Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAT PRATİĞİNDE GÜNDELİK KULLANIM NESNELERİ VE KURGULARI (RSM 419) Ders 1 Nesnenin Sanattaki Görüntülerine, Görünüşlerine ve Yerine Dair Kronoloji-I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAT PRATİĞİNDE GÜNDELİK KULLANIM NESNELERİ VE KURGULARI (RSM 419) Ders 1 Nesnenin Sanattaki Görüntülerine, Görünüşlerine ve Yerine Dair Kronoloji-I."— Sunum transkripti:

1 SANAT PRATİĞİNDE GÜNDELİK KULLANIM NESNELERİ VE KURGULARI (RSM 419)
Ders 1 Nesnenin Sanattaki Görüntülerine, Görünüşlerine ve Yerine Dair Kronoloji-I

2 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
Etimolojik Kökeni: Kelimenin ilk kullanımına yılları dolaylarında rastlanmaktadır. Latince karşılıkları olan quotīdiānus, cottīdiānus günlük, gündelik/sıradan anlamına gelmektedir. Gündelik Hayatın Estetizasyonu: Postmodernliği belirleyen bir durum ya da daha çok tez olarak, sanatla gündelik yaşam arasındaki ayrım ya da bölünmenin yok olup gittiğini, sanatla günlük yaşam arasındaki duvarın yıkıldığını dile getiren tez. Tez iki anlama gelmekte veya iki farklı duruma işaret etmektedir: 1. Sanatçılar gündelik yaşantının sıradan nesnelerine yönelip, onları sanatın konusu yapmaktadırlar. 2. İnsanlar, kılık kıyafet, görünüm ve ev döşemelerinde tutarlı bir stil ya da biçimi hedeflemek suretiyle, gündelik hayatlarını genel bir estetik projenin temel parçası haline getirmektedirler. (Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci, syf 787)

3 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
Quotidian günlük deneyim sürecinde, günlük alışkanlıklarla, sıradan beklentilerin birikmesiyle ve diğer taraftan tanıdık olanın devamlılığı ve gerekli olan değişiklikler arasındaki gerilimde inşa edilen bir yaşam anlamına sahiptir. Quotidian yeni keşiflerin yapıldığı ve bizi heyecanlandıran zeminle kontrast oluşturur. (Tartışılır) Ne zaman ki gündelik olana yakından bakarsınız o zaman onun dışına çıkarsınız. Quotidian’ın kendisi daha ziyade gizli kalır. The Ecstatic Quotidian: Phenomenological Sightings in Modern Art and Literature Yazar: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei Wittgenstein şöyle der: “Bizim için büyük önem taşıyan şeylerin görünüşleri, yalınlıkları ve aşinalıkları nedeniyle gizlidirler. (İnsan bir şeye dikkat edemeyebilir- zira o daima gözler önündedir.) O kişinin araştırmasının gerçek temelleri bir insanı hiç de etkilemez. O olgu onu evvelce etkilemiş olmadıkça. –Ve bu şu demektir: Biz, hemen görülen en çarpıcı ve en güçlü şeyden etkilenmeyiz.” (Felsefi Soruşturmalar – 129) Rirkit Tiravanija Untitled, 2009 (Pay Attention), New Zealand, Nationwide.

4 Yazar: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei----------
Nesnenin Sanattaki Görüntülerine, Görünüşlerine ve Yerine Dair Kısa Bir Kronoloji Günlük yaşamda sıradan ve tanıdık olanı fark etmezken, şeylerin tanıdık olmaklıkları modern sanat ve edebiyatının konusu olmuştur. Baudelaire’le birlikte günlük yaşam ilgi çekici bir hale gelmiştir. Modern sanat için quotidian bir varoluş meselesi ve biçimi olmuştur. The Ecstatic Quotidian: Phenomenological Sightings in Modern Art and Literature  Yazar: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei

5 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
Cezanne’ın nesnel dünyanın betimlemeleri üzerine yaptığı iç ve dış analizlerini Rilke şiir de yaptı. Rilke, içsel dünya ve dünyadaki şeylerin içsel uzamlarında keyifli analojik bir yakınlık fark etti.(nesnenin plastik özünü yakalamaya çalıştığı ve nesne-şiir olarak bilinen yeni bir lirik şiir üslubu geliştirdi.) Günlük hayata ve nesnelerine dair fenomenolojik bakış algıyı temel alır. Böylelikle quotidian’ı bir alışkanlık meselesi olmaktan çıkararak, gerçeğin algılanışı olarak ele alır. The Ecstatic Quotidian: Phenomenological Sightings in Modern Art and Literature  Yazar: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei KOMŞU TANRI Hayatımı genişleyen halkalar içre yaşarım ben, nesneler üzre açılan birim birim. Sonuncuyu, belki, başarmak gelmez elimden; fakat denemek isterim. dönerim çevresinde Tanrı'nın, o eski kulenin gece gündüz dönerim binlerce senedir; doğanmıyım ben, fırtına mı, bilmem henüz, yoksa bir büyük şarkı mıyım nedir... The Large Bathers Oil on canvas, 130 x 195 cm National Gallery, London

6 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler Abbot Suger (1081 – 1151) Argüman: Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol Kilisenin kendi bünyesindeki tarikatlarla ve feodallerle mücadele ettiği 12.yy’da, kamusal alanlarda yer alan eserler ve süslemelerle ilgili olarak tarikatlar ikiye ayrılmıştı. Görkemli yapıları ve eserleri müsriflik ve günah sayanlar ve Ortaçağ estetiğinden bahsetmemize neden olan karşı tarikatlar. İlk Gotik yapı olan St-Denis Kilisesini inşa ettiren Abbot Suger güzel olanın, pahalı olanın, dünyevi nesnenin insanı nesnesiz cennete yaklaştıracağına inananlardan ve aynı zamanda ilk kolleksiyonerlerdendi.

7 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler Abbot Suger (1081 – 1151) Argüman: Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol Suger için kilise başlı başına bir hatıra nesnesiydi. Dünyevi ve ilahiyi buluşturan bir noktaydı. Ona göre bir nesneye duyulan hayranlık bir kimseyi cennete yaklaştıracaktır. Asalet verici estetik deneyimin öznesi ve sadakatin bir göstergesi olarak sanat kişiyi ilahi olana yaklaştıracaktır. Pahalı ve güzel bir nesne ruhu besler ve ruha cenneti anımsatır. Dünyevi bir nesne vasıtasıyla ilahı olan akledilebilir.

8 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler Abbot Suger (1081 – 1151) Argüman: Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol Suger nesnelerin ilahi olana insanı taşıyan birer araç olduğunu, Paul’un buğday öğütmesi analojisiyle anlatır. Paul hakikatin gerçek özünü yani unu bizden saklayan kepekten arındırarak ortaya çıkarır. “Pek çok tahıldan kepeksiz gerçek ekmek yapılır,/bizim ve meleklerin ebedi yemeği. “İçsel saflık, dışsal ihtişamda açığa çıkar.” “Kör bir tin maddi olan vasıtasıyla gerçeğe ulaşır. Bir imajı metin gibi okuyarak değil, güzelliği için onu takdir ederek.” (Duchamp; yapıtın alımlayıcıyı kendi frekansına katan bir araç oluşu.) Suger’ın estetik deneyimi onu dini bir vecde götürür. (B. Newman’ın ihtiyaç meselesi estetik kavrayışı)

9 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
LIMBOURG brothers Les très riches heures du Duc de Berry: December (detail) Illumination on vellum Musée Condé, Chantilly LIMBOURG brothers Les très riches heures du Duc de Berry: Juillet (July) Manuscript (Ms. 65), 294 x 210 mm Musée Condé, Chantilly

10 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
December In the forest of Vincennes, fabled for its game, a wild-boar hunt has caught a boar which is being torn apart by the boarhounds. In the background is the Chateau de Vincennes, long a residence of French royalty. LIMBOURG brothers Les très riches heures du Duc de Berry: December (detail) Illumination on vellum Musée Condé, Chantilly

11 Gündelik (Quotidian) ve Nesneler
July More of the harvest; the sheep are being shorn and the hay is being reaped. The chateau behind them is that which formerly stood on the Clain at Poitiers. LIMBOURG brothers Les très riches heures du Duc de Berry: Juillet (July) Manuscript (Ms. 65), 294 x 210 mm Musée Condé, Chantilly

12 1655 Ole Worm's cabinet of curiosities, from Museum Wormianum
Cabinet of Curiosities (Merak Nesneleri) Argüman: Toplumsal belge olarak nesne. 1655 Ole Worm's cabinet of curiosities, from Museum Wormianum Wunderkammer olarak bilinen merak nesneleri dolapları veya odaları, Rönesans’tan itibaren varlıkları bilinen doğal tarih, jeoloji, etnografya, arkeoloji alanlarına ait nesnelerin, dini veya tarihi hatıra nesnelerinin, resimlerin ve sanat eserlerinin toplandığı ansiklopedik koleksiyonlardır. Bu koleksiyonlar o dönemlerde soylu kimselere ait oluyorlardı.

13 Cabinet of Curiosities (Merak Nesneleri) Argüman: Toplumsal belge olarak nesne.+Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol 1666 HAINZ, Georg, Cabinets of Curiosities, Oil on canvas, 115 x 93 cm, Kunsthalle, Hamburg

14 1690s, REMPS, Domenico, Cabinet of Curiosities
Cabinet of Curiosities (Merak Nesneleri) Argüman: Toplumsal belge olarak nesne.+Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol 1690s, REMPS, Domenico, Cabinet of Curiosities

15 Cabinet of Curiosities (Merak Nesneleri) Argüman: Toplumsal belge olarak nesne.+Görünmeyen anıştıran estetik nesneler. Sembol

16 Flaman Resim Sanatında Quotidian’ın Ortaya Çıkışı
Baschenis, Evaristo ( ); Müzik Enstrümanları; Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels

17 Flaman Resim Sanatında Quotidian’ın Ortaya Çıkışı
Frans Hogenberg, Antwerp’te İkonoklazm, August 1566, gravür, 1572

18 Flaman Resim Sanatında Quotidian’ın Ortaya Çıkışı
Philippe de Champaigne( ); Kurukafayla Natürmort; Oil on panel, 28 x 37 cm; Musée de Tessé, Le Mans

19 Flaman Resim Sanatında Quotidian’ın Ortaya Çıkışı
BAILLY, David; Vanitas Sembolleriyle Otoportre; 1651; Stedelijk Museum De Lakenhal

20 Sözlük Fenomenoloji: Genel olarak fenomenlerin bilimi, özel olarak da çağdaş Alman filozofu Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan, bilincin çok çeşitli formlarıyla, dini, estetik, ahlaki ve duyusal her tür doğrudan deneyimini analiz edip betimleyen felsefe anlayışı ya da yaklaşımı... Felsefe bilince ilişkin bir tartışma ile başlasa da, Husserl’e göre, bu araştırmayla son bulmaz. Tam tersine, felsefenin şeylerin özlerini anlamak, kavramak gibi çok daha önemli bir amacı vardır. Ona göre biz dünyayı, her kavram bir özü sunduğu ya da ifade ettiği ve biz de dünyayı kavramlarımızın altına yerleştirebildiğimiz için, anlayabilmekteyiz... Merleau Ponty’ye göre ise, fenomenoloji bizi dünyaya bağlayan ilişkinin bilincine varma ve dünyanın gerçekliğini kavramanın biricik aracıdır: Fenomenolojinin en önemli başarısı, aşırı öznellik ile aşırı nesnelliği, dünya ya da rasyonalite kavramı içerisinde birleştirmiş olmasıdır. Hakiki felsefe, dünyayı yeni baştan görmeyi öğrenmektir; fenomenolojinin görevi, dünyanın gizemiyle bilincin gizini açığa çıkarmaktan başka birşey değildir.” İkonoklazma: İkon kırıcılık anlamında Yunanca sözcük. Bizans tarihinin her tür dinsel tasvirin kaldırılması için girişilen çatışmalarla geçen dönemi (8.yy). İkonoklazma döneminde sanat, figüratif resim yasaklandığından ötürü, üsluplaştırılmış bitkisel ve geometrik ögelere yönelmiştir. Memento Mori (A Memento In Morality): Memento Mori, Protestan Hollanda resminde yer alan resim türlerindendir. Kelime anlamıyla ölümü hatırla demektir. Konu tamamen etik bir bağlama sahiptir. İkonoklazma sonrasında sanat ve din birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrım beraberinde dini konunun sembolik anlatımını getirmiştir. Dünyevi yaşamın geçiciliği Memento Mori ve Vanitas türünde resimlerle anlatılmıştır.

21 GÜNCEL İTAATSİZ NESNELER – VICTORIA & ALBERT MUSEUM “2001 yılında Arjantin halk ayaklanması sırasında çalınmaktan yamulmuş bir tencere kapağı; Kadınların Sosyal ve Politik Birliği amblemini taşıyan bir fincan; ölüm cezasına karşı Manchester sokaklarını arşınlamış, rengârenk mozaiklerle kaplı bir kamyon; Zapatista Devrim bebekleri... Bunlar, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde sergilenen “itaatsiz nesneler”den bazıları. “İtaatsiz Nesneler”, otoritenin tasarımlarına karşı halkların devreye soktuğu tasarım nesnelerine odaklanan bir sergi. Serginin eş-küratörleri Gavin Grindon ve Catherine Flood beraber kaleme aldıkları yazıda, eylemci sanat kavramıyla kastedilenin çoğu zaman profesyonel sanatçıların pratikleri olduğuna; toplumsal hareketler içinde geliştirilen sanatların toplumsal değişimde oynadıkları rolün çoğunlukla gözden kaçtığına değiniyorlar. Bu sergide amaçlanan ise tabandan yükselen bu maddi kültürü politik sanatın çıkış noktası olarak konumlandırmak. Müzeye giren itaatsiz nesnelerin isyanlarını sürdürüp sürdüremeyeceği ise küratörlerin cevabını aradığı ayrı bir soru. [AB]”


"SANAT PRATİĞİNDE GÜNDELİK KULLANIM NESNELERİ VE KURGULARI (RSM 419) Ders 1 Nesnenin Sanattaki Görüntülerine, Görünüşlerine ve Yerine Dair Kronoloji-I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları