Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
Otoplasti İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Dr.Enes yiğit uzm.Dr.Suat BİLİCİ prof.Dr.Özgür Yiğit

2 Sunum akışı Tarihçe Topografi ve anatomi Embriyoloji
Estetik değerlendirme ve kepçe kulak tanımı Tanı ve değerlendirme Otoplasti-Cerrahi teknikler Komplikasyonlar Hasta örnekleri

3 Tarihsel Gelişim 1881 Edward Ely Otoplastiyi tarif eden ilk kişi
1845 Dieffenbach Travmatik kulak yokluğuna yönelik rekonstrüksiyon Otoplastiyi tarif eden ilk kişi Ely’dir Ancak ondan çok daha önce 1845 senesinde Dieffenbach travmatik kulak yokluğuna yönelik rekonstrüksiyon için benzer bir teknik tanımlamıştır.

4 1903 Morest-İlk konkamastoid sütürü tanımlamış(Ortopedi dergisi)
1910 Luckett-kepçe kulak deformitesinin antihelikal kıvrım yokluğuna bağlı olduğunu belirtmiştir Postaurikuler cilt eksizyonu ile deformitenin onarımına yönelik kulağı arkaya yatırma işlemi

5 1955 Converse antihelikal kıvrımı tüp şeklinde oluşturmuştur
1949 Becker 1955 Converse antihelikal kıvrımı tüp şeklinde oluşturmuştur CONVERSE Posteriordan cilt adası çıkarıldıktan sonra antihelikal kıvrım anterior ve posterioruna vertikal insizyon yapıp kalıcı sütürle antihelikal kıvrımı tüp şeklinde oluşturmuştur

6 1963 Stenstrom , 1963 Chongchet 1958 Gibson ve Davis GİBSON PRENSİBİ
Skorlanan kartilaj controlateral tarafa bükülür Perikondrium sıyrılınca kıkırdak intakt periost tarafına bükülür 1963 Stenstrom , Chongchet Gibson prensibini kullanarak anterior skorlama 1958 Gibson ve Davis Kostal kıkırdak üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir taraf perikondriyumunun soyulması ile kostada karşı tarafa doğru bükülmeye neden olmasının ortaya koymuş

7 1963 Mustarde-Konkoskafal sütür tekniği
1967 Kaye –mustarde ve stenström anterior skoring tekniğini birleştirdi ilk birleşik teknik 1968 Furnas-Konkomastoid sütür tekniği

8 Fritsch –İnsizyonsuz teknik (perkUtan olarak subkutan matress dikiş)
Peled –insizyonsuz teknik+anterior skoring Graham ve Gault – endoskopik otoplasti Ely’den bu yana kepçe kulağın onarımı için 200’den fazla teknik ortaya konmuştur. Ancak zamanla sekel olarak karşılaşılan en önemli problemlerden birinin kesi hatlarındaki keskin kenarlar olması üzerine buna yol açmayan ve kıkırdak bütünlüğünü bozmayan ve geri dönüşümsüz sekeller bırakmayan, minimal invaziv teknikler öne sürülmüştür.

9 Aurikula anatomisi topografik landmarklar
Sayvan ön yüzünde üç adet çıkıntı; heliks, antiheliks ve tragus ve üç adet çukurluk; kavum konka, fossa triangularis ve skafa bulunmaktadır

10 Heliks Antiheliks Tragus Antitragus Konka Lobül

11

12 Vasküler yapı A.Temporalis superficialis- Aurikuler dalı
Superfisiyal temporal ven ile retromandibular vene oradanda V.Jugularis externa sistemine dökülür Emisser venler yoluyla posterior aurikular vene oradanda sigmoid sinüse dökülür A.Temporalis superficialis- Aurikuler dalı A.Auricularis posterior A.Occipitalis A.Carotis externa sisteminden beslenir Zengin bir damar ağı

13 İnnervasyon Aurikulotemporal sinir (V3):Heliks anterior kısmını
ve tragusu N.Aurikularis magnus- Greater auricular sinir (C2- C3):Sayvan anteriorunun geri kalan kısmını Oksipitalis minör siniri:(C2- C3 ) Sayvan posterioru ve mastoid üzerinde yer alan cildin duyusunu alır

14 Embriyolojik gelişim Embriyolojik hayatın 4. haftasında aurikulayı oluşturmak üzere 1. ve 2.brankiyal arkın dorsalinde His tepecikleri denilen altı adet küçük mezenkimal kabarıklık ortaya çıkar 1.2.3.çıkıntılar 1.brankial ark posterior kenarında, çıkıntılar 2.brankial ark anterior kenarında yerleşirler His W:Die formentwicklung des ausseren ohren.In anatomie mensc embroyenen ,part 111.Leipzig,Germany 1985,F.C.W Vogel 6 adet His tepeciğinden ilk üçü 1. brankiyal arktan, diğer üçü ise 2. brankiyal arktan köken alır.

15 1-Tragus 2-Helikal krus 3-Heliks 4-Antiheliks 5-Antitragus 6-Lobül Wood-Jones ve Streeter’e göre tragus ve helikal krus dışında tüm kulak yapısı 2.brankial arktan orjin alır Genel kabul gören görüşe göre,yukarıda bulunan kabartılardan yani 1.brankial arktan tragus ve helikal krus, alttaki üç kabartıdan yani 2.brankial arktan ise sayvanın geri kalan kısmı gelişmektedir.

16 Kulağın estetik değerlendirilmesi
Erişkin kulağı ortalama 6 cm yüksekliğinde ve 3.5 cm genişliğindedir Aurikulanın uzun aksı vertikalden posteriora derecelik açı yapar

17 Normal bir kulak sayvanı baş ile derecelik bir aurikülomastoid açı yapacak şekilde çıkıntı yapar. Heliksin lateral kenarından, mastoide olan mesafe genellikle cm’dir. Tepeden bakışta; konkamastoid ve konkaskafoid açı normalde 90 derecedir

18 Kulağın estetik değerlendirilmesi
aurikülomastoid açı derece konkamastoid ve konkaskafoid açı normalde 90 derecedir

19 Aurikula anomalilerinde sınıflandırma:
Son derece karmaşıktan, son derece basite uzanan pek çok sınıflandırma mevcut. Çok sayıda sınıflandırma yanı sıra çok sayıda da farklı terminoloji var.

20 Aurikula anomalilerinde sınıflandırma:
Marx sınıflaması (1926) En yaygın kullanılandır. Grade I: Aurikula anormaldir; ancak tüm kısımları tanınabilir. Grade II: Aurikula anormaldir. Bazı kısımları tanınamaz. Grade III. Çok küçük bir aurikula kalıntısı vardır. Grade IV: Anotia

21 Mikrotia Grade III

22 Mikrotia Grade II

23 Mikrotia Grade II

24 Anatia Grade IV

25 Kepçe kulak -erkek =kadın - Otozomal dominant geçiş
-Baş boyun bölgesinin en sık rastlanan konjenital deformitesi -erkek =kadın - Otozomal dominant geçiş - Popülasyonun %5 de görülür

26 Kepçe kulak Antihelikal kıvrımın yetersiz gelişimi
Anatomik sorun Antihelikal kıvrımın yetersiz gelişimi Konkanın aşırı gelişmesi Belirgin lobül ve cauda helixin belirgin olması Estetik sorun Aurikulosefalik açının dereceyi geçmesi Konkanın antero-lateral rotasyonu Antiheliksin yetersiz gelişmesi sonucunda konkaskafal açının 150° olması Kepçe kulakta sorun bu üçünden biri veya birden fazla sorunun birarada olması Ameliyat öncesi kepçe kulak deformitesine yol açan alttaki anatomik bozukluğun iyi değerlendirilmesi, doğru cerrahi tekniğin uygulanmasını dolayısıylada optimal cerrahi sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

27 Preoperatif değerlendirme
İyi bir preoperatif analiz ilk ve en önemli aşamadır Patoloji iyi analiz edilmelidir FM -palpasyon Heliks ,antiheliks konka ve lobülün birbiriyle ilişkileri değerlendirilmeli İlk görüşmede genellikle çocuk olan hastanın psikolojik etkilenme durumu göz önüne alınmalı Ayrıca muayenede kulakla ilgili olarak kıkırdak iskeletindeki deformite, kıkırdak kalınlığı ve elastisitesi değerlendirilmelidir. Kulak sayvanının palpasyonu bizim için önemli örneğin sert, kalın kartilajlarda istenilen sonuca ulaşmak için kıkırdağı zayıflatan veya rezeksiyon içeren tekniklerin tercihine yönlendirir. Heriki taraftaki kulak ayrı ayrı değerlendirilmeli ve deformite veya deformiteler ortaya konmalıdır.

28 Preoperatif değerlendirme
PREOPERATİF FOTOĞRAFLAMA Anterior AP Lateral Yakın lateral Oblik Posteroanterior PA Preoperatif fotoğraflama, diğer fasiyal plastik cerrahi yöntemlerde de olduğu gibi, otoplastide de önemli

29 Fotoğraflama preoperatif ve Postoperatif dönemde
1. haftada, 1., 3., 6. ve 12. aylarda fotoğraflama yapıyoruz uygun olduğu görüşü hakimdir (Kotler ve ark., 1994).

30 Preoperatif değerlendirme
Kulak kepçesinin açıklığı 3 noktada ölçülür 1-Rimin en superior noktası- mastoid mm 2-Sayvan kenarı orta noktasının en lateral noktası-mastoid mm 3-İntertragal insisura hizası nokta - mastoid mm Helikal kenar frontal bakışta antihelikal çıkıntıya göre mm lateralde olmalıdır Preoperatif değerlendirme esnasında başlıca şu ölçümler yapılmalıdır.

31 NE ZAMAN AMELİYAT EDİCEZ?
Adamson’a göre kulağın esas büyümesi okul öncesi dönemdedir 3 yaş civarında aurikuler büyümenin %85’i 6 yaş civarında %90’ı tamamlanır 6 yaş öncesinde kartilaj çizme ve şekillendirme tekniklerini içeren operasyonlar yapmamalı!!! Adamson PA,Mc Grow BL,Tropper GJ:Critical reviw of clinical results.Laryngoscope101:883,1991

32 Ameliyat zamanlamasını etkileyen bir diğer önemli unsur da çocuğun psikolojik durumudur. Operasyon için en uygun zaman, çocuğun kulak şeklinin akranları tarafından alay konusu edilmeden öncesi olan dönemdir. okulçağı gelen ve okulda arkadaşlarınca alay konusu olan çocuk psikolojik olarak daha fazla etkilenmektedir.

33 Preoperatif değerlendirme
5 yaş civarı ameliyat için en ideal zaman Neden 5 yaş? Kulak kepçesi gelişimi neredeyse tamamlanmıştır Deformiteye bağlı kalıcı duygusal problem henüz gelişmemiştir Aurikuler kıkırdak karakteristik olarak kolay katlanabilir şekilde esnektir Yaş ilerledikçe elastikiyet azalır ve erişkin yaşlarda kıkırdak invaziv girişimlere ihtiyaç duyulur

34 McDowell’in otoplasti için altın kuralları(1968)
Otoplastide amaçlar McDowell’in otoplasti için altın kuralları(1968) 1. Kulağın üst 1/3 bölümündeki protrusyon giderilmeli 2. Önden bakıldığında her iki kulağın heliksleri antiheliks kıvrımlarının lateralinde bulunmalı 3. Heliks baştan sona düzgün ve düzenli bir kontüre sahip olmalı 4. Postauriküler sulkus belirgin şekilde daralmamalı 5. Kulak kafatasına çok yakın olarak konumlandırılmamalı 6. Her iki kulağın pozisyonları ve kontürleri simetrik olmasalar da birbirlerine benzer eşleşmeli Mc dowell de tanımlamış

35 Otoplastide amaçlar Simetrinin sağlanması esastır
1-Üst 1/3 kısmın protrüzyonu düzeltilmeli 2-Posterior sulkus yapısı korunmalı 3-Önden bakıldığında heliksler antihelikslerin arkasında kalmalı 4-Düzgün ve düzenli bir heliks oluşturulmalı 5-Belirginliğin aşırı düzeltilmesinden kaçınılmalı; Heliks-Mastoid mesafe Superior mm Orta mm İnferior mm 6- Doğal görünümlü ve opere olduğu belli olmayan kulak olmalı 7- Her iki kulak karşılaştırıldığında heliks-mastoid mesafeleri arasında maksimum 3 mm fark olmalı 8- Skafokonkal açı 90° olmalı 9-Aurikulosefalik açı 30° altında olmalı Mc Dowell-Right otoplasti kirterleri 1969 Mc dowellin kurallarına benzer Litareturde genel kabul gören kurallar

36 Cerrahi teknikler 1- Konkaya Yönelik Cerrahiler
Konkal Setback Kartilaj eksizyonu 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler: a) Anterior Skorlama Teknikleri b)- Sütür Teknikleri: c)- Kıkırdak İnsizyonu Kullanan Teknikler: 3- Lobüle yönelik cerrahiler: 4-Varyasyonlar ve Kombine Yaklaşımlar:Madzharov,Kaye,Pitungay,Nicholson,F arrior Adamson ve ark. (1991) olguların %90’ında konkal protrüzyon ve antihelikal deformitenin birlikte olduğunu bildirmişlerdir. Bu yüzden anlatılan bu yöntemler kombine edilebilir Patoloji neyse ona yönelik cerrahi yapılmalı bir çok cerrahi teknik tanımlanmış.3 ana başlık altında toplarsak

37 1.KONKAYA YÖNELİK CERRAHİLER
KONKAL SETBACK:Konkanın mastoid kemiğe göre normal anatomik pozisyonuna çevrilmesi sütürlerle ve/veya kavum konka medial veya lateral kısmının kesilmesi ile sağlanmaktadır. Klasik konkal setback tekniği, konkal protrüzyon için hala önerilen teknik olan Furnas tekniğidir(Furnas, 1968) Becker(1960) Lateral kıkırdak stripinin çıkarılmasını önermiştir. Ancak lateral konkal eksizyona bağlı olarak konkal kenarda keskin ve doğal olmayan görüntüyü ve dış kulak yolu obliterasyonunu engellemek amacıyla, daha sonra konkal eksizyonun medial kısımdan yapılmasını öneren cerrahlar da olmuştur (Smith ve ark., 1974; Small, 1975; Tardy ve ark., 1969; Beasley ve Jones, 1996)

38 FURNAS TEKNİĞİ Bu teknikte mastoid periostunu da içerecek şekilde geniş olarak kulak arkası açılmakta ve konkal kıkırdak ile mastoid periostu arasına kalıcı sütürler atılarak, konka posteriorosüperior ve mediale çekilmektedir

39 Furnas tekniği (Konkamastoid sütür)
Aşırı konkal kartilajın eksizyon yapmadan düzeltilmesi Mustarde tekniği ile sıklıkla kombine edilir Konkanın lateral perikondriumu + kartilajdan mastoid periostuna 3-4 horizontal matress sütürlerle konka arkaya doğru yatırılır Pictures: Hoehn et al. “Otoplasty: Sequencing the Operation for Improve Results” Plast. Reconstr. Surg. 115: 5e, 2005

40 Furnas tekniği Birinci sütür fossa triangularis tabanı en superior kısmı -ÜST KUTUP İkinci sütür kavum konkaya-ALT KUTUP Üçüncü sütür simba konkaya atılır-ORTA SEVİYE Her üç sütürde mastoid periostundan geçilir. Atılış sırasına göre sıkılarak düğümlenir en son orta seviye (simba konka) düğümlenerek üst ve alt kutuplarla aynı düzlemde olacak şekilde ayarlanarak aşırı geriye yatırılma önlenir. Telefon kulak deformitesi!!! Bu sütürün çok öne atılması ile dış kulak girişinin oblitere olma olasılığı akılda tutulmalıdır

41 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler:
a) Anterior Skorlama Teknikleri GİBSON PRENSİBİ Skorlanan kartilaj controlateral tarafa bükülür Perikondrium sıyrılınca kıkırdak intakt periost tarafına bükülür Stenström postauriküler insizyon sonrası sayvan ön yüzünde subperikondral tünel açmış ve özel bir aletle sayvan kıkırdağının ön yüzünü sayvan eğimine paralel olarak skorlamıştır. Bu işlem ile kıkırdak hafızası zayıflatılarak sayvanın yeniden protrüzyonuna yol açan direnci giderilmektedir.

42 Anterior scoring tekniği
Sayvan kıkırdağının skorlanması, iğne, abrader veya tur ile yapılabilmektedir. Ancak bu manevraların aşırı şekilde yapılması ile keskin kenara neden olabilir

43 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler:
b- Sütür Teknikleri: MUSTARD SÜTÜR TEKNİĞİ Postaurikuler bölgede kum saati- fusiform şekilde cilt işaretlemesi Lokal anestezik madde infiltrasyonu İnsizyon ve işaretlenen cildin eksizyonu Antiheliksin şekillendirilmesi Skafoid fossa ile konka arasında matress dikişler (3-4 adet)geçilerek antiheliks kıvrımı oluşturulur Cildin kapatılması Pansuman ve sargı

44 Mustarde tekniği Pictures: Hoehn et al. “Otoplasty: Sequencing the Operation for Improve Results” Plast. Reconstr. Surg. 115: 5e, 2005

45 Mustarde tekniği Sütür kıkırdak ve ön yüz perikondriumundan geçerken, ciltten geçmemelidir. Eğer sütür ön yüz perikondriumunu geçmez ise kıkırdak bir süre sonra sütür ile kesilerek kurtulur. Fakat sütür anterior yüze çok yakın geçerse de,zamanla sayvan ön yüz cildi etkilenir Sütürler sayvanda katlanmayı engelleyecek kadar birbirine yakın atılmalıdır. Ancak çok yakın atılan sütürler de sütürler arasında kalan kıkırdağı zayıflatmaktadır Dikkat edilecek noktalar

46 Mustarde tekniği İnferiordan başlanmalı
Alttaki sütür antiheliks kuyruğunun 5 mm süperiorundan başlamalı Sütürün lateralde kalan kısmının kulak serbest kenarından 1 cm uzaktan geçmeli(Atılan sütürlerin dış kısmı aşırışekilde kulak kenarına yakın olursa postlike (kazık, direk şeklinde) deformite oluşmaktadır. Sütürün medialden ve lateralden geçen bacakları arasındaki mesafenin de 16 mm olmasını önermişlerdir

47 En inferiordaki sütür cauda heliksin arkaya doğru yer değiştirmesini sağlamalıdır
Sütürlerin sıkılığı kulak önüne bakarak antiheliks oluşumuna göre ayarlanmalıdır. Sütürlere düğüm atılmadan önce tüm sütürler atılmış olmalıdır. Johnson (1994), matres sütürlerin radiyal değil de oblik olarak atılması ile heliks kıvrımına daha uygun şekil verilebileceğini savunmuştur

48 İdeal Sütür nasıl olmalı?
Absorbe olmayan sütür materyali Kıkırdağın şekli ve pozisyonunu uzun dönemde korumak için kullanılır Monoflaman sütür materyalleri (nylon) -Daha az reaksiyon verir -Ancak sütür güvenliği daha azdır (kıkırdağı kesmeye meyilli) Poliflaman sütür materyalleri (mersilen,ipek) - Yabancı cisim granülomları oluşabilir -Güvenliği fazladır Eriyebilen sütür materyali Kısa süreli lokalize cilt enflamasyonlarına ve düğüm apselerine neden olurlar Kıkırdaktaki Gerilimi en azından birkaç ay yenmesini istiyoruz Rxn ve enf . Oluşturmasın Kıkırdağı kesmesin

49 Converse c- Kıkırdak İnsizyonu Kullanan Teknikler:
Bu teknikler ilk otoplasti prosedürlerindendir. Eğer başarılı bir şekilde uygulanabilirse sütürlere gerek olmayabilir. Converse(1963)-Bu yöntemlerden en bilinen ve yaygın Antihelix oluşturulacak bölge belirlenir İğnelerle belirlenen bölgelerden medial ve lateral insizyonlar önyüz perikondriyumuna zarar vermeden yapılır . Süperior antihelikal kemeri daha iyi oluşturmak için sefalik helikal kontüre paralel ve önceden yapılan iki insizyonun arasına ayrı bir insizyon eklenir Daha sonra antihelikal bölgenin arka yüzü elmas turla yumuşatılıp şekillendirilir. Kıkırdak tüp şeklinde sütüre edilir

50 3- Lobüle yönelik cerrahiler:
Kulak lobülünün büyük ve belirgin olması da kepçe kulak deformitesinin bir komponenti olabilir. Eğer aşırı gelişmiş bir cauda helicis varsa, kulak kepçesinin alt kısmını daha mediale çevirerek kepçe görünümüne katkıda bulunur. Lobül posteriorundan cilt ve yağ dokusu içeren kama şeklinde doku çıkarılıp primer sütüre edilir

51 Biz ne yapıyoruz? Postaurikuler cilt eksizyonlu
Mustarde’nin konkoskafal matres sütür, Furnas’ın konkamastoid sütür, tekniklerinin kombinasyonlarını kullanmaktayız

52 Koter ile kanama kontrolü dikkatle yapılmalıdır.
Aurikula antiheliks oluşturulacak şekilde katlanarak ; ve bu katlantının posteriorundan (skafoid fossa) ve anteriorundan (konka) dikişlerin geçileceği noktalar işaretlenir Post-aurikuler cilt üzerine çıkarılacak cilt adası çizilir. Post-aurikuler bölgeye lokal anestezi enjekte edilir. İnsizyon cilt geçilip perikondrium geçilmeden yapılır. Cilt adası eksize edilir. (çıkarılacak cilt miktarının belirli bir ölçüsü yoktur ancak fazla çıkarmaktan korkma) Koter ile kanama kontrolü dikkatle yapılmalıdır. Kalan cilt anteriorda aurikula kenarı posteriorunda mastoide kadar perikondrium üzerinden eleve edilir dikiş geçilecek bölge ortaya konur. Aurikula anteriorunda daha önce işaretlenmiş dikiş geçme yerlerinden geçirilen iğnelerin yönlendirmesiyle posteriordan her iki taraftaki perikondriumu içerecek şekilde dikişler geçilir. Dikişler yeterli sayıda, birbirinden 4 mm’den fazla uzak olmayacak şekilde yerleştirilir. Dikişleri anti heliksin normal kıvrımını verecek şekilde yerleştirmek gerekir. Tamamı geçildikten sonra sırasıyla bağlanır. Dikişlerin gerginliği heliks-mastoid mesafesi ölçülerek ayarlanır

53 Postoperatif Bakım Rutin olarak 1 hafta boyunca sistemik antibiyotik verilmeli Bir gün sonra mastoid sargı açılır; hematom enfeksiyon olup olmadığına bakılır. Açık bırakılarak sporcu saç bandı ile aurikula üzerine öne gelmeyecek şekilde; 1 hafta sürekli; 2-3 hafta geceleri uykuda koruma önerilir. 5-7 gün arasında dikişler (cilt) alınır. Klasik yayınlarda en az 1 hafta baskılı pansuman önerilirdi Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda 1 gün baskı ile 1 hafta baskı arasında fark yoktur.

54 Komplikasyonlar- otoplasti
Erken dönem hematom infeksiyon hasta memnuniyetsizliği Geç dönem geri dönüş dikişlerin cilt altında görülmesi, veya çıkması yetersiz sonuç kulak deformitesi- telefon kulak, ters telefon kulak vs..

55 Erken Dönem Komplikasyonlar (İlk 14 gün)
1-Hematom - İnsidens %1 -Sıklıkla medial yüzde -Aşırı ağrı uyarıcı olmalı - Uygunsuz doku veya yetersiz baskılı pansuman - Kartilaj kesilen invaziv tekniklerde potansiyel olarak daha fazla 2-Enfeksiyon 3-Deri ve kartilaj nekrozu Hematom:nadirdir.Çoğu olguda spontan olarak rezorbe olmakla birlikte yine de eksplorasyon ve boşaltmak önerilmektedir.Müdahale edilmezse enfeksiyon,perikondrit ve deformiteler gelişebilir Enfeksiyon:Seyrektir.Aşırı basınç ve yada hematom gibi lokal ve immun yetmezlik gibi sistemik sebepler Kartilaj insziyon ve eksizyon teknikleri daha sık Nekroz:Cilt nekrozu uzun süreli ve fazla baskılı pansuman yapılan otoplasti olgularında sık fazla koter kullanımı,subdermal aksiyel kan akımının bozulması

56 Geç dönem komplikasyonlar
1-Sütür komplikasyonları 2-Hasta memnuniyetsizliği 3-Hipertrofik skarlaşma veya keloid oluşumu 4-Telefon kulak deformitesi 5-Ters telefon kulak deformitesi 6-Belirgin tragus 7-Aşırı düzeltme ve gizli heliks deformitesi 8-Asimetrik kulak 9-Hipoestezi 10.keloid

57 Sütür komplikasyonları
6.ayda dikişlerin çoğu kendini bırakır Malzeme ve lokalizasyonuna göre sütür atma oranı %13 Skafokonkal sütürler özellikle üst kutuptaki sütürler konkamastoid sütürlere göre daha sık atılırlar Postaurikuler fasya flebi ile sütür atılımları azaltılabilir

58 Deformitenin nüks etmesi
%6.5-12 Kartilaj koruyucu tekniklerde sık Özellikle sütür tekniklerinde kıkırdağın hafızası nedeniyle protrüzyon görülebilir Teknik yetersizlik:Erken dönemde olur Uygunsuz sütür konumlandırılması Az sayıda dikiş uygulaması sonucu fazla gerginlik oluşması Bazı sütürlerin kıkırdağı yırtması Operasyon sırasında overdüzeltme yapılmaması Eşlik eden travma:Geç dönemde olur

59

60 gizli heliks deformitesi
Konka yetersiz düzeltilirse ve bazende aşırı sütür sıkılmasına bağlı heliksin çok bükülüp antiheliks arkasında kalması-gizli heliks deformitesi Frontal bakışta antiheliks en lateraldeki kepçe bölümüdür (gizli heliks)

61 Keskin Kenar ve deformiteler
Kartilaj insizyonunun yapıldığı tekniklerde yanlış skorlama

62 Telefon kulak deformitesi
Konkal geri yatırma fazla olursa (Aşırı konkal setbach sütürü) Orta bölümün üst ve alt bölümlere göre aşırı düzeltilmesi Düzeltilmemiş cauda helicis de bu deformiteye katkıda bulunur. Orta bölümden aşırı postaurikuler cilt eksizyonu nedeniyle üst ve alt kutuplarda göreceli bir protrüzyon durumu

63

64 belirtmektedirler. telefon kulak deformitesini engellemek amacıyla kum saati şeklince kulak arkası cildi eksizyonu

65 Ters Telefon kulak deformitesi
Üst pol ve lobülün aşırı düzeltilmesi

66 Dış kulak yolu darlığı Konkamastoid sütürasyonda konka yeterince posteriora sütüre edilmezse konkal çukurun sagital planda arkaya yuvarlanarak tragusu dışarı itmesi dış kulak yolunun daralması ile sonuçlanır

67 keloid 2-3 haftada triamsinolon asetonid enjeksiyonu
Düşük doz radyasyon Hangi cerrahi kullanılırsa kullanılsın postoperatif bakımda mutlaka baskı uygulanması gerekliliği akılda tutulmalıdır.

68

69

70

71 Kaynaklar Dış ve Orta Kulak Cerrahisi- Prof.Dr.İrfan Devranoğlu
Otoplasty and Other Auricular Reconstruction-S.O.Edionwe, R.Vicente Plast Reconstr Surgery Otoplasty:Sequencing the Operation for Improve Results

72 Teşekkürler


"İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları