephone systems in buildings had twisted wires installed for analog communication, but they can be used for digital communication as well. Also, today, telecommunications companies are starting to bring fiber optic cable into the home for high-speed Internet access. Ask students what characteristic of microwave transmission means that transmission stations must be 37 miles apart. Note that the transmission capacity of a medium (bps) is dependent on its frequency, which is measured in hertz, or cycles per second. Ask students to define bandwidth (it is the difference between the highest and lowest frequencies that can be accommodated on a single channel.)

18 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
İletişim Ağları BP’NİN UYDU İLETİM SİSTEMİ This graphic looks at the use of satellites by BP Amoco to transmit seismic data from exploration ships to research centers around the globe via a mobile satellite link. Ask students about the circumstances where satellite communications is an advantage. Can they think of any satellite 2-way communication systems used by millions of car drivers in the U.S. in 2011? Answer: on board assistance systems like General Motors OnStar system, and many other manufacturers as well, use 2-way satellite networks to connect users to a central help facilitiy. Why not us the wireless phone networks? Answer: coverage is limited when compared to satellite. ŞEKİL 7-7 İletişim uyduları BP’ye, petrol tarama gemileri ile ABD’deki araştırma merkezi arasındaki sismik verilerin aktarımı için yardımcı olmaktadır.

19 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet İnternet nedir? İnternet adresleri ve mimarisi Alan adı sistemi Hiyerarşik yapı Üst seviye alanlar İnternet mimarisi ve yönetişim Resmi bir yönetim yok:İnternet Mimari Kurulu, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurulu, Dünya Çapında Web Birliği İnternetin geleceği: IPv6 and Internet2 This slide examines what the Internet is – ask students to describe it and what they use it for. The text refers to the Internet as the most extensive public communication system and the world’s largest implementation of client/server computing. Ask students how they connect to the Internet. Do any of their families use dial-up (telephone/modem). Do any use satellite? Note that T lines are leased, dedicated lines suitable for businesses or government agencies requiring high-speed guaranteed service levels. Do students know that the Internet does not guarantee any service level, and only agrees to make a “best effort.”

20 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet ALAN ADI SİSTEMİ Alan Adı Sistemi bir kök alan, üst seviye alanlar, ikinci seviye alanlar ve üçüncü seviyede anasistem bilgisayarın bulunduğu hiyerarşik bir sistemdir. ŞEKİL 7-8 This graphic describes how the domain name system works. Note that the “root” domain is the period that is used before the top-level domain, such as .edu or .com. Give students an example Internet address, such as myserver.myspace.com and ask them what the top, second-, and third-level domains are.

21 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet İNTERNET AĞ MİMARİSİ İnternet omurgası bölgesel ağlara bağlanır. Bölgesel ağlar da internet servis sağlayıcılara, büyük işletmelere ve kamu kurumlarına erişim sağlar. Ağ erişim noktaları (AEN’ler) ve metropol bağlantı noktaları (MBN) omurgayla bölgesel ve yerel ağların kesiştiği noktalardaki göbeklerdir. Ayrıca omurga sahibi işletmeler AEN’ler ve MBN’ler sayısında birinden diğerine bağlanabilmektedir. This graphic illustrates the architecture of the Internet. Note that MAEs (metropolitan area exchanges) are hubs where the backbone intersects regional and local networks and where backbone networks connect with one another. ŞEKİL 7-9

22 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet AĞ TARAFSIZLIĞI ÜZERİNE SAVAŞ Ağ tarafsızlığı nedir? Niçin internet şu ana kadar ağ tarafsızlığı altında işletilmiştir? Kimler ağ tarafsızlığından yanadır? Kimler karşısındadır? Neden? Eğer internet kademeli hizmet modeline geçerse, bireysel kullanıcılar, işletmeler ve devlet bundan nasıl etkilenir? Siz ağ tarafsızlığını zorlayan kanuni düzenlemelerden yana mısınız? Neden? Ask students if this debate is a political debate among large Internet players, an economic debate where some firms make a lot of money while others lose money, or is it a moral and ethical issue? Ask students to find analogies, such as toll highways versus free ways, or peak time pricing for electricity. Should trucks be charged a higher fee for the use of highways than autos because they cause greater wear and tear on roads given their weight? The owners of the Internet pipelines are private companies who have invested private shareholder resources into a telecommunications network. Why can’t they charge what they want for this service, or charge different amounts for heavy users of the network compared to light users?

23 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet İnternet hizmetleri Sohbet ve anında mesajlaşma Haber grupları Telnet Dosya Aktarım Protokolü (FTP) Dünya Çapında Web IP üzerinden ses iletimi (VoIP) Sanal Özel Ağlar (VPN) This slide continues the discussion about what the Internet is, here looking at the services, or applications, that the Internet supports. Notice that the Internet comprises many more services than just and the Web. Ask students which of these services, beyond and the WWW have they used, and if they have, to describe how it works. Students who have cable Internet telephones are using VoIP. Other popular technologies that use the Internet as a platform are VoIP and virtual private networks. Ask students what the value to business is of each of these technologies. One benefit of VOIP is the ability to use unified communications.

24 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet İNTERNETTE İSTEMCİ/SUNUCU BİLGİ İŞLEM MODELİ This graphic looks at the services that an Internet server computer can offer: Web sites (HTTP), (SMTP), file transfer (FTP), newsgroups (NNTP). It illustrates where on the path between client and back-end systems these services lie. ŞEKİL 7-10 Web sunucuyla işleyen müşteri bilgisayarları ve başka yazılımlar internet aracılığıyla sunucular üzerinde hizmetlerin dizilişine erişilebilir. Bu hizmetler tek bir sunucu ya da çoklu uzman sunucu üzerinden tümüyle yürütülebilir.

25 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet IP ÜZERİNDEN SES İLETİMİ NASIL ÇALIŞIR This graphic shows how VoIP works. The voice messages are digitized and transported over the Internet in the same packet-switching method as traditional Internet data. Gateways are simply computers (network devices) that maintain the interface with the Internet in a firm. ŞEKİL 7-11 Bir VoIP telefon görüşmesi ses mesajını dijitalleştirir ve veri paketlerine parçalar. Böylece varış noktasında bir araya getirilmeden önce her bir paket farklı rota üzerinde yol alabilir. Ağ geçidi (gateway) olarak da adlandırılan arayana en yakın bir işlemci paketleri düzgün bir sıralamaya koyar ve bunları alıcının telefon numarasına veya alıcı bilgisayarın IP adresine yönlendirir.

26 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet İNTERNETİ KULLANAN BİR SANAL ÖZEL AĞ (VPN) Bu VPN, internet üzerinde güvenli “tünel” bağlantısını kullanarak birbirine bağlanmış bilgisayarın özel ağıdır Genel internette taşınan veriyi şifreleyerek ve bunları İnternet Protokolü (IP) içine yerleştirerek korur. Bunu da içeriğini saklamak için bir ağ mesajına eklediklerinde, örgütler genel internette yol alan özel bir bağlantı oluştururlar. This graphic illustrates how a virtual private network works. The rectangles A, B, C, and D represent different computers on the VPN. In a process called tunneling, packets of data are encrypted and wrapped inside IP packets. By adding this wrapper around a network message to hide its content, business firms create a private connection that travels through the public Internet. ŞEKİL 7-12

27 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet ÇALIŞANLARIN AĞLARDA İZLENMESİ: ETİK DIŞI MI YOKSA İYİ BİR İŞ Mİ? Yöneticiler, çalışan e-posta ve internet kullanımını izlemeli midir? Neden? Bir işletme için etkili bir e-posta ve Web kullanım politikası belirleyiniz. Yöneticiler çalışanları Web davranışlarının izlendiğine dair bilgilendirmeli midir? Veya yöneticiler gizlice mi izlemelidir? Neden? Ask students how they would feel about and Internet monitoring as a manager or as an owner of a business – then ask how they would feel about it as an employee. Can they appreciate the ethical dilemma as well as the business need for monitoring? As managers, would they support the idea of monitoring employee use of the Internet to ensure employees are really working and not fooling around on Facebook? Do firms have the right to prohibit employees from using Twitter, Facebook, eBay, and hundreds of other sites while at work?

28 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet WEB HTML (Bağlantılı Metin İşaretleme Dili): Web’deki dil belgelerini biçimlendirir Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü (HTTP): Web’teki sayfaların aktarımı için kullanılan iletişim standardı Örnek Kaynak Arabulucu(URLs): Web sayflarına göstermek için kullanılacak protokolü tanımlar E.g. Web Sunucuları Web sayfalarının yerini belirleyen ve onları yöneten yazılımdır This slide looks at one of the most popular services on the Internet, the Web, and the main protocols enabling the Web. The Web is an interlinked connection of Web sites, which are collections of Web pages linked to a home page. These pages are created using a text markup language call HTML, and transmitted to user’s Web browsers by HTTP. Web page addresses (URLs) are composed of the domain name of the web site and the file location of the individual web page. Ask students if any have created Web pages using HTML, and if so, to describe what this is like. How have they made the Web pages visible to others on the Web? There is a learning track available online that shows students how to create Web pages using basic HTML.

29 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet WEB (devam) Arama motorları Web arama motorları 1990’ların başlarında nispeten basit yazılım programları olarak ortaya çıkarılmıştır Bugün, arama motorları en hızlı büyüyen pazarlama ve reklamcılık yöntemi olan arama motoru pazarlama için esas olmaktadır Alışveriş Robotları Zeki ajan yazılımlarını internette alışveriş bilgisini aramak için kullanırlar This slide looks at how people find information of interest on the Web. The primary method is through search engines, which today act as major portals to the Web. Ask students where their initial points of entry are on the Web, and how they find information they are interested in. Most will be Google users, but ask if they have they looked at Bing, the Microsoft search engine that is showing some promise. The text discusses how big the Web is, in terms of pages. Google visited over 100 billion web pages in 2010, but this doesn’t include the “deep Web” Ask students what the “deep Web” is. Web pages a available only to subscribers for a fee (“premium content”) do not allow crawlers to index the pages. Shopping bots are always fun to visit in class. Ask students what they might be interested in having you shop for, and then use one of the shop bots like Shopzilla or Pricegrabber.

30 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet GOOGLE NASIL ÇALIŞIR Google arama motoru sürekli Web’te dolanır, her sayfanın içeriğini dizinler, onun popülerliğini hesaplar ve sayfaları depolar ki sayfayı görmek isteyen kullanıcıların isteklerine hızla cevap verebilsin. Tüm süreç yaklaşık bir saniye içerisinde tamamlanır. This graphic illustrates in very high level diagram how Google works. At the foundation of Google’s search engine are two concepts – page ranking and the indexing of combinations of words. Ask students if they have a favorite search engine, and if so, why that search engine is their favorite. ŞEKİL 7-13

31 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet EN POPÜLER ABD ARAMA MOTORLARI This graphic ranks the major search engines according to popularity, or percentage of total number of searches performed. Google is a clear favorite. Bing is Google’s only rival that has actually increased its market share, now about 10% and slowly growing. Is this due to the superiority of the Google search engine or does it involve other factors? Search engines may be a good example of a “winner take all” marketplace where one firm gains an advantage, and then quickly dominates the entire market. On the other hand, these concentrations of market power don’t last forever. Facebook in the space of a few years has nearly as many users as Google and potentially could rival Google in search and advertising related to search or other personal information. ŞEKİL 7-14 Google Web’teki en popüler arama motorudur. Tüm Web aramalarının yüzde 72’sini yönetmektedir.

32 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet Web 2.0 Dört açıklayıcı özellik Etkileşimlilik Gerçek zamanlı kullanıcı kontrolü Sosyal katılım Kullanıcı tarafından üretilmiş içerik Bunun arkasındaki teknoloji ve hizmetler Bulut bilgi işlem Bloglar/Zengin site içeriği veya gerçekten basit dağıtım (RSS: Rich Site Summary or Really Simple Syndication)) Mashups ve widgets Wikiler Sosyal ağlar This slide discusses Web 2.0 services. Ask students to give an example of a Web 2.0 application and identify what features of that application correspond to the four Web 2.0 features listed here. An example might be Facebook. Note that the Web is not just a collection of destination sites, but a source of data and services that can be combined to create applications users need. Ask if students use a blog reader, such as Google Reader, to read their blogs. If they have, they have used RSS to pull in the content from their blogs to read them in one place. Note that wikis are used in business to share information. The text cites the example of Motorola, whose sales reps use wikis to share sales information. Instead of developing a different pitch for each client, reps reuse the information posted on the wiki. How do companies use blogs and RSS?

33 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Küresel İnternet Web 3.0 − Semantik Web Mevcut Web’in üzerine bir de anlam katmanı ekleme gayreti Kullanıcılar aradıklarını bulmalarını kolaylaştırma Diğer vizyonlar Daha “zeki” bilgi işlem 3D Web Yayılımcı Web Bulut bilgi işlemde artış, SaaS iş modelleri Mobil ortamlar ve internet erişimi cihazları arasındaki bağlantı Daha kesintisiz bir Web yapma This slide discusses the next wave of improving the Web, a collaborative effort to make searching the Web more productive and meaningful for people. The text estimates that 50% of search engine queries produce meaningful results, or an appropriate result in the first three listings. Ask students what their experience of searching the Web is like, specifically. When they use Google, or another search engine, how do they determine which search results to click on. How many of the results from a search are valuable or appropriate? The text cites the example of searching for Paris Hilton versus Hilton in Paris. Both these searches produce similar results, because the computer does not understand the difference between these two concepts. In a more semantic Web, the difference would be understood. For “intelligent” computing, the text uses the example of using the Semantic web to set up and coordinate plans for a movie with a group of friends – changes to the plan would only take a few voice or text commands using a smartphone. Ask students what they think of these future visions of the Web.

34 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Hücresel sistemler Dijital hücresel hizmetler için rekabetçi standartlar Kod Bölüşümlü Çoklu Erişim(CDMA): ABD Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM): Dünyanın çoğunda, AT&T and T-Mobile Wireless sistemleri vardır Üçüncü nesil (3G) ağlar Kablosuz geniş bant internet erişimi için uygun 144 Kbps – 2Mbps 4G ağlar Tamamıyla paket anahtarlamalı 100 Mbps – 1Gbps This slide discusses the continuing revolution in wireless communication. Ask students to identify the wireless computing devices they use. (Cell phones, smart phones, PDAs, netbooks, laptops, ereaders, etc.) Ask students what changes or improvements have happened in their cell phone service over the past two years. Have they purchased or upgraded a cell phone in that time, and if so, why? How many students are using 3G phones? How many 4G? The next complete evolution in wireless communication, termed 4G, will be entirely packet-switched and capable of providing between 1 Mbps and 1 Gbps speeds, with premium quality and high security. 4G technologies currently include Long Term Evolution (LTE, Verizon), Ultra Mobile Broadband (UMB), and the mobile WiMax. Have students had any experience with these technologies?

35 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Kablosuz bilgisayar ağları ve internet erişimi Bluetooth (802.15) 10 metrelik alanda sekiz cihaza kadar bağlar Kişisel ağ için ve el araçlarından başka vericilere iletmek için işletmede yararlıdır Wi-Fi (802.11) Standart kümesi: a, b, g, n Kablosuz yerel ağlar ve kablosuz internet erişimi Erişim noktası kullanma: Kablolu ağa, yönlendiriciye veya göbeğe bağlayan radyo alıcı/vericisi ve antenden oluşan bir kutudur This slide discusses the current standards in wireless networking. Ask students if they have any Bluetooth or wireless devices they use for computing. Many cars have Bluetooth support for cell phones. Note that in most Wi-Fi communications, wireless devices communicate with a wired LAN using an access point.

36 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim BİR BLUETOOTH AĞI (PAN) Bluetooth cep telefonları, akıllı telefonlar, kablosuz klavye ve fareler, PC’ler ve yazıcılar da dâhil çok çeşitli cihazların metrelik küçük bir alanda birbiriyle kablosuz olarak etkileşime geçmesini sağlar. Bu gösterilen bağlantılara ilave olarak, Bluetooth benzer cihazlarla ağ oluşturulması için de kullanılabilir. Örneğin; bir PC’den bir diğerine veri göndermek için. This graphic illustrates the uses of Bluetooth for a PAN. Bluetooth connects wireless keyboards and mice to PCs or cell phones to earpieces without wires. Bluetooth has low-power requirements, making it appropriate for battery-powered handheld computers, cell phones, or PDAs. ŞEKİL 7-15

37 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim 802.11 KABLOSUZ AĞ ALANI Ağ kartları bulunan mobil dizüstü bilgisayarlar erişim noktasıyla iletişime geçerek kablolu LAN’a bağlanabilirler. Erişim noktası ağ sinyallerini kablolu ağdan istemci uyarlayıcısına iletmek için radyo dalgalarını kullanır. Uyarlayıcı sinyalleri mobil cihazın anlayabileceği veriye dönüştürür. İstemci uyarlayıcısı daha sonra veriyi mobil cihazdan erişim noktasına geri gönderir. O da veriyi kablolu ağa aktarır. This graphic illustrates an wireless LAN operating in infrastructure mode that connects a small number of mobile devices to a larger wired LAN. Most wireless devices are client machines. The servers that the mobile client stations need to use are on the wired LAN. The access point controls the wireless stations and acts as a bridge between the main wired LAN and the wireless LAN. (A bridge connects two LANs based on different technologies.) The access point also controls the wireless stations. ŞEKİL 7-16

38 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Kablosuz bilgisayar ağları ve internet erişimi Wi-Fi (devam) Hotspots: bir ya da daha fazla erişim noktasını barındırır ve bir kamu alanında kablosuz internet bağlantısı sağlar Zayıf güvenlik WiMax (802.16) Kablosuz erişim için kapsama alanı 50 km Wimax antenler Sprint Nextel 4G ağlar için kurulmuş Clairware Vimax’ı kullanmaktadır This slide continues the discussion about wireless networking and Wi-Fi. Ask students if they have ever connected to the Internet through a hotspot at an airport, coffee shop, hotel, or other location. Was there any security? Ask students what other drawbacks, beside security, there are to Wi-Fi (roaming difficulties, interference). What are the potential benefits to WiMax – (broadband access in remote locations).

39 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Radyo frekanslı tanımlama (RFID) İçlerine mikroçipler gömülü olan küçük etiketler kullanır Etiketler işlem için bilgisayara ağ boyunca veri gönderen özel RFID okuyucularına kısa mesafeler boyunca radyo sinyallerini çevirir Etkin RFID: Etiketler pile sahiptir, veri yeniden yazılabilir, yüzlerce metreye iletim sağlar, daha pahalı Pasif RFID: Kapsama alanı daha kısadır, daha da küçüktür,daha az pahalı, güçlerini RFID okuyucunun yaydığı radyo frekans enerjisinden sağlar This slide introduces one of two wireless technologies having a major impact on business: radio frequency ID. Ask students for examples of where RFID is used today. The text provides the example of Wal-Mart using RFID to manage inventory and supply chains. Ask students how this works.

40 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Radyo frekanslı tanımlama (RFID) (devam) Genel kullanımlar: Otomatik para toplama (OGS-KGS) Tedarik zincirinde malları izleme Özel yazılım ve donanımlara sahip olmak gerekmekte Fiyat düştükçe, RFID işletmelerdeki bazı uygulamalar için uygun hale gelmektedir This slide continues the discussion of RFID technology. While the cost of RFID tags used to be too costly for widespread implementation, today the cost is about 10 cents for a passive tag, so RFID is becoming more cost-effective. Ask students why special hardware and software is needed to use RFID. (To filter, aggregate, and prevent RFID data from overloading business networks and system applications. ) Also, applications will need to be redesigned to accept massive volumes of frequently generated RFID data and to share those data with other applications. Major enterprise software vendors, including SAP and Oracle-PeopleSoft, now offer RFID-ready versions of their supply chain management applications.

41 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim RFID NASIL ÇALIŞIR This graphic illustrates how RFID works. Ask students if RFID poses any ethical problems. ŞEKİL 7-17 Ağ kartları bulunan mobil dizüstü bilgisayarlar erişim noktasıyla iletişime geçerek kablolu LAN’a bağlanabilirler. Erişim noktası a ğ sinyallerini kablolu ağdan istemci uyarlayıcısına iletmek için radyo dalgalarını kullanır. Uyarlayıcı sinyalleri mobil cihazın anlayabileceği veriye dönüştürür. İstemci uyarlayıcısı daha sonra veriyi mobil cihazdan erişim noktasına geri gönderir. O da veriyi kablolu ağa aktarır.

42 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA) Geniş alanlar boyunca pek çok noktanın ölçümlerini sağlamak için fiziksel çevreyi içine alan birbiriyle bağlantılı kablosuz araçların yüzlercesi veya binlercesinin ağı Kendi içlerinde işlemci, saklama alanı, radyo frekansı algılayıcı ve antene sahiptirler Düşük güç, dayanıklı pil ve bakımsız olarak yerleştirildikleri alanlarda dayanma yeteneği Tehlikeli maddelerin algılanması, güvenlik şeritlerinin oluşturulması, çevresel değişiklerin izlenmesi, trafik ve askeri hareketliliklerin izlenmesi This slide introduces a second wireless technology having a major impact on business: wireless sensor networks. Note that the wireless sensors are linked into an interconnected network that routes the data to a computer for analysis.

43 BÖLÜM 7: TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET ve KABLOSUZ TEKNOLOJİ
Kablosuz Devrim BİR KABLOSUZ ALGILAYICI AĞ Küçük çemberler düşük seviye düğümleri, büyük çemberlerse üst düzey düğümleri temsil etmektedir. Düşük seviye düğümler veriyi birbirlerine veya üst seviye düğümlere aktarırlar. Üst seviye düğümler de hızlıca veriyi iletir ve ağ performansını yükseltir. This graphic illustrates the lower level nodes and higher level nodes at work in a wireless sensor network. Note that the server that data from the sensors is sent to acts as a gateway to a network based on Internet technology. ŞEKİL 7-18

44


"TELEKOMÜNİKASYON, iNTERNET VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları