Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuar Dersi Araç ve Gereçleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuar Dersi Araç ve Gereçleri"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuar Dersi Araç ve Gereçleri

2 Fen bilgisi dersinde araç-gereç kullanımı diğer derslerden daha fazla önem kazanmaktadır.
Çünkü fen bilgisi dersi yaparak-yaşayarak öğrenmeye en uygun derslerden biridir.

3 Bu amaçla hazırlanan ve fen bilgisi dersinde kullanılan araç-gereçler öğrencilerin;
olay ve varlıkları tanımalarını ve anlamalarını sağlar, öğrenmede kalıcılığı sağlar. soyut kavramları somutlaştırır, öğrencilerde ilgi ve merak uyandırır, ezberciliği önler,

4 Fen Bilgisi Öğretiminde Araç-Gereç Kullanmanın Yararları

5 Çevrede kolayca bulunabilen hemen herşey şu veya bu şekilde fen derslerindeki çeşitli deneylerin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılabilir.

6 Fen bilgisi dersinde araç-gereç kullanmanın sağladığı yararlar kısaca şöyle sıralanabilir
Öğrenmede öğrencilerin ilgilerini uyandırır ve yeni ilgilerin doğmasına yardımcı olur. Öğrencilere, dikkatlerini belli bir konu üzerinde toplama ve karar verme yeteneği kazandırır. Konuların çeşitli yönlerden açıklanmasını ve canlandırılmasını sağlar. Derslerin canlı ve etkili olarak işlenmesini olanaklı kılar. Konuların gereği gibi incelenmesine ve öğrenilmesine yardım eder.

7 Öğretimde öğrenmeyi kolaylaştırır ve amaca kısa yoldan ulaşılmasını sağlar.
Öğrenmede öğrencileri araştırma, inceleme, deney ve gözlem yapma, dinleme ve okuma gibi çeşitli etkinliklere yöneltir. Öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun çeşitli etkinliklerde bulunmalarını,yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

8 Görme, işitme ve dokunma gibi birden çok duyu organına hitap ederek öğrencilere çeşitli yaşantılar kazandırır, doğru ve tam öğrenmeyi sağlar. Öğretimde ezberciliği önler, yaratıcı ve yapıcı düşünmeye olanak verir. Öğretimde öğrencilerin, gerçek yapı ve durumlardan sembollere geçişinde kolaylık sağlar. Kimi zaman öğrencilerde okuma zevki ve alışkanlığı geliştirir.

9 Fen Bilgisi Laboratuar Dersinde Kullanılan Bazı Araç Gereçler Ve Tanıtımları

10 AĞIRLIK TAKIMI (1000 Gr.mg.ile): Ağırlık takımı, hidrostatik terazi ile beraber çeşitli deneylerde kütle ve ağırlık tartımında kullanılır.

11 AMPERMETRE: Ampermetre, elektriksel indüksiyon deneylerinde kullanılır.
AMPUL ( 2,5 V. 0,3 A.): Ampul, elektrik devresi deneylerinde duy ile beraber kullanılır

12 BAGET Ø 7 mm 20 Cm Boyunda: Baget, kimya deneyleri sırasında çözeltileri karıştırmak için kullanılır.Cam malzemeden yapılmıştır.

13 BAĞLAMA PARÇASI ( Kancalı,İkili,Uçlu ): Bağlama parçası kancalı,deneyler sırasında destek çubuğuna diğer deney aletlerini asmaya yarar.Alüminyum dökümden yapılmış ve fırın boya ile boyanmıştır.

14 BEHERGLAS: Beherglas, teknik camdan kısa tip olarak üretilmiştir
BEHERGLAS: Beherglas, teknik camdan kısa tip olarak üretilmiştir.Çeşitli deneylerde genel amaçlı olarak kullanılır.

15 BİRLEŞİK KAPLAR: Bileşik kaplar, sıvıların basıncı deneylerinde kullanılır.

16 BİSTÜRİ: Bistüri biyoloji ile ilgili konularda diseksiyon küveti ile beraber organ ve canlı hayvan incelemeleri sırasında kullanılır.Çok keskindir.

17 CAM BALON (Balonjoje) Cam balon, kimya ve biyolojiye ait deneyler sırasında sıvı ve ısı ile ilgili deneylerde kullanılır .Isıya dayanıklı teknik camdan üretilmiştir.Kısa boyunlu olup dipleri düzdür.

18 Büret :Muslukludur. Titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıya damla damla diğer sıvıyı damlatmakta kullanılır.

19 DERECELİ SİLİNDİR: Dereceli silindir, kimya ve biyoloji deneylerinde çözelti ve sıvı ölçmede

20 DİNAMOMETRE: Dinamometre,kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konularında ve ilgili diğer deneylerde kullanılır. 10 gr’lık duyarlılıkta 1 kg’a kadar ölçme yapar.

21 ELEKTROD (Paslanmaz çelik tel): Elektrod,elektroliz deneylerinde kullanılır.Paslanmaz çelik telden yapılmıştır.

22 ERLENMAYER: Erlenmayer,çeşitli çözelti ve sıvıların hazırlanmasında ve diğer ilgili deneylerde kullanılır.Isıya dayanıklı camdan yapılmıştır.

23 Güç Kaynağı:Elektrik deneylerinde kullanılır
Güç Kaynağı:Elektrik deneylerinde kullanılır. Kademeli AC ve DC çıkışları vardır.

24 Huni :Sıvıları ağzı dar kaplara boşaltırken ve süzme işlemi başladığı zaman kullanılır.

25 İspirto Ocağı :200 cm3 lük cam gövde ve alüminyum fitil tutucu ve kapağından meydana gelmiştir. Isı ile ilgili deneylerde ısı kaynağı olarak kullanılır.

26 IŞIK PRİZMASI (Akrilik): Işık prizması,ışığın kırılması konularında kullanılır. Eşkenar üçgen kesitlidir,Akrilik malzemeden yapılmıştır.

27 Lastik Tıpa :Delikli ve deliksiz çeşitleri vardır
Lastik Tıpa :Delikli ve deliksiz çeşitleri vardır. Deliksiz olanlar deney tüpleri ve cam balonların ağzını kapatmaya,delikli olanlar ise içinden cam boru geçirmeye yarar. Kauçuktan üretilmiştir.

28 MANOMETRE (Boyle-Marıot için): Manometre,sıvı ve gazların basınçları
konularına ait deneylerde kullanılır. mm bölmeli taksimata sahiptir.Camdan imal edilmiştir.

29 MİKROSKOP: Mikroskop,biyolojide mikroskobik incelemelerde kullanılır.

30 Pipet :İstediğimiz ölçüde sıvı çekmek için kullanılır
Pipet :İstediğimiz ölçüde sıvı çekmek için kullanılır. Saydam PVC’den veya camdan imal edilmiştir. İstenilen boylarda kesilerek kullanılır.

31 Piset Deneylerde kullandığımız kapları temizlemeye yarar.

32 Saat Camı :Üzerinde katı madde (naftalin gibi) ısıtmaya yarayan camdan yapılmış araçtır.

33 Süzgeç Kağıdı :Karışımlardaki katıları sıvılardan ayırmak için kullanılır.

34 Termometre :Kimya deneylerinde maddelerin sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

35 Turnusol Kağıdı:Kimya deneylerinde asit-baz ayıracı olarak kullanılır.

36 Üç Ayak :Genel amaçlı bir araçtır
Üç Ayak :Genel amaçlı bir araçtır. Deneyler sırasında destek çubuklarını tutturmaya yarar. Pik dökümden yapılmıştır ve fırın boyalıdır.

37 esneklik ve kuvvet konuları incelenirken kullanılır.
(10 cm boy Ø 0,8 mm) Sarma yay, esneklik ve kuvvet konuları incelenirken kullanılır.

38 500 gr kapasitelidir. Çeşitli deneylerde tartım için kullanılır.
50 mg duyarlı, 500 gr kapasitelidir. Çeşitli deneylerde tartım için kullanılır.

39 basit makineler konusu incelenirken kullanılır.
İkili makara, basit makineler konusu incelenirken kullanılır. Plastikten yapılmıştır.

40 (Hareketli+Tekli) Tekli makara,
basit makineler konusu incelenirken kullanılır. Plastikten yapılmıştır.

41 Nikel kaplı saçtan ve plastikten yapılmıştır.
Eğik düzlem arabası, eğik düzlem tahtası ile beraber basit makineler konusu incelenirken kullanılır. Nikel kaplı saçtan ve plastikten yapılmıştır.

42 Paslanmaz iğne ve plastik saptan yapılmıştır.
Diseksiyon iğnesi sivri uçlu, biyolojik konularda bitki ve hayvan dokularını inceleme sırasında kullanılır. Paslanmaz iğne ve plastik saptan yapılmıştır. Diseksiyon iğnesi yassı uçlu, paslanmaz çelikten ucu ezilerek yapılmıştır. Plastik saplıdır. Biyoloji deneyleri sırasında kullanılır.

43 porselenden yapılmıştır. Kimya deneyleri sırasında kullanılır.
Ø 34x43 mm Kroze, porselenden yapılmıştır. Kimya deneyleri sırasında kullanılır.

44 kimya deneyleri sırasında kullanılır. Porselenden yapılmıştır.
Ø 80x24 mm, Ø 40x20 mm Porselen kapsül, kimya deneyleri sırasında kullanılır. Porselenden yapılmıştır.

45 deneylerde ispirto ocağı ile kullanılır.
Saç ayağı, deneylerde ispirto ocağı ile kullanılır. Çelik malzemeden yapılıp çinko ile kaplıdır.

46 Ø 100 mm Porselenden yapılmıştır. Tokmağı ile beraberdir.
Kimya ve biyoloji deneylerinde kullanılır.

47 laboratuarda deneyler sırasında küçük parçaları tutmaya yarar.
11-13 cm Boyunda Penset, laboratuarda deneyler sırasında küçük parçaları tutmaya yarar. Paslanmaz çelikten yapılmıştır.

48 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
10-15cm Makas, paslanmaz çelikten yapılmıştır. Biyolojide canlı hayvan açmalarında diseksiyon küveti ve bisturi ile beraber kullanılır.

49 Soda camından yapılmıştır. Çeşitli deneylerde kullanılır.
Huni, 55 mm ağız çaplıdır. Soda camından yapılmıştır. Çeşitli deneylerde kullanılır.

50 kimya deneylerinden sonra deney tüplerini yıkamak için kullanılır.
Orta boy Tüp fırçası, kimya deneylerinden sonra deney tüplerini yıkamak için kullanılır.

51 statik elektrik deneylerinde kullanılır.
Elektroskop, statik elektrik deneylerinde kullanılır.

52 elektrik ve magnetizma deneylerinde kullanılır.
Pusula, elektrik ve magnetizma deneylerinde kullanılır.

53 elektrik ve manyetizma deneylerinde kullanılır.
U mıknatıs, elektrik ve manyetizma deneylerinde kullanılır. Alcino malzemeden imaldir.

54 elektrik ve manyetizma deneylerinde kullanılır.
Çubuk mıknatıs, elektrik ve manyetizma deneylerinde kullanılır. Alcino malzemeden imaldir.

55 (2x40x80 mm) Kimyasal pil yapımında kullanılır.
Çinko levhadan preslenerek yapılmıştır.

56 Bakır elektrot, elektrik konularında pil yapımı deneyinde kullanılır.
(1.5x40x80 mm) Bakır elektrot, elektrik konularında pil yapımı deneyinde kullanılır. Bakır levhadan preslenerek yapılmıştır.

57 elektrik konuları sırasında akümülatör deneyinde kullanılır.
(2x40x80 mm) Kurşun elektrod, elektrik konuları sırasında akümülatör deneyinde kullanılır.

58 kaliteli siyah kauçuktan yapılmıştır.
(19/15x20, 23/18x25, 26/20x25, 31/25x30, 36/29x35 Deliksiz, Tek Delikli, İki Delikli ) Lastik tıpa, kaliteli siyah kauçuktan yapılmıştır.

59 Diyapozon tokmağı ile titreşim ve ses deneyleri sırasında kullanılır.
44 Hz frekansa sahiptir.

60 mikroskobik incelemelerde lam üzerine kapak olarak kullanılır.
(100 lük kutu) Lamel, mikroskobik incelemelerde lam üzerine kapak olarak kullanılır. 100’lük kutudadır.

61 26x76 mm ölçülerinde olup 50’lik kutular halindedir.
Lam, 26x76 mm ölçülerinde olup 50’lik kutular halindedir. Mikroskop incelemelerinde kullanılır.

62 Kimya biyoloji deneylerinde kullanılır.
(18x180 mm, 25x150 mm kenarlı) Kimya biyoloji deneylerinde kullanılır. Ateşe dayanıklıdır. Camdan yapılmıştır.

63 Balon formlu olup tek hacim çizgilidir.
(10 ml.lik) Pipet bullu, kimya deneylerinde çeşitli kimyasal çözeltilerle çalışmak için yapılmıştır. Balon formlu olup tek hacim çizgilidir. Pipet üzerindeki boyalar asite dayanıklıdır.

64 DAMLALIK

65 (Tabaka Halinde) Süzgeç kağıdı, kimya deneyleri sırasında çözeltilerden çökeltileri süzmek için kullanılır.

66 Fen Laboratuarı Güvenlik Sembolleri

67 ELBİSENİN GÜVENLİĞİ Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanırken görülür.

68 patlamaya sebep olabilecek alev kullanıldığında görülür.
AÇIK ALEV UYARISI Bu sembol, yangına veya patlamaya sebep olabilecek alev kullanıldığında görülür.

69 Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven
kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işareti.

70 Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğinde görülür.

71 YANGIN GÜVENLİĞİ Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğinde  görülür.

72 PATLAMA (İNFİLAK) GÜVENLİĞİ
Bu sembol, yanlış kullanımdan dolayı patlamaya sebep olacak  kimyasal maddeleri gösterir.

73 Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembol
GÖZ GÜVENLİĞİ Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembol görüldüğünde koruyucu gözlük takılmalıdır.

74 KESİCİ CİSİMLER GÜVENLİĞİ Bu sembol, kesme ve delme
tehlikesi olan keskin cisimler olduğu zaman görülür.

75 mantar veya tek hücreli
BİYOLOJİK TEHLİKE Bu sembol, bakteri mantar veya tek hücreli hayvan veya bitki tehlikesi olduğunda görülür.

76 tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlatmak içindir.
ISI GÜVENLİĞİ Bu işaret sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlatmak içindir.

77 Bu sembol, radyoaktif maddeler
GÜVENLİĞİ Bu sembol, radyoaktif maddeler kullanırken görülür.

78 Şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinde
TASARRUFLU KULLANIM UYARISI Bu sembol, maddenin uygun bir Şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

79 Deneylerde kullanılacak cam malzemelerin
KIRILABİLİR CAM UYARISI Bu sembol yapılacak Deneylerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabilecek türden olduğunu gösterir.


"İlköğretim Fen Bilgisi Laboratuar Dersi Araç ve Gereçleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları