Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu: Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu: Kritik Süreçlerin Belirlenmesi"— Sunum transkripti:

1 Konu: Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

2 İçindekiler Stratejik Planlama Süreci Kritik Başarı Faktörleri Kritik Başarı Ölçütleri Kritik Süreçler Kritik Süreçlerin Tespiti

3 Bu derste öğrenecekleriniz…
Analiz için seçimi yapılacak kritik sürecin nasıl belirlendiğini göreceğiz

4

5 Misyon MİSYON - Bir kuruluşun misyonu kuruluşun neden var olduğunu ve amacının ne olduğunu açıklar. - Amaç, sürekli olan bir şey ve elde etmek için uğraşılması gereken bir şey olmalıdır. - Amacın en büyük özelliği gerçekliğidir – Gerçek olmalıdır, gösteriş değil. - İnsanlar misyonu olan bir kuruluş değil, misyona doğru koşan bir kuruluş arayışındadırlar.

6 Vizyon VİZYON - Vizyon, peşinde gittiğimiz misyon ile şirketin 10 yıl sonra ne hale geleceğini gösteren gerçekçi bir resmi oluşturmakta size yardımcı olacaktır. - Şirketinizin 10 yıl sonra NE olmasını istiyorsunuz? - Şirketinizde 10 yıl sonra NELER olmasını istiyorsunuz? - Şirketinizin 10 yıl sonra NELER YAPMASINI istiyorsunuz?

7 Toyota Vizyonumuz, müşterilerini en çok memnun eden ve ilk tercih edilen lider marka olmak. Misyonumuz, Türkiye otomobil pazarında 1 numaraya yükselmek ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak (www.toyotasa.com.tr).

8 Ford Vizyonumuz Otomotiv ürün ve hizmetlerinde Türkiye’nin lider tüketici odaklı şirketi olmak. Misyonumuz Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun otomotiv ürün ve hizmetlerini sunarak Türkiye otomotiv pazarının lideri olmak ve Ford Avrupa’nın üretim merkezi olmak (www.ford.com.tr).

9 Kritik Başarı Faktörleri
Kuruluşu müşteri gözünde rakiplerinden farklı kılacak Pazarda rakibe göre üstün olmasına imkan sağlayacak Güçlendirmesi ve odaklanması gereken yönleridir. ÖRNEK : A. Müşterilerin Memnuniyeti B. Çalışan Tatmini C. Disiplin E. Fiziki Ortamın İyileştirilmesi

10 Fakülte Başarı Ölçüleri
Çalışan memnuniyeti (puan) Laboratuar imkanları ($ demirbaş) Gelen öğrenci niteliği (ÖSS puanı) Döner Sermaye gelirleri (TL, $/öğr. Üye) Araştırma gelirleri (TL, $, %) Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı Öğretim üyesi başına akademik yayın

11 Kritik Başarı Ölçüleri Nasıl Belirlenir?
KBÖ’lerini belirlerken şu tür bilgiler / kaynaklar gerekir: Müşterinin sesi (odak grupları, anketler, ...), Çalışanların sesi, Ürün ve hizmet kalitesi, Finansal ve operasyonel performans bilgileri, Hizmet / süreç kıyaslama bilgileri, Yönetim ve uzmanların görüş ve tecrübeleri, Ekonomik / toplumsal / siyasi çevre araştırmaları Benimsenen bir toplam kalite yönetim modeli (Baldrige, EFQM, ISO-9000/2000 gibi…)

12 Kritik Süreçler - I Kurumun başarısını en çok etkileyen ve iyileştirmeye en fazla açık olan süreçler. Mevcut performansı ile beklenen performansı arasında büyük fark olan ve bu yüzden de: Kurumun başarısına çok etki eden (yani büyük para veya prestij kaybına, vatandaş/müşteri memnuniyetsizliğine yol açan) süreçler, İnsan sağlığı, hayatı veya çevre için tehlike arzeden süreçler,

13 Kritik Süreçler - II Kritik başarı ölçüleri üzerine etkisi büyük ve iyileştirme ihtiyacı yüksek olan süreçlerdir. Kritik süreçlerin öncelikle ele alınması ve iyileştirilmesi gerekir, Kritik süreçlerin, tüm temel süreçler içindeki yüzdesi düşük olmalı, Kritik süreçler, dönemsel olarak kritik kalmalı; iyileştirme çalışmalarından sonra kritik olmaktan çıkarılmalı.

14 Kritik Süreçler Nasıl Belirlenir?
Süreçlerin kritik başarı ölçüleri üzerindeki toplam etkisini ve iyileştirme ihtiyacını belirlemek için takımlar halinde çalışılabilir. İyileştirme İhtiyacı: Temel süreçlerin mevcut durumları hedeflenen durumlarıyla karşılaştırılır. Etki Analizi: Temel süreçlerin kritik başarı ölçüleri üzerindeki etkisi belirlenir. İyileştirme İhtiyacı 10: Çok şey yapmak gerekir 3 : Epeyce bir şeyler yapılmalı 1 : Yapacak pek az şey var 0 : Bir şey yapmaya gerek yok Etki Analizi 10: Çok fazla etkili 3 : Epeyce etkili 1 : Pek az etkisi var 0 : Hiç etkisi yok

15 KRİTİK SÜREÇLERİN TESPİTİ
1. ETKİ MATRİKSİ 2. GELİŞME İHTİYACI MATRİSİ 3. KARAR MATRİSİ

16 ETKİ MATRİSİ A. Müşteri Memnuniyeti B. Çalışan Tatmini
KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ TOPLAM TEMEL SÜREÇ A B C D E ETKİ 1. Faturalama …. 3…. A. Müşteri Memnuniyeti B. Çalışan Tatmini C. Rekabetçi Maliyet D. Pazar Payı E. Hızlı ve Çeşitli Ürün Geliştirme 0: Etkisi yok 1: Etkisi az 2: Orta etkili 3: Etkili 4: Çok etkili

17 GELİŞME İHTİYACI MATRİSİ
TEMEL SÜREÇ MEVCUT SEVİYE HEDEF FARK 1. Faturalam X 0: Sağlıksız 1: Yetersiz 2: İyilşt.ye açık 3: Başarılı 4: Örnek Süreç

18 KARAR MATRİSİ

19 MÜMF Kritik Süreç Tespiti Çalışması Sonuçları

20 MÜMF Kritik Süreçleri

21 Bir Hastane İçin Kritik Süreç Tespiti Çalışması Sonuçları

22 Bir Hastane İçin Kritik
Süreç Tespiti Çalışması Sonuçları

23 Hastane Kritik Süreçleri
Acil Poliklinik Bilgi işlem

24 Kritik süreçlerin belirlenmesi
Kritik süreçlerin belirlenmesinde bazı çalışmalar etki, gereken çaba ve risk unsurunu kullanmaktadır.

25 Kritik süreçlerin belirlenmesi
Etki Gelir artışı Maliyet düşüşü Stratejik amaçlar Kalite zamanıda teslim Teslim süresi Müşteri memnuniyeti

26 Kritik süreçlerin belirlenmesi
Gereken çaba İnsan kaynağı sermaye Proje süresi risk Teknik risk Veriye ulaşım Süreçle ilgili bilginin derinliği Yönetim riski Amaçlarla uyum

27 üretim (M) veya Yönetim
süreç bilgisi etki çaba risk # üretim (M) veya Yönetim süreç tanımı gelir büyümesi maliyet azaltımı sermaye azaltımı ana firma amaçları zamanında teslim teslim süresi kalite müşteri memnuniyeti toplam etki insan sermaye tamamlama süresi toplam çaba teknik risk yönetim riski toplam risk puan=etki/risk*çaba sıralama ağırlık 20% 15% 10% 5% 100% 50% 30% 40% 60% 1 A faturalama 2 4 5 2,4 3 2,1 2,8 0,41 6 M garanti 1,1 4,3 0,09 9 tedarikçi teslim performansı 2,2 1,6 0,84 2,9 0,47 işe alma ve alıkoyma 1,3 3,1 0,15 8 yeni ürün geliştirme 3,6 4,6 5,0 0,16 7 bakım 1,2 1,0 0,75 iş sıralama 0,7 0,64 planlama 4,1 1,5 1,4 1,95

28


"Konu: Kritik Süreçlerin Belirlenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları