Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK"— Sunum transkripti:

1 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK
Prof.Dr.Mak.Yük.Müh Vahdet UÇAR

2 Bakım ve onarım işlerindeki kazalar en çok,
BAKIM – ONARIM BAŞLAMADAN ÖNCE BAKIM–ONARIM SIRASINDA ve BAKIM – ONARIM BİTİMİNDE meydana gelmektedir.

3 BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ;
Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan PLANLI VE DÜZENLİ çalışmalardır.

4 Biriken toz, kir ve pislik makinenin hızını ve verimliliğini azaltır.
Rekabet Ortamında Bakımın Önemi Makineler kullanıldıkça; toz, çapak ve atıklardan kaynaklanan bir kir tabakası ile kaplanır. Biriken toz, kir ve pislik makinenin hızını ve verimliliğini azaltır. Makinenin sık sık arızalanması sebebiyle, üretim kaybına ve ömrünü kısalmasına neden olur.

5 Rekabet Ortamında Bakımın Önemi
Makine kendi kendine bozulmaz, onun bozulmasına insan neden olur. Önleyici bakım sistemlerinde koruyucuların düzgün denetiminin yapılması (gevşek vidalar, aşınmış yataklar, kusurlu kablolar, pimlerin kaybolması v.s) herhangi bir sorun çıkmadan önce kusurların ve noksanların düzeltilmesini sağlar.

6 Ne yaparsan yap arızanın önüne geçilmez.
Bakım ve Onarım işlerinde Operatörler Ne yaparsan yap arızanın önüne geçilmez. Makinenin sorumlusu ben değilim, bu iş bakım bölümünün işi, bakımcılar işlerini yapsalar arıza olmaz, diyerek operatörler günlük olarak yapılması gereken işleri önemsemedikleri zaman arızalar meydana gelir. (Temizlemek, Yağlamak, Sıkıştırmak, Gözetlemek)

7 Bakım ve Onarım işlerinde Operatörler
Operatörlerin işi sadece üretmek değildir! bakım sisteminin en önemli elemanlarıdır. Ayrıca, iş yerinde çalışanlar, binalarda, inşaatta, makinede, tesisatta göreceği noksan veya tehlikeli durumları amirine veya bakım ve onarım işlerinde görevli olan personele hemen bildirmesi, işvereninde bu arızaları en kısa zamanda en uygun zamanda gidermesi gereklidir.

8 Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında,
HEDEF: 1-Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak, 2-Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak, 3-Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almaktır.

9 BAKIM VE ONARIM ÇEŞİTLERİ:
1-Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım, 2- Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım, a) Parça değişikliği yapmadan bakım, b) Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım,

10 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK KARŞILAŞILAN KAZA ÇEŞİTLERİ
Yapılan istatistikler, tamir, bakım ve onarım çalışmaları esnasında çok fazla sayıda kazaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet tedbiri alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar en çok, işe başlamadan önce ve işin bitiminde meydana gelmektedir.

11 a) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından,
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE SIK RASTLANAN KAZA ÇEŞİTLERİ 1- Elektriğe çarpılma: a) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından, b) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından, c) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından, d) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli (24/42 Volt) olmamasından kaynaklanmaktadır.

12 2- Hareketli kısımlarda yaralanma:
(Kayış-kasnak sistemleri, dişli, kaplın, operasyon noktalarında yaralanma şeklinde). Bu tür kazalar daha çok makine veya tezgah durdurulmadan koruyucu donanımları sökülerek tamir bakım yapılıyor olmasından dolayı meydana gelmektedir.

13 3- Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar:
Çalışma yapılan yerde uygun havalandırma yapılmaması veya yeterli olmamasından meydana gelmektedir. 4- Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar: Parlama patlama yanma ihtimali bulunan işyerlerinde çalışmaya başlamadan önce parlama ve patlamaya karşı tedbir alınmadan çalışılması sonucu ortaya çıkmaktadır.

14 5- Düşme şeklindeki kazalar:
Yüksekte yapılan çalışmalarda uygun platform ve iskele kullanılmamasından veya bunların yeterli korkuluklarının olmamasından kaynaklanmaktadır. 6- Kişisel koruyucu malzemeler: Baret, eldiven, emniyet ayakkabısı, emniyet kemeri, temiz hava maskesi gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması sonucu kaza ve etkilenmeler meydana gelmektedir.

15 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZALARIN MEYDANA GELİŞ NEDENLERİ:
1- Yapılan çalışmaların aceleye getirilmesi, planlı yapılmaması, 2- Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması, 3- Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunamaması, (Ani durumlarda uzman kişinin bulunamaması ve kim bulunursa onla çalışma yapılması) veya ekiplerin noksan oluşu, 4- Çalışma ortamının uygun aydınlatılmamış olması,

16 5- Bakım onarın öncesinde gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe hemen başlanması,
6- Yapılan bakım ve onarım işlerinin uygun çalışma yerlerinde ve koşullarında yapılmamış olması, 7- İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmeden kontrol edilmesi, 8- Çalışmalar esnasında uygun kişisel koruyucuların kullanılmaması, (Emniyet kemeri, baret, vb.)

17 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZA SEBEPLERİNİ VE KAZADAĞILIMINI GÖSTEREN BİR İSTATİSTK ÇALIŞMASI
________________ _________________________________________ Kaza Yüzde Kaza sebebi sayısı Oranı Çalışma izni Yok Uygun değil % 21,8 Uyulmamış Kişisel Yok koruyucular Uygun değil %14,3 Kullanılmamış 17 Çalışma sistemi %14.0 Tesis Yanlış tasarım Yanlış tesis % 10,5 Yetersiz bakım Makine Yok koruyucuları Uygun değil % 9,9 Arızalı Çalışılan yer Yüksekte çalışma 14 Giriş -çıkış % 8,5 Temizlik Eğitim, Denetim, Yetersiz eğitim 10 gözetim Yetersiz Göz-Den %8,2 Kurallara uymama 9

18 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ :
A-YÖNERGELERDE VE TALİMATLAR : İşyerlerinde, bakım onarım işlemleri için bir sistem geliştirilmeli, talimatlar ve yönergeler hazırlanmalıdır. Çalışma izin şartları net olarak belirlenmeli, işi yapanların, bundan sorumlu olanların, böyle izinleri imzalayacak kişilerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi, bu kişilerin de doğru ve etkin karar vermeleri gerekmektedir. Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda bir sistem kurulmalıdır. Bu sistemde; yöneticilerin, işçilerin ve diğer şahısların uymaları gerekli tedbirler ve şartlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

19 Bu sistemde; Yapılacak iş, İşi kimin denetleyeceği,
Alınacak güvenlik tedbirleri, İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınacak gerekli tedbirler, (Örneğin; kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı levhalarının asılması gibi) Çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi, Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin belirtilmesi ve bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağı, açık olarak yazılmalıdır.

20 İşyerlerinde, bakım onarım işlemleri için bir sistem yerleştirilmeli, TALİMATLAR ve YÖNERGELER HAZIRLANMALIDIR. Sözlü emirler, yanlış duymalara ve yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden dolayı, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda güvenilir değildir. Etkili kontrol, yazılı bir sistemle sağlanmalıdır. Ancak yazılı bir yönergenin tek başına kazaları önleyemeyeceği hususuna dikkat edilmelidir. Yönergelerin yanında eğitim ve denetim hizmetleri asla göz ardı edilmemelidir.

21 Bakım ekibine eğitim verilmesi;
İşyerinde bulunan makineler ve bunların tehlikeleri, Bakım işlerinde uyulacak kurallar, Bakım ve onarım sırasında takip edilecek yöntemler, Kullanılması gereken kişisel koruyucular hususlarında yeterli eğitim verilmelidir.

22 Bakım ekibine; Makinelerin korunması ilkeleri Elektrik ve mekanik güvenlik, Bakım işlerinde çalışma izni, hususlarında yeterli eğitim verilmelidir.

23 B-MUAYENE VE BAKIM PROGRAMI:
Tesis, makine, alet ve koruyucuları güvenli çalışma durumunda tutacak şekilde periyodik muayene, bakım ve onarım programları yapılmalıdır. Programlanarak zamanında yapılan bakım ve onarımlar ile çalışma esnasında meydana gelebilecek olan arızalar daha önceden giderilmektedir. Hazırlanan programlarda yapılacak işlemler ile gerekli olan malzeme ve personelinde belirlenmesi gerekmektedir.

24 C-ETKİLİ KONTROL VE DENETİM ;
İşyerinde bakım ve onarım işlerinin yapılması esnasında etkili bir DENETİM SİSTEMİ kurulmalıdır. Otokontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. (Çünkü insanlar sadece bilmedikleri için hata yapmazlar. Daha çok bildikleri konularda da hata yaparlar. Bu tür hataların yapılmaması için de uygun denetim mekanizmalarının geliştirilmesi, kurulması ve çalıştırılması gereklidir.)

25 DENETİM ve EĞTİM Eğitimle yetinmemeli, mutlaka etkili bir DENETİM SİSTEMİ kurulmalıdır. Otokontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. Kişiye kendini denetleyebilme melekesi kazandırılmalıdır, Çalışanlara, yetkililer tarafından denetlenmekte oldukları hissi mutlaka verilmelidir, sonuçta ödüllendirme ve ceza uygulanmalıdır.

26 Uygun malzeme bulunamaması Uygun yetişmiş eleman bulunamaması
PLANLI OLMAYAN BAKIM ONARIM İŞLERİNDE DENETİM Uygun malzeme bulunamaması Uygun yetişmiş eleman bulunamaması İzin prosedürünün işletilememesi Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında zorluklarla karşılaşılması Zamanla yarışmak zorunda kalınması gibi problemlerle karşılaşmak mümkündür.

27 Uygun bir sistemle, planlı ve programlı yapılan çalışmalar sonucunda
İş veriminin artması sağlanır; Malzeme kayıpları en aza indirilir, İsraf önlenir, Her şeyin en iyi şekilde ve en verimli şekilde kullanılması sağlanır, Çalışanların GÜVENİ kazanılmış olur.

28 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

29 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecektir. İşveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.

30 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.

31 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.

32 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacaktır.

33 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir. Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecektir.

34 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır. Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır.

35 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Örnek; Paravan sistemleri Kişisel koruyucu Donanımlar (Elektrik arkına karşı yüz siperi vb.)

36 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; Zararlı, Zehirleyici, Boğucu veya Parlayıcı Gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

37 KAPALI ALANLARA GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER
İSİG Eğitim Paketi Kapalı Birimlerde Güvenli Çalışma KAPALI ALANLARA GİRİŞ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER 1. Oksijen seviyesi (Zorunlu olarak yapılacak ilk ölçüm): 19.5% < 02 < 23% 2. Parlayabilir Gaz Seviyesi Herhangi bir parlayabilir gaz için; Parlama seviyesi < %10 LEL (En Düşük Patlama limiti) LEL(%) UEL(%) Ethanol NH Ethyl Ether Methane Acethylene H 37

38 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
KAPALI ALANLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA; Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.

39 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.

40 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.

41 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır. Betondan yapılmış depolar içinde bakım ve onarım için çalışılması ve özellikle betonun kırılması gereken hallerde, beton tarafından emilmiş bulunan maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karşı, gerekli özel koruma tedbirleri alınacaktır

42 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

43 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İş süresince tank veya depo ağızlarında en az bir gözlemci bulundurulacaktır.

44 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, bağlantı borularının vanaları, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.

45 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıştırma tertibatı bulunduğu hallerde, bakım ve onarıma başlanmadan önce, karıştırıcı tertibatın güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek ve karıştırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, desteklenecek veya bağlanacaktır.

46 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

47 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Birikinti ve çamurlar, depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya diğer uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo ağzından içeri uzatılacak spiralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı, özel koruma tedbirleri alınacaktır.

48 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Dışarıdan temizlenemeyen büyük depolara işçilerin girmesi gerektiği hallerde, bu işçilere; çizme, eldiven, gözlük, elbise veya temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında, işin süresince bir gözlemci bulundurulacaktır.

49 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İşyerinde buhar bulunduğu ve temizleme işlerinde kullanıldığı hallerde, deponun hava ağzı ile buhar verilen ağızdan başkaları kapatılacak ve depo içine, basınçlı buhar verilecek ve depodaki sıvının özelliğine göre, buhar verme süresinin bitiminden önce, deponun diğer ağızları açılacaktır.

50 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır.

51 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Buhar veya akarsu verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.

52 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Havalandırmanın bitiminde deponun içi, ilgililerce kontrol edilecek, yapılan kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun şekilde temizlenmediği anlaşılırsa, su veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır.

53 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere, gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde temiz hava verilecektir.

54 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.

55 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanşlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanşların etrafı kurşun bir levha ile korunacak ve önce flanşların alt kısımlarındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek, sızıntı kesildikten sonra flanşlar tamamen açılacaktır.

56 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Birbirine yapışmış veya kaynamış olduğu görülen flanşlar, uygun bir kalem veya başka uygun bir aletle açılacaktır. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır.

57 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri, borular, elektrik kabloları ve benzeri malzeme; ezilmeyecek, devrilmeyecek veya düşmeleri veya çarpmaları önlenecek şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde, uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır.

58 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.519

59 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiç bir şekilde oksijen verilmeyecektir. 520

60 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır. 521

61 TEŞEKÜRLER ÇAY MOLASI

62 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur.

63

64 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Yapı: Görev adımlarının veya alt görevlerin numaralandırılarak ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve bu adımları bozacak durumların, yapının belirlenmesi temel anlayışını içerir. Bu adım normal olarak işte çalışan ve denenen kişileri de içermelidir. Bundan başka, normal standart iş prosedürlerinin yanında seyrek olarak üstlenilen sıra dışı görevlerde hesaba katılır.

65 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Tehlikelerin Tanımlanması: Alt görevler birer birer gözden geçirilir. Hangi tip zarar gerçekleşebilir? Zarar/Tehlike için bir çeklist, kullanım için hazırlanabilir mi? Çalışma esnasında özel bir problem veya sapma meydana çıkabilir mi? Görevi yapmak için diğer bir yol var mı? Tehlikeli materyal, teçhizat, makine vb. içeriyor mu? İş görevi zor mu?

66 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Risklere Değer Biçilmesi: Tehlikelerin veya problemlerin her birinin tanımlamasından sonra; Şiddetin sonucuna, Maruz kalabilecek kişi sayına, Meydana gelme ihtimaline göre değer biçilir.

67 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Güvenlik Ölçüsü Önerisi: İş Güvenlik analizi için önerilen güvenlik ölçümünün büyük bir avantajı uygun kontrol ölçümünün oldukça kolay üretilebilmesidir. Belirlenen risklerin azaltılması görevin gerçekleştirmesi sırasında yol boyunca kağıt üzerinde öneride bulunmaktır.

68 İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)
Ölçümler şunlara başvurabilir; Ekipman ve yardımcı görevler, İş görev programı ve metotları, (uygun alternatif metot kullan), Belirli görevler için ihtiyaçların giderilmesi, İş emirleri, eğitimler vb. geliştirilip düzenlenmesi, Zor durumları nasıl ele almak gerektiğinin planlanması, Güvenlik aygıtları, dedektör vb. güvenlik cihazlarını kurulması, Kişisel koruyucu teçhizatın mutlaka kullanılmasını sağlayacak tedbir alınması.

69 OLASILIK DERECELENDİRME SIK SIK 10 saat veya fazla ARA SIRA 6-9 saat
SEYREK 3-5 saat ÇOK SEYREK Olası olmayan Bir İş(Görev) Yapılırken Tehlikenin Gerçekleşme İhtimali

70 RİSK POTANSİYELİ DERECELENDİRME HAFİF Geçici sakatlığa, hastalığa veya yaralanmaya yol açacak durum veya koşul ORTA Ciddi yaralanma veya hastalığa, bunların sonucunda İş günü kaybına ve ekipman ve malzeme kaybına neden olan koşul veya iş CİDDİ İnsan yaşamını tehlikeye düşürecek, kalıcı sakatlığa yol açacak yada iş gücü, ekipman veya malzeme kaybına neden olacak durum Bir İş(Görev) Yapılırken Karşılaşılacak Tehlikenin Şiddeti

71 Risk Değerlendirme Seçim Diyagramı

72 İş Güvenlik Analizi Risk Değerlendirme Formu


"BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları