Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Hizmet Merkezi Tanıtımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Hizmet Merkezi Tanıtımı"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Hizmet Merkezi Tanıtımı
Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ AMACI
Birey, aile ve toplumu etkileyen sosyal sorunların belirlenmesi, belirlenen sorunların çözümlenmesi ve refah düzeyinin artırılması amacıyla önleyici, koruyucu destekleyici, geliştirici, eğitici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği içinde sunulduğu kuruluşlardır.

3 MERKEZİN GÖREVLERİ Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

4 MERKEZİN GÖREVLERİ Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

5 MERKEZİN GÖREVLERİ Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.

6 MERKEZİN GÖREVLERİ Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak. Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek,konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.

7 MERKEZDE HİZMET VEREN BİRİMLER
1) Başvuru, tespit ve izleme birimi. 2) Uygulama birimi. a)Engelli Evde Bakım Hizmetleri Birimi b)Sosyal ve Ekonomik Destek Birimi c)5395 ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Birimi 3) Eğitim ve danışmanlık birimi. 4)Şehit yakınları ve gazilere hizmet birimi

8 1. BAŞVURU TESPİT VE İZLEME BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Müracaatçılardan gelen başvuruların alınmasını sağlamak. Müracaatçıları ilgili birimlere yönlendirmek. Müracaatçıları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

9 2. UYGULAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Engelli Evde Bakım Hizmetleri Birimi Evinde yaşlı ve engelli bulunan aileler ile evde bakım hizmeti alan ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak. Aranan şartlar; Sağlık kurulu raporunda ağır engelli kısmının evet olması Engellilik oranın sağlık kurulu raporunda %50 ve üzeri olmalı Birinci derece aile bireylerinden birinin engellinin bakımını üstlenmesi, eğer komşu ya da yakını ise mahkemeden vasi kararı almış olması Kişi başı gelir 606 TL’yi (asgari ücretin 3/2’si) geçmeyecek şekilde

10 2. UYGULAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Sosyal ve Ekonomik Destek Birimi Aile yanında destek, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetleri almasına karar verilen birey ve ailelere ilişkin işlemleri başlatmak. Kurumca yapılacak sosyal ve ekonomik destek hizmeti karşılıksızdır. Yapılan hizmet “sosyal yardım” kapsamında geçici ödeme olup “aylık ya da maaş” değildir. Yönetmelik esaslarına göre korunma kararına bakılmaksızın öncelikle *MUHTAÇ çocuklar faydalanır. Muhtaçlıktan kasıt çocuğun sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanmaması durumunda korunmaya ihtiyacı olan çocuk statüsüne geçecek olmasıdır. SED hizmetinden faydalanmak için korunma kararı olması şartı aranmaz. Çocuklar için aile veya yakınlarına verilen yardımların verildikleri amaçlar doğrultusunda çocuklar yararına kullanılıp kullanılmadıklarının takibi meslek elemanları tarafından yapılır. Sosyal ve ekonomik destek uygulamalarında, kişilerin en kısa sürede kendi imkanları ile geçinebilecek hale gelmeleri hedeflenmektedir. Sosyal ve ekonomik destek verilmesinde ve muhtaçlık tespitinde Kurumun takdir yetkisİ esastır.

11 2. UYGULAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Ailelerin yükümlülükleri nelerdir? Yapılan SED yardım ile çocuğu aile içinde büyütme,çocuğun beslenme, giyim, bakım, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılama, Çocuğun sağlık sorunu olduğunda sağlık kurumlarında tedavisini sağlama, Çocuğun eğitimine devamını ve okul ihtiyaçlarını karşılama, Çocukların eğitim durumu değiştiğinde bilgi verme, İşsiz ise Çalışma İş Kurumuna müracaat etme, durumuna uygun bir iş bularak sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi için çaba gösterme, Yardım almayı gerektiren koşulların ortadan kalkması halinde bilgi verme, Çocuğa herhangi bir nedenle bakamadığı durumlarda derhal kuruma müracaat etmesi gerekmektedir.

12 2. UYGULAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ
5395 ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Birimi 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararlarının talep edilmesini sağlamak ve uygulanmasına yönelik işlemleri yürütmek. Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararlar; Danışmanlık Tedbiri Eğitim Tedbiri Bakım Tedbiri Sağlık Tedbiri Barınma Tedbiri KMÇ Vakalarının geliş yolu; İhbar (ALO 183) Emniyet Bireysel başvuru Gazete haberi

13 3. Eğitim ve Danışmanlık Biriminin Görevleri
Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ailedeki bütün bireylere eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. Müracaatçılar Eğitim ve Danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanmaktadır. Kurumumuzda alanında uzman Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından Aile Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Çocuk Gelişimine Yönelik Danışmanlık ve Boşanma Süreci Danışmanlığı verilmektedir.

14 4. Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Biriminin Görevleri
Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yürütmek.

15 Kaymakamlık SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI NE TÜR YARDIMLAR YAPMAKTADIR. NASIL BAŞVURU YAPILIR? a)Nakit,Gıda,Yakacak,Giyecek Yardımları : Yardım almak isteyen kişi nüfus cüzdanı ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir. b)Barınma (ev yapım-onarım) Yardımları : Yardım almak isteyen kişi Nüfus cüzdanı, Barınma ihtiyaç Raporu, Tapu kaydı ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir. c)Eğitim  Yardımları (Kırtasiye-Giyecek)  :  Yardım almak isteyen kişi Nüfus cüzdanı  ile birlikte Eğitim yardımından faydalanacağı çocuğunun en son durumunu gösterir öğrenci belgesi ile birlikte vakfımıza gelerek  dilekçe  vermek  suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.   d) Sartlı Eğitim-Sağlık  Yardımları (ŞEYS): Yardım almak isteyen kişi ve eşinin aktif SGK kaydının olmaması  gerekir. Başvuru yapacak kişi  Nüfus cüzdanı ,çocuklarına ait öğrenci  belgesi ve nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte vakfımıza gelerek  dilekçe  vermek  suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.

16 SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDV)

17 3. SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI VE PROJE DESTEKLERİ
DÜZENLİ YARDIM PROGRAMLARI EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR ÖKSÜZ YETİM VE MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMI YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI: 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yaşlılık Aylığı, Engelli ve Engelli Yakını Aylığı , Silikozis Yardımı EVDE BAKIM YARDIMI SÜRELİ YARDIM PROGRAMLARI AİLE YARDIMLARI: Gıda Yardımları, Barınma Yardımları, Sosyal Konut Projesi, Yakacak Yardımları, Tek Seferlik Yardım, Diğer Aile Yardımları EĞİTİM YARDIMLARI: Eğitim Materyali Yardımları, Yurt Yapımı, Diğer Eğitim Yardımları SAĞLIK YARDIMLARI: Engelli İhtiyaç Yardımları, GSS Katkı Payı İadesi, Diğer Sağlık Yardımları ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR: Aşevleri, Afet ve Acil Durum Yardımları DOĞUM YARDIMI PROJE DESTEKLERİ GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ (KASDEP) SOSYAL HİZMET PROJELERİ İSTİHDAM EĞİTİMİ PROJELERİ MERKEZDEN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR GSS PRİM DESTEKLERİ ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI ÜCRETSİZ DERS KİTABI ÖĞRENCİ TAŞIMA BARINMA VE İAŞE YARDIMI ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞINMASI 17

18 4. ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI
PROGRAM ADI ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI (ŞEY) KAPSAMI Sosyal güvencesi olmayan, yoksul hanelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. ŞART MEB e-okul servisinden yapılan sorgulamalarda çocukların okula devam ettiğinin tespiti MEVZUAT 3294 sayılı Kanun ve ilgili Fon Kurulu kararları BAŞVURAN 18 yaş üstü aile bireyi KİMLER FAYDALANIR İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan yoksul aileler Yaklaşık olarak ilkokulda 920 bin, ortaokulda 975 bin, lisede 450 bin öğrenci faydalanmaktadır. EVRAK T.C. Nüfus Cüzdanı TUTAR İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50TL, kız öğrenci aylık 60 TL ÖDEME Eğitim-öğretim dönemi için ödeme yapılır 2 ayda bir merkezi ödeme Anneler adına PTT ‘ye ve Sosyal Yardım Kartına merkezden ödeme yapılır 18 18

19 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI (SAĞLIK VE GEBELİK) (ŞSY)
PROGRAM ADI ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI (SAĞLIK VE GEBELİK) (ŞSY) KAPSAMI Sosyal güvencesi olmayan, yoksul hanelere çocuklarını veya hamile kadınları sağlık kontrolüne göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. ŞART Sağlık Bakanlığı Sağlık Net Bilgi Sisteminden yapılan sorgulamalarda çocukların, anne adaylarının ve lohusa annelerin düzenli sağlık kontrolü yaptırdığının tespiti MEVZUAT 3294 sayılı Kanun ve ilgili Fon Kurulu kararları BAŞVURAN 18 yaş üstü aile bireyi KİMLER FAYDALANIR 0-5 yaş arası çocuklar ve Hamileler Yaklaşık olarak 1 milyon çocuk ve 80 bin hamile faydalanmaktadır. EVRAK T.C. Nüfus Cüzdanı TUTAR Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 75 TL, Gebelik döneminde aylık 35 TL, çocuk için aylık 35 TL ÖDEME Çocuklar için 12 ay Hamileler için doğuma kadar ve takip eden 2 ay için ödeme yapılır 2 ayda bir merkezi ödeme yapılır Anneler adına PTT ‘ye ve Sosyal Yardım Kartına merkezden ödeme yapılır 19 19

20 YETİM, ÖKSÜZ VE ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
Muhtaç hanelerdeki öksüz, yetim veya asker çocukları için aylık 100 TL düzenli yardım yapılır. tarihi itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Ödemeler PTT ve Sosyal Yardım Kartlarına 2 ayda bir yapılır YETİM VE ÖKSÜZ YARDIMI Başvuru:. İkamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır Öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası, her ikisinin de ölmüş olması durumunda çocukla beraber yaşayan yasal velisi/vasisi Faydalanma koşulları? Çocuğun 18 yaşını doldurmamış olması Anne babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması SED’den faydalanmaması Kuruluşlarda koruma veya bakım altında bulunmaması Diğer kurum ve kuruluşların (SGK, VGM) aynı amaca yönelik yardımlardan, Asker çocuğu yardımından, Evde bakım yardımından, 2022 sayılı Kanun kapsamında yardım almaması 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğuna ilişkin Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmesi Hak Sahibini Faydalanma Koşulları? Fayda sahibi çocuk ile aynı hanede ikamet etmesi Hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması 20 20

21 DOĞUM YARDIMI Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine yapılır. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Doğum yardımı, başvuru esaslı bir programdır. Doğum yardımı için medeni durum şartı aranmaz. 21 21

22 DOĞUM YARDIMI Nerelere başvurulur?
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel için çalıştığı kurum, Yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilik ve Konsolosluklardır. Başvuru nasıl yapılır? Şahsen, İadeli taahhütlü posta, Kargo Başvuru kim tarafından yapılır? Annenin Türk vatandaşı ve sağ olması halinde anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır. Çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılması halinde, anne ya da babadan hangisi tarafından başvuru yapabilecek idiyse onun adına DYS tarafından işlem yapılır; ödeme anne ya da babadan hangisi esas alındıysa onun çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplanır ve çocuğun kanuni temsilcisine yapılır. 22 22

23 TEŞEKKÜRLER… 23

24 KARABAĞLAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aydın Mahallesi 4280 sokak No.8 Karabağlar Tel: Fax:


"Sosyal Hizmet Merkezi Tanıtımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları