Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

02.01.2016 1 Dr. Mehmet ÖZASLAN. 02.01.2016 2 Dr. Mehmet ÖZASLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "02.01.2016 1 Dr. Mehmet ÖZASLAN. 02.01.2016 2 Dr. Mehmet ÖZASLAN."— Sunum transkripti:

1 02.01.2016 1 Dr. Mehmet ÖZASLAN

2 02.01.2016 2 Dr. Mehmet ÖZASLAN

3 Bununla birlikte bir bilim dalı olarak biyolojinin ilk gelişmeleri, ancak eski Yunan döneminde ortaya çıkmıştır. Tıbbın kurucusu sayılan Hippokrates, tıbbın ayrı bir bölüm olarak gelişmesine büyük katkıda bulunmuşsa da, biyolojinin temel gereçleri olarak gözlem ve çözümlemeyi kurumlaştıran, Eflatun'un öğrencisi Aristoteles'tir. Aristoteles'in özellikle üremeye ilişkin gözlemleri ve bir sınıflandırma sistemiyle ilgili görüşleri önemlidir. 02.01.2016 3 Dr. Mehmet ÖZASLAN

4 Biyoloji incelemelerinde öncülük daha sonra Roma'ya, ve İskenderiye'ye geçmiş, İ.Ö. II. yy. ile İ.S. II. yy'a kadar incelemeler özelikle tarım ve tıp çevresinde odaklanmıştır. Ortaçağ'daysa, biyoloji incelemesinde islâm bilginleri öne geçmişler ve eski Yunan metinlerinden öğrendikleri bilgileri geliştirerek, özellikle tıp bilimine büyük katkıda bulunmuşlardır. 02.01.2016 4 Dr. Mehmet ÖZASLAN

5 Rönesans'la birlikte Avrupa'da, özellikle de İtalya, Fransa ve İspanya'da biyoloji araştırmaları hızla gelişmiş, XV. ve XVI. yy'larda Leonardo da Vinci ve Micheangelo, güzel sanatlarda kusursuzluğa erişme çabaları içinde, son derece usta birer anatomi bilgini haline gelmişlerdir. Bu arada, Andreas Vesalius, öğretim gereci olarak ölülerin kesilip incelenmesinden (teşrih) yararlanma uygulamasını başlatmış (Fabrica adlı yapıtının 1543'teki basımında ve 1552'deki ikinci basımında ayrıntılı anatomi çizimlerine yer vermiştir), 02.01.2016 5 Dr. Mehmet ÖZASLAN

6 XVII. yy'da VVİlliam Harvvey insanda dolaşım sistemine ilişkin çalışmalarıyla deneysel yöntemi ve memeliler fizyolojisini başlatmıştır. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda ise biyoloji bilimi önemli bir ilerleme kaydetmiştir 02.01.2016 6 Dr. Mehmet ÖZASLAN

7 Galileo (Galile) 1610 yılında ilk mikroskobu bulduğu sanılmaktadır. Mikroskobun keşfi biyolojik çalışmalara büyük ivme kazandırmıştır. Robert Hooke (Rabırt Huk) 1665 yılında mikroskop ile mantar kesitini inceleyerek ilk hücre ( cellula )yi tanımlamıştır. Leeuwenhoek (Lövenhuk) 1675 yılında geliştirdiği mikroskop ile ilk bir hücrelileri (bakterileri) göstermiştir. Carolus Linnaeus (Karl Linne) 1707-1778 yıllarında ilk sınıflandırmayı yapmıştır. 02.01.2016 7 Dr. Mehmet ÖZASLAN

8 Jean-Baptiste Lamarck omurgasız canlıların sınıflandırılmasının detaylı çalışmasına başladı. 1802’de modern anlamda biyoloji terimi birbirinden bağımsız olarak Gottfried Reinhold,Teraviranus ve Lamarck tarafından kullanıldı. 1817 Pierre-Joseph Pelletier ile Joseph- Bienaime Caventou klorofili elde ettiler. 1828 Friedrich Woehler, organik bir bileşiğin ilk sentezi olan ürenin sentezini gerçekleştirdi. 02.01.2016 8 Dr. Mehmet ÖZASLAN

9 1838 Matthias Schleiden tüm bitki dokularının hücrelerden oluştuğunu keşfetti. 1839 Theodor Schwann tüm hayvan dokularının hücrelerden oluştuğunu keşfetti. 1856 Louis Pasteur mikroorganizmaların fermentasyonda etkili olduklarını vurguladı. 1869 Friedrich Miescher hücrelerin çekirdeğinde bulunan nükleik asitleri keşfetti. Matthias Schleiden 02.01.2016 9 Dr. Mehmet ÖZASLAN

10 1902 Walter S. Sutton ve Theodor Boveri mayoz bölünme sırasında kromozomların hareketlerinin Mendel'in kalıtım birimleriyle paralellik gösterdiğini saptayıp, bu birimlerin kromozomlarda bulunduğunu ileri sürdü. 1906 Mikhail Tsvett organik bileşiklerin ayrıştırılması için kromatografi tekniğini keşfetti. 1907 Ivan Pavlov sindirim fizyolojisi ve eğitim psikolojisi bakımından büyük önem taşıyan salya akıtan köpeklerle klasik koşullanma deneyini tamamladı. Ivan Pavlov 02.01.2016 10 Dr. Mehmet ÖZASLAN

11 1907 Emil Fischer yapay olarak peptid amino asit zincirlerinin sentezini gerçekleştirdi ve bu şekilde proteinlerde bulunan amino asitlerin birbirleriyle amino grubu - asit grubu bağlarla bağlandıklarını gösterdi. 1909 Wilhelm Ludwig Johannsen kalıtsal birimler için ilk kez "gen" terimini kullandı. 1926 James Sumner üreaz enziminin bir protein olduğunu gösterdi. 1929 Phoebus Levene nükleik asitlerdeki deoksiriboz şekerini keşfetti 02.01.2016 11 Dr. Mehmet ÖZASLAN

12 1929 Edward Doisy and Adolf Butenandt birbirlerinden bağımsız olarak östrojen hormonunu keşfettiler. 1930 John Northrop pepsin enziminin bir protein olduğunu gösterdi. 1931 Adolf Butenandt aldesteronu keşfetti. 1932 Hans Krebs üre siklusunu keşfetti. 1932 Tadeus Reichstein yapay olarak gerçekleştirilen ilk vitamin sentezi olan Vitamin C'nin sentezini başardı Hans Krebs 02.01.2016 12 Dr. Mehmet ÖZASLAN

13 1935 Wendell Stanley tütün mozaik virüsünü kristalize etti. 1944 Oswald Avery pnömokok bakterilerde DNA'nın genetik şifreyi taşıdığını gösterdi. 1944 Robert Woodward ve William von Eggers Doering kinini sentezlemeyi başardı 1948 Erwin Chargaff DNA'daki guanin birimlerinin sayısının sitozin birimlerine ve adenin birimlerinin sayısının timin birimlerine eşit olduğunu gösterdi. 02.01.2016 13 Dr. Mehmet ÖZASLAN

14 1951 Robert Woodward kolesterol ve kortizonun sentezini gerçekleştirdi. 1951 Fred Sanger, Hans Tuppy ve Ted Thompson insulin amino asit diziliminin kromatografik analizini tamamladı. 1953 James Watson ve Francis Crick DNA'nın çift sarmal yapıda olduğunu ortaya koydu. 1953 Max Perutz ve John Kendrew X-ray kırınım çalışmalarıyla hemoglobinin yapısını belirledi 02.01.2016 14 Dr. Mehmet ÖZASLAN

15 1955 Severo Ochoa RNA polimeraz enzimlerini keşfetti. 1955 Arthur Kornberg DNA polimeraz enzimlerini keşfetti. 1960 Robert Woodward klorofil sentezini gerçekleştirmeyi başardı. 1967 John Gurden nükleer transplantasyonu kullanarak bir kurbağayı klonlamayı başarıp, bir omurgalı canlıyı klonlayan ilk bilim adamı olarak tarihe geçti. 02.01.2016 15 Dr. Mehmet ÖZASLAN

16 1970 Hamilton Smith ve Daniel Nathans DNA restriksiyon enzimlerini keşfetti. 1970 Howard Temin ve David Baltimore birbirinden bağımsız olarak revers transkriptaz enzimlerini keşfetti. 1972 Robert Woodward B-12 vitamininin sentezini gerçekleştirdi. 1977 Fred Sanger ve Alan Coulson dideoksinükleotidleri ve jel elektroforezini kullanımını içeren hızlı bir gen dizisi belirleme tekniğini bilimin hizmetine sundu. Robert Woodward 02.01.2016 16 Dr. Mehmet ÖZASLAN

17 1978 Fred Sanger PhiX174 virüsüne ait 5,386 bazlık dizilimi ortaya koydu ki bu tüm genom dizilimi gerçekleştirilen ilk canlıydı. 1983 Kary Mullis polimeraz zincir reaksiyonunu keşfetti. 1984 Alex Jeffreys bir genetik parmak izi metodu geliştirdi. 1985 Harry Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl ve Richard Smalley Karbon-60 Buckminster-fulleren molekülünün olağanüstü stabilitesini keşfettiler ve yapısını açığa çıkardılar. Fred Sanger 02.01.2016 17 Dr. Mehmet ÖZASLAN

18 Nanoteknolojinin öncüsü sayılan Richard Smalley, geçtiğimiz 28 Ekim’de kansere yenik düşerek 62 yaşında öldü.Buckyball ya da Buckminsterfulleren diye adlandırılan karbon 60 molekülünü bulanlardan biri olan Smalley, nanoteknolojinin endüstriye dönüştürülmesini sağlayan çalışmaları nedeniyle 1996 Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. Araştırmacı, ABD Kongresi’ni Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi’ni başlatıp bu alana her yıl 1 milyar dolar fon ayırmaya ikna etmiştir. “Ben göremesem de bu sayede kanserin birçok türünü ortadan kaldıracak nanoteknoloji temelli ilaçların üretileceğinden umutluyum” diyen Smalley, son yıllarını bu projeye adamıştır. 02.01.2016 18 Dr. Mehmet ÖZASLAN

19 1985 Wolfgang Kratschmer, Lowell Lamb, Konstantinos Fostiropoulos ve Donald Huffman Buckminster-fulleren'in benzende çözülebilirliğinden dolayı isten ayrılabildiğini keşfettiler. 02.01.2016 19 Dr. Mehmet ÖZASLAN

20 1987 İlk genetik mühendislik ürünü aşı olan hepatit b aşısının Kanada’da kullanımı onaylandı. 1988 Harvard moleküler genetikçileri transgenik hayvanla ilgili patent aldılar. 1990 İnsan genom projesi başladı. 1990 böceğe karşı dirençli mısır üretildi. 1994 İnsan embriyonel kök hücresi elde edildi. 1996 Maya(s.cerevisiae) genomu tamamıyla açıklandı. 1997 İlk klon Dolly doğdu.(Edinburh Roslin Enstitüsü) 02.01.2016 20 Dr. Mehmet ÖZASLAN

21 02.01.2016 21 Dr. Mehmet ÖZASLAN

22 1988 İlk kez bir hayvan genomunun tam dizisi saptandı. 1988 İnsan embriyonel kök hücereleri laboratuvarda üretildi. 1999 İlk kez insanın 22 nolu kromozom dizisi açıklandı. 2000 İnsan genom baz dizisi çıkarıldı. 2004 İnsan embiryonu klonlandı. 02.01.2016 22 Dr. Mehmet ÖZASLAN


"02.01.2016 1 Dr. Mehmet ÖZASLAN. 02.01.2016 2 Dr. Mehmet ÖZASLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları