Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasarruflar, Yatırım Harcamaları ve Finansal Sistem Bölüm 5.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasarruflar, Yatırım Harcamaları ve Finansal Sistem Bölüm 5."— Sunum transkripti:

1 Tasarruflar, Yatırım Harcamaları ve Finansal Sistem Bölüm 5

2 Tasarrufları ve Yatırım Harcamalarını Eşleştirmek Tasarruf-Yatırım harcaması özdeşliğine göre, tasarruflar ve yatırım harcamaları ekonominin bütünü için daima eşittir. Bütçe fazlası, vergi gelirleri kamu harcamalarını aştığında vergi gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki farktır. Bütçe açığı, kamu harcamaları vergi gelirlerini aştığında vergi gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki farktır.

3 Tasarrufları ve Yatırım Harcamalarını Eşleştirmek Bütçe dengesi, vergi gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki farktır. Ulusal tasarruflar, özel tasarruflar ve bütçe dengesinin toplamı, ekonomide yapılan tüm tasarrufların toplam miktarıdır. Sermaye girişi, bir ülkeye olan net fon girişidir.

4 Tasarruflar-Yatırım Harcamaları Özdeşliği Basitleştirilmiş bir ekonomide: 1) Toplam Gelir = Toplam harcama 2) Toplam gelir = Tüketim harcamaları + Tasarruflar Bu sırada, harcamalar tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarından oluşur: 3) Toplam harcama = Tüketim harcamaları + Yatırım harcamaları Bu denklemleri bir araya getirirsek: 4) Tüketim harcamaları + Tasarruflar = Tüketim harcamaları + Yatırım harcamaları Her iki taraftan tüketim harcamalarını çıkartırsak: 5) Tasarruflar = Yatırım harcamaları

5 Tasarruflar-Yatırım Harcamaları Özdeşliği Basitleştirilmiş bir ekonomide: GSYH = C + I + G S özel = GSYH + TR − T − C S kamu = T − TR − G NS = S özel + S kamu = (GSYH + TR − T − C) + (T − TR − G) = GSYH − C − G Buradan, I = NS. Kapalı bir ekonomide Yatırım harcamaları = Ulusal tasarruflar

6 Bütçe açığı Tasarruflar-Yatırım Harcamaları Özdeşliği Share of GDP 25% 20 15 10 5 0 –5 –10 –15 Yatırım Harcamaları Tasarruflar Sermaye girişleri Özel tasarruflar GSYH’deki payı 25% 20 15 10 5 0 –5 –10 –15 Yatırım harcamaları Tasarruflar Özel tasarruflar Bütçe açığı Sermaye çıkışları (a) ABD, 2007(b) Japonya, 2007

7 Tasarruflar-Yatırım Harcamaları Özdeşliği Yatırım harcamaları = Ulusal tasarruflar + Sermaye girişi (Açık bir ekonomide) I = S özel + S kamu + (IM − X) = NS + KI

8 Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası Ödünç verilebilir fonlar piyasası, borç alanların fon talebi ile fonları arz edenler için piyasanın neticesini sunan varsayımsal bir piyasadır. Borç alınan miktarının yüzdesi olarak hesaplanan faiz oranı, borç verenlerin borçlulardan fonlarının bir yıllık kullanımı için istedikleri fiyattır.

9 Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası Getiri oranı, maliyetin yüzdesi olarak ifade edilen projeden kazanılan kardır. Getiri oranı Projenin geliri – Proje maliyeti Proje maliyeti

10 $150 0 12% A Faiz Oranı Ödünç Verilebilir Fonlar Talebi, D Ödünç Verilebilir Fon Miktarı (milyar dolar) B 450 4 Ödünç Verilebilir Fonlar Talebi

11 $150 0 4 X Ödünç Verilebilir Fon miktarı (milyar dolar) Faiz Oranı Ödünç Verilebilir Fon Arzı, S 450 12% Y Ödünç Verilebilir Fon Arzı

12 Ödünç Verilebilir Fon Piyasasında Denge Faiz Oranı 12% 8 4 0 $300 Ödünç Verilebilir Fon Miktarı (milyar dolar) %8’den daha fazla faiz talep eden borç verenlerin teklifleri kabul edilmez. Getiri oranı %8’den az olan projeler fonlanmaz. Getiri oranı %8 veya daha yüksek olan projeler fonlanır %8 veya daha az faiz oranından borç vermek isteyenlerin teklifleri kabul edilir. r* Q*

13 Ödünç Verilebilir Fon Talebinde Kaymalar Ödünç verilebilir fon talep eğrisinin kaymasına neden olabilecek faktörler:  Algılanan iş fırsatlarındaki değişiklikler  Devlet borçlanmasında değişimler Dışlama etkisi devletin bütçe açıkları faiz oranlarını artırarak yatırım harcamalarının azalmasına yol açtığında gerçekleşir.

14 S D 1 r 1 r 2... Denge faiz yükselişine neden olur. Faiz oranı Ödünç verilebilir fon miktarı Ödünç verilebilir fonlara olan talebin artması... D 2 Ödünç Verilebilir Fon Talebinde Artış

15 Ödünç Verilebilir Fon Arzında Kaymalar Ödünç verilebilir fon arz eğrisinin kaymasına neden olabilecek faktörler:  Özel tasarruf davranışındaki değişiklikler: 2000 - 2006 arası yükselen ev fiyatları ev sahiplerinin kendilerini zengin hissetmelerini sağladı ve daha az tasarruf yapmalarına yol açtı. Bu durumda ödünç verilebilir fon arz eğrisi sola kaydı.  Sermaye girişlerinde değişiklikler: Sermaye girişleri arttıkça fon arz eğrisi sağa kayar.

16 D S 1 r 1 Faiz oranı Ödünç verilebilir fon miktarı Ödünç verilebilir fon arzında bir artış... S 2 r 2... Denge faiz oranında düşüşe neden olur Ödünç Verilebilir Fon Arzında Artış

17 Enflasyon ve Faiz Oranları Ödünç verilebilir fon talep eğrisi veya arz eğrisini kaydıran herhangi bir şey faiz oranını değiştirir. Tarihsel olarak, faiz oranlarında önemli değişiklikler, hükümet politikaları ve yeni yatırım fırsatları oluşturan teknolojik yenilikler de dahil olmak üzere, birçok faktörden etkilenmiştir.

18 Enflasyon ve Faiz Oranları Zaman içinde faiz oranlarını etkileyen en önemli faktör enflasyonla ilgili beklentilerdir. Hem ödünç verilebilir fon arzını hem de talebini kaydırır. Bugünkü faiz oranlarının 1970’lerin sonu ve 1980’leriin başına göre daha düşük olmasının nedeni budur.

19 Enflasyon ve Faiz Oranları Reel faiz oranı = nominal faiz oranı − enflasyon oranı Gerçek kredi sözleşmeleri gerçek faiz oranını değil nominal faiz oranını temsil eder.

20 Fisher Etkisi Fisher etkisine göre, gelecekte enflasyon oranı beklentisindeki artış nominal faiz oranını yükseltir, ama beklenen reel faiz oranını değiştirmez.

21 E 0 S 0 D 0 4 0 Q*Q* Nominal Faiz oranı Ödünç verilebilir fon miktarı %0 enflasyon beklentisinde ödünç verilebilir fon talebi %10 enflasyon beklentisinde ödünç verilebilir fon talebi %10 enflasyon beklentisinde ödünç verilebilir fon arzı E 10 S D 14% %0 enflasyon beklentisinde ödünç verilebilir fon arzı The Fisher Etkisi

22 Finansal Sistem Hanehalkının serveti/zenginliği onun birikmiş tasarruflarının değeridir. Bir finansal varlık, alıcıya satıcıdan gelecekte gelir transferi sağlayan değerli evraktır. Bir fiziksel varlık, kullanımı hakkında sahibine tasarruf hakkı veren bir nesnedir.

23 Finansal Sistem  Yükümlülük, gelecekte ödeme yapma zorunluluğudur.  İşlem maliyeti, bir anlaşma üzerine pazarlık yapmanın ve onu uygulamanın maliyetidir.  Finansal risk, finansal kayıplar ve kazançları gelecek çıktılar hakkında belirsizliktir.

24 Finansal Sistemin 3 Görevi İşlem maliyetlerini azaltma Finansal riskleri azaltma Likit varlıklar sağlama

25 Finansal Varlık Türleri  4 temel finansal varlık türü vardır 1)Krediler 2)Bonolar 3)Hisse senetleri 4)banka mevduatları  Ayrıca, finansal yenilik çok çeşitli kredilere dayalı menkul kıymetlerin üretilmesini sağlar.

26 Finansal Varlık Türleri Kredi, bireysel bir borç veren ile bireysel bir borçlu arasındaki bir borç sözleşmesidir. Kredilere dayalı menkul kıymetler, bireysel kredileri bir havuzda toplayarak ardından bu havuzdaki hisseleri satarak yaratılan varlıklardır.

27 Finansal Aracılar Finansal aracı, farklı kişilerden elde ettikleri fonları finansal varlıklara dönüştüren kurumlardır. Yatırım fonu, şirketlerin hisselerinin alıp tutulduğu ve daha sonra bu portföyün hisselerinin tekrar bireysel yatırımcılara satıldığı bir finansal aracıdır. Emeklilik fonu, üyelerine emeklilik geliri sağlamak için varlıklar tutan bir yatırım fonu türüdür.

28 Finansal Aracılar Hayat sigortası şirketleri poliçe sahibi öldüğünde sigortadan yararlananlara bir ödeme garantisi sunan poliçe satarlar. Banka mevduatları, bankanın mevduat sahibi talep ettiği anda nakit olarak sunmak zorunda olduğu bir haktır. Banka, borç verenlere mevduat şeklinde likit finansal varlık sağlayan ve fonlarını borç alanların likit olmayan yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek için kullanan bir finansal aracıdır.

29 Finansal Dalgalanmalar Finansal varlık dalgalanmaları makroekonomik istikrarsızlığın kaynağı olabilir. Hisse senedi fiyatları, ikame varlıkların arzu edilebilirliğinin yanı sıra, arz ve talep tarafından belirlenir:  Faiz oranları arttığında, hisse senedi fiyatları genelde düşer, ya da tersi.

30 Finansal Dalgalanmalar Bir varlığın değeri yatırımcıların varlığın fiyatı ya da değerine ilişkin beklentilerine bağlıdır. Yatırımcılar gelecekte varlık değerinin artacağını bekliyorsa verili fiyat düzeylerinde bugünki talebini artıracaktır. Sonuç olarak, bugünki varlık denge fiyatı yükselecektir.

31 Finansal Dalgalanmalar Yatırımcılar bir varlığın gelecekte daha az değerli olacağını düşünüyorsa, bugün, veri fiyatlarda daha az talep edecektir. Sonuç olarak, bugünki varlık denge fiyatı düşecektir. Bugünki hisse senedi fiyatları yatırımcıların gelecekle ilgili beklentilerine göre değişecektir.

32 Finansal Dalgalanmalar Finansal piyasa dalgalanmaları makroekonomik istikrarsızlığın kaynağı olabilir. Varlık fiyat beklentilerinin nasıl belirlendiğine göre iki temel görüş vardır. Bir görüş, beklentilerdeki değişimleri rasyonel nedenlerle açıklama eğilimindedir. Diğeri piyasa katılımcılarının rasyonel olmayan davranışlarını hesaba katar.

33 Finansal Dalgalanmalar Beklentilerin nasıl oluştuğuna ilişkin diğer bir görüş etkin piyasalar hipotezidir. Buna göre finansal varlıkların fiyatları kamuoyunda elde edilen bilgileri bünyesinde bulundurur. Yani dalgalanmalar tahmin edilemez bir rassal yürüyüş izlerler.

34 Rasyonel Olmayan Piyasalar? İktisatçılara göre finansal piyasalar etkin piyasalar hipotezinin ileri sürdüğü gibi rasyonel olmayan bir piyasadır. Mesela hisse senedi fiyatları sadece esasları dikkate alınırsa haddinden fazla dalgalanmaktadır.


"Tasarruflar, Yatırım Harcamaları ve Finansal Sistem Bölüm 5." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları