Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACCP ISO TSE CE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACCP ISO TSE CE."— Sunum transkripti:

1 HACCP ISO TSE CE

2 HACCP NEDIR ? Temel ilkeleri Yararları Uygulama Zorlukları
TARIHCESI HACCP NEDIR ? Temel ilkeleri Yararları Uygulama Zorlukları ÖRNEK HACCP BELGESİ

3 TARIHÇESI HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury firması tarafından ABD Ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün üretimi amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha sonra 1970'lerden başlayarak da FDA(Food and Drug Administration-ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından resmi denetimlerde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır. Önce sadece ABD'de uygulanan HACCP sistemi başta Avrupa Topluluğu olmak üzere diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/43/EEC "Gıda Maddelerinin Hijyeni" Direktifi ile Avrupa Topluluğu içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP uygulamaları zorunlu hale gelmiştir.

4 Türkiye'de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. Yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi olarak kamu ihalelerinde de istenilen belgelerden biridir.

5 HACCP NEDIR? HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points)  , (kritik kontrol noktalarının tehlike analizi) hijyen ve tüketici sağlığı açısından güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.  Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

6 Bir uzay programı ile gıda sanayinde kullanımı önerilen kontrol sistemi 1986 yılında "Challenger" uzay aracının 28 Ocak'taki trajik patlayışına aracın sağ roket motorundaki bir bağlantı yerinde küçük bir halkanın işlev görmemesinin sebep olduğu daha sonraki incelemelerde tespit edilmiştir. « Gerçekte bir uzay aracında kazaya neden olan bu ufak parça gıda üretiminde kritik kontrol noktasına karşılık gelmektedir". Kritik kontrol noktalarına örnek veriniz?

7 b

8 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi olarak tanımlanan HACCP standartları gıda veya gıda ambalajı sektörlerinde çalışan firmalarda hijyen ve tüketici sağlığı açısından önem arz eden noktaların tespit edilmesi ve bunların sıkı denetim altında tutulmasını öngören bir sistemdir. Gıda firmaları, HACCP standartlarını yerine getirmeleri ve sürekliliğini sağlamaları halinde, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından yapılan bir tetkik sonucunda  HACCP Yönetim Sistemi belgesi alabilirler.

9 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir güvence sağlamadığının bilinmesi gerekmektedir. (Sürekli analizin tam bir güvence sağlamayışına örnek veriniz)???? Bu sebeple tüm işlem aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte metoda ihtiyaç duyulmaktadır. İşte Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşımı getiren bir sistemdir.

10 TEMEL ILKELERI HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki temel ilkeden oluşmaktadır: Tehlike analizlerinin yapılması, Kritik kontrol noktalarının saptanması, Kritik limitlerin oluşturulması, Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin oluşturulması, Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması. Örnek veriniz? (Süt)

11 YARARLARI Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar. Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar. Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar.

12 İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığı sağlar. Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır.

13 UYGULAMA ZORLUKLARI Her HACCP uygulaması, uygulama yapılan işletmeye özeldir. Ancak buna rağmen ürün bazında sistemin uygulanmasına yol gösterebilecek kılavuzlar hazırlanabilir. HACCP sisteminin uygulanması iyi eğitilmiş, gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip personel gerektirir. HACCP sistemi gereği olan sorunlara anında çözüm üretmek her zaman mümkün olmayabilir. HACCP uygulaması için yasal kuruluşlardan ve endüstri kolundan yeterli destek ve yönlendirme, müşteriden yeterli talep gelmeyebilir. İşletmenin tesisleri ve iç yapısı bir HACCP uygulaması için uygun olmayabilir. İletişim eksikliği nedeniyle HACCP uygulamasında zorluklarla karşılaşılabilir.

14 HACCP kurulumu is akıs seması
Ürünün Tasarlanan Kullanımı belirlenir HACCP ekibi Oluşturulur. Ürün Tanımlanır. Akış Şeması oluşturulur Akış Şeması yerinde Doğrulanır. Tehlike analizi Yapılır ve gerekli Önlemler alınır. Kritik kontrol noktaları İçin izleme sistemi Belirlenir. Kritik limitleri Saptanır. Kritik noktalar Belirlenir. Dökümantasyon Ve Kayıtların tutulması HACCP sisteminin Doğrulama metotlarının oluşturulması Kritik limitlerden Sapma olduğunda Uygulanacak düzeltici Faaliyet belirlenir

15

16 kalite yönetIm IlkelerI YararlarI örnek Iso belgesI
TARIHCESI ISO NEDIR ? kalite yönetIm IlkelerI YararlarI örnek Iso belgesI

17 TARIHCESI Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO  Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır. Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

18 STANDARD SON OLARAK 2000 YILINDA REVİZYONA UĞRAMIŞ VE BU SEFER KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI OLARAK YAYINLANMIŞTIR. BELGELENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDEN SADECE ISO 9001:2000 STANDARDI MEVCUTTUR. ISO 9002, ISO 9003 ARTIK GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ STANDARTLARDIR. ANCAK ANA STANDART OLAN ISO9001:2000'İ DESTEKLEYEN ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 GİBİ KILAVUZ STANDARTLAR DA ISO TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR. KURUMLAR, FAALİYET KAPSAMLARI NE OLURSA OLSUN SADECE ISO 9001 STANDARDINI UYGULUMAKTA VE BU BELGEYİ ALMAKTADIRLAR.

19 ISO NEDIR ? 1947 yılında kurulmus olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) 138 ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.  ISO'nun misyonu ; tüm dünyada standardizasyonu teşvik ederek bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde işbirliğini geliştirirken, ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımını sağlamaktır.   ISO'nun yayınladığı bir uluslararası standart, üyesi olan tüm ülkeleri temsil eden kuruluşların anlaşması sonucunda ortaya çıkar. Uluslararası standartlar ISO bünyesinde yer alan Teknik Komiteler (TC) ve Alt Komiteler (SC) tarafından 6 adımlı bir süreç sonunda oluşturulur ;

20 Teklif aşaması : Yeni bir uluslararası standart ihtiyacının onaylanmasıdır. Yeni standart hazırlama teklifi ilgili TC/SC üyeleri tarafından oylanır. Hazırlık aşaması : İlgili TC/SC içinden uzmanlar ve bir başkandan oluşan bir çalışma gurubunun çalışma taslağını hazırlamasıdır. Üzerinde uzlaşılan çalışma taslağı görüşülmek üzere ilgili komiteye gönderilir.  Komite aşaması : İlk Komite taslağı oluşturularak ISO Genel Sekreterliği'ne kaydı yapılır. TC/SC üyelerinin yorum ve oyları sonucunda teknik içerik üzerinde uzlaşmasıyla son halini alan metin Taslak Uluslararası Standart (DIS) olarak sunuma hazır olur. Soruşturma aşaması : Taslak Uluslararası Standart (DIS) ISO Genel Sekreterliği tarafından ISO üyesi kuruluşlara 5 ay boyunca yorumlanması ve onaylanması için gönderilir. Bu oylama sonucunda tüm oyların 1/4 'ünden fazla olumlu ve TC/SC üyelerinin oylarının da 2/3'u olumlu ise, Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) olarak sunulması uygun olur.

21 Onay aşaması : Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) ISO Genel Sekreterliği tarafından ISO üyesi kuruluşlara 2 ay içinde kabul/red biçiminde oylanmak üzere gönderilir. Bu oylama sonucunda tüm oyların 1/4 'ünden fazla olumlu ve TC/SC üyelerinin oylarının da 2/3'u olumlu ise, Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) olarak sunulması uygun olur. Yayın aşaması : Son Taslak Uluslararası Standart (FDIS) onaylandıktan sonra üzerinde yalnızca gerekli görülen yazım düzeltmeleri yapılabilir. Son metin hazırlandıktan sonra uluslararası standartları yayınlayan ISO Genel Sekreterliği'ne gönderilir.

22 ISO KalIte yönetIm ılkelerI
İlke 1: Müşteri Odaklılık İlke 2: Liderlik İlke 3: Çalışanların katılımı İlke 4: Süreç yaklaşımı İlke 5: yönetim yaklaşımı Sistemi İlke 6: Sürekli iyileştirme İlke 7: karar verme yaklaşımı gerçekçi İlke 8: Karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri

23 ISO yararlarI İç yararlar: 1- Etkin Yönetim
2-   Firma içi kültürde yaşanan olumlu değişim 3-   Oluşan kalite bilinci 4-   İhtiyaca göre revize edilen verimli bir dokümantasyon 5-   Sistematikleşmek 6-   Standardizasyon ve tutarlılık 7-   Etkinlik ve üretkenlik artışı 8-   Maliyetlerin azaltılması Dış yararlar: 1-   Kuruluşun imajının güçlenmesi, 2-   Müşteri memnuniyeti, 3-   Müşteri artışı, 4-   Artan rekabet gücü 5-   Etkin şekilde yönetilen tedarikçi ilişkileri

24

25 TSE TSE'nin Misyonu TSE'nin Vizyonu TSE'nin Kuruluşu TSE'nin Görevleri
TARIHCESI TSE'nin Misyonu TSE'nin Vizyonu TSE'nin Kuruluşu TSE'nin Görevleri TSE Teşkilatları TSE Hizmetleri yararları ornek tse belgesı

26 TARIHCESI Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile, standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE'nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir.

27 Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. 25 Eylül 1954’’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kuruldu. 18 Kasım tarihli 132 sayılı kuruluş kanunuyla TOBB’’den ayrıldı. 16 Mayıs 1985’’te 3205 sayılı kanunla yeniden düzenlendi. Dünyada, mal ve emtialarda kalite arayan ilk millet Türkler oldu ve ilk defa standardizasyon uygulamasını Osmanlılar başlattı tarihinde, Sultan İkinci Bâyezîd zamanında başlatılan standart uygulaması Batı ülkelerine de örnek olmuştur.

28 MISYONU: Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır. VIZYONU: Hizmetlerinde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır.

29 Kurulusu: Türk standartları enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık sanayi ve ticaret bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir.

30 TSE GÖREVLERİ: Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek. Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak olmak. Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.

31 Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği. Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak. Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standartların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.

32 tse teskılatları: TSE belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki şekilde teşkilatlanmıştır: Genel Kurul Teknik Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu İhtisas Kurulları Genel Sekreterlik ve Bağlı Teknik ve İdari Birimler

33 Tse hizmetleri : Ürün Belgelendirme Personel Belgelendirme Laboratuvar
Personel ve Sistem Belgelendirme Ürün Belgelendirme Personel Belgelendirme Laboratuvar Metroloji ve Kalibrasyon Standard Hazırlama Emlak İnşaat Hukuk Dış İlişkiler Bilgi İşlem Pazarlama ve Tanıtım Kütüphane İdari İşler ve Güvenlik Yurtdışı Temsilcilikleri ve Ortaklıklarımız

34 TSE MARKALARININ YARARLARI
Üreticiye Sağladığı Yararlar: 1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.  2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.  3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.  4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.  5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.  6. Maliyeti düşürür. 

35 Tüketiciye SaĞladıĞı Yararlar:
1. Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur.  2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.  3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler.  4. Ucuzluğa yol açar.  5. Ruh sağlığını korur, stresi önler. 

36 Ekonomiye Sağladığı Yararlar: 1
Ekonomiye Sağladığı Yararlar: 1. Standartlar, ulusal sanayii belirli hedeflere yöneltebilir.  2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.  4. Dağıtım masraflarını azaltır.  5. İhracatta üstünlük sağlar.  6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.  7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

37

38 CE TARIHCESI CE NEDIR ? CE BELGESI FAYDALARI
HANGI ÜRÜNLER CE ISARETI TASIMALIDIR ? CE Işareti Gerektiren Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri “CE” ISARETI ILISTIRME ISLEMLERI CE ISARETININ USULSÜZ KULLANIMI

39 TARIHCESI CE İşareti, "AB Yeni Yaklaşım Direktiflerine Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin kısaltmasından geliyor. Avrupa Birliği’nde önce "insanların" serbest dolaşımı sağlandı. Daha sonra buna "sermayenin" serbest dolaşımı eklendi. Ancak ürünlerin üye ülkeler arasında serbestçe ticaretinin yapılabilmesi biraz daha karmaşık bir olaydı. Nedeni de üye ülkelerin ürünlerle ilgili standartlarının birbirlerinden çok farklı ve hatta bazı özel durumlarda, birbirleriyle tamamen farklı olmalarıydı. 

40 Bunun için Avrupa Birliği komisyonu, "yeni yaklaşım" adını verdiği bir yapısal süreç oluşturdu ve ürünlerin serbest dolaşımı için, söz konusu ürünlerin belirli standartlarda yapılması uygulamasını bir kenara bırakarak "belirlenen asgari güvenlik şartlarını sağlaması koşulunu tek ve yeterli koşul olarak ilan etti.

41 Buna göre;  1-) İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği,  2-) Hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı,  3-) Çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olması, o "ürünün" serbest dolaşımı için gerekli ve yeterli olarak kabul edildi.

42 CE NEDIR ? CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE belgesi, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. 

43 CE BELGESI FAYDALARI CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar, Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler, CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir, CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür, CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir, CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir, CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir.

44 HANGI ÜRÜNLER CE ISARETI TASIMALIDIR ?
Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünler, Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünler, Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünler. CE İşareti Gerektiren Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri Alçak Gerilim Cihazları Basit Basınçlı Kaplar Gaz Yakan Cihazlar Yeni Sıcak Su Kazanları Elektromanyetik Uyumluluk Makineler Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

45 “CE“ İŞARETI ILISTIRME ISLEMLERI
1- Ürün ile ilgili direktifler belirlenir. 2- Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir. 3- Modül veya modüller kombinasyonu seçilir. 4- Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. 5-Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır. 6- Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir 7- Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

46 CE ISARETININ USULSÜZ KULLANIMI
Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

47


"HACCP ISO TSE CE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları