Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİFİLİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİFİLİZ."— Sunum transkripti:

1 SİFİLİZ

2 ETKEN Troponema pallidium Spiral şeklinde Hareketli
Uçları sivri ve düz Kolay boyanmaz Besiyerlerinde üretilemediği yani kültürü yapılamadığı için antijenik yapısı tam olarak çözülememiştir

3 Karanlık alan mikroskobunda görülebilir
Spiroket kendi ekseni etrafında dönme bükülme,uzayıp kısalma hareketi yapar

4 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Cinsel yolla
Transplasental yolla enfekte anneden bebeğe Daha az olarak kan transfüzyonu ve deri teması Kuluçka süresi 21 gün olmakla birlikte 3 ay gibi uzun bir sürede olabilir

5 BELİRTİLERİ PRİMER SİFİLİZ SEKONDER SİFİLİZ LATENT SİFİLİZ GEÇ SİFİLİZ
KONJENİTAL SİFİLİZ

6 PRİMER SFİLİZ Etkenin giriş yerinde lezyon (Şankr) çıkar
Süre gün olabilir Şankr başta genital organlarda olmak üzere (vagen,labia,penis,serviks) vücudun herhangi bir yerinde olabilir Şankr sert,ağrısız olabilir Bölgesel lenf bezlerinde şişme görülür Lezyonlar bol miktarda şankr içerir

7 PRİMER SİFİLİZ Ağrısız olması herpes lezyonundan ayrılmasını sağlar
Tedavi edilmediği durumlarda büyük olasılıkla ikinci safhaya geçer

8

9 SEKONDER SİFİLİZ Etkenin alınmasından 6-12 hafta vücut yüzeyinde döküntüler görülür Kırmızı, kahverengi döküntüler halinde en çok el ayası, ayak tabanında görülür Bazen çok soluktur ve bu dönem de farkedilmeden geçebilir ve hasta yıllar sonra üçüncü safhaya geçebilir Özellikle anogenital bölgede lezyonlar

10

11

12

13

14 SEKONDER SİFİLİZ Döküntü dışında ateş Lenf bezlerinde büyüme
Baş ağrısı, halsizlik, adele ağrıları Nedensiz kilo kaybı olabilir Ağız,boğaz,dudak iç mukozası ve serviks gibi mukozalarda ağrısız lekeler görülür Alopecia görülür,özellikle kulak arkası saçlarda ve kaşlarda

15 Secondary syphilis

16 Reddish papules and nodules over much of the body due to secondary syphilis

17 LATENT SİFİLİZ ERKEN LATENT SİFİLİZ
4 yıla kadar hiçbir sifiliz bulgusu vermez GEÇ LATENT SİFİLİZ 4 yıldan daha uzun bir sürede hiçbir sifiliz bulgusu vermez YANİ spesifik treponemal testlerin pozitif olup klinik bulgunun olmadığı dönemi tanımlar

18 LATENT SİFİLİZ Bu dönemde karakteristik hiçbir bulgu
yoktur ve hastalar tamamen sağlıklı görünümdedir Ancak kan transfüzyonu ile yada trasplasental geçiş ile anneden bebeğe bulaştığı görülebilir Bu aşamada tanı sadece serolojik testlerle konur

19 GEÇ SİFİLİZ İlk evreden 15-20 yıl sonra bu evre bulgu vermeye başlar
Beyin, sinirler, göz, kalp, karaciğer, eklemler ve her türlü organ tutulabilir Felç, uyuşukluk, demans-bunama, psikolojik görünümlü rahatsızlıklar (organik beyin sendromu), eklem ağrıları ve şişlikler gibi pek çok bulgusu olabilir.

20 GEÇ SİFİLİZ Tedavi edilmeyen vakaların 1/3 ünde görülür
Lezyonlar GOM adını alır

21 KONJENİTAL SİFİLİZ Anneden bebeğe plasenta yoluyla geçer
Bebek anne karnında ölebilir,doğum sonrası ölebilir,sağlam doğup tedavi edilmezse birkaç hafta içinde şiddetli enfeksiyon bulguları olabilir 1-ERKEN KONJENİTAL SİFİLİZ 2-GEÇ KONJENİTAL SİFİLİZ

22 1-ERKEN KONJENİTAL SİFİLİZ
Belirtiler ya doğarken vardır veya birkaç hafta sonra çıkar Bebeğin el ve ayak içi tabanında içi su dolu kabarcıklar vardır Özel bir nezle hali Kanlı müküslü,burun akıntısı Tırnak deformiteleri Alopecia Hepatosplenomegali

23 2-GEÇ KONJENİTAL SİFİLİZ
8-15 yaşlarında ortaya çıkar Deri döküntüleri vardır Kemik ve dişlerde deformiteler vardır Hutchinson dişleri,çökük burun görülür Sağırlık (8.kafa çifti tutulur) Spastie Körlük gelişebilir

24

25 TANI Etken primer ve sekonder devrede pozitiftir
Latent ve pozitif devrede tanı konmaz Serolojik ve Bakteriyolojik testler yapılarak tanı konur VDRL,TPHA tanıdaki serolojik testlerdir PCR son yıllarda yapılmaya başlanmıştır

26 EPİDEMİYOLOJİ Eğitimin olmadığı her toplumda görülür

27 KOMPLİKASYONLAR Gebelikteki sifiliz;
Düşük,ölü doğum ,Anomalili bebekler Aort anevrizması,aort yetmezliği Kemik,diş deformiteleri Hidrosefali Körlük Sağırlık

28 KORUNMA Eğitim Cinsel tercih ve partner sıklığı
Tedavinin önemi anlatılmalı

29 BAKIM Hastalar ayaktan tedavi edilir,yatırılmaz
Bulaştırıcılık süresince kan vermeleri engellenmeli Hastaya kullanılan pansuman atıkları steril edilmeden atılmamalı Pansuman malzemeleri steril edilmelidir Hasta komplikasyonlar yönünden takip edilmelidir

30 GONORE

31 ETKEN Neisseria gonorrhoeae

32 ETKEN Gram negatif diplokoklar Aerob Kahve çekirdeği biçiminde
Düz yüzleri birbirine bakar Çukulata besi yerinde ürerler Üreme ortamına % 5 CO² ilave edilmelidir(mumlu kavanoz-desikatör) Kuruluk,güneş ışığı,nemli ısı ,soğuk,alkalı PH son derece duyarlıdır

33

34

35 ETKEN Kültür için örnek alımı ve Laboratuvar ortamına göndermede son derece dikkatli olmak gerekir BOS sıvı kültürleri hasta başı yapılmalıdır

36 BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ Cinsel yol Doğum kanalından yeni doğana
Kuluçka süresi 2 -6 gün

37 BELİRTİLERİ KADINDA Asemptomatik
Genellikle kadında tanı, erkeğin tanısı konduktan sonra konur Belirti veren kadında (genellikle 7-21 gün) Üretra ağzından sarımtırak,kötü kokulu akıntı Sık ve ağrılı idrar yapma

38 BELİRTİLERİ Erken tedavi edilmezse,mesane,serviks,uterus,tuba,overler enfekte olur Pelvik ağrı

39 BELİRTİLERİ ERKEKTE 2-7 gün içinde idrar yaparken sızı
Üretra ağzından irinli sarı akıntı gelir İdrar yapma sık ve ağrılı

40 TANI Akıntılardan alınan materyalin mikroskobik incelenmesi yapılarak tanı konur Kültür zorda olsa yapılabilir

41 EPİDEMİYOLOJİ Eğitimin olmadığı her toplumda görülür
Kadınlarda asemptomatik seyrettiğinden erkeklerde fazla görülür Dünyada veneral hastalıkların başında gelir

42 KOMPLİKASYONLAR Erkek ve kadında kısırlık Yeni doğanda körlük,menengit
Konjonktivit PID Pelvik peritonit Dış gebelik

43 KORUNMA Eşler mutlaka birlikte tedavi edilmelidir Eğitim
Cinsel tercih ve partner sıklığı Tedavinin önemi anlatılmalı

44 BAKIM Hastalar ayaktan tedavi edilir,yatırılmaz
Eşlerin birlikte tedavisi anlatılmalı Kültür sonuçları negatif gelinceye kadar korunmasız ilişki yasaklanır Üretral akıntıların gözle temasının olmaması konusunda hastalar eğitilmelidir


"SİFİLİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları