Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.01.20161 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A)Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Hafaza 03.01.20162.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.01.20161 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A)Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Hafaza 03.01.20162."— Sunum transkripti:

1

2

3 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A)Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Hafaza

4 Kul euzü bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas....?....? Yukarıda verilen nas suresinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Ellezi yüves visü fi sudur innas B) Min el cinneti vennas C) Min şerri ma halak D) Min şerril ves vasil han nas 3

5 Dünyada yaşayan, diğer varlıklara zarar veren canlı sadece insan değildir. Bazen bir hayvan da insanlara veya diğer canlılara zarar veriyor. Ya da bazı bitkiler insan sağlığı açısından zararlı hale gelebiliyor. Durum böyle iken neden dünyada sadece insanlar yaptıklarından sorumlu oluyor ki? Yukarıdaki düşüncede olan bir insana aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilebilir? A) İnsan dışındaki bütün varlıklar insanların yararlanması için yaratılmıştır. B) Diğer varlıkların yaşamları insanlara göre daha sıradan ve kısadır. C) Akıl sadece insana verildiği için sadece insanlar sorumlu tutulmuştur. D) İnsanlara ilahi kitaplar gönderildiği için yaptıklarından sorumludurlar

6 Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi melekler ile ilgili yanlışbir bilgidir? A) Meleklerin cinsiyeti yoktur. B) Nurdan yaratılmışlardır. C) Günah işlediklerinde meleklikten çıkartılırlar. D) Çok hızlı hareket edebilirler

7 Dünyada yapmış olduğu iyi veya kötü bütün davranışlarının melekler tarafından yazıldığını, ahiret gününde bu davranışların hesabını vereceğine bütün kalbiyle inanan bir insanın tutumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Hiç bir şeyden kaygı duymaksızın içinden nasıl geliyorsa öyle davranır. B) Ahiret mutluluğu için mümkün olduğunca iyi işler yaparak, Allah'ın koyduğu yasaklardan kaçınır. C) Yapmış olduğu hatalardan hemen sonra hatasını anlayarak Allah'ın affına sığınır. D) Şeytanın kendisine vermiş olduğu vesveselere kapılmayarak, ibadet ve sorumluluklarına tam bir bağlılık gösterir

8 Kuran'da Allah tüm insanların özgür bir iradeye sahip olduğunu belirtmiştir. İnsanlar yaşamları boyunca istedikleri gibi davranış sergileme ve yaşama konusunda Allah tarafından serbest bırakılmıştır. Kuran insanların yararlı davranışlarda bulunmasını öğütleyerek, her davranışın ahirette muhakkak bir karşılığının olacağının bilgisini vermektedir. Yukarıdaki bilgide aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Allah insanlar her istediklerini yapabilecekleri bir irade gücü vermiştir. B) İnsanların dünyadaki hayatlarında özgürdür, ancak bütün davranışların bir karşılığı olacaktır. C) Ahiret bütün insanların dünyada yaptıklarının karşılık bulacağı yerdir. D) Dünya hayatında dinin emirlerine uygun yaşayan her insan ahirette mutlu bir yaşam sürer

9 Zümrüt: Şeytan insanları kötülük yapmaya yönlendirir ServetNur: Türbelerde dilek tutmak ibadet sayılır. Oğuzhan: Ahirette insanlar yaptıklarından hesaba çekilecektir. Vedat: Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdür. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? A)Zümrüt B) ServetNur C) Oğuzhan D) Vedat

10 Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın, davranışların güzelleşmesine katkıda bulunduğunu göstermez? A) Her zaman yazıcı meleklerin gözetimi altında olduğumuzu bilmek bizleri kötü işler yapmaktan alıkoyar B) İçimizde bizi hayra ve güzelliğe çağıran sesin meleklerden olduğunu biliriz. C) Meleklere iman, zor ve sıkıntılı anlarımızda ümidimizi yitirmemizi sağlar. D) Meleklere iman ettiğimiz için onların yüksek davranışlarına özeniriz

11 Aşağıda verilenlerden hangisi İslam inancına göre ölümün tarifine uymaz? A) İnsanın yok olup gitmesi B) Dünyadaki hayatın son bulması C) Dünya hayatı ile Ahiret hayatı arasında bir köprüdür. D) Ruhun bedenden ayrılmasıdır. 10

12 Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançların toplumsal veya bireysel zararlarından biri değildir? A) Ailelerin dağılmasına neden olabilir. B) İnsanların dini yanlış öğrenmesine yol açar. C) İnsanların fark etmeden günah işlemesine sebep olur. D) Dini daha iyi öğrenmemize katkı sağlar

13 Sizleri liselere giriş sınavlarında ne okunmuş su, ne okunmuş şeker ne de okunmuş kalem kurtarır; sizleri ancak okunmuş kitap kurtarır. Yukarıda verilen ifadeden aşağıdakilerden hangisi ile çelişir? A) İnsanın gayret sarf etmeden başarılı olması mümkün değildir. B) Başarıyı bazı nesnelerin manevi gücünde aramak dinde yeri olmayan hurafedir. C) İnsanın harcamış olduğu emek karşılığını mutlaka karşılığını bulur. D) Çok çalışmadan da insan bazen başarılı olabilir

14 Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? A)Cebrail B) İsrafil C) Mikail D) Azrail

15 Aşağıdakilerden hangisi şeytanın şerrinden korunma yollarındandır? A) Şeytanın varlığına aldırmamak. B) Şeytanın insanların düşmanı olduğunu bilmek. C) Şeytanın varlığını inkâr etmek. D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak ona uymayarak kulluk ve itaate devam etmek

16 "Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan bu dünyada ne ekerse ahirette onu biçer" Yukarıda verilen ifadeyi dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dünya insanlar için bir imtihan yeridir. B) Yapmış olduğumuz bütün iyi ve kötü işlerin ahirette muhakkak bir karşılığı vardır. C) Allah'a inananlar dünyada yaptıklarından sorumlu tutulmazlar. D) İyi bir ahiret hayatı ancak dünyada kazanılabilir

17 "Sur'a üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona tekrar üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar" Yukarıda verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Meleklere İman B) Kitaplara İman C) Ahiret Gününe İman D) Peygamberlere İman

18 Kur'an-ı Kerim'de "Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görecektir, kim zerre kadar kötülük işlerse de bunun cezasını görecektir." buyrulmaktadır.(Tin Suresi) Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Dünyada yapılan bütün işlerin ahirette mutlaka bir karşılığı vardır. B) Allah iyi işler yapan kullarını daha çok sever C) Yaptığımız bütün işler melekler tarafından yazılmaktadır. D) İnsan şeytana uyarsa hep kötü işler yapar

19 Metin'in kardeşi hastalanmıştı. Ona çevresindeki insanlar bazı önerilerde bulundular. "Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz; çünkü Allah yarattığı her hastalığın şifasını da yaratmıştır." hadisine göre Metin, aşağıdaki tavsiyelerden hangisine uymalıdır? A) Büşra: "Kardeşini doktora götürüp tedavi ettirmelisin." B) Zehra: "Falcıya git. Kardeşinin kendi kendine iyileşip iyileşmeyeceğini ondan öğren." C) Hilal: 'Ruh çağırma seanslarına götür, belki kardeşin iyileşir." D) Nihal: "Aşağı mahallede büyüyle uğraşan biri var. Ona götürürsen kardeşini iyileştirir."

20 Ahiret ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Ahiret iyiliklerin mükâfatının, kötülüklerin cezasının verileceği yerdir. B) Ahiret yeniden dirilme ile başlayacak ebedi hayattır. C) Ahireti kazanmak dünyadaki hazırlığa bağlıdır. D) Dünyada insan tüm çabasını ahireti kazanmaya ayırmalıdır

21 Meleklere inanmanın davranışlarda değişikliğe yol açtığı bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna aykırı bir durumdur? a)İnsan kendisini güven ve huzur içinde hisseder. b)Zorluklar karşısında, ümitsizliğe kapılmaz. c)İçimizden gelen iyilik seslerine önem veririz d)Onların varlığını unuturuz, davranışlarımız değişmez

22 Ahirete inanmak, imanın şartlarından birisidir. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? A) Allah'a inanmak B) Peygamberlere inanmak C) Oruç tutmak D) Meleklere inanmak

23 I. Mahşer II. İmsak III. Ba’s(öldükten sonra dirilme) IV. Mizan Yukarıdaki kavramları birlikte düşündüğümüzde hangisi ya da hangileri diğerlerinden farklı bir konuyla ilgili bir kavramdır? A) Sadece I B) I ve II C) Sadece II D) III ve IV

24 Aşağıdakilerden hangisi varlıklar dünyasının görünmeyen canlılarındandır? a)Bakteriler b)Melekler c)Alyuvarlar d) Deniz altı dünyası

25 Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir? a)İrade(istem)gücü yoktur. b) Geleceği bilirler.. c) Süratlidirler. d) Yeme içmeleri yoktur

26 Kur’an’da Meryem Suresi 17. ayette; “ Biz de ruhumuzu (Cebrâil'i) ona gönderdik. (O) ona düzgün bir insan şeklinde göründü.” buyurulmaktadır. Bu ayetten asıl olarak hangi sonuç çıkarılabilir? a)Melekler insana benzer b)Melekler çeşitli şekillere girebilir. c)Meleklerin de erkekleri vardır. d)Cebrail büyük bir melektir

27 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Yaptıklarımızı yazan meleklere münker ve nekir denir. B)Koruyucu meleklere hafaza melekleri denir C)Karşılayıcı meleklere rıdvan adı verilir D) Doğa olaylarnıı yönetmekle görevli melek İsrafil'dir

28 Aşağıdakilerden hangisi şeytanların özelliklerinden değildir? a)Allah’ın emirlerine karşı çıkar, insanlara saygı göstermez. b)İnsanları şüpheye düşürerek, Allah’a ibadet etmekten alıkoyar. c) İnsanlar arasında kin ve düşmanlığın artmasını ister. d) İnsanları iyi davranışlara yöneltmek için çalışır

29 Sevda: Sınava çalıştın mı? Hasret: Çalışmadım. Çalışmama gerek yok ki. Sevda: Niye çalışmadın? Hasret: Ablamın kalemini aldım. Ablam bana bu kalemle sınava gir 100 alırsın dedi. Sevda: Çalışmadan başarılı olamazsın. Böyle şeylere inanmaya ……………………. denir. Diyalogdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A) Saçma İnanç B) Batıl İnanç C) Değişik İnanç D) Dindışı İnanç

30 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Cebrail – Vahiy meleği B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek C) Hafaza – Koruyucu melekler D) Azrail –Eceli gelenlerin canını alan melek

31 Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Allah’ın emrini eksiksiz yerine getiriler B) Yorulduklarında dinlenirler C) Cinsiyet gibi özellikleri yoktur D) Çok güçlü ve çok hızlıdırlar

32 Kıyamet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Dünyadaki yaşamın son bulup, bütün canlıların ölmesidir. B) Kıyamet yaklaşık olarak 2056 yılında kopacaktır. C) Kıyametin kopuşu, İsrâfil’in, sûra üflemesiyle başlayacaktır. D)Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez

33 Meleklere inanmanın davranışlarda değişikliğe yol açtığı bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna aykırı bir durumdur? a)İnsan kendisini güven ve huzur içinde hisseder. b)Zorluklar karşısında, ümitsizliğe kapılmaz. c)İçimizden gelen iyilik seslerine önem veririz d)Onların varlığını unuturuz, davranışlarımız değişmez

34 Aşağıdaki Sure ve dua eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Nas suresi - Meliki’n-nas B) Fatiha Suresi - İhdinassıratal müstakim C) Salavat duaları - Vela ilahe ğayruk D) Ma’un suresi - Ve yemneunel maun

35 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. A- Cehennem üzerinde kurulmus olan köprüye sırat denir. B- Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ba’s denir. C- İnsanların hesaba çekilmek üzere toplanacakları yere mahser denir. D- İsrafil ( AS ) sûr’a bir defa üfleyecektir

36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. A- 1. Sur ile kıyamet kopacaktır. B- Cehennem üzerende kurulmus olan köprüye sırat denir. C- 2.Sur ile insanlar yeniden diriltileceklerdir. D- Günahkar müminler Cehennemde ebedi kalırlar

37 Aşağıdakilerden hangisinin Cehennemde sürekli kalacağı bildirilmiştir. A- Müminler B- Fasıklar C- Günahkarlar D- Kafirler

38 Amellerin tartılması ile ilgili terim aşağıdakilerden hangisidir. A- Mizan B- Sırat C- Amel Defteri D- Sefaat

39 Ahirette, insanların bu dünyadaki günahlarına karşılık azap edilecekleri yer neresidir. A- Cennet B- Cehennem C- Arasat D- Sırat

40 Peygamber ( SAV ) “ Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmedigi ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik ” diyerek nereyi tarif etmiştir. A- Dünya B- Ahiret C- Cennet D- Cehennem

41 İçinde ebedi kalınacak ve çeşitli nimetlerle donatılmış ahiret yurdu neresidir. A- Mahşer B- Sırat C- Cennet D- Cehennem

42 İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir. A- Mahşer B- Sırat C- Cennet D- Cehennem

43 Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ne denir. A- Mahşer B- Ba’s C- Hayat D- Kıyamet

44 Sur denilen şeye üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir. A- İsrafil B- Mikail C- Azrail D- Cebrail

45 İsrafil(AS) tarafından üfürülecek olan mahiyetini bilmediğimiz şeye ne denir. A- Ba’s B- Sur C- Sırat D- Şefaat

46 Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya ne denir. A- Kıyamet B- Mahşer C- Sırat D- Mizan

47 Evrenin düzeninin bozularak her seyin altüst olup yok olmasına ne denir. A- Ba’s B- Kıyamet C- Mahşer D- Sur

48 Ölümle baslayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir. A- Kabir Hayatı B- Ecel C- Mahşer D- Ahiret

49 Ahiretle ilgili olmayan terim asağıdakilerden hangisidir. A- Ecel B- Mahşer C- Cennet D- Ba’s

50 Aşağıdakilerden hangisi insanı kötülük yapmaktan uzaklastırır. A- Ahirette karşılığını göreceği inancı B- Öldükten sonra dirileceği inancı C- Ahirette Allah’ı göreceği inancı D- Ahirette affedileceği inancı

51 İnsana hayat veren ruh öldükten sonra ne olur. A- Başka bir varlığa geçer. B- Ruhlar alemine gider. C- Gökyüzüne gider. D- Cesetle beraber toprak olur

52 İslam Dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki baglantı düsünüldügünde, asagıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi sekilde açıklar ? A- Damlaya damlaya göl olur B- Bugünün isini yarına bırakma C- Sakla samanı, gelir zamanı D- Ne ekersen, onu biçersin

53 Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.? A- Kast sistemi B- Tenasüh C- Tenasup D- Bahagavat

54 Kıyamet günü insanların dünyada isledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir? A- Mahşer B- Arasat C- Amel defteri D- Mizan

55 Kıyamet günü insanların tekrar dirildikten sonra mahşer yerinde toplanması olayına ne ad verilir? A- Ahiret B- Haşr C- Mahşer D- Arafat

56 Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? A- Allahtan baska Tanrı yoktur. B- Öldükten sonra tekrar dirilme vardır. C- Allah yolu hak yoludur. D- Yalnız Allah'a ibadet edilir

57 Asagıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz? A- Dünya ve ahiret bir bütündür.Biri digerlerine tercih edilemez. B- Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm, yok olustur. C- Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlıgımıza baglıdır. D- Ölüm ebedi yolculuga baslangıç noktasıdır

58 Asağıdakilerden hangisi ahiret inancını insana sağladığı faydalardan değildir. A- Kötülük yapmadan alıkoyması B- İyilik yapmayı teşvik etmesi C- Bencillik duygularını kırması D- Yalan söylemeyi özendirmesi

59 Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir terim değildir. A- Sırat B- Mizan C- Miraç D- Mahşer

60 Kuran’ın sihir ve büyü konusundaki bakışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A- Sihir ve büyüye izin verilmiştir. B- Sihir ve büyüyle uğrasanlar övülmüştür. C- Batıl inanış olup, yasaklanmıştır. D- Sihir ve büyü teşvik edilmiştir

61 I. Gece tırnak kesilirse omur kısalır II. İki bayram arası nikah kıyılmaz. III. Ruh cağırma IV. Turbeleri ziyaret etme Ayşe’nin yukarıda saymış olduğu durumlardan hangisi bir hurafe değildir? a)I b) II c) III d) IV

62 Meleklerin varlığına inanmak davranıslarımızda asağıdakilerden hangisine yol açmaz? a) Allah’ın yasakladığı her türlü kötülükten uzak dururuz. b) Dileklerimizin gerçekleşmesi için sadece dua ederiz. c) Her zaman nazik, kibar ve anlayışlı oluruz. d) İnsanlarla iyi geçinir ve başkalarının haklarına saygı gösteririz

63 ‘‘…Biz kitapta hicbir seyi eksik bırakmamısızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.’’ (Enamsuresi,38. ayet) Emre’nin defterine yazdığı yukarıdaki ayette Ahiret hayatının hangi aşamasından bahsedilmektedir? a) Cennet b) Kabir hayatı c) Haşr d) Sırat

64 1- Rüzgarın esmesi, karın yağmurun yağması, deprem, zelzele vb. gibi tabiat olayları ve tabiatta canlılar icin rızklar oluşması ile görevli melek asağıdakilerden hangisidir? A- Azrail B- İsrafil C- Cebrail D- Mikail

65 Kötülüğün simgesi olan varlık Yazıcı Melekler Koruyucu Melekler Dinde aslı olmayan yanlıs inanıs Haberci, elçi, güç 1 Hafaza 2 Melek 3 Hurafe 4 Seytan 5 Kiramen Kâtibin Asağıda solda verilen kelimeleri, sağda verilen cümlelerle uygun olarak eslestiriniz?

66 MahyaBerzahBa’sİmsakSırat Oruca baslama zamanına ………………….. denir. Cennetle cehennem arasında uzatılmıs yola ……………… denir. Dunya ile ahiret arası, olenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yere …………… denir. Ramazan ayında caminin minareleri arasına asılmıs ısıklı yazıya ……………… denir. Oldukten sonra tekrar dirilmeye ……………….. denir. Asağıdaki verilen kelimeleri bosluklara uygun bir sekilde yerlestiriniz? imsak sırat Berzah Mahya Ba’s

67 RResul: Kutsal kitabımız Kuran, ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.  Mehmet: Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. BBurak: Ramazan ayı oru ç ayıdır. EEmre: Peygamberimiz Ramazan ayında doğmuştur. Yukarıda bazı ö ğrencilere ait g ö r ü şlere yer verilmiştir. Hangi ö ğrencinin g ö r ü ş ü doğru olarak kabul edilemez? a) Resul b) Mehmet c) Burak d) Emre

68 Kur’an-ı Kerim aşağıdaki kandil gecelerinden hangisinde indirilmiştir? a) Kadir gecesi b) Miraç Gecesi c) Regaib kandili d) Mevlid kandili

69 Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılanlardan biri değildir? a) Minarelerin arasına ışıklı yazılar yazılır. b) Sahur ve iftar vakitlerinde belediyeler tarafından top atılır. c) Bu ayda durumu iyi olanlar Hacca giderler. d) Maddi durumu iyi olan Müslümanlar, fakirlere fitre verirler

70 Aşağıda ramazan ayından yapılan uygulamalardan bazıları verilmiştir. Verilenlerden hangisi ramazan ayının dışında da yapılır? a) Teravi namazı kılmak b) Fakirlere yardım etmek c) Televizyonlarda ramazanla ilgili programlar d) Ramazan çadırlarının kurulması

71 Ayşeg ü l: Farz Oru ç sadece ramazan ayında tutulur Havva: Oru ç sabah namazı vaktinden akşam namazı vaktine kadar tutulur. Fatma:Uyumak orucu bozar. Melike: Oru ç bedenle yapılan bir ibadettir. Yukarıda bazı ö ğrencilere ait g ö r ü şlere yer verilmiştir. Hangi ö ğrencinin g ö r ü ş ü doğru olarak kabul edilemez? a) Havva b) Ayşeg ü l c) Melike d) Fatma

72 “……, ger ç ek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan, sonradan dine girmiş, dinde varmış gibi kabul edilen inan ç lardır. ” Yukarıdaki c ü mlede tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? A)S ü nnet B) G ü nah C) Hurafe D) Farz

73 Melisa, ablası Melek ile bazen kaba bir şekilde konuşuyor, bu davranışında da bir sakınca g ö rm ü yordu. Melisa ’ nın “ Kim zerre miktarınca bir k ö t ü l ü k işlemişse (ahirette) onu görür” görür” ayetini ö z ü msemesi durumunda aşağıdakilerden hangisine y ö nelmesi beklenir? A) Ayette b ü y ü k g ü nahlardan s ö z edildiğini d ü ş ü nmeye B) Melek kabalıkla karşılamadığı s ü rece bu davranışı tekrarlamaya C) Melek'ten ö z ü r dileyerek ona karşı kabalık etmeyi bırakmaya D) Kaba davranışlarına gerek ç e aramaya

74 İnsan gibi v ü cudu bulunmayan g ö zle g ö r ü lmeyen melekler neden yaratılmıştır? A)Topraktan B) Nurdan C) Ateşten D) Sudan

75 Evrende bulunan varlıklar yalnızca beş duyumuzla algıladıklarımızdan ibaret değildir. Bunlar yanında insanların g ö remediği, algılayamadıkları varlıklar da bulunur. Aşağıdakilerden hangisi beş duyu ile algıladığımız varlıklardandır? A)Cin B) Melek C) İblis D) İnsan

76 Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın insana sağladığı gelişmeler arasında yer almaz? A) Kibirli yaşamak B) İyiyi benimsemek C) K ö t ü den uzaklaşmak D) Ruhen olgunlaşmak

77 Aşağıdakilerden hangisi Ahiret g ü n ü ne inanmanın faydalarındandır? A) İnsan i ç in umut ve huzur kaynağıdır. B) İnsanı iyilik yapmaya, k ö t ü l ü kten sakınmaya y ö neltir C) Yaratılışın ve d ü nya hayatının anlamını kavratır. D) Hepsi

78 Ahirete iman etmek neyin şartlarındandır? A)İmanın B) Ahlakın C) İslam ’ ın D) Cennetin

79 D ü nyadayken inanıp yararlı işler yapan insanların ahirette m ü kâfatlandırılacakları yer …… dir. Yukarıdaki c ü mlede tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? A) Cennet B) Cehennem C) Kabir D) Berzah

80 Ramazan ayında birinin Kur’an okuyup diğerlerinin de dinlemesine veya Kuran’dan takip etmelerine ne ad verilir? a)Hatim b) Hafız c) Mukabele d) Tecvid

81 Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? a) Bayram namazı b) Cuma namazı c) Vitir namazı d) Teravih namazı

82 Oruç tutmakla sorumlu olmak için gerekli şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? a) Müslüman olmak b) Akıllı olmak c) Zengin olmak d) Ergenlik çağına gelmiş olmak

83 İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı kişiler mazeretleri sebebiyle tutamadıkları oruçlarını tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca tutarak telâfi ederler. Tutulan bu oruca kaza orucu denir. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kolaylıktan yararlanabilecek insan gruplarından biri değildir? A) Hamile ve bebekli kadınlar B) Daha rahat bir mevsimde oruç tutmak isteyenler. C) Yolculuğa çıkanlar D) Sağlık durumu elverişli olmayanlar

84 Oruç ibadeti ile ilgili olan fidye kavramı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktardaki paraya denir. B) Oruç tutamayanlar fidyeyi, para olarak verebilecekleri gibi doğrudan bir yoksulu yedirip içirmek yoluyla da verebilirler. C) Oruç tutmaya vakti olmayanlar fidye da verebilir. D) Ramazan ayının başlangıcında verilebileceği gibi ortasında veya sonunda da verilebilir

85 Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir? A)İnsanın nefsini terbiye etmesine yardımcı olur. B) İnsanı kötülüklerden sakındırır. C) İnsana iç disiplin kazandırır. D) İnsanın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olur

86 Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)İslam dininin temel esaslarından biridir. B) Ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı müslümanlara farzdır. C) İlk defa Hz.Muhammed aracılığı ile farz kılınmıştır. D) Tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durmasıdır

87 Aylardan en güzeli, Ramazandır besbelli. Bu ay Kur’an ayıdır, Oruç şükrün payıdır. Gündüz oruç tutanlar, Nimet kadrini anlar. Sahur gece ikramı, İftar sabrın bayramı. Yoksullar neşelenir, Gönül evi şenlenir. (Ali Sacit TÜRKER) Yukarıdaki şiirde Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir? A)İftar B) Fitre C) Sahur D) Teravih

88 Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A)Ramazan ayının; sadece Anadolu tarihi, kültürü, örf ve âdetlerinde özel bir yeri vardır. B) Ramazan ayı ile ilgili birçok gelenek, görenek, örf ve âdet oluşmuştur. C) Ramazan ayına özgü bu gelenek ve görenekler, kültür ve edebiyatımız üzerinde izler bırakmıştır. D) Ramazan ayı,“başlangıcı rahmet, ortası bağışlanma, sonu da cehennemden kurtuluş olan ay” olarak bilinmektedir

89 Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler. Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.” denilerek niyet edilir. B) Niyetin sözle yapılması şart değildir. C) Sahura kalkmak veya oruç tutacağını içinden geçirmek de niyet olarak kabul edilir. D) Sahura kalkamayanlar niyetlenemediklerinden o gün oruç tutamazlar

90 1.Oruca başlama vakti anlamına gelir. 2. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının başladığı vakittir. 3. Yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. 4. Ramazan ayında sabah ezanı bu vakitte okunmaya başlar. Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)İmsak B) İftar C) Sahur D) İkram

91 Mukabele kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Birinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya takip etmesine mukabele denir. B) Mukabele, tek başına da topluca da yapılabilir. C) Mukabele geleneği Hz.Muhammed’e dayanır. D) Cami ve evlerde mukabeleler okunabilir

92 Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A)Gıda yardımı olarak verilebileceği gibi nakit para olarak da verilebilir. B) Fakirlere verilmesi gerekir. C) Ramazan ayı dışında da verilebilir. D) Evde bulunan kişi sayısına göre verilir

93 Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilgi yanlış bir bilgi vardır? A)Hicri takvime göre yılın son ayıdır. B) Muharrem kelimesi sözlükte “haram kılınan, yasaklanan” anlamlarına gelir. C) Peygamberimiz, Muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiştir. D) Peygamberimiz, Ramazan ayının dışında en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir

94 Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A)Öfke, kin ve nefret gibi duygulardan uzak durulmalıdır. B) Kötü söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır. C) Hata yapma ihtimaline karşı ticari faaliyetlerden uzak durulmalıdır. D) İnsanlara karşı güler yüzlü, hoşgörülü ve anlayışlı davranılmalıdır

95 Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti yerine getirilirken özen gösterilmesi gereken durumlardan biri değildir? A)Kötü söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır. B) Ağız ve diş temizliğine özen gösterilmelidir. C) Orucu bozan hallerden kaçınılmalıdır. D) Sosyal ortamlardan uzak durulmalıdır

96 Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına sebep olur? A)Vakti gelmeden iftar etmek B) Ağza ve burna su alıp çalkalamak C) Banyo yapmak D) Güzel kokular koklamak

97 Oruç ibadetinin de diğer ibadetlerde olduğu gibi birey ve topluma kazandırdığı pek çok fayda vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin bireysel faydalarından biri değildir? A)Dinimizin temel kaynağı Kur’an’la olan yakınlığımızı artırır. B) İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırır. C) İnsana, sabretmeyi ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir. D) İnsanı, kötü alışkanlık ve çirkin davranışlardan uzaklaştırır

98 Sabır duygusunu geliştirir. Nimetlerin değerini öğretir. Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar. Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha yoğun olarak yaşanır? A)Oruç B) Zekat C) Namaz D) Hac

99 “Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen bir kişinin durumu ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A)Orucu bozulmuştur, yemeye ve içmeye devam eder. B) Orucu bozulmuştur ancak yine de iftarı bekler. C) Yediği miktara bakılır, az ise orucuna devam eder. D) Orucu bozulmamıştır, oruç tutmaya devam eder

100 “Başladığı orucu geçerli bir mazereti nedeniyle bozan bir kişi ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A)Bozulan orucun yerine bir fakiri doyurur. B) Tekrar bir gün oruç tutar. C) Bozulan orucun yerine fidye verir. D) Altmış bir gün oruç tutar

101 Hangisi oruç ibadetine zarar veren davranışlardan biri değildir? A)Hile yapmak B) Gıybet etmek C) Sır saklamak D) Yalan söylemek

102 “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yemeiçmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Hadis-i şerif) Verilen hadis-i şerife dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? A)Kötü söz söylemeden duramayanlar oruç tutmamalıdırlar. B) Oruç tutan kişi kötülüklerden uzak durmalıdır. C) Ahlakı güzel olan insanların oruç tutmasına gerek yoktur. D) Kötü söz orucun sevabını etkilemez

103 Ramazan ayında teravih namazının kılınma vakti aşağıdakilerden hangisidir? A)Akşam namazından hemen sonra B) Vitir namazından sonra C) Yatsı ve vitir namazları arasında D) Yatsı namazından önce

104 “Bir oruçluya iftar ettiren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez.” (Hadis-i şerif) Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? A)Bir oruçluya iftar ettiren kimse de mutlaka oruçlu olmalıdır. B) Sadece ramazan ayında oruçlu biri iftara çağırılabilir. C) Her gün birine iftar ettirerek ramazan ayı oruçsuz geçirilebilir. D) Oruçlu birine iftar ettirmek büyük bir sevaptır

105 Sabretmeyi öğretir. Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Müslümana nefsini dizginlemesini öğretir. Kişiye katkılarından bazıları verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A)Zekat B) Oruç C) Namaz D) Kurban

106 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A)Oruç ibadeti Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yerine getirilebilir. B) Çevremizde Ramazan orucu tutan kimse yoksa biz de tutmamalıyız. C) Teravih namazı kılabileceğimiz bir cami yoksa evimizde kılamayız. D) Şartlar ne olursa olsun elimizden geldiğince orucumuzu tutmaya özen göstermeliyiz

107 Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Ramazan ayı hicri aylardandır. B) İslam’ın gelişinden sonra bu adı almıştır. C) On bir ayın sultanıdır. D) Şaban ayından sonra Şevval ayından önce gelir

108 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1.Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o yetimi itip kakar. 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez Namazlarında gaflet içinde olanların vay hâline! 6. Onlar gösteriş yaparlar. 7. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar. Meali verilen Maun Suresi’nde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)Ahirete inanmayan insanların var olduğuna B) Toplumun bazı kesimlerine karşı görevlerimiz oldu- ğuna C) İbadetlerin amacına uygun yerine getirilmesi gerektiğine D) Bütün namazların cemaatle kılınması gerektiğine

109 Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarda yapılan faaliyetlerden biri değildir? A)Bayram sabahı erkenden temiz ve güzel elbiseler giyilir. B) Cemaatle bayram namazı kılınır. C) Bayram tatilinde mevsim uygunsa denize gidilir. D) Komşu, akraba, eş ve dostlarla bayramlaşılır

110 Dini bayramlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A)Ramazan bayramını sadece oruç tutabilenler kutlamalıdır. B) Ramazan ayı sonunda zorlukları başarmanın ve Allah’ın buyruğunu yerine getirmiş olmanın sevinci yaşanır. C) Bayramların toplum hayatında eşsiz bir yeri vardır. D) Bayramlar, bütün Müslümanların ortaklaşa sevindiği mutlu günlerdir

111 BAYRAM SEVİNCİ Tuttuk orucumuzu, Ödedik borcumuzu, Açtık avucumuzu, Şükrederiz Allah’a. Dargınlarla barıştık, Mutluluğu paylaştık, Bayramlara eriştik, Şükrederiz Allah’a (Gökhan EVLİYAOĞLU) Bu şiirden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A)Oruç ibadetinin bir mükellefiyet olduğuna B) Sağlıkla oruç tutabilmenin hamd etmeyi gerektirdiğine C) Orucun hangi ayda tutulduğuna D) Bayramın toplumsal barışa katkısına

112 Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü ile ilgilidir? A)“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet) B) “İşte onun için (Ey Muhammed) sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…”(Şûrâ suresi 15. ayet) C) “Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? dediler.” (Furkân suresi, 7. ayet) D) “De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet)

113 Müşriklerin, Hz. Muhammed (sav.)’in Kabe hakemliğini kabul etmelerinde O’nun hangi özelliği etkili olmamıştır? A)Peygamber olması B) Dürüst bir insan olması C) Adil bir insan olması D) Güvenilir bir insan olması

114 “De ki: Ben size,‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem. ’Size,‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” (En’âm suresi, 50. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bir özelliği değildir? A)Geçimini sağlamak için çalışması gerekir. B) Allah bildirmeden geleceği bilemez. C) O da dini yaşamakla yükümlüdür. D) Günah sayılmayacak küçük hatalar bile yapamaz

115 Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında “Erdemliler Topluluğuna” katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir? A)Öksüz ve yetim olması B) Haksızlıklara karşı mücadeleci olması C) Arkadaşlarına çok değer vermesi D) Liderlik özelliklerine sahip olması

116 “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Hadis-i şerif) Bu hadiste verilen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A)İslam’da ruhbanlık yoktur. B) Hz.Muhammed (sav.) evlilik yapmıştır. C) Hz.Muhammed (sav.), ramazan dışında bazen oruç tutmuştur. D) Hz.Muhammed (sav.) de bir insandır

117 Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in farklı bir yönüne değinmektedir? A)Bütün insanlar gibi sıradan bir hayat yaşamıştır. B) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. C) Kırk yaşında peygamberlikle görevlendirilmiştir. D) Hasta olunca tedavi olmuştur

118 “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet) Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir. B) Hz. Muhammed (sav.) geleceği bilemez. C) Hz. Muhammed (sav.) de Kur’an’a uymakla görev lidir. D) Hz. Muhammed (sav.)’in uyarı görevi vardır

119 Hz.Muhammed (sav.) için kullanılan “resul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A)Yasaklayıcı B) Müjdeleyici C) Elçi D) Uyarıcı

120 Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? A)Son peygamberdir. B) Güzel ahlaklıdır. C) Örnek bir insandır. D) Allah’ın mesajını insanlara tebliğ etmiştir

121 Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren elçilerdir. Peygamberlerin bu görevleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? A)Sıdk B) İsmet C) Tebliğ D) Emanet

122 Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)’in peygamberliği ile ilgili yanlış bir bilgidir? A)Göreviyle ilgili olarak kimseden maddi bir karşılık beklememiştir. B) Peygamberlik görevi çok yoğun olduğundan çalış- maya zaman ayıramamıştır. C) Peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmaya çalış- mıştır. D) Allah’tan aldığı mesajları hayatında uygulayarak insanlara örnek olmuştur

123 “...O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet) Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Hz. Muhammed âlemlere rahmet olsun diye gönderilmiştir. B) Hz. Muhammed hem Nebi hem de Resuldür. C) Kıyamete kadar yeni bir ilahi kitap gelmeyecektir. D) Hz. Muhammed’den başka peygamberler de gelmiştir

124 “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet) Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargıların hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) Allah’ın vahiy ve din göndermesi insanlık için bir rahmettir. B) Bütün kutsal kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir. C) İslamiyet, tüm insanlık için Allah’ın seçtiği tek dindir. D) İslam, barış ve esenlik dinidir

125 Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)İslam’ı anlayıp yaşamak için Kur’an’ı Kerim yeterlidir. B) Kur’an-ı Kerim tüm ilahî kitapların özünü kapsamaktadır. C) Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. D) Kur’an-ı Kerim’deki ilahî ilke ve değerler tüm insanlığı kuşatıcıdır

126 “…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet) Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? A)Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiştir. B) Hz. Peygamberin, ayetlerin dışındaki açıklamaları dikkate alınmamalıdır. C) İnsanlar Kur’an-ı Kerim’i anlamak için çaba sarfetmelidirler. D) Hz. Muhammed (sav.) Kur’an ayetlerini insanlara açıklamıştır

127 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? A)Namazın nasıl kılınacağını tarif etmesi B) Zekat ibadetiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermesi C) Erdemliler Topluluğuna (Hılfu’l-fudul) üye olması D) Haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstermesi

128 Hz. Muhammed’in görevlerinden biri de Kur’an’ı daha anlaşılır hale getirmektir. Aşağıdakilerden hangisi verilen bu bilgi ile ilgili yanlış bir değerlendirmedir? A)Gerekli yerlerde açıklamalar yapmıştır. B) Kur’an-ı Kerim’e uygun yeni hükümler vermiştir. C) Uygulamalarıyla Kur’an’ı daha anlaşılır kılmıştır. D) Kur’an-ı Kerim’de açıklanmaya muhtaç hiçbir ayet yoktur

129 Hz. Muhammed (sav.)’in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: “Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakı- nın!’ diye uyarmak üzere gönderir.” Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır? A)Ahlaklı olmak B) Tevhit inancına sahip olmak C) İbadet etmek D) Temiz olmak

130 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanları öncelikle uyardığı konulardan biridir? A)Zekatlarını zamanında ve tam vermeleri B) Namaz kılmayı bırakmamaları C) Yalan, cinayet, hırsızlık, fuhuş, içki ve kumardan uzak durmaları D) Allah’a ortak koşmanın (şirk) en büyük günah oldu- ğu

131 Allah Resulünün evrensel düzeyde de bir uyarıcılık görevi olduğu, Kur’an’da Sebe’ suresi, 28. ayette şöyle ifade edilmiştir: “Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Hz.Muhammed (sav.)’in hangi uygulaması bu göreviyle daha çok ilgilidir? A)Pek çok devlet başkanına davet mektupları göndermesi B) Yakın akrabalarını islam’a çağırması C) Medine’den gelenlere İslam’ı anlatması D) Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi

132 Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır? A)Tebliğ görevini layıkıyla yerine getirmek B) Medinede kurduğu devletin siyasi olarak tanınması- nı sağlamak C) Mekkeli müşriklere karşı destek bulmak D) Dostlar edinip gerektiğinde onlara sığınmak

133 Peygamberimiz uyarı görevini öncelikle aşağıdaki gruplardan hangisine yapmıştır? A)Mekkenin ileri gelenlerine B) Komşu devletlerin başkanlarına C) Yakın akrabalarına D) Yakın arkadaşlarına

134 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ. ‘’İnsan için ancak çalıştığı vardır.’’ Necm suresi 39 Çok kıymetli ö ğ rencilerim sizleri çok seviyorum, onun için emek harcadım sizler için bu çalı ş mayı hazırladım. Sizde emek harcar çalı ş ırsanız kar ş ılı ğ ını mutlaka alırsınız. Abdurrahman Uçar


"03.01.20161 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? A)Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Hafaza 03.01.20162." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları