Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE DÖNGÜSÜ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE DÖNGÜSÜ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI"— Sunum transkripti:

1 PROJE DÖNGÜSÜ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

2 İÇERİK Proje Döngüsü Yönetimine ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına Giriş
Proje Yazımı Analiz Aşaması Mevcut Durum Analizi Paydaşlar Analizi Sorun Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Risk Analizi ve Varsayımlar Planlama Aşaması Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması Faaliyetler ve Zaman Planlaması Kaynak Planlaması ve Bütçe Örnek Proje İncelemesi

3 PROJE NEDİR? Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.

4 İyi Bir Proje, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N)
kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K) yapılacaktır ? sorularına cevap verebilmelidir.

5 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
1970’lerde proje tasarımının niteliğini ve açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Yaklaşım, iki temel aşamadan oluşur: Analiz ve Planlama. Bu aşamaların sonucunda ortaya çıkan proje tasarımı, Mantıksal Çerçeve Matrisi (Logframe) olarak adlandırılan 16 kutulu bir tabloda özetlenir.

6 Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler
Doğrulama Kaynakları Proje Mantığı Genel Amaç Birden fazla projenin etkisi ile uzun dönemde sağlanan iyileşme Genel hedeflerin başarıldığı nasıl ölçülecek (Kalite, sayı, zaman?) Göstergelerin bilgi kaynağı nedir? Bilgi kim tarafından nasıl ve ne zaman toplanacak? Varsayımlar Özel Amaç Sağlanan hizmetlerin kullanımının ortaya çıkardığı iyileşme (etki) Projenin amacının başarıldığı nasıl ölçülecek (Kalite, sayı, zaman?) Göstergelerin bilgi kaynağı nedir? Bilgi kim tarafından nasıl ve ne zaman toplanacak? Varsayımlar Proje amacının genel hedefe katkıda bulunmasını sağlayacak yeterli dışsal koşulların varlığı Varsayımlar Hizmetlerin yararlanıcılar tarafından tam ve sürekli olarak kullanımı için gerekli olan dışsal koşullar Sonuçlar Faaliyetlerin uygulanması sonucunda elde edilen hizmetler ve ürünler Sonuçların başarıldığı nasıl ölçülecek (Kalite, sayı, zaman?) Göstergelerin bilgi kaynağı nedir? Kim tarafından nasıl ve ne zaman toplanacak? Varsayımlar Etkinliklerin tamamlanması ve planlanan sonuçların elde edilmesi için gerekli varsayımlar Faaliyetler Sonuçları ve çıktıları elde etmek üzere planlanan faaliyetler Araçlar Faaliyetleri gerçekleştirmek için hangi fiziksel ve beşeri kaynaklar gerekli Maliyetler Faaliyetlerin maliyetleri (Bütçedeki başlıklar) Ön-koşullar Faaliyetlerin başlatılabilmesi için gereken dışsal koşul

7 ANALİZ AŞAMASI (MEVCUT DURUM ANALİZİ)
PLANLAMA AŞAMASI Sorun Analizi Sorunların neden-sonuç ilişkisinin kurulması Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması Hedef Analizi Tanımlanan sorunlara çözüm oluşturulması ve araç-amaç ilişkisinin kurulması Paydaş Analizi Önemli proje paydaşlarının belirlenmesi, kapasitelerinin değerlendirilmesi Faaliyet Planlaması Strateji Analizi Hedefleri gerçekleştirecek stratejilerin tanımlanması ve en uygun olanın seçilmesi Bütçe ve Kaynak Planlaması

8 ANALİZ AŞAMASI MEVCUT DURUM ANALİZİ

9 Mevcut Durum Analizi Projenin hedef bölgesi hakkında olabildiğince bilgi sahibi olma sürecidir. Özellikle sosyal projelerde paydaş gruplarının katılımıyla yapılmalıdır. Kapsamı: Konu ile ilgili literatür taraması Hedef bölgenin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri Toprak kullanım özellikleri Temel altyapıya ilişkin bilgiler Alanın sosyal göstergeleri Alanın ekonomik göstergeleri Beşeri ve sosyal sermaye durumu Alanın kültürel göstergeleri Çevresel sorunlar ve riskler Hükümet politikaları ve programlar Alana ait diğer istatistikler…

10 ANALİZ AŞAMASI SORUN ANALİZİ

11 Sorun Analizi Projeler genellikle belirli bir sorunu giderme amacıyla yapılır. Sorun analizi, sorunları ortaya koymayı ve bu sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı sağlar. Amaç yalnızca sorunların görünen belirtilerini değil, aynı zamanda “en temeldeki nedenlerin, kök sorunların” belirlenmesini ve proje tasarımında yanıt verilmesini sağlamaktır. Nedenlerine inmeden yalnızca sorunların etkisi ile uğraşan bir projenin de sürdürülebilir yararlar getirme olasılığı çok düşük olacaktır.  Sorun analizinde kullanılan temel araçlardan biri de SORUN AĞACI’dır.

12 Bakırcılar Köyü Sorun Listesi
Sorunlar: Köyün turizm gelirleri oldukça düşüktür. Yerel yönetim turizme yönelik yatırımlara öncelik vermemektedir. Köyün turizm altyapısı yetersizdir. Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısı bakımsızdır. Köyde sık sık su baskınları ve taşkınlar yaşanmaktadır. Köye ulaşım zordur. Köyün tarih ve kültür turizmi potansiyelinin ulusal / uluslararası tanıtım ve pazarlaması yetersizdir. Konaklama tesisleri nitelik ve nicelik yönünden yetersizdir. Özellikle genç işsizliği artmaktadır; genç nüfus şehir merkezine göç etmektedir. Yörede açılan turistik işletmeler (restoran, kafe vb) kısa ömürlüdür. Halkın turizm konusunda bilgi ve bilinç düzeyi düşüktür. Yörede turizm sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı mevcuttur. Geleneksel bakırcılık sanatı unutulmaya yüz tutmuştur. Yörede satılan hediyelik eşyalar yöreyi temsil etmekten uzak, ucuz ve niteliksiz, ithal ürünlerdir. Yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler satın almaya değer hediyelik/hatıra ürün bulamamaktan şikayet etmektedir. Yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler genellikle günübirlik gelmekte ve para bırakmadan ayrılmaktadır.

13 Sorun Ağacı ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR

14 Örnek-Sorun Ağacı Neden? Bakırcılar Köyü turizm gelirleri düşük
Köyü ziyaret eden yerli/yabancı turist sayısı az Köy yeterince tanınmıyor Köyün turizm altyapısı yetersiz Köyü ziyaret eden turistler yeterince harcama yapmıyor Köydeki turistik işletmeler kalitesiz Uluslararası tanıtım faaliyetleri yapılmıyor Yerel yönetimin yatırım öncelikleri farklı Geleneksel Bakır Şenliklerine ilgi azalıyor Yöreye özgü hediyelik ürün yok Köy halkı turizm konusunda bilinçsiz Turizm alanında mesleki ve teknik bilgi yetersiz Köye ulaşım zor Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısı bakımsız Neden? Köyde konaklama tesisleri yetersiz Ev pansiyonculuğu gelişmemiş

15 ANALİZ AŞAMASI PAYDAŞ ANALİZİ

16 Paydaş Analizi Temel sorunları ve bunların arasındaki neden-sonuç ilişkilerini tanımladıktan sonra, bu sorunların etkilediği kişiler, gruplar ve kurum/kuruluşlar ilgilerine göre belirlenir. Bunların projeyle ilgili beklentileri, katkıları veya kaygıları tanımlanır. Özetle paydaş analizi, “kimin sorunu?” ve “kim yararlanacak” sorularının sorulmasıdır.

17 PAYDAŞLAR Başvuru Sahibi Kuruluş: Projeyi hazırlayan kuruluş
Proje Ortakları: Proje konusu ile ilgili ve proje sorumluluğunu paylaşan kurum/kuruluşlar Birincil Paydaşlar: Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır (hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar). Hedef Grup(lar): Projenin gerçekleştirilmesinden doğrudan ve olumlu etkilenen grup veya gruplar. Proje bu gruplar için yapılmaktadır. Nihai Yararlanıcılar: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. İkincil Paydaşlar: Birincil paydaşlara hizmet sunumunda aracılık edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme ve iştirakçi kuruluşlardır.

18 Paydaş Ağacı Paydaşlar Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar Uygulayan
Olumlu Olumsuz Hedef Grup Destekleyen Karşıtlar Nihai Yararlanıcılar Fon Sağlayan

19 Örnek – Bakırcılar Köyü
Hedef Gruplar: Bakırcılar köyünde yaşayan ve ev pansiyonculuğu ve hediyelik eşya yapım kursu alan yaş arası toplam 50 kişi, Bakırcılar köyünde yaşayan yöre halkı, Bakırcılar köyünü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Nihai Yararlanıcılar: Bakırcılar Köyü Muhtarlığı, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bakırcılar Köyü Kalkındırma Derneği, TÜRSAB, Bursa halkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa’daki 146 seyahat acentası, Türkiye’nin önde gelen 20 seyahat acentası, Bursa’daki turizm işletme belgeli 56 konaklama tesisi ve turistik hediyelik eşya sektörü

20 ANALİZ AŞAMASI HEDEF ANALİZİ

21 Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun analizindeki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir. Yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler irdelenir. Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır. Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef şeması oluşturulur.

22 Hedef Ağacı TEMEL AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ

23 Örnek- Hedef Ağacı Bakırcılar Köyü turizm gelirleri arttı
Köyü ziyaret eden yerli/yabancı turist sayısı arttı Köyün tanınırlığı arttı Köyün turizm altyapı koşulları iyileştirildi Köyü ziyaret eden turistler daha fazla harcama yapıyor Köydeki turistik işletmelerin hizmet kalitesi arttı Uluslararası tanıtım faaliyetleri yapılması Yerel yönetimin yatırım öncelikleri arasına turizmin dahil edilmesi Geleneksel Bakır Şenliklerinin canlandırılması Yöreye özgü hediyelik ürün tasarımları oluşturuldu Köy halkının turizm konusunda bilinç düzeyi artırıldı Turizm alanında mesleki ve teknik eğitimler verilmesi Köy yolu yenilendi Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısı tadil edilmesi Köyde konaklama tesisleri yetersiz Ev pansiyonculuğu gelişti

24 ANALİZ AŞAMASI STRATEJİ ANALİZİ

25 Strateji Analizi Nasıl Yapılır?
Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir. Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur. Bir veya birden fazla strateji seçilir. Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır. Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir. Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir.

26 Örnek- Strateji Ağacı SEÇİLEN STRATEJİ
Bakırcılar Köyü turizm gelirleri arttı Köyü ziyaret eden yerli/yabancı turist sayısı arttı Köyün tanınırlığı arttı Köyün turizm altyapı koşulları iyileştirildi Köyü ziyaret eden turistler daha fazla harcama yapıyor Köydeki turistik işletmelerin hizmet kalitesi arttı Uluslararası tanıtım faaliyetleri yapılması Yerel yönetimin yatırım öncelikleri arasına turizmin dahil edilmesi Geleneksel Bakır Şenliklerinin canlandırılması Yöreye özgü hediyelik ürün tasarımları oluşturuldu Köy halkının turizm konusunda bilinç düzeyi artırıldı Turizm alanında mesleki ve teknik eğitimler verilmesi Köy yolu yenilendi Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısı tadil edilmesi Köyde konaklama tesisleri yetersiz Ev pansiyonculuğu gelişti SEÇİLEN STRATEJİ

27 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
PLANLAMA AŞAMASI MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

28 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
Proje Mantığı Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar GENEL AMAÇ Birden fazla projenin etkisi ile uzun dönemde sağlanan iyileşme Bölgesel ve ulusal düzeyde sektörel gelişme göstergeleri Ulusal ve bölgesel ülke raporları ÖZEL AMAÇ Sağlanan hizmetlerin kullanımının ortaya çıkardığı iyileşme (etki) Topluluk hayatında meydana gelen yapısal değişiklik Yerel ve Bölgesel istatistikler. Yerel ortak. Doğrudan veri toplama Proje amacının genel hedefe katkıda bulunmasını sağlayacak yeterli dışsal koşulların varlığı SONUÇLAR Faaliyetlerin uygulanması sonucunda elde edilen hizmetler ve ürünler Projenin sağladığı hizmetlerin niteliği, niceliği, zaman aralığı Doğrudan ve yerel kurumsal kaynaklardan veri toplama Hizmetlerin yararlanıcılar tarafından tam ve sürekli olarak kullanımı için gerekli olan dışsal koşullar FAALİYETLER Sonuçları ve çıktıları elde etmek üzere planlanan faaliyetler Kaynaklar: personel, ekipman, arazi, altyapı, mali kaynaklar BÜTÇE Etkinliklerin tamamlanması ve planlanan sonuçların elde edilmesi için gerekli varsayımlar ÖN KOŞUL Faaliyetlerin başlatılabilmesi için gereken dışsal koşul

29 1 8 9 2 10 11 7 4 12 13 6 3 5 1.SÜTUN: PROJE MANTIĞI Araçlar
2. Doğrulanabilir göstergeler 3.Doğrulama kaynakları 4.Varsayımlar Genel Amaç 1 8 9 Özel Amaç 2 10 11 7 4 12 13 6 Sonuçlar Faaliyetler 3 Araçlar Maliyetler 5 Ön koşullar

30 FAALİYETLER Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer alması beklenir. SONUÇLAR Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine NASIL atkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir. Projelerde sonuçları çıktı terimleriyle yazmak gibi bir hataya sık sık düşülür. Çıktılar sonuçların elde edilmesine katkıda bulunur ama kendileri bir sonuç değildir. Örneğin, çevrenin durumu konusunda artan anlayış ve duyarlılık bir sonuç iken, çevrenin durumuna ilişkin rapor bir çıktıdır. Çıktılar olabildiğince somut, kesin ve sayısal değerlerde tanımlanmalıdır. ÖZEL AMAÇ Projenin net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Özel amaç, yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. GENEL AMAÇ Projenin yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, hibe veren kuruluş vb. açısından neden ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hibe veren kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar.

31 Örnek – Bakırcılar Köyü
Proje Mantığı Genel Amaç TR 41 Bölgesinin turizmde rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak Özel Amaç(lar) Bursa Bakırcılar Köyü’nün turizm gelirlerinin artırılması Beklenen Sonuçlar Yöreye gelen yerli/ yabancı turist sayısının artırılması Yörenin marka olarak tanınırlığının artması Yörede turizm ve ev pansiyonculuğu bilincinin artması Yöreye özgü turistik hediyelik eşya tasarımları oluşturulması Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısının turizme kazandırılması Faaliyetler 1. HAZIRLIK FAALİYETLERİ 1.1 Proje ekibinin oluşturulması 1.2 Proje ofisi kurulumu 2. MARKALAŞMA VE TANITIM FAALİYETLERİ 2.1 Yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanması 2.2 Geleneksel Bakır Şenlikleri 2.3 Uluslararası EMITT Fuarına katılım 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ 3.1 Eğitim ekibinin oluşturulması 3.2 Ev pansiyonculuğu eğitimi 3.3 Hediyelik eşya üretimi eğitimi 4. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPIM İŞLERİ 4.1 Bakırcılar Hanı’nın fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 4.2 Bakırcılar Çarşısının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 5.1 Aylık toplantılar 5.2 E-Anket Çalışması 5.3 Raporlamalar

32 1 8 9 2 10 11 7 3 12 13 6 4 5 4. SÜTUN: VARSAYIMLAR Araçlar Maliyetler
Proje Mantığı 2. Doğrulanabilir göstergeler 3.Doğrulama kaynakları 4.Varsayımlar Genel Amaç 1 8 9 Özel Amaç 2 10 11 7 3 12 13 6 Sonuçlar Faaliyetler 4 Araçlar Maliyetler 5 Ön koşullar

33 Varsayım nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin/risklerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Niçin gereklidir? Projeler gerçek durumu kapsayamazlar; proje yöneticilerinin doğrudan kontrolü dışındaki faktörlerin etkisine maruz kalırlar. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Bunun için iyi bir mevcut durum analizi yapılmış olmalıdır. Ön koşul nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken durumlardır.

34 Varsayımların Değerlendirilmesi
Örnek: Sosyo-ekonomik yönden oldukça geri kalmış ve kadınların söz hakkının olmadığı bir yörede yürütülmesi planlanan sosyal bir proje olduğunu düşünelim. Proje kapsamında kadınlara el sanatları alanında mesleki eğitim verilerek kadınların ekonomik hayata katılımı amaçlanıyor. Böyle bir yörede söz konusu eğitime kadınların serbestçe katılımı mümkün olabilir mi? Katılım olmaması durumunda projenin başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Öyleyse eğitime katılım olmaması riskini önceden görüp buna göre projeyi yeniden tasarlamak mümkün mü, örneğin yöredeki erkekleri (eş veya baba rolündeki) ikna ederek kadınların eğitime katılmasına izin vermelerini sağlamak mümkün mü? Hayır ise proje uygulanabilir değildir.

35 Örnek – Bakırcılar Köyü
Proje Mantığı Genel Amaç TR 41 Bölgesinin turizmde rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak Özel Amaç(lar) Bursa Bakırcılar Köyü’nün turizm gelirlerinin artırılması Beklenen Sonuçlar Yöreye gelen yerli/ yabancı turist sayısının artırılması Yörenin marka olarak tanınırlığının artması Yörede turizm ve ev pansiyonculuğu bilincinin artması Yöreye özgü turistik hediyelik eşya tasarımları oluşturulması Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısının turizme kazandırılması Faaliyetler 1. HAZIRLIK FAALİYETLERİ 1.1 Proje ekibinin oluşturulması 1.2 Proje ofisi kurulumu 2. MARKALAŞMA VE TANITIM FAALİYETLERİ 2.1 Yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanması 2.2 Geleneksel Bakır Şenlikleri 2.3 Uluslararası EMITT Fuarına katılım 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ 3.1 Eğitim ekibinin oluşturulması 3.2 Ev pansiyonculuğu eğitimi 3.3 Hediyelik eşya üretimi eğitimi 4. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPIM İŞLERİ 4.1 Bakırcılar Hanı’nın fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 4.2 Bakırcılar Çarşısının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 5.1 Aylık toplantılar 5.2 E-Anket Çalışması 5.3 Raporlamalar

36 Örnek – Bakırcılar Köyü
4. Sütun: Varsayımlar Genel Amaç  XXXX Özel Amaç(lar) Söz konusu amacın başarılması için Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır? Dünya turizm sektöründeki büyüme trendinin sürmesi Ülkemizin turizm destinasyonu olarak dünyadaki konumunu sürdürmesi Beklenen Sonuçlar Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Kursiyerlerin eğitime düzenli katılmaları En az bir kursiyerin ev pansiyonculuğuna başlaması Uygun nitelikte hediyelik eşya tasarımları oluşması E-anketlere yeterli katılım olması Faaliyetler Projenin başlamasından önce hangi ön koşulların sağlanması gerekmektedir? SİT kapsamındaki Tarihi Bakırcılar Hanı’nda yapılması planlanan tefrişat işleri için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir? Eğitimler için yeterli sayıda kursiyerin başvurması Küçük ölçekli yapım ihaleleri için uygun nitelikte firmaların başvurması Organizasyon hizmeti ihaleleri için uygun nitelikte firmaların başvurması

37 Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
Doğrulama Kaynakları Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Proje Mantığı Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç Sonuçlar Araçlar Maliyetler Faaliyetler Önkoşullar

38 2 - 3. SÜTUN: GÖSTERGELER VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI
Proje Mantığı 2. Doğrulanabilir göstergeler 3.Doğrulama kaynakları 4.Varsayımlar Genel Amaç 1 8 9 Özel Amaç 2 10 11 7 3 12 13 6 Sonuçlar Faaliyetler 4 Araçlar Maliyetler 5 Ön koşullar

39 Gösterge Nedir? Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Ne İşe Yarar? Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuşturur. Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlar. Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluşturur.

40 Göstergelerin Temel Özellikleri
Göstergeler “SMART” olmalıdır; Specific (Belirli) Measurable (Ölçülebilir) Available (Ulaşılabilir) Relavant (Amaca uygun) Time Bound (Zamanı belirlenmiş)

41 Örnek Başarı Göstergesi
Faaliyet: İlköğretim öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmesi + Miktar Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine hizmet içi eğitim sağlandı. + Nitelik Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine “eğitimde teknolojinin kullanımı” konusunda hizmet içi eğitim sağlandı. + Zaman Örnek: 100 İlköğretim öğretmenine Eylül 2009’a kadar “eğitimde teknolojinin kullanımı” konusunda hizmet içi eğitim sağlandı.

42 Doğrulama Kaynakları Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.) Bilginin kimden sağlayacağı Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

43 Örnek – Bakırcılar Köyü
Proje Mantığı Genel Amaç TR 41 Bölgesinin turizmde rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak Özel Amaç(lar) Bursa Bakırcılar Köyü’nün turizm gelirlerinin artırılması Beklenen Sonuçlar Yöreye gelen yerli/ yabancı turist sayısının artırılması Yörenin marka olarak tanınırlığının artması Yörede turizm ve ev pansiyonculuğu bilincinin artması Yöreye özgü turistik hediyelik eşya tasarımları oluşturulması Tarihi Bakırcılar Hanı ve Çarşısının turizme kazandırılması Faaliyetler 1. HAZIRLIK FAALİYETLERİ 1.1 Proje ekibinin oluşturulması 1.2 Proje ofisi kurulumu 2. MARKALAŞMA VE TANITIM FAALİYETLERİ 2.1 Yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanması 2.2 Geleneksel Bakır Şenlikleri 2.3 Uluslararası EMITT Fuarına katılım 3. EĞİTİM FAALİYETLERİ 3.1 Eğitim ekibinin oluşturulması 3.2 Ev pansiyonculuğu eğitimi 3.3 Hediyelik eşya üretimi eğitimi 4. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPIM İŞLERİ 4.1 Bakırcılar Hanı’nın fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 4.2 Bakırcılar Çarşısının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 5.1 Aylık toplantılar 5.2 E-Anket Çalışması 5.3 Raporlamalar

44 Örnek – Bakırcılar Köyü
Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Genel Amaç Programın sona ermesinden sonra 2 yıl içinde Bölgenin turizm gelirlerinde %10 artış Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri TÜİK turizm istatistikleri BEBKA Sektör Raporları Özel Amaç(lar) Bakırcılar Köyünün Bursa turizm gelirlerine katkısını binde 1,5’tan 3’e çıkarmak Beklenen Sonuçlar Yöreye gelen ziyaretçi sayısında %50 artış (yıllık) Köyü ziyaret etmek isteyenlerin oranı en %60 (e-anket) Yörenin temsil edildiği en az 1 uluslararası fuar Ev pansiyonculuğu ve hediyelik eşya üretimi eğitimi alan 50 kişi Köyün web sitesini ziyaret eden en az 2500 kişi (yıllık) Yörede konaklama (Ev Pansiyonculuğu) hizmeti veren 5 yeni tesis E-anket verileri Fuar katılım belgeleri Web sitesi ziyaretçi sayacı Ürün tasarımları Eğitim imza çizelgeleri Eğitim başarı belgeleri Turizm işletme belgesi Faaliyetler Araçlar: Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin; personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi İnsan Kaynakları: Proje Koordinatörü, Mimar, Stajyer, 4 Eğitmen Ekipman ve Malzeme: 1 adet dizüstü bilgisayar 1 adet masaüstü bilgisayar 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı 1 adet projeksiyon cihazı 1 adet projeksiyon perdesi 1 fotoğraf makinesi 1 adet telsiz telefon 1 adet klima 1 adet mini buzdolabı1 adet LCD televizyon Eğitim Araçları: Projemizin eğitim faaliyetleri için Bakırcılar Köyü Kalkındırma Derneği binasındaki toplantı salonu kullanılacaktır. Eğitim ve seminer notları çoğaltılıp spirallenecek ve kursiyerlere dağıtılacaktır. Tanıtım Materyalleri: Web sitesi, broşür, branda afiş, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, tanıtım kitapçıkları, tanıtım filminin yapılması, davetiye ve katılım sertifikası bastırılacaktır. Hizmet alımları: Web sitesi tasarımı, Fuar katılımı ve Geleneksel Bakır Şenlikleri için organizasyon hizmeti, tanıtım materyalleri için matbaa hizmetleri, ofis oluşturulması için dekorasyon hizmeti satın alınacaktır. Küçük ölçekli yapım işleri: Bakırcılar Çarşısı Yol ve Aydınlatma İhalesi ile Bakırcılar Hanı Küçük Ölçekli Yapım İhalesi yapılacaktır. Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir? Personel sözleşmeleri Tedarikçi sözleşmeleri Mal ve hizmet faturaları Muhasebe kayıtları Aylık toplantı tutanakları Ara ve nihai raporlar Projeye ilişkin basında çıkan haberler Proje faaliyetlerine ilişkin fotoğraf ve video kayıtları Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) İnsan Kaynakları: ,00 TL Makine ve Ekipman: ,00 TL Ofis Maliyetleri:5.000 TL Diğer Maliyetler: ,00TL Diğer: ,00 TL İdari Maliyetler: 7.741,50 TL Toplam: ,50 TL

45 Mantıksal Çerçeve Formu.doc
Bkz. Bakırcılar Köyü- Mantıksal Çerçeve Formu.doc

46 FAALİYETLER VE ZAMAN PLANLAMASI
PLANLAMA AŞAMASI FAALİYETLER VE ZAMAN PLANLAMASI

47 Faaliyetler, Projemizin Araçlarıdır, Amaçları Değil!!!
FAALİYET NEDİR? Faaliyetler, proje hedeflerine ulaşmak için yapılan etkinler, işlerdir. Faaliyet ile Amacın karıştırılmaması önemlidir. Örneğin; Toplumun Çevre Duyarlılığını arttırmak amacıyla konferans düzenlenmesi denildiğinde; Düzenlenen Konferanslar “Faaliyet”, Toplumun Çevresel Duyarlılığının Arttırılması ise bu faaliyetten beklenen “Sonuç”tur… Konferans düzenlenmesi bir proje hedefi olamaz!!! Faaliyetler, Projemizin Araçlarıdır, Amaçları Değil!!!

48 FAALİYET PLANI 1. Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. 2. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir.

49 Projede gerçekleştirilmesi düşünülen ana faaliyetlerin detaylandırılması, faaliyetlerin yönetimini kolaylaştıracaktır. Faaliyet tanımlaması için adımlar: 1. Faaliyetin adını ve amacını tanımla (Hangi sonuçla ilişkili) 2. Her bir faaliyetin ögelerini ayrıntılı olarak tanımla 3. Her faaliyetin süresini tanımla 4. Faaliyetler arasındaki bağlantıyı tanımla 5. Faaliyetin kimin tarafından yürütüleceğini tanımla. Planlanmış Faaliyetlerin ne zaman ve kimin tarafından yürütüleceğine ilişkin tablo proje teklifinde ayrıntılı olarak yer almalıdır.

50 Paydaşlar arası görev dağılımının netleştirilmesi
Faaliyetlerin niteliğine uygun olarak yapılan kurumsal görev tanımları yapılarak, her faaliyetten sorumlu olan paydaş saptanır. Ayrıca, hangi faaliyetler için hangi hizmetlerin satın alınacağı da bu adımda belirlenir.

51 FAALİYET PAKETLERİ Hedefi ne olursa olsun her projede yer alması gereken bazı öncelikli Faaliyet Paketleri mevcuttur: Hazırlık Faaliyetleri: Projenin tanımlanan faaliyetleri başlatılmadan önce, projenin ofisinin hazırlanması, proje ekibinin oluşturulması, iş planının revize edilmesi gibi faaliyetler Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyet Paketi: Konferanslar yapılması, Broşür ve Kitapçık basılması gibi proje amaçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan faaliyetler İzleme ve Değerlendirme Faaliyet Paketi: Ara/Nihai raporlamalar, izleme toplantıları..

52 FAALİYET PAKETLERİ Temel Faaliyet Paketlerinin yanı sıra projenin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan farklı faaliyetler için de paketler hazırlanmalıdır. Örneğin; dezavantajlı bir grubun istihdam edilebilirliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan bir proje için “Eğitim Faaliyetleri” Paketi, Üretim Verimliliğinin arttırılması için hazırlanan bir projede “İş Atölyelerinin Oluşturulması”na ilişkin Faaliyet Paketi eklenebilir.

53

54 BÜTÇE VE KAYNAK PLANLAMASI
PLANLAMA AŞAMASI BÜTÇE VE KAYNAK PLANLAMASI

55 Faaliyet Planı ve Bütçe
İnsan Kaynakları Seyahat Gündelikler Ekipman Malzeme Hizmetler Diğer Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

56 BÜTÇE Maliyet-Fayda Bu maliyet karşılığında hangi hedeflere ulaşıldı ve ne yarar sağlandı? Maliyet-Etkinlik Aynı sonuçlara daha az maliyet ile ulaşılabilir miydi?

57 BÜTÇE 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Makine - Ekipman 4. Ofis Maliyetleri 5. Hizmetler 6. Diğer Giderler 8. İdari Maliyetler EK B1-B2-B3 Bütçe Formları (Excel Formatında) Doldurulmalı!!


"PROJE DÖNGÜSÜ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları