Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Korelasyon analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Korelasyon analizi."— Sunum transkripti:

1 Korelasyon analizi

2 Korelasyon analizi örnek soru
Bir gazete son onbir sene içinde kağıt fiyatlarındaki yıllık değişim ile gazete fiyatlarındaki yıllık değişim arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmaktadır. Aşağıdaki sonuçları %95 güven düzeyinde yorumlayınız. A) Hipotezleri kurunuz B) hangi test yöntemi kullanılmıştır? Neden? C) Sonuçları yorumlayınız. İlişkinin kuvvetini ve yönünü belirtiniz.

3 A) H0: kağıt fiyatlarındaki yıllık değişim ile gazete fiyatlarındaki yıllık değişim arasında bir ilişki yoktur (r=0) H1: kağıt fiyatlarındaki yıllık değişim ile gazete fiyatlarındaki yıllık değişim arasında bir ilişki vardır (r≠0)

4 c) P-değeri=0,043 < 0,05 olduğundan H1 kabul edilir. İki değişken arasında 0,05 anlam seviyesinde ilişki vardır. R=0,616 > 0 için iki değişken arasında pozitif ve kuvvetli ilişki vardır. Yani kağıt fiyatı arttıkça gazete fiyatı artar.

5 Bir gazete son onbir sene içinde Gazete fiyatları ile tiraj arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmaktadır. Aşağıdaki sonuçları %95 güven düzeyinde yorumlayınız. A) Hipotezleri kurunuz B) hangi test yöntemi kullanılmıştır? Neden? C) Sonuçları yorumlayınız. İlişkinin kuvvetini ve yönünü belirtiniz.

6 A) H0: gazete fiyatlarındaki yıllık değişim ile tirajlardaki yıllık değişim arasında bir ilişki yoktur (r=0) H1: gazete fiyatlarındaki yıllık değişim ile tirajlardaki yıllık değişim arasında bir ilişki vardır (r≠0)

7 C) P-değeri=0,000 < 0,05 olduğundan H1 kabul edilir. İki değişken arasında 0,05 anlam seviyesinde ilişki vardır. R= -0,9355 < 0 için iki değişken arasında negatif ve kuvvetli ilişki vardır. Yani gazete fiyatı arttıkça yıllık tiraj azalmıştır.

8 Soru: S28-29: Haber sitesi veya sosyal medyadaki haberlere yorum yapma sıklığı ile bu mecralardaki haberlere yapılan yorumları okuma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Hipotezleri kurunuz. Hangi yöntemle test ettiğinizi ve sebebini belirtiniz. Analiz sonucunda kararınız nedir, belirtiniz.

9 H0: rho=0 H1:rho ≠0 Spearman rho Testi_Sıralı Ölçekteki değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır. Pearson r Testi_ Aralık veya Oran Ölçeği değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır.

10 rho değeri .416(pozitiftir) p=.004
Correlations 28) Haber sitesi veya sosyal medyadaki haberlere ne sıklıkla yorum yaparsınız? 29) Haber sitesi veya sosyal medyadaki haberlere yapılmış yorumlar? hangi sıklıkla okursunuz? Spearman's rho Correlation Coefficient 1.000 .416** Sig. (2-tailed) . .004 N 45 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). rho değeri .416(pozitiftir) p=.004 p=.004 değeri .005’ten küçük olduğu için H0 reddelir. H1 Kabul edilir. Yani iki değişken arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki vardır. Haber okuyanlar yorum da yapıyor.


"Korelasyon analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları