Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE EKONOMİSİ ve MALİ POLİTİKALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE EKONOMİSİ ve MALİ POLİTİKALAR"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE EKONOMİSİ ve MALİ POLİTİKALAR
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

2 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
RÜZGAR ENERJİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ JEOTERMAL ENERJİ HİDROLİK ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİSİ

3 RÜZGAR ENERJİSİ Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir.  Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Rüzgar enerjisi uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajları   

4 RÜZGAR ENERJİSİNİN AVANTAJLARI
Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur. Kaynağı güvenilirdir, tükenme ve zamanla fiyatının artma riski yoktur. Maliyeti günümüz güç santralarıyla rekabet edebilecek düzeye gelmiştir. Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür.  İstihdam yaratır. Hammaddesi tamamıyla yerlidir, dışa bağımlılık yaratmaz.

5 Rüzgar gücünden elektrik elde eden ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Almanya dünya rüzgar enerjisi üretiminin %27′sine tek başına sahiptir. %25.5 ile ABD ikinci sırada, %14,7 ile Danimarka üçüncü sırada yer alır. Danimarka’da 4000′e yakın rüzgar türbini çalışmaktadır. Bir yılda elde edilen rüzgar enerjisinin iki milyar yüz milyon ton petrole eşdeğer olduğu hesaplanmıştır.

6 İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ

7 İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ

8 İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ

9 RÜZGAR ENERJİSİ İLE İLGİLİ KURUMLAR

10 GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir.  Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşamaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geriye yansıtılır.

11 GÜNEŞ ENERJİSİ Yeryüzeyine gelen güneş ışınımının %1'den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. 

12 Fotovoltaik Hücreler

13 GÜNEŞ ENERJİSİ

14

15

16

17

18

19


"ÇEVRE EKONOMİSİ ve MALİ POLİTİKALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları