Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGUR DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGUR DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR"— Sunum transkripti:

1 UYGUR DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
ZÜBEYDE ELİF ÇAKAR SÜMEYYE ADALI

2 UYGUR DÖNEMİ AĞCA, Ferruh (2006), Eski Uygur Türkçesiyle Yazılmış Eserlerin Ses ve Şekil Özelliklerine Göre Tarihlendirilmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi. ARAT, Reşit Rahmeti (1979), Uygurca Yazılar Arasında II, İstanbul: Arat Yayınları. CAFEROĞLU, Ahmet (1993), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Enderun Kitabevi. CAN, Meltem (2010), Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler, Bursa: Uludağ Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi. CİVELEK, Özlem (2005), Dindışı Eski Uygurca Metinlerin Karşılaştırmalı Sözvarlığı, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

3 ÇANDAROĞLU, Gülçin (2002), Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
DEMİRCİ, Ümit Özgür (2014), Eski Uygurca Dört Çatik, İstanbul: Kesit Yayınları. DOĞAN, İsmail-USTA, Zerrin (2014), Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı, Ankara: Altınpost Yayınları. ERASLAN, Kemal (2012), Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil KurumuYayınları. ERCİLASUN, Ahmet Bican (1985), Uygur Edebiyatı Büyük Türk Klasikleri 1, İstanbul: Ötüken-Söğüt Yayınları. GÜL, Hayriye (2011), Eski Uygur Türkçesinde Ağızlar, Ankara: Gazi Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. KALJANOVA, Elmira (2005), Uygurca Dışastvustik (Giriş-Metin-Çeviri-Dizin ve Tıpkıbasım), İstanbul: Marmara Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi. KARAMANOĞLU, Ali Fehmi (1977), “Uygurca Yeni Yayınlar ve Eski Türkçe Metinlerin Okunuşunda Yeni Usuller-Yollar-Teklifler”, Türk Kültürü Dergisi, 15 (174):

4 KAŞGARLI, Sultan Mahmut (1991), “Uygur Türkçesi’nin Tarihi Gelişmesi”, Türk Kültürü Dergisi, 29 (355): KAYA, Ceval (2008), Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikayesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. MERT, Osman (2011), “Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Tariat, Şine Us”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 8 (29): ÖZBAY, Betül (2010), Mani Yazılı Eski Uygur Metinlerinin Paleografik İncelemesi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi. ÖZBAY, Betül (2010), Maniheist Uygur Metinlerinin Envanterinin Hazırlanması, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. ÖZERTURAL, Zerrin (1996), Maniheist Uygur Metinlerinin Dil Özellikleri ve Sözvarlığı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. ŞAHİN, Nurullah (2012), Maniheist ve Budist Uygur Şiirinin Dilin Dört Temel Becerisi Açısından İncelenmesi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. ŞEN, Serkan (2014), Eski Uygur Türkçesi Dersleri, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi.

5 TEKİN, Şinasi (1960), Uygurca Metinler I Kuanşi im Pusar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
TEKİN, Şinasi (1976), Uygurca Metinler II Maytrısimit, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. TERES, Ersin (2006), Divan-ı Lügat-it-Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırması, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. TOKYÜREK, Hacer (2009), “Eski Uygur Türkçesinde Ölüm Kavramı ile İlgili İfadeler”, Bilig Dergisi, 1 (50), TOKYÜREK, Hacer (2012), “Eski Uygurca Metinlere Göre Budizmin Manihaizme Etkisi”, Turkish Studiesi, 7 (4), YÜNCÜ, Didem (2013), Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Asli Söz Varlığı İncelemesi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

6 ALTUN YARUK AYAZLI, Özlem (2009), Altun Yaruk Sudur 4. Kitap, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi. AYAZLI, Özlem (2012), Altun Yaruk Sudur 4. Kitap Karşılaştımalı Metin Yayını, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. ÇAĞATAY, Saadet (1945), Altun Yaruk’tan İki Parça, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. DEMİRCİ, Ümit Özgür (2004), Uygurca Altun Yaruk’a Ait Belgeler, İstanbul: Marmara Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. KARAHAN, Akartürk (2013), “Altun Yaruk ile İlgili Türkiye’deki Çalışmalara Bir Bakış’’, Dil Araştırmaları Dergisi, 31 (12): KÜÇÜK, Yahya (2003), Uygurca Altun Yaruk’a Ait 50 Belge, İstanbul: Marmara Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. UÇAR, Erdem (2013), “Altun Yaruk Sudur Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi’’, Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1): ZEMİRE, Ahmet (2009), Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur'dan ''Aç Bars'' Öyküsü, İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

7 SEKİZ YÜKMEK LUGATİ, Louis (1971), Autour du Sakiz Yükmak Yaruq, Budapest: Studia Turcica. ODA, Juten (2010), A Study of Buddhist Sutra Called Sekiz yükmek yaruq or Sekiz törlügin yarumış yaltrımış in Old Turkic, Japonya: Hozokan Kyoto.

8 KALYANAMKARA VE PAPAMKARA
ALYILMAZ, Semra (1998), Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi’nin Uygurcasının Söz Dizimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi. HAMİLTON, James Russel (1998), Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalı’nın Uygurcası: Kalyanamkara ve Papamkara, Ankara: Simurg Yayınları. ORKUN, Hüseyin Namık (1940), Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi’nin Uygurcası, İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.

9 IRK BİTİG AYDIN, Erhan (2013), Yenisey, Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, Ankara: Bilgesu Yayıncılık. AYDOĞANLAR, Erman (2012), “Irk Bitig’de Hayvan Adları ve Hayvanlarla İlişkili Kavramlar”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (1), BAYAT, Fuzuli (2006), “Irk Bitig Metninin Poetik Yapısı”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 10 (38), ERDAL, Marcel (1972), “Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 6 (9), ERDAL, Marcel (1997), “Further Notes On The Irk Bitig”, Turkic Languages 1 (1) IKEDA, Teruyuki (1984), “The Irk Bitig, an Ancient Turkic Book of Divination”, The Bulletin of the International Institute for Linguistic Sciences, Kyota Sangyo University, 6 (1):

10 ÖZCAN, Buse (2011), “Çinlilerin ve Türklerin Ortak Bilgelik ve Fal Kitapları: Irk Bitig ve I Ching”, Bilim ve Ütopya Dergisi, 17 (204), STEBLEVA, Iya Vasilyevna (2001), “Eski Türkçe Fal Kitabı Irk Bitig ve Sembollerin Kavramsal Temeli”, Çev. Halil İbrahim Usta, Türkoloji Dergisi, 14 (1), TEKİN, Talat (2004), Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitabı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. TEKİN, Talat (1993), Irk Bitig, The Book of Omens, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. YILDIRIM, Fikret (2013), Irk Bitig ve Runik Harfli Metinlerin Dili, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi: Basılmamış Doktora Tezi.

11 TÜRK TURFAN METİNLERİ BANG, Wilhelm - GABAİN, Annemarie Von (1929), Turkische Turfan-Texte I, Berlin: Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co. BANG, Wilhelm - GABAİN, Annemarie Von (1929), Turkische Turfan-Texte II, Berlin: Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co. BANG, Wilhelm - GABAİN, Annemarie Von (1930), Turkische Turfan-Texte III, Berlin: Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co. BANG, Wilhelm - GABAİN, Annemarie Von (1930), Turkische Turfan-Texte IV, Berlin: Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co. BANG Wilhelm - GABAİN, Annemarie Von (1931), Turkische Turfan-Texte V, Berlin: Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co.

12 UİGURİCA GABAİN, Von Annemarie (1931), Uigurica, Berlin: Verlag Der Akademiae Der Wissenschaften. MÜLLER, Friedrich Wilhelm Karl (1908), Uigurica I, Berlin, Abhandlungen der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften. MÜLLER, Friedrich Wilhelm Karl (1912), Uigurica II, Berlin, Abhandlungen der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften. MÜLLER, Friedrich Wilhelm Karl (1922), Uigurica III, Berlin, Abhandlungen der Preuβischen Akademie der Wissenschaften. MÜLLER, Friedrich Wilhelm Karl (1931), Uigurica IV, Berlin, Sitzungsberichte der Preuβischen Akademie der Wissenschaften. TEKİN, Şinasi (1980), Buddhistische Uigurica aus der Yüan-Zeit, Budapest: Akademia Kiado Verlag. ZİEME, Peter (2009), Fragmenta Buddhica Uigurica : Ausgewahlte Schriften von Peter Zieme; Herausgegeben von Simone-Christiane Raschmann und Jens Wilkens, Berlin, Klaus Schwarz.

13 MANİCHAİCA LE COQ, Albert Von (1911), Turkische Manichaica 1, Berlin: Prusya Akademisi Yayınları. LE COQ, Albert Von (1919), Turkische Manichaica 2, Berlin: Prusya Akademisi Yayınları. LE COQ, Albert Von (1922), Turkische Manichaica 3, Berlin: Prusya Akademisi Yayınları. LE COQ, Albert Von (1922), Turkische Manichaica Aus Chotscho: Nebst Einem Christlischen Bruchstück Aus Bulayıq, Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften. ÖZERTURAL, Zekine (2008), Der Uigurische Manichaismus, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

14 TALAT TEKİN

15 Yazar, araştırmacı 16 Temmuz 1927’de Tavşancıl-Gebze’de doğdu
Yazar, araştırmacı 16 Temmuz 1927’de Tavşancıl-Gebze’de doğdu. Tavşancıl İlkokulunu, Üsküdar Paşakapısı Ortaokulunu, Haydarpaşa Lisesini (1945) bitirdi. Yüksek öğrenimini Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1951). İzmir, Trabzon ve Bitlis liselerinde öğretmenlik yaptı. 1957’de öğretmenlikten istifa etti; Türk Dil Kurumunda gramer uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1961’de ABD’ye gitti. California Üniversitesinde “Orhon Yazıtları” üzerine doktorasını verdi (1965) yılları arasında California ve İndiana üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanı ve profesörü olarak çalıştı.1972’de Türkiye’ye döndü ve Hacettepe Üniversitesine girdi. 1976’da Türk dili profesörü oldu. 1994’te emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığında bulundu.

16 Türkoloji alanında kimsenin cesaret edemeyeceği, en karmaşık sorunlar ve konular üzerinde birçok çalışma yapmıştır. Eski Türk dili üzerine yazmış olduğu yazılar, kaynak olarak kabul edilmektedir. Orhun Yazıtları üzerinde Türkiye’de ilk çalışmaları yapanlardan biridir ve Göktürkçe konusunda yetkin isimdir. Türkiye’de çağdaş dil bilimin ortaya çıkmasında ve sistemleşmesinde oldukça etkili olmuştur. Türkoloji alanında aykırı bir isim olarak, pek çok düşünceye karşı çıkmış ve bunun gerçek olduğunu çok ayrıntılı biçimde açıklamıştır. Örneğin uzun ünlüler hakkında yazmış olduğu makale, uzun zamandır yanlış bilinen bir konunun Talat Tekin‘in ortaya attığı biçimde kabul görmesini sağlamıştır. Türk ve dünya Türkoloji dergilerinde Türkçe ve İngilizce ilmî makaleleri yayınladı. Talât Tekin şiir de yazmıştır. Kızı tanınmıș Türk rock şarkıcısı Özlem Tekin'dir.

17 A Grammar of Orkhon Turkic (1968)
Şiirleri: Atatürk Gülümsedi (1982) Diğer eserleri: A Grammar of Orkhon Turkic (1968) Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler (1975) Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, (1995) Japanese and Turkish: Is Japanese Related to Turkish (1985) Tuna Bulgarları ve Dilleri (1987) Orhon Yazıtları (1988) Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası (1988) XI. Yüzyıl Türk Şiiri (1989), Japonca ve Altay Dilleri (1993) Irg Bitig: The Book of Omens (1993) Tunyukuk Yazıtı (1994) Türkoloji Eleştirileri (1994; genişletilmiş 2. bs., 1997) Türk Dilleri (1995) Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı (1998)

18 Makaleler: 1954 -isar Eki Hakkında. 1957
Kokturk Yazitlarindaki Deyimler Üzerine. 1958 Yuzukoyun Bileşiğinin Yapısı. Atac’ın Dilciliği ve Tilcikleri. Daha Zarfı ve da/de Edatı Hakkında. Daha Zarfının Anlam ve Kullanılışları. Ayinli ve Hemzeli Kelimeler.

19 1960 Amca ve Teyze Kelimeleri Hakkında. Omuz Kelimesi Hakkında. 1966 Bir ‘Runik’ Harfin Fonetik Değeri Hakkında. 1972 Türk Dil Bilimi ve Yeni Kelimeler. 1973 Türkçenin Yapısı ve Eşsesli Isim-Ful Kökleri. Atatürk ve Dil Reformu. 1978 Turk Dilleri Ailesi. Avrupalilar ve Turkcenin Latin Harfleriyle Yazımı.

20 1979 Bir TDK Yayını Üzerine. T. D. K’nın Bilimsel Düzeyi
1979 Bir TDK Yayını Üzerine. T.D.K’nın Bilimsel Düzeyi. Türk Dilleri Ailesi Göktürk Alfabesi. Notes on some Altaic harnessing terms Eşanlamlılık ve Kullanış. The Tarist(Tarkhin) inscription. Kuzey Mogolistan’da Yeni Bir Uygur Anıtı.

21 1984 Kitab-i Dede Korkut’ta Yeni Düzeltmeler. Ibrani Yazisi ile Türkçe. Suryani Alfabesi ile Türkçe Kitabeler. Grek Alfabesi ile Türkçe. Ermeni Alfabesiyle Türkçe. Manihey Alfabesi ile Türkçe. Sogd ve Uygur Alfabeleriyle Türkçe. Arap Yazisi ile Türkçe Metinler. Osmanlilarin Arap Alfabesi ile Turlu Türkçeler. Cin Ideogramlari ile Türkçe. Kiril Alfabesi ile Turlu Türkçeler. Latin Alfabesi ile Turlu Türkçeler.

22 1986 Karahanli Donemi Türk Şiiri. Yunus Emre’nin İki Manzumesi. 1987 Dilbilimi Acisindan Türkçe Gramerler. 1988 Eski ve Yanlis Bir Dil Anlayışı. Turk Dili Tarihi ve Üniversite Grameri. Bir TDK Yayminin Bilimsel Düzeyi. 1989 Turkce En Eski Dava Dilekçesi.

23 1990 Ataturk ve Turk Dilinde Reform. A New Classification of the Chuvash-Turkic Languages. Nine Notes on the Tes Inscription. 1991 Yazi Yazmak ‘Gunah Islemek’ Değildir. Yazi Yazmak ve Yanılmak Üzerine. Turkcede Kelime Vurgusu Kuralları. 1994 Notes on Old Turkic Word Formation. Zeynep Korkmaz’in Gramer Terimleri Sozlugu uzerine bir eleştiri. Turk Dillerinde Önseste y- Türemesi.

24 1995 Relics of Altaic Stem-Final Vowels in Turkic. 1996 On the origin of the Turkic Genitive Suffix. On the adverb ti in Orkhon Turkic. On Uighur {-gAlI} bol, {-gAlI} boltuk. 1997 The First Altinkol Inscription. Notes on some Chinese loanwords in Old Turkic.

25 Annemarie Von Gabain

26 Prof. Annemarie von Gabain 4 Temmuz 1901’de Mörchingen’de doğmuştur
Prof. Annemarie von Gabain 4 Temmuz 1901’de Mörchingen’de doğmuştur. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Berlin Üniversitesinde tanınmış Sinolog Otto Franke’nin yanında çalışmış, onun derslerine ek olarak Türkolog Wilhelm Bang’ın derslerine de devam etmiştir. Turfan kazılarında bulunan Uygur yazmaları üzerinde çalışan Bang, Gabain’in Sinoloji bilgisinden yararlanmıştır. Uygurca yazmaların işlenmesi, Bang ile Gabain arasındaki ortak çalışmalar sonunda gerçekleşmiştir. Bu yazmaları Bang, Gabain ile ortak bir çalışma yaparak Turkische Turfantexle adı altında yayımlamıştır (6 bölüm, ). Altaytischer Index zu den fünf ersien Slücken der turkisehen Turfaıueztc (1931) adlı eser de bu ortak çalışmaların bir ürünüdür. Bang’ın ölümü (1934), Gabain’in Uygur yazmaları üzerindeki çalışmalarını aksatmamıştır. Berlin Akademisindeki eski Türkçe yazmaların işlenmesini büyük bir çaba ile sürdüren Gabain, bu dizide yeni yayınlar yapmıştır. (V)II, 1954; IX, 19S8, W. Winter’le birlikte; X, 1959, T. Kowalski ile birlikte). Bunlardan başka, F. W. K. Müller’in Uygurica adlı eserinin IV. kitabını da yayımlamıştır (1931).

27 Gabain’in Eski Türkçe ve Uygurca alanında birçok çalışması daha vardır: Jahrbücher X, 1930, W. Bang ile birlikte); Die bulgarische Übersetzung der Biographie Huren-tsangs (1935); Briefe der uigurischen Hüen-tsang Biographie (Silzungsberîclıle der Preufiisclıen Akademie der Wissenschafien 29: , 1938); Alt-turkisches Schrifttum (1950); Die Frühgeschichte der Uiguren (1952). Gabain’in Eski Türkçe ve Uygurca alanındaki en büyük eseri Alttürkische Grammatik (Leipzig 1941, 2. bas. Wiesbaden 1950, 3. bas. Wiesbaden 1974)’tir. “Eski Türkçe” alanındaki bu çalışmaların yanında Gabain, çağdaş Türk diyalektleri üzerinde de durmuştur. Onun bu alanda yazdığı en büyük eser, Özbekçe grameri (Özbekische Grâmmatik, 1945)’dir. Phüohgiae Turcicae Fundamenta adlı anıtsal ortak yayında da birçok yazısı çıkmıştır: Das Ailliirkische (I, 1959); Die Sprache des Codex Cumanicus {1, 1959); Alltürkische Schreibkultur und Druckerei (11, 1964); Die ailliirkische Literatür (II, 1964); Die komanische Literatür (II, 1964) gibi.

28 Gabain, yılları arasında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Sinoloji profesörü olarak çalışmıştır. Ankara’dan ayrıldıktan sonra Berlin Üniversitesinde Türk dili öğretimini üzerine alan Gabain, II. Dünya Savaşı’nın sonuna değin bu görevde kalmıştır. Savaşın sona ermesi üzerine Hamburg Üniversitesinde Türk dili profesörlüğüne atanmıştır. Uygurca alanındaki çalışmalarıyla büyük bir ün kazanmış olan Gabain, 1957’de Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeliğine, 1989’da da şeref üyeliğine seçilmiştir. Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünde Türk diline katkılarından dolayı Gabain’e hükümetimize şeref diploması verilmiştir. Gabain, öğrencileri ve çalışma arkadaşları arasında Maryam apa adıyla anılmakta idi. 1961’de 60 yaşını dolduran Maryam apa’ya çalışma arkadaşları ve eski öğrencileri “Al Bitig” adlı bir armağan sunmuşlardı (Ural-AItaische Jahrbûcher XXXIII). Prof. Dr. Annemarie von Gabain, 15 Ocak 1993 günü Berlin’de yaşama gözlerini yumdu.


"UYGUR DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları