Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLİMİZİN HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLİMİZİN HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’"— Sunum transkripti:

1 T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLİMİZİN HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Aralık 2015, BARTIN

2 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ İnsan sağlığı ve çevre üzerinde toplu ölümlere varabilecek seviyede olumsuz etkileri olan hava kirliliği özellikle büyükşehirlerde her geçen gün önemi artan bir sorundur.İnsan sağlığı ve çevre üzerinde toplu ölümlere varabilecek seviyede olumsuz etkileri olan hava kirliliği özellikle büyükşehirlerde her geçen gün önemi artan bir sorundur. Hava kirliliğinin etkin kontrolü için tüm kirletici kaynaklarla ilişkili çok sayıda kurum ve kuruluşun işbirliği ve kamuoyunun desteği büyük önem arz etmektedir.Hava kirliliğinin etkin kontrolü için tüm kirletici kaynaklarla ilişkili çok sayıda kurum ve kuruluşun işbirliği ve kamuoyunun desteği büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenen bu Yönetmelikte; 2014 yılına kadar mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması; 2014 yılından itibaren de tedbir alma yükümlülükleriyle beraber yine kademeli olarak ana hedefin yakalanması öngörülmektedir.Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenen bu Yönetmelikte; 2014 yılına kadar mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması; 2014 yılından itibaren de tedbir alma yükümlülükleriyle beraber yine kademeli olarak ana hedefin yakalanması öngörülmektedir.Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi YönetmeliğiHava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği GENEL BİLGİLER

3 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ HKDY Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlere; yaşadığınız bölgenin hava kalitesi verilerine ise Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan erişebilirsiniz.HKDY Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlere; yaşadığınız bölgenin hava kalitesi verilerine ise Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan erişebilirsiniz.sınır değerlereUlusal Hava Kalitesi İzleme Ağısınır değerlereUlusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Tüm şehirlerimizdeki hava kalitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı 81 İl'de bulunan 195 adet hava kalitesi ölçüm istasyonları ile izlenmektedir.Tüm şehirlerimizdeki hava kalitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı 81 İl'de bulunan 195 adet hava kalitesi ölçüm istasyonları ile izlenmektedir.

4 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Hava kirliliğinin sağlık etkisi öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişmektedir. Kirliliğin olumsuz etkileri sağlıklı kişilerde bile gözlenmekle birlikte, bazı hassası gruplar daha kolay etkilenmekte ve daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar  Gebe ve emzikli kadınlar  Yaşlılar  Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanlar  Sigara kullananlar  Düşük sosyoekonomik grup içinde yer alanlar Hava Kirliliği ve Risk Grupları

5 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Genel olarak havadaki kirleticilerin sağlığa etkileri şöyle özetlenebilir;   Solunum fonksiyonlarında bozulma   Solunum sistemi hastalıklarında artış   Kronik solunum sistemi hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış   Kronik kalp hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış   Kanser görülme sıklığında artış   Erken ölümlerde artış   Migren ağrısına sebep olmaktadır. Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile hazırlanan, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında yayımlamış olduğu “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı”nda bahsedildiği üzere; Dünyada 2005 yılında meydana gelen toplam 58 milyon ölümün 35 milyonu kronik hastalıklar nedeniyle olmuştur. Tüm ölümlerin %60’ı kronik hastalıklardan meydana gelmektedir.“Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı”

6 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Dünyada Kronik Hastalıkların Durumu, Hastalık Guruplarında Ölüm Sayıları

7 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

8 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ KULLANILMASI YASAK YAKITLAR  Petrol koku,  Mineral yağ,  Araba plastiği parçaları,  Lastik, Tezek,  Katı atıklar ve tekstil artıkları,  Kablolar,  Islak odun,  Boyalı odun,  Plastikler,  Ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar,  Özel atıklar, tıbbi atıklar,  Asfalt ve asfalt ürünleri,  Boya ve boya ürünleri ve  Fuel-oil kapları

9 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ KULLANILABİLİR YAKITLAR Mer’i Mevzuat kapsamında İlimiz sınırları içerisinde kullanılabilir yakıtlar: a)Kömür, (kriterleri mevzuatlarda belirtilen yakıtlar)  Taşkömürü briketleri, taşkömürü koku,  Linyit kömürü, linyit kömürü briketi,  Turb briketi, turba,  Antrasit,  Asfaltit; b)Odun, Odun Türevi ve Diğer Biyokütle Yakıtları c)Sıvı yakıtlar (kükürt içeriği max %1 (+0,1)) d)Gaz yakıtlar (kükürdün hacimsel oranı max %0,1)

10 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ İLİMİZDE DOĞALGAZ KULLANIMI

11 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

12 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ İLİMİZDE DOĞALGAZA GEÇEN KURUMLAR Kamu Kurum ve Kuruluşlar Doğalgaza Geçme Durumları BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye binasında doğalgaz kullanılmaktadır. Ancak, itfaiye binası, Ulaşım Hizmetleri Sanayi Sitesi, Eski Belediye Binasında doğalgaz kullanılmamaktadır. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI Doğalgaza geçilmemiştir. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. İL MÜFTÜLÜĞÜ İL MÜFTÜLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ Valilik Binası içerisinde doğalgaza geçmiştir. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yeni hizmet binasına geçileceğinden doğalgaza geçilmemiştir. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü binası, personel lojmanları ve Atatürk Stadyumu için proje hazırlatılmış ve ödenek talebinde bulunulduğu bildirilmiştir. Diğer Birimleri doğalgaza geçmiştir. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi.

13 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. DEFTERDARLIK DEFTERDARLIK Doğalgaza geçildi. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçilmemiştir. METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. DSİ 233. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 233. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Doğalgaza geçildi. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. KARAYOLLARI 156. ŞUBE ŞEFLİĞİ KARAYOLLARI 156. ŞUBE ŞEFLİĞİ Doğalgaza geçilmemiştir. LİMAN BAŞKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIĞI Bölgede belediyenin doğalgaz dağıtım altyapısı bulunmamaktadır. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Bölgede belediyenin doğalgaz dağıtım altyapısı bulunmamaktadır. İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaza geçildi. TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET VE SANAYİ ODASI Doğalgaza geçilmemiştir. ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI Doğalgaza geçilmemiştir.

14 Doğalgaza geçmeyen kurum adı Doğalgaza geçmek için yapılan çalışmalar 1-Gazi İlköğretim Okulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 2-Cumhuriyet Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 3-İstiklal İlkokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 4-Hendekyanı Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 5-Şehit Üsteğmen Aydın AYDOĞMUŞ İlk ve Ortaokul; Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 6-Kemal Sabriye OCAKÇI İlkokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 7-Umut Özel Eğitim Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi; Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 8-7 Eylül Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 9-23 Nisan Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 10-Mustafa AYDEDE Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 11-Gökkuşağı Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 12-Çayduzü Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 13-Bilim Sanat Merkezi Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 14-Rehberlik Araştırma Merkezi Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 15-Fatih Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor 16-Toki Ortaokulu; Henüz okul binasına gaz gelmedi.Gaz geldikten sonra proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanacaktır. 17-Şerife Bacı Kız Meslek Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 18-Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 19-İHL Pansiyonu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 20-Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 21-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,Ödenek beklenmektedir. MERKEZDE BULUNAN OKULLARIN DOĞALGAZ DURUMLARI 1- Gazi İlköğretim Okulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 2- Cumhuriyet Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 3- İstiklal İlkokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 4- Hendekyanı Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 5- Şehit Üsteğmen Aydın AYDOĞMUŞ İ.veOrt. Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 6- Kemal Sabriye OCAKÇI İlkokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 7- Umut Özel Eğitim Uyg.ve Reh.Merkezi; Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 8- 7 Eylül Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 9- 23 Nisan Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 10- Mustafa AYDEDE Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 11- Gökkuşağı Anaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 12- Çayduzü Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 13- Bilim Sanat Merkezi Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 14- Rehberlik Araştırma Merkezi Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. 15- Fatih Ortaokulu Doğalgaz proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor 16- Toki Ortaokulu; Henüz okul binasına gaz gelmedi.Gaz geldikten sonra proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanacaktır. 17- Şerife Bacı Kız Meslek Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 18- Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 19- İHL Pansiyonu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 20- Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,ihale aşamasında 21- Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu; proje ve yaklaşık maliyeti tamamlandı,Ödenek beklenmektedir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

15 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI  Camilerde hutbelerde Hava Kirliliği konusu işlendi.  Valilik ile Müdürlüğümüz internet sitesinde Kış Sezonu Yakıt Programı yayınlandı.

16  Tüm site ve apartman sakinleri ile yakıcılara yönelik Kış Sezonu Yakıt Programı ve Temiz Hava Eylem Planı konulu bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’

17 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

18 HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler‘’

19 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ YEREL VE ULUSAL BASINDA ÇIKAN HABERLER

20 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

21 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ DENETİM VE CEZALAR “2014-2015 Yılı Kış Sezonunda tüm site ve apartmanlara, kamu kurum/kuruluşlarına, katı yakıt satıcıları ve dağıtıcılarına Müdürlüğümüzce haftanın dört günü olmak üzere denetimler yapılmakta olup, 39 adet gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamalarımıza ve denetimlerimize devam edilmektedir. “2014-2015 Yılı Kış Sezonunda tüm site ve apartmanlara, kamu kurum/kuruluşlarına, katı yakıt satıcıları ve dağıtıcılarına Müdürlüğümüzce haftanın dört günü olmak üzere denetimler yapılmakta olup, 39 adet gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamalarımıza ve denetimlerimize devam edilmektedir.

22 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Yanlış  Doğru Doğru

23 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Yastıklama Usulü

24 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ 2015 yılı içerisinde de her yıl olduğu gibi, Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli egzoz gazı emisyon ölçüm denetimleri yapılmıştır. Uygulamalarımıza ve denetimlerimize devam edilmektedir.

25 Kalorifer Yakma Yöntemleri Verimli yanma için kalorifer dairesindeki havalandırma penceresini yanma esnasında sürekli açık tutunuz. Verimli yanma için kalorifer dairesindeki havalandırma penceresini yanma esnasında sürekli açık tutunuz. Kazanı yakmadan önce hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız. ilk ateşlemede, ızgaranın sağına soluna ve ocağın arkasına kömür atınız. Boş kalan ızgaranın üzerine odun veya tahta koyduktan sonra arkadan öne doğru odunları çatınız, tutuşturmayı kağıt veya odunla yapınız. Kazanı yakmadan önce hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız. ilk ateşlemede, ızgaranın sağına soluna ve ocağın arkasına kömür atınız. Boş kalan ızgaranın üzerine odun veya tahta koyduktan sonra arkadan öne doğru odunları çatınız, tutuşturmayı kağıt veya odunla yapınız. Çevre kirliliğine yol açan ve sağlığı tehdit eden plastik, lastik, atık yağ gibi maddeleri kazanda yakmayınız. Çevre kirliliğine yol açan ve sağlığı tehdit eden plastik, lastik, atık yağ gibi maddeleri kazanda yakmayınız. Odun alevi, kömürü yakacak duruma gelince, parça kömürlerden bir miktarını yanan odunun üzerine yavaşça çekiniz. Çekilen kömür tutuştukça parça kömür atmaya devam ediniz. İstenen koru elde ettiğinizde kömürü 10-15 cm kalınlığında ve ızgara üzerinde açıklık kalmayacak şekilde yayınız. Odun alevi, kömürü yakacak duruma gelince, parça kömürlerden bir miktarını yanan odunun üzerine yavaşça çekiniz. Çekilen kömür tutuştukça parça kömür atmaya devam ediniz. İstenen koru elde ettiğinizde kömürü 10-15 cm kalınlığında ve ızgara üzerinde açıklık kalmayacak şekilde yayınız. Hava sıcaklığına ve binanın ısı ihtiyacına göre gerekli kömürü ocağın ortasına, arkadan öne doğru balık sırtı şeklinde seriniz. Ocağın sağında solunda ve arkasındaki kor ateşin üzerini kapatmayınız. Hava sıcaklığına ve binanın ısı ihtiyacına göre gerekli kömürü ocağın ortasına, arkadan öne doğru balık sırtı şeklinde seriniz. Ocağın sağında solunda ve arkasındaki kor ateşin üzerini kapatmayınız. Kazan suyu sıcaklığı 60-70°C''ye ulaşınca, çalıştıracağınız devir daim pompasının giriş çıkış vanalarının açık, ana vananın kapalı olmasını kontrol ediniz. Kazan suyu sıcaklığı 60-70°C''ye ulaşınca, çalıştıracağınız devir daim pompasının giriş çıkış vanalarının açık, ana vananın kapalı olmasını kontrol ediniz. Devir daim pompası çalıştıktan sonra kazan suyu sıcaklığı elde edilinceye kadar kazanın başından ayrılmayınız. Devir daim pompası çalıştıktan sonra kazan suyu sıcaklığı elde edilinceye kadar kazanın başından ayrılmayınız. İlerleyen saatler içerisinde zaman zaman yanmayı kontrol ediniz. Ateşin üzeri küllenmiş ise ve küllüğe ışık sızmıyorsa ateşli şişle düzenledikten sonra cürufu alınız. İlerleyen saatler içerisinde zaman zaman yanmayı kontrol ediniz. Ateşin üzeri küllenmiş ise ve küllüğe ışık sızmıyorsa ateşli şişle düzenledikten sonra cürufu alınız. Kazana yeni kömür atmadan önce ızgaranın ön kısmındaki ateşi geriye doğru iterek ızgaranın ön kısmını veya yarısını boşaltınız. Kazana yeni kömür atmadan önce ızgaranın ön kısmındaki ateşi geriye doğru iterek ızgaranın ön kısmını veya yarısını boşaltınız. Kömürü ızgaranın boşaltılan kısmına düzgün bir şekilde atınız. Yanan ateşin üzerine kömür atmayınız. Kömürü ızgaranın boşaltılan kısmına düzgün bir şekilde atınız. Yanan ateşin üzerine kömür atmayınız. Yeni atılan kömürün üzerini arkadaki kor tabakası ile örtünüz. Kömür tamamen korlaşıncaya kadar kazan kapağını açmayınız. Yeni atılan kömürün üzerini arkadaki kor tabakası ile örtünüz. Kömür tamamen korlaşıncaya kadar kazan kapağını açmayınız. Yatmadan önce nemlendirilmiş toz kömür ile ocağı bastırıp yanmayı azaltınız. Damperi kısarak küllük kapağını kapatınız. Devir daim pompasını durdurup ana vanayı açınız. Yatmadan önce nemlendirilmiş toz kömür ile ocağı bastırıp yanmayı azaltınız. Damperi kısarak küllük kapağını kapatınız. Devir daim pompasını durdurup ana vanayı açınız. Kazan borularındaki terleme, yüzeylerde kirlenmeye ve kirlenme de fazla yakıt kullanımına neden olduğundan kazan boruları kısa zamanda delinir. Bu nedenle kazan borularında terleme varsa üç veya dört yollu vanalar kullanarak terlemenin önüne geçiniz. Kazan borularındaki terleme, yüzeylerde kirlenmeye ve kirlenme de fazla yakıt kullanımına neden olduğundan kazan boruları kısa zamanda delinir. Bu nedenle kazan borularında terleme varsa üç veya dört yollu vanalar kullanarak terlemenin önüne geçiniz. Kazanlarda hava kapağı olup olmadığı kontrol edilmeli, fitiller değiştirilmeli. Kazanlarda hava kapağı olup olmadığı kontrol edilmeli, fitiller değiştirilmeli. Kazan borularını haftada bir kez uygun bir fırça ile temizleyiniz. Kazan borularını haftada bir kez uygun bir fırça ile temizleyiniz. Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu sıcaklığını ayarlamalı. Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu sıcaklığını ayarlamalı. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

26 Soba Yakma Yöntemleri Bacanızı yılda en az iki kere temizleyiniz. Bacanızı yılda en az iki kere temizleyiniz. Sobayı üçte iki oranında doldurunuz. Sobayı üçte iki oranında doldurunuz. Tutuşturmayı mutlaka üstten yapınız. Tutuşturmayı mutlaka üstten yapınız. Yanma esnasında üst kapağı kapalı tutunuz. Yanma esnasında üst kapağı kapalı tutunuz. Alt kapağı ısınma ihtiyacınıza göre açınız. Alt kapağı ısınma ihtiyacınıza göre açınız. 18°C de ısınarak, %20 tasarruf sağlayınız. 18°C de ısınarak, %20 tasarruf sağlayınız. Yanmakta olan sobaya kömür ilave etmeyiniz. Yanmakta olan sobaya kömür ilave etmeyiniz. Yatmadan önce yeni kömür atmayınız. Yatmadan önce yeni kömür atmayınız. Yeni atacağınız kömürü yanan kömürün üzerine değil, ızgaranın ön kısmında açacağınız bölüme koyunuz. Yeni atacağınız kömürü yanan kömürün üzerine değil, ızgaranın ön kısmında açacağınız bölüme koyunuz. Kovalı sobalarda en uygun kömür fındık ve cevizdir. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için kovalı sobalarda çelik kova kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu tür kömür kullanılacaksa çelik kova temin edilmelidir. Kovalı sobalarda en uygun kömür fındık ve cevizdir. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için kovalı sobalarda çelik kova kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu tür kömür kullanılacaksa çelik kova temin edilmelidir. Tuğlalı sobalarda en uygun kömür cevizdir. Tuğlalı sobalarda en uygun kömür cevizdir. Fazla dirsek kullanılan borularda kurum fazlalaşır ve hava akımı azalır. Fazla dirsek kullanılan borularda kurum fazlalaşır ve hava akımı azalır. Tutuşturmalarda kağıt kullanmamaya özen gösteriniz. Kağıt kullanımı kurum oluşumunu arttırır. Tutuşturmalarda kağıt kullanmamaya özen gösteriniz. Kağıt kullanımı kurum oluşumunu arttırır. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için alevli yanmaya ihtiyacı yoktur. Yanma yüksek ısıda uzun süre devam edecektir. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için alevli yanmaya ihtiyacı yoktur. Yanma yüksek ısıda uzun süre devam edecektir. Oda ısısı yeterli seviyeye geldiğinde üst kapak tamamen alt kapak da 2/3 oranında kapatılmalıdır. Oda ısısı yeterli seviyeye geldiğinde üst kapak tamamen alt kapak da 2/3 oranında kapatılmalıdır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

27 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER Sanayi tesislerinin mevzuatta öngörülen baca gazı sınır değerlerine uymaları sağlanmalı, Sanayi tesislerinin mevzuatta öngörülen baca gazı sınır değerlerine uymaları sağlanmalı, Isınmada yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, Isınmada yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli, Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeli, Kullanılan sobalar ve kalorifer kazanları kriterlere uygun olmalı, Kullanılan sobalar ve kalorifer kazanları kriterlere uygun olmalı, Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli, Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli, Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı, Kalorifercilerin ateşçi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalı, Yeni yerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemleri kullanılmalı, Yeni yerleşim yerlerinde bölgesel ısıtma sistemleri kullanılmalı, Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı, Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı, Kent içi ulaşımda uygun meyilli alanlarda bisiklet yolları, park yerleri, kiralama sistemi oluşturulmalı, kamuoyu bilgilendirilmesi de gerçekleştirilerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı, Kent içi ulaşımda uygun meyilli alanlarda bisiklet yolları, park yerleri, kiralama sistemi oluşturulmalı, kamuoyu bilgilendirilmesi de gerçekleştirilerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı, Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla, atıklar geri kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilmeli, Isınma ve geri kazanım için atık yakmanın önüne geçilmesi amacıyla, atıklar geri kazanılarak değerlendirilmeli veya uygun atık yakma tesislerinde yakılarak bertaraf edilmeli, Yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak sanayi tesislerinin yer seçimi yapılmalı, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmalar önlenmeli, Yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak sanayi tesislerinin yer seçimi yapılmalı, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmalar önlenmeli, Euro 4 ve üzeri standartları sağlayan, emisyonları düşük motorlu taşıtlar tercih edilmeli/desteklenmeli, Euro 4 ve üzeri standartları sağlayan, emisyonları düşük motorlu taşıtlar tercih edilmeli/desteklenmeli, Araçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. Araçların egzoz emisyon ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.

28 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Günlük Yakma Saatlerine Kesinlikle Uyulmalı, Günlük Yakma Saatlerine Kesinlikle Uyulmalı, Sabah 04:30 / 06:00 arası Akşam 18:00 / 19:30 arası Kazanlar Usulüne Uygun Şekilde Yakılmalı Kazanlar Usulüne Uygun Şekilde Yakılmalı

29 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ İLİMİZİN KİRLİLİK DERECELENDİRİLMESİ 09.09.2013 tarihli ve 2013/37 No’lu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında, İllerin kirlilik profilleri belirlenmiş olup, İlimiz düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller kapsamına alınmıştır. 09.09.2013 tarihli ve 2013/37 No’lu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında, İllerin kirlilik profilleri belirlenmiş olup, İlimiz düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller kapsamına alınmıştır.

30 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ TEŞEKKÜR EDERİM. http://www.csb.gov.tr/iller/bartin/bartin@csb.gov.tr


"T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLİMİZİN HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF2023 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları