Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 28 Kasım 2015 v v.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 28 Kasım 2015 v v."— Sunum transkripti:

1 BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 28 Kasım 2015 v v

2 Boğaziçi Üniversitesi 2015 v v

3 2014 ÖSYS Sonuçları 2015 Mezun Sayıları v v Akademik Yılı Mezun Sayıları Lisans Yüksek Lisans Doktora – 59 Toplam 2163 öğrenci mezun oldu.

4 Üniversiteye Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrencileri v v Geliş YoluÖğrenci Sayısı ÖSYM1931 Kurum İçi Yatay Geçiş31 Kurumlar Arası Yatay Geçiş33 MYP ile Yatay Geçiş111 Yurtdışından Kabul14 Özel Öğrenci (Yurt içi)9 Özel Öğrenci (Yurt dışı)61 Erasmus210 Değişim69 TOPLAM2469

5 Üniversiteye Yeni Kayıt Olan Lisansüstü Öğrenci Sayıları v v Geliş YoluÖğrenci Sayısı Doktora153 Yüksek Lisans (I. Öğretim)511 Yüksek Lisans (II. Öğretim)240 MYP ile Yatay Geçiş5 Özel Öğrenci (Yurt içi)3 Özel Öğrenci (Yurt dışı)72 Erasmus7 ÖYP7 Değişim7 TOPLAM998

6 2015 – 2016 Akademik Yılı Toplam Öğrenci Sayıları* v v Kayıtlı Öğrenci SayılarıKayıtsız Öğrenci Sayıları Lisans Hazırlık Lisans Program Lisansüstü Hazırlık6592 Yüksek Lisans (I. Öğretim) Yüksek Lisans (II. Öğretim) Doktora TOPLAM * itibarıyla

7 2015 ÖSYS Sonuçları ÖSYS Sonuçları MF4MF3MF2MF1TM1TM2TM3TS2DİL1 İLK İLK v v  Boğaziçi Üniversitesi ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000 içinden en fazla öğrenci alan üniversitedir yılında diğer üniversitelerle aramızdaki fark daha da açılmıştır.  2015 ÖSYS sonuçları, vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerine yerleşen öğrencilerin sıralamaları da dikkate alınarak değerlendirildiğinde, taban puanlar ve ortalama puanlar dikkate alındığında bu yıl da Üniversitemizde bulunan bölümler kendi alanlarında, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini almışlardır.

8 Anadolu Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Özel LiseFen Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Lise Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 40%18%14%12%1%8%4%1%2% 2014 ÖSYS Sonuçları 2015 ÖSYS Sonuçları v v COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM LİSE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM 2015 Kontenjan 1.Tercih2.Tercih3.Tercih≥ %20%12%20% 2015 Kontenjan KadınErkek %53%

9 Öğretim Elemanı Sayısı v v

10 QS Üniversite Sıralamaları v v ÜNİVERSİTE ADIÜlke Akademik Repütasyo n İşveren Repütasyo nu Öğretim Üyesi/Öğren ci oranı Doktoralı Öğretim Üyesi Oranı Yayın Oranı Atıf Oranı Yabancı Öğretim Üyesi Yabancı Öğrenci Web Tanınırlığı Toplam Puan Lomonsov Moscow State UniversityRusya Novosibirsk State UniversiytRusya Charles UniversityÇek Cum , University of TartuEstonya Saint-Petesburg State UniversityRusya Univesity of WarsawPolonya Jagiellonian UniversityPolonya Czech Technical University in Prague Çek Cum Masaryk UniversityÇek Cum Moscow Institute of Physand Tech Unive Rusya Middle East Technical UniversityTürkiye Bilkent UniversityTürkiye University of SzegedMacaristan Sabancı UniversityTürkiye Koç UniversityTürkiye Eotvos Lorand UniversityMacaristan Boğaziçi UniversityTürkiye İstanbul UniversityTürkiye Vilnius UniversityLitvanya Brno University of TechnologyÇek Cum Al-Farabi Kazakh National UniversityKazakistan National Research Nuclear UnivRusya Bauman Moscow Technical Univ.Rusya

11 Araştırmada Mevcut Durum v v

12 Araştırma v v Fon Kaynakları BAP , , , , ,42 TÜBİTAK , , , , ,74 İSTKA , , , , ,60 AB - Uluslararası , , , , ,05 DPT , , , , ,00 Döner Sermaye , , , , ,29 Sanayi Projeleri (BÜTEK) , , , , ,29 Toplam AR-GE Bütçesi , , , ,67* ,72 Üniversite Bütçesi , , , , ,00 AR-GE Bütçesinin Genel Bütçe içindeki oranı 20,01%25,07%23,47%20,37%16,56% ARAŞTIRMA PROJELERİ BÜTÇESİ (TL) *Veriler 19 Ekim 2015 tarihi itibariyledir

13 Araştırma Fonları v v * 2015 yılı içinde desteklendiği açıklanmış ancak proje sözleşmesi henüz imzalanmamış projeler tabloya dahil edilmemiştir. Veriler 19 Ekim 2015 tarihi itibariyledir.

14 2015 Yılı Araştırma Destekleri v v

15 Sanayi İşbirliği Projeleri –BÜTEK (BÜ Teknopark İçinde) v v *2015 yılı verileri 19 Ekim 2015 tarihi itibariyledir

16 Sanayi İşbirliği Projeleri –BÜTEK (BÜ Teknopark İçinde) v v * 2015 yılı verileri 19 Ekim 2015 tarihi itibariyledir.

17 2014 ÖSYS Sonuçları ACT : Accelerating the Commercialization of Technology EIF destekli 25 M€ büyüklükte fon Boğaziçi Üniversitesi 34 üniversitelik danışma kurulunun lideri İlk danışma kurulu toplantısı 7 Ekim’de yapıldı Avrupa’nın bölgesel kalkınmasına yönelik IPA fonlarının bir bölümünü yöneten Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Türkiye’de teknoloji transferini hızlandırmak üzere iki fonun kuruluşunu desteklemiştir. Kurulan bu fonlardan biri Accelerating the Commercialization of Technology (ACT) fonu. EIF’e bu fonun kurulması için yapılan başvuru sırasında 34 Üniversite kendi bünyelerinde ortaya çıkacak projeleri bu fona yönlendirmek suretiyle destek vereceklerini bildirdi ve 34 üniversitenin katılımıyla bir akademik danışma kurulu oluşturuldu. Boğaziçi Üniversitesi bu kurulun liderliğini yapıyor ve ACT yönetimini yapacakları yatırımlar konusunda yönlendiriyor.

18 2014 ÖSYS Sonuçları ACT : Accelerating the Commercialization of Technology v v ACT Yatırım Fonuna 7 ayrı proje sunuldu İki proje için «exclusivity» sözleşmesi imzalandı ve ‘due dilengence’ çalışmaları başladı 4 proje için görüşmeler devam ediyor

19 2014 ÖSYS Sonuçları Intellectual Ventures İşbirliği v v 6 milyar dolar ile dünyanın en büyük patent fonu olan Intellectual Ventures ile üniversitemizde projelendirilen teknoloji çalışmalarının patent ve araştırmaları konusunda stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Bilhassa Yaşam Bilimleri & ICT ağırlıklı buluşların dünya pazarına sunulmasında çok yararlı olacak bir işbirliği

20 2014 ÖSYS Sonuçları IP 2015 v v Üniversitelerde Fikri Mülkiyet hakları konferansı düzenlendi. 5. konferansın teması: Yatırım Fonları Üniversiteler, devlet kuruluşları ve sanayiden 400’ün üstünde katılımcı

21 2014 ÖSYS Sonuçları Opsiyon Anlaşmaları v v Kuluçka Merkezlerimize aldığımız henüz şirketleşme aşamasında olan projelerle «Opsiyon Anlaşmaları» devreye sokuldu. %5 - %20 oranında Üniversitemize, kurulacak şirketlerin karından pay aktarılabilinecek. “Kurucu İntifa Senedi” sayesinde ileride bu start-up’lar Seri A yatırım aldığında ise bu üniversitemize bir kaynak yaratacak. 5 proje ile opsiyon sözleşmesi mutabakatına varıldı.

22 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi v v TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı «Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015» sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi ilk üç sırada yer aldı. Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. SıraÜniversiteToplam Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği Fikri Mülkiyet Havuzu İşbirliği ve Etkileşim Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Ekonomik Katkı ve Ticarileşme 1 Sabancı88,4019,911,325,013,518,8 2 ODTÜ85,9619,711,423,113,118,8 3 Boğaziçi79,6618,08,824,79,418,8 4 Bilkent78,1016,48,225,011,017,5 5 Koç76,4416,610,923,87,8174

23 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Genel Amaç: Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile finans sektörüne yönelik teknolojik altyapı hizmeti sunacak, İstanbul Finans Merkezi projesinin vizyonuyla örtüşen tematik bir teknoparkın kurulması. Özel Amaç:  Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİlerin kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak  Teknoparkta üretilecek teknolojilerle finans sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak  Küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak  Finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı sağlamak  Yurtdışına yazılım ihraç etmek  Sektördeki nitelikli istihdamı arttırmak v v

24 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Firma Mimari Plandaki Metrekare 4 Yıllık Kira Bedeli (Kdv Hariç) 4 Yıllık Kira Bedeli (Kdv Dahil) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 269, , ,60 Garanti Bilişim Teknolojisi ve Türk Ticaret A.Ş. 414, , ,12 ING Bank A.Ş. 546, , ,96 İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Ltd. Şti. 459, , ,48 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi 217, , ,84 BIS Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hiz. ve Tic. A.Ş. 524, , ,32 Inomera Arge ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 116, , ,08 Karaş Yazılım Geliştirme ve Dan. İthalat İhracat Ltd. Şti. 45, , ,84 Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. 184, , ,48 Fineksus Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. 324, , ,96 Colvir Türkiye 59, , ,96 Mobven Teknoloji A.Ş. 187, , ,00 Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. 99, , ,60 TOPLAM 3.448, , ,24 v v

25 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark-Maliyet Sıra No Tanımı Tarihli Yaklaşık Maliyet Tutarı 1İnşaat ,80 2Makine Tesisatı ,00 3Elektrik Tesisatı ,09 4Çevre İmalatları ,59 TOPLAM ,48 KAZI VE FORE KAZIK İŞLERİ ,74 GENEL TOPLAM ,22 TAMAMLAYICI İMALATLAR ( OPSİYONEL) Sıra No TanımıBirimiTutarı 1Kuluçka Merkezi Mobilya ve İnce İnşaat İmalatlarıKOMP ,00 5PVC Esaslı Malzemeler ile Döşeme Kaplaması YapılmasıM ,79 TOPLAM ,79 Not: Malzeme değişikliği sonrası yaklaşık maliyet tutarından dış cephe jaluzileri, kuluçka merkezi ince inşaat imalatları ve tüm yapının PVC esaslı yer döşeme malzemeleri çıkarılmıştır tarihli toplantıda sunumu yapılan iç mekan düzenlemelerine ait imalatlar yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmiştir. v v

26 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Dış Plan Perspektifi v v

27 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark İç Avlu v v

28 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Ana Giriş v v

29 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Çok Amaçlı Salon v v

30 2014 ÖSYS Sonuçları Finans Teknopark Forum Alanı v v

31 2014 ÖSYS Sonuçları BÜ-Dudullu Organize Sanayi Bilgesi Teknopark (DOST) v v TOPLAM İNŞAAT ALANI (KAPALI OTOPARK DAHİL) m 2 TOPLAM KİRALANABİLİR ALAN m 2 ŞİRKETLERE KİRALANACAK ALAN9.400 m 2 KULUÇKA MERKEZİ600 m 2 Ortaklık Yapısı Boğaziçi Üniversitesi (%10) BÜVAK (%40) Dudullu OSB (%50) Kuruluş Sermayesi: TL BÜVAK Yönetim Kurulu 16 Haziran 2015 tarihli 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. şirketine %40 hisse ile ortak olmuştur.

32 2014 ÖSYS Sonuçları BÜ-Dudullu Organize Sanayi Bilgesi Teknopark (DOST) v v

33 2014 ÖSYS Sonuçları BÜVAK BÜNTEK Teknopark Hisse Dağılımı v v BÜN TEKNOPARK A.Ş. HissedarlarHisse OranıHisse Adedi Toplam Sermaye A Grubu Boğaziçi Üniversitesi 48% TL B Grubu BÜTEK A.Ş. 49% TL B Grubu BÜVAK 3% TL TOPLAM 100% TL Probil Bilgi İşlem DestekBÜVAK /18 nolu YKK ile hisseler BÜVAK'a devredildi. Logo Yazılım San.BÜVAK /3 nolu YKK ile hisseler BÜVAK'a devredildi. Air Ties Kablosuz İletişimBÜVAK /16 nolu YKK ile hisseler BÜVAK'a devredildi.

34 2014 ÖSYS Sonuçları BÜVAK Finans Teknopark Hisse Dağılımı v v FİNANS TEKNOPARK A.Ş. HissedarlarHisse OranıHisse Adedi Toplam Sermaye A Grubu Borsa İstanbul A.Ş. 50% TL B Grubu Boğaziçi Üniversitesi 10% TL B Grubu BÜVAK 40% TL TOPLAM 100% TL BÜVAK Yönetim Kurulu 16 Aralık 2014 tarihli 2014/17 sayılı kararla onaylandı

35 2014 ÖSYS Sonuçları BÜVAK DOST Teknopark Hisse Dağılımı v v DUDULLU OSB BÜ TEKNOPARK A.Ş. HissedarlarHisse OranıHisse Adedi Toplam Sermaye A Grubu İst. Dudullu Org.San.Böl. 50% TL B Grubu Boğaziçi Üniversitesi 10% TL B Grubu BÜVAK 40% TL TOPLAM 100% TL BÜVAK Yönetim Kurulu 16 Haziran 2015 tarihli 2015/11 sayılı kararla onaylandı.

36 BÜ 2015 Bütçesi v v

37 B.Ü. Bütçesi ( ) v v Genel Bütçe Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Genel Toplam Sermaye Giderleri (Yatırımlar) Yüksek Öğretim Kültür Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma Afetler Genel Toplam İHALE/CARİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO İhale Adı BÜTÇEHarcamaBÜTÇE Harcama (Tahmini) Personel Servis İhalesi Personel Ring Servisi İhaleler Toplamı Mal ve Hizmet Alımları (Cariler) Ek Bütçeler dahil

38 BÜVAK: 2015 Öngörü-2016 Bütçe v v 2015 Bütçe2015 Öngörü2016 Bütçe Burs Bağış Gelirleri Diğer Şartlı Bağış Gelirleri Şartsız Bağış Gelirleri Diğer Gelirler TOPLAM GELİRLER Burs Giderleri Diğer Şartlı Bağış Giderleri Akademik Teşvik Giderleri BÜ Genel Destek Giderleri Genel Yönetim Giderleri Diğer Giderler TOPLAM GİDERLER KAR/ZARAR

39 BÜVAK 2015 Şartsız Bağış v v 2015 Bütçe 2015 Öngörü ŞARTSIZ BAĞIŞ GELİRLERİ Bağış Kampanyaları a) 4 Fakülte, 4 Ağaç b) Hamlin Hall c) Albert Long Hall d) Theodorus Hall e) Dodge Hall f) Van Millingen Hall g) SineBU h) Güney Meydan (Ağaç) ı) Güney Meydan (Bank) i) Kuzey Meydan (Bank) BÜMED Bağışı BÜTEK Bağışı Projelere Bağışlar a) Eğitim Projeleri (BÜYEM) b) Sosyal Etkinlik Proj. (Balo, Mezun İlişkileri, Klasik Müzik, Salonlar, Lise Yaz Okulu, Mezuniyet, Kennedy, Okul Dönüş) c) Kurumsal Destekler (Danone, GRB, Halk B.) Diğer Şartsız Bağışlar* Vakıf Payları * A.Ağaoğlu, C.Pak, İ.Bodur, Int.Talk Network, AIFS, Vokaliz Org. RA 65 toplantısı …

40 BÜVAK Karşılaştırmalı Faaliyet Bütçesi Ocak-Aralık 2014 FİİLİOcak-Aralık 2015 BÜTÇEOcak-Aralık 2015 TAHMİN 2015 Bütçe Gerç.%'si Ocak-Aralık 2016 BÜTÇE 2015/2016 Bütçe Farkı 2015 Tahmin/2016 Bütçe Artış/Azalış GELİR TOPLAMI % %24% ŞARTLI BAĞIŞ GELİRLERİ % %2% 1. Yıl İçinde Gelen Şartlı Bağışlar % %3% Üniversite Birimleri / Projeleri Argüden Yön.Akademisi Fonu Film Merkezi Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış Gelirleri (Önceki Yıl Devri) % %0% BURS GELİRLERİ % %7% 1. Kurum-Şahıs/Havuz Bursları % %9% Kurum-Şahıs / Havuz Bursları Burs/Ödül Fonlarına Bağışlar Faiz Gel. Dönem İçinde Tahsis Edilen Kurum-Şahıs/Havuz Bursları (Önceki Yıl Devri) % %0% ŞARTSIZ BAĞIŞ GELİRLERİ % %93% 1. Bağış Kampanyaları % %-3% a) 4 Fakülte, 4 Ağaç b) Hamlin Hall (1.Erkek Yurdu) c) Albert Long Hall (BTS İskemle) d) Theodorus Hall (1.Kız Yurdu) e) Dodge Hall (Demir Demirgil) f) Van Millingen (Eski Kütüphane) g) Güney Meydan (Ağaç) h) Güney Meydan (Bank) ı) SineBU i) Kuzey Meydan (Bank) Projelere Bağışlar % %172% a) Eğitim Projeleri (BÜYEM) b) Sosyal Etkinlik Proj. (150.yıl, Balo, Mezun İliş., K.Müzik, Salon, Lise Yaz Okulu, Mezuniyet, Kennedy, O.Dönüş) c) Kurumsal Destekler (Danone, GRB, ING, Halk) * Diğer Şartsız Bağışlar % %56% a) BÜTEK Bağışı b) BÜMED Bağışı c) Diğer Şartsız Bağışlar ** Şartlı Bağış Vakıf Payları % %2% OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR % %-89% FİNANSMAN GELİRLERİ ARTANI % %59%

41 BÜVAK Karşılaştırmalı Faaliyet Bütçesi Ocak-Aralık 2014 FİİLİOcak-Aralık 2015 BÜTÇE Ocak-Aralık 2015 TAHMİN 2015 Bütçe Gerç.%'si Ocak-Aralık 2016 BÜTÇE 2015/2016 Bütçe Farkı 2015 Tahmin/2016 Bütçe Artış/Azalış GİDER TOPLAMI % %-14% ŞARTLI BAĞIŞ GİDERLERİ (-) % %2% Üniversite Birimleri / Projeleri (-) Argüden Yön.Akademisi Fonu Film Merkezi (-) Öğrenci Kulüpleri (-) Önceki Yıldan Dev. Şartlı Bağış Gid. (-) Sonraki Yıla Dev. Şartlı Bağış Gider Karş. (-) BURS GİDERLERİ (-) % %7% Kurum-Şahıs / Havuz Bursları (-) Burs ve Ödül Fonları Gider Karşılığı (-) Burs Fonu Giderleri (-) Sonraki Yıla Dev. Burs Öd. Gider Karş. (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) % %7% Personel Giderleri (-) Genel Giderler (-) ÜNİVERSİTE DESTEK GİDERLERİ (-) % %-29% Akademik Faaliyetler Destek (-) Üniversite Genel Destek (-) Üniversite Genel Destek (-) * Rekt. Temsil, Ağır.,Sey.,Org. ve Diğer (-) Kültürel Faaliyet Destek (-) Personel Desteği (-) Personel Diğer Destek (-) Yıl Etkinlikleri (-) Mezun İlişkileri (-) Doğal Hayatı Koruma (-) Öğrenci/Öğretim Üyesi Sağlık Gid. (-) Eğitim, Araştırma, Destek (-) Vasiyetçi Giderleri (-) ŞARTSIZ BAĞ.TAN ŞARTLIYA AKT. (-) % % GELİR FAZLASI / EKSİĞİ % %-107% ŞARTLI BAĞIŞ FON. GELİR FAZ. (-) % %90% SERBEST GELİR FAZLASI / (EKSİĞİ) % %-102%

42 Akademik Destek Fonu (Ekim 2015) v v BÜVAK/Destek Türü Başvuru Sayısı Toplam (TL) Yayın Desteği Akademik Teşvik Ödülü Doktora Öğrencisi Konferans Katılım Öğretimde Üstün Başarı Ödülü Araştırmada Üstün Başarı Ödülü -- Yurtdışından Bilim İnsanı Getirme Desteği Özel Ödül Araştırma ve Yayın Ağırlıklı Diğer Destekler Araştırma Altyapısı Eğitim Desteği Patent Desteği BÜVAK Toplam B.Ü./Destek Türü Öğretim Üyesi Konferans Katılım Araştırma Görevlisi Konferans Katılım BÜ Toplam GENEL TOPLAM

43 BÜVAK İktisadi İşletmesi Karşılaştırmalı Faaliyet Bütçesi v v Ocak-Aralık 2015 BÜTÇE Ocak-Aralık 2015 Tahmini 2015 Gerç. %'si Ocak-Aralık 2016 BÜTÇE 2015/2016 Bütçe Farkı GELİRLER % % Altyazı Dergisi % % Diğer OPERASYONEL GİDERLER (-) % % Altyazı Dergisi (-) % % Diğer BRÜT KAR & ZARAR % % ÜNİVERSİTE DESTEK GİDERLERİ (-) % % Personel Giderleri (-) % % GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) % % Personel Giderleri (-) % % Kıdem Tazminatları (-) Genel Giderler (-) % % FİNANSMAN GELİRLERİ % % FAALİYET KARI & ZARARI % % DÖNEM KARI & ZARARI % %

44 Resmi Senet Değişikliği v v 1- Gayrimenkuller Konusu Vakfın tarihli almış olduğu YK kararı: Vakfımız Resmi Senedinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Mütevelli Heyeti onayına sunulmasına ve gereğinin yapılmasına karar verildi. "BÜVAK, Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olan veya kullanımına tahsis edilen mevcut veya ileride ortaya çıkabilecek tescilli veya tescilsiz, gayrimenkul veya menkul tarihi kültür varlıklarının araştırılmasını, muhafaza edilmesini, koruma kullanma dengesi içinde değerlendirilmesini temin eder; inşa tamir ve bakımını sağlar."

45 Resmi Senet Değişikliği v v 2- Banka Kredisi Alma Konusu Av.Muktedir Bey'den aldığımız görüş; "BÜVAK'ın resmi senedinde “ödünç alma, kefalet ve güvence verme” yetkisi var. Ödünç alma teriminin kanundaki karşılığı, bir şeyin bir süreliğine başka birinin kullanımına bedelsiz olarak sunulmasıdır. Bankacılıktaki işlemlerinde ise bu terim borçlanma için kullanılmaktadır. Ancak bankaların bu terimi kanundaki anlamı ile yorumlaması aşamasında sorun çıkmaması için yapmayı planladığınız resmi senet değişikliğine “kredi alma” yetkisini de ilave etmek uygun olur. "

46 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 2016 Yılı Bütçesi Uygulama Yönetmeliği v v Madde 1 Vakfın 1 Ocak 2016 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2016 tarihinde sona erecek çalışma dönemi bütçesi ile ilişkili hesap ve işlemleri bu yönetmelik hükümlerine göre uygulanır ve yürütülür. Madde 2 Vakfın 2016 yılı çalışma dönemi bütçesi, Gelir ve Gider çizelgelerinde gösterildiği üzere TL’dir. Madde 3 Vakfa yapılacak ödemeler alındı belgesi ya da banka makbuzları ile tahsil edilir. Ödeneklerin harcanmasında fatura, kasa fişi, perakende satış fişi, makbuz, gider pusulası ve harcama tutanağı göz önünde tutulur. Gideri yapanın imzası ve Vakıf yetkililerinin izni olmadan harcama yapılamaz. Onaylanmayan hiçbir harcama belgesi muhasebe kayıtlarına alınamaz. Madde 4 Vakıf kasasında TL’den fazla nakit para tutulamaz ve aşan miktarlar banka hesaplarına yatırılır. Günlük kasa işlemleri Kasa Sayım Tutanağı ile izlenir.

47 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 2016 Yılı Bütçesi Uygulama Yönetmeliği v v Madde 5 Bütçede ödeneği önerilmiş olması kaydıyla Vakıf Genel Müdürü TL’ye kadar, Yönetim Kurulu Başkanı TL’ye kadar harcama belgelerini onaylamaya yetkilidir TL’yi aşan harcama belgeleri için Yönetim Kurulu Kararı gerekir. Madde 6 Vakıf hesaplar arası para transferlerinde, menkul kıymet, fon vb. yatırım işlemlerinde, Vergi Daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan ödemelerde; Vakıf Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Vakıf lehine ipotek, rehin, tesis ve tescili işlemlerinde, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman Üye veya Genel Müdür’den herhangi biri münferiden yetkilidir. Madde 7 Vakıf Yönetim Kurulu, ekonomik koşullar ile çalışma dönemi içinde ortaya çıkan koşulları ve başarılı çalışma durumunu göz önünde tutarak gelir olanakları içinde kalmak koşulu ile ücretlere zam yapabilir, prim ve ikramiye verebilir. Ayrıca kullanılmayan kadrolar yerine veya Vakfın gelişmesine paralel olarak yeni kadrolar açabilir. Madde 8 Gider çizelgesinin bir bölümündeki maddeler arasında aktarma yapmaya Sayman Üye veya Genel Müdür’ün önerisi üzerine Başkan; bölümler arasında aktarma yapmaya Başkan’ın önerisi üzerine Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9 Bu yönetmelik hükümlerini uygulamaya Vakıf Yönetim Kurulu adına Başkan, Sayman Üye veya Genel Müdür yetkilidir.

48 BÜVAK / BÜ - Projeler v v Fund Raising Sosyal Etkinlikler  Yıllık "Fund Raising" Baloları Mezunlar Buluşuyor Etkinlikleri  Yıllık "Get Together" Yemekleri  BÜ Zirvesi: BÜyülü Bir Gün 2015  Dönem Temsilcileri Toplantıları Genel Amaçlı Kampanyalar  Okula Dönüş  4 Fakülte, 4 Ağaç  Boğaziçi Hepimizin  Hamlin Hall  Theodorus Hall  Dodge Hall  SineBU Koltuk İsimlendirme  Kampüs Bankları İsimlendirme  Ağaç İsimlendirme Eğitim Projeleri  İkinci Bahar  Kurumsal Akademiler  BÜVAK/Danone - Mucize Annelik Okulu  BÜVAK/Argüden Yönetişim Akademisi

49 v v


"BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 28 Kasım 2015 v v." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları