Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar Mehmet Barış HORZUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar Mehmet Barış HORZUM."— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar Mehmet Barış HORZUM

2 Eğitim Kavramı Eğmek, Uygulamak, Öğretmek, Yetiştirmek, Yönlendirmek.

3 Eğitim Nedir? Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

4 Eğitim Nedir? İnsanın olgun, erdem sahibi, mükemmel bir varlık haline gelme/getirilme sürecidir. İki Tanım Arasındaki Fark Nedir? Tanımlardaki süreçte ne yapılmalı?

5 Süreç Olarak Eğitim Sosyalleşme Kültürlenme Sosyal Yaşama Hazırlama
Bilgi, Beceri ve Kişilik Kazandırma

6 Öğretim Nedir? Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir. Eğitim ile Öğretim Arasındaki Fark Nedir?

7 Eğitim-Öğretim Kavramları Arasındaki Fark Nedir?
Öğretim önceden saptanmış amaçlara varmak için kenarları parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer; Eğitim, yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda, tercihen bir haritayla özgürce dolaşmaktır.

8 Öğrenme Nedir? Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucunda meydana gelen kalıcı iz bırakan yaşantı ürünlerinin bireyde oluşturduğu davranış değişimidir.

9 Öğretme Nedir? Etkili öğrenme sağlamak amacıyla etkinliklerin planlanması sürecidir.

10 Teknoloji Nedir? Bilimin, üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987). Teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplindir. Teknoloji Bilim ile uygulama arasında nasıl köprü görevi görür?

11 Temel Problemler Bilim ve Teknoloji birbirini nasıl etkilemektedir?
Eğitim ve Teknoloji birbirlerini nasıl etkilemektedir? Kalem bir teknoloji midir?

12 Bilim-Teknoloji Bilim, Bilme ve betimleme;
Teknoloji yapma ve geliştirme uğraşısıdır. Teknoloji, bilimin somutlaşmış halidir yani uygulamaya dönüştürülmesidir. Bilim ve teknoloji arasında çift yönlü etkileme vardır.

13 Eğitim-Teknoloji Eğitim Teknoloji Eğitimde Teknoloji Teknik Eğitim
Teknoloji Eğitimi

14 Eğitimde Teknolojinin Rolü
Bir dondurma fabrikasında dondurma taşımak için kullanılan kamyonlarda soğutucu olduğu müddetçe taşımada dondurmanın kalitesi etkilenir mi?

15 Eğitimde Teknolojinin Rolü
Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var olduğu için kullanılmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır.

16 Eğitim Teknolojisi İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

17 Eğitim Teknolojisi Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998) Bu tanımlar doğrultusunda eğitim teknolojisinin öğeleri neler olabilir?

18 Eğitim Teknolojisinin Öğeleri
Kuramsal Esaslar Hedef Öğrenci İnsangücü Ortam Yöntem-teknik Öğrenme durumları Değerlendirme

19 Kuramsal Esaslar Bilimsel dayanak
Fen ve Davranış Bilimlerindeki gelişim Sistem yaklaşımı Disiplinler arası yaklaşım

20 Eğitim Teknolojisinin Gelişimi
Aşama Adı İşlev Ürün 1960 Fizik Bilim Mekanizasyon Araç gereç 1970 Davranışçılık Bilgiyi Algoritmik Düzenleme Programlı Öğretim 1980 Bilişselçilik Öğrenmede deneyimi zihinsel süreçlerde yeniden yapılandırma Öğrenme süreçleri tasarımı 1990 Yapılandırmacılık Ön bilgilerle yeni bilgiyi bütünleştirme Öğrencinin anlamı yapılandırması

21 Öğretim Teknolojisi Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır.(Seels & Richey, 1994)

22 Eğitim Teknolojisi mi Öğretim Teknolojisi mi?
Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995) Bu yönüyle öğretim teknolojisi alana özgü eğitim teknolojisi uygulamasıdır.

23 Öğretimde Teknoloji Bu yönüyle öğretimde teknolojileri, araç, gereç, yöntem, teknik, materyal ve uygulamaların bütünü olarak düşünülebilir.

24 Araç-Gereç Nedir? Araç-gereç: Eğitim yaşantılarını zenginleştirmek, öğrenilecek konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve öğreticilerin etkinliklerini artırmak amacıyla öğretme-öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur.

25 Araç ve Gereç Nedir? Araç: Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon Gereç; daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları.

26 Öğretim Sisteminin Unsurları
Öğretimin sisteminin en önemli unsurları Öğrenciler Öğreticiler Öğretim materyalleri Öğretme-öğrenme ortamlarıdır. Bu unsurlar öğretim amaçlarını gerçekleştirmek için organize edilirler.

27 Öğretim Materyali Nedir?
Öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkili bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, varlıkların tanıtılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme-öğrenme yardımcılarıdır.

28 Eğitim Ortamı Nedir? Ortam, içinde bazı objelerin bulunduğu veya bir gücün iletildiği alanı, kanalı ve araçları ifade eder. Eğitim Ortamı, eğitim etkinliklerinin meydana geldiği alanlardır.

29 Öğretim Tasarımı Öğretimin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için girdi, süreç ve çıktıdan oluşan sürecin tasarımlanmasıdır.

30 Öğretim Tasarımı Aşamaları
Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme

31 Sorularınız!

32 Düşünelim Öğrenme-öğretme süreçleri açsından öğretim tasarım basamaklarından hangisi ya da hangileri çıkarılabilir? Bu basamaklara neler eklenebilir? Siz yazsaydınız bu basamaklar nasıl oluşurdu?


"Temel Kavramlar Mehmet Barış HORZUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları