Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BOYUTU 2. HAFTA : KALİTE TANIMI VE ÇEVRE İLE ENTEGRASYONU Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BOYUTU 2. HAFTA : KALİTE TANIMI VE ÇEVRE İLE ENTEGRASYONU Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ."— Sunum transkripti:

1

2 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BOYUTU 2. HAFTA : KALİTE TANIMI VE ÇEVRE İLE ENTEGRASYONU Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ

3 K ALITE NEDIR ? Kalite “ bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir” diye de tarif edilebilir. Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak, kalite kavramı topluma, toplumun kültürel gelişimine, beğeni ve alışkanlıklarına göre değişen bir kavramdır. Amaç müşteri beğeni ve gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve rakiplerinden daha iyi mal / hizmet üretmektir. Müşteri tatminidir; ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı konusunda son kararı müşteri verir. Süreçtir; süregelen bir gelişmeyi sağlar. Yatırımdır; uzun dönemde bir işi hatasız yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite bir programa uymak, işleri zamanında yapmaktır. Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite, şartlara uygunluktur. Uluslararası Standart Bürosu ISO’ nun kalite için yaptığı tanım şöyledir: “kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.”kalite

4 Kalite politikası nedir? Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca "MÜŞTERİ MEMNUNYETİ" ve "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME" olarak özetlenebilir. Kalite yönetimi nedir? Kalite politikasını, amaçlarını ve sorumluluklarını belirleyip bunları kalite sistemi içinde planlama ve kontrol gibi yöntemlerle gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerdir.

5 T OPLAM K ALITE Y ÖNETIMI TKY NEDIR ? Toplam kalite yönetimi tky "İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi" olarak tanımlanabilir. Bu tanım içerisinde KALİTE, müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması, KALİTESİZLİK ise topluma verilen toplam zararı ifade eder. MÜŞTERİ, işletmedeki süreçlerin ürettiği ürün yada servisi kullanan kimsedir. Bunlardan organizasyon içinde yer alanlara İÇ MÜŞTERİ, bu ürün yada servisleri para ile satın alanlara ise DIŞ MÜŞTERİ diyoruz. TKY’ nin T’ si, toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsar. K’ si, kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmak demektir. Y’ si ise, yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır.KALİTE

6 Toplam Kalite Yönetimi’nin amacı nedir? T.K.Y İle kalite seferberliği başlatılmış demektir. Amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür. - Savurganlığı önleme, - Verimliliği artırma, - Maliyetleri düşürme, - İşlem zamanlarını kısaltma, - Devamlı kaliteyi artırma, - Sürekli iyileştirme ve gelişme. Toplam Kalite Yönetimi eğitiminde amaç nedir? Toplam kalite yönetimi eğitiminin temel amacı çalışanların verimliliğini artırmaktır.Üretimin kalitesini artırmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir.

7 Hizmet kalitesi ne demektir? Verilen hizmet seviyesinin müşteri beklentileri ile ne kadar iyi eşleştiğinin ölçüsüdür. Kaliteli hizmet vermek demek, müşteri beklentilerine uyumlu bir yapı içinde karşılık vermek demektir. Müşteri odaklılık ne demektir? Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en son noktada müşteri değerlendirir. Dolayısıyla müşteri odaklılık dendiğinde, "müşteri istek ve beklentileri" ve "katma değerin nasıl sunulabileceği" anlaşılmaktadır. Tedarikçilerle işbirliğinin faydası nedir? Değer zinciri tedarikçilerle başlar. Ürün ve hizmetlerimizin kalite ve maliyetleri onlara da bağlıdır. Tedarikçilerimizin yetenekleri, sürekli iyileşme çabaları başarımızda anahtar unsurlardır.

8 Süreklilik nedir? Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve ortadan kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar. Prosedür nedir? Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dökümandır. Talimat nedir? Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kayıt nedir? Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümandır. Form nedir? Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır.

9 Dış kaynaklı döküman nedir? Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan (Örn: müşteri dokümanları, kataloglar, ISO 9001:2000 Standardı) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır. Uygunsuzluk nedir? Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. Düzeltici faaliyet nedir? Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diger istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Düzeltici faaliyetle önleyici faaliyet arasındaki fark nedir? Düzeltici faaliyet, oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi; önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

10 Belgelendirme Kapsamını nasıl belirleyeceğiz? Belgelendirme kapsamını belirlerken, kuruluş faaliyet alanını ve iş gerçekleştirme proseslerini yansıtan bir metin seçilmeli, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı, ayrıca kapsam dâhilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili yeterli ifadeler bulunmalıdır. Belgelendirme Kapsamı - Hariç tutma Nedir? ISO 9001:2000 standardı, kuruluşlara tüm faaliyetlerini belgede tanımlı olan kapsama dahil etme zorunluluğu getirmemektedir. Ancak, kapsama dahil edilen kuruluş faaliyetleri ISO 9001:2000 standardının uygulanabilen tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır. Standard; uygulaması olmayan ve/veya konuyla ilgili müşteri istekleri ve yasal mevzuata aykırı olmaması koşuluyla bazı maddelerin belgelendirme kapsamında hariç tutulmasına müsaade etmektedir. Ancak kuruluş, uygulaması olmayan (hariç tutulan) maddelerin neden uygulanmadığının haklı gerekçelerini dokümante etmek zorundadır. ISO 9001:2000'de sadece madde 7 altında tanımlı şartlar hariç tutulabilmektedir.

11 Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı Çalışanların potansiyelleri rekabet gücünü belirler. Güven ve yetkilendirme ile bu potansiyellerin ortaya çıkmasını desteklenmelidir. Sürekli iyileşme amacı ile katılımın ve iletişimin yaygınlaştırılması için öğrenmeye ve yetenekleri geliştirmeye yönelik tüm olanaklar sağlanmalıdır. Süreçlerle Yönetme ve Verilere Dayanma Katma değer yaratan tüm faaliyetler sistematik süreç yönetimi yaklaşımı ile yönetilir. Güvenli süreçlerle kaliteli ürün ve hizmetler sağlayabiliriz. Yönetim sisteminin temelini veriler, ölçüm ve bilgi sistemleri oluşturur. Sürekli İyileştirme ve Yaratıcılık Tek standart "mükemmellik”tir. Bu tanım elde ettiklerimizle yetinmemeyi, daha iyiyi ararken yaratıcılığı özendirecek ortam ve olanakları yaratmayı gerektirir. Kıyaslama yaklaşımımız sürekli iyileşme amacı ile yaratıcı uygulamaları aramayı ve uygulamayı kapsar. Kalite kontrolü nedir? Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesinde kullanılan tüm faaliyetler. Kalite sistem standardı nedir? Firmanın ürününün ilgili olduğu standartta belirtilen parametrelere uygunluğunun gerekliliklerini sağlamak için kalite yönetimidir. K.E.K nedir? K.E.K(kek) Kalite El Kitabı: Kalite yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun olmazsa olmazıdır, standardın 4.maddesindedir, Genel Dökümantasyon Gereklilikleri kısmındadır, şirketin anayasasıdır

12 Yönetimde kalite; Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.

13 Planla Uygula Kontrol et Önlem al SÜREÇ YÖNETİMİ-Deming Çarkı

14 Temel Kavramlar 1-Müşteri odaklılık, 2-Tedarikçi ortaklığı (İşbirliklerinin geliştirilmesi), 3-Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, 4-Süreçler ve verilerle yönetim, 5-Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, 6-Liderlik ve amacın tutarlılığı, 7-Sonuçlara yönlendirme. Bu kavramlara dayandırılan davranışlar, faaliyetler ve teşvik yöntemleri Toplam Kalite Yönetimi adı ile anılır.

15 MÜKEMMELLİK MODELİ NASIL? NE? Girdiler %50 Sonuçlar %50 Liderlik %12 Çalışanların Yönetimi % 8 Politika ve Strateji % 7 Kaynaklar % 8 Müşteri Tatmini % 20 Çalışanların Tatmini % 10 Toplum Üzerindeki Etki %6 İş Sonuçları % 14 Süreçler % 15

16 FAALİYETLERİMİZ ÇEVREYİ ETKİLER… Ortaya çıkan atıklar ve yan ürünler Kullanılan enerjinin türü Satın aldığımız ve kullandığımız ham maddenin türü Fabrikalarımızın her türlü faaliyeti bir çevresel etkiye yol açar

17 TUTARLI BİR KONTROL İÇİN SİSTEM ŞARTTIR Kalite müşteriye olan sorumluluğumuzdur ve ISO 9000 serisi-kalite yönetim sistemi müşterilerimize karşı tutarlı bir yol izlememizi sağlar. Çevre ise topluma, dünyaya ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur ve ıso14001 çevre yönetim sistemi çevre üzerinde oluşturduğumuz etkileri tanımlamamızı, kontrol etmemizi ve çevre kirliliğini azaltmak için yeni yöntemler geliştirmemizi sağlar.

18 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI Rekabeti arttıran maliyet düşürücü bir araç olması Pazarlamaya yeni bir boyut getirmesi Yasal risklere maruz kalmayı önlemesi Çalışanlar arasında çevre bilincinin oluşturulması Güçlü bir iletişim aracı olması Toplum üzerindeki imajımızı geliştirmemizi sağlaması

19 VE ÖZETLE… TOPLAM İŞ YÖNETİMİNDEKİ ÜSTÜN PERFORMANSIN ANAHTARI GELİŞMİŞ BİR ÇEVRE PERFORMANSIDIR.

20 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN GEREKLERİ Üst yönetimce oluşturulmuş çevre politikası Tanımlanmış sorumluluklar Çevresel etkiler konusunda bilinçlenme Etkileri azaltabilmek için sistematik tanımlama ve problem çözme tekniği Prosedürler Kayıtlar Düzenli denetim ve gözden geçirmeler

21 ÇYS MODELİ Yönetim gözden geçirmesi Çevre Politikası Planlama Çevre Boyutları Yasal ve diğer yükümlülükler Amaçlar,hedefler ve Programlar Çevre yönetim programı Uygulama ve işlem Kaynaklar, görevler, Sorumluluklar ve yetkiler Yetkinlik, eğitim ve bilinçlendirme İletişim Dokümantasyon Dokümantasyon kontrolü İşlem kontrolü Acil duruma hazırlık ve tepki Kontrol İzleme ve ölçme Uygunluğun değerlendirilmesi Uygunsuzluklar Düzeltici ve önleyici faaliyet Kaynakların kontrolü İç tetkik Sürekli gelişme

22 Standardın PUKO’ ya Uygulanması Yönetimin gözden geçirmesi Sürekli İyileştirme Gözden geçirme Kontrol Uygulama Planlama Çevre politikası İç tetkik Kayıtların kontrolü Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet İzleme ve ölçme Çevre boyutları Kanuni ve diğer şartlar Amaçlar, hedefler ve program/programlar Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki Yetkinlik, eğitim ve farkındalılık İletişim Dokümantasyon Dokümanların kontrolü Operasyon kontrolü Acil durum hazırlığı ve müdahale Uygunluğun değerlendirilmesi

23 ÇEVRE POLİTİKASI Üst yönetimce tanımlanmış Çalışanlarca anlaşılmış Topluma açık Sürekli gelişmeyi taahhüt eden Sorumlulukları, amaç ve hedeflerin oluşturulmasını koordine eden Bir yapıya sahip olmalıdır.

24 ORTAK MADDELER

25

26

27 SONUÇ OLARAK Çevresel problemleri şimdi önlersek daha sonra düzeltmek zorunda kalmayız Müşterilerimizin ürünlerimizden memnun kalmasını dilediğimiz gibi, ürünlerimizi ortaya çıkardıktan sonra da çevremizden memnun olmalıyız Iso14001 çevre yönetim sistemi kendi sistemimizi oluşturmak için gerekli yapı taşlarını sağlamaktadır

28 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BOYUTU 3. HAFTA : TÜRK ÇEVRE MEVZUATI VE YÖNETİM SİSTEMLERİYLE BAĞLANTISI Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ

29 TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1982 ANAYASASI 56. Madde: ’’Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”

30 MEVZUATIN YAPISI ANAYASA Kanunlar Kanun Hükmünde Kararnameler Tüzükler Kararnameler Yönetmelikler Tebliğler Genelgeler

31 KANUN NEDİR ? Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk rejiminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler,yönetmelikler birer kanundur. Kanuna mevzuat da denir. TÜZÜK NEDİR ? Tüzük,yasalarca belirlenen islerin nasıl yapılacağını gösterir, bakanlar kurulunca çıkarılır ve cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. YÖNETMELİK NEDİR ? Yönetmelik: Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan düzenleyici kuralların tümü. TEBLİĞ NEDİR ? Sözcük anlamıyla “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelir.Uygulamaya yöneliktir.

32 ÇEVRENİN MEVZUATTA YER ALMASI 1982 Anayasa’sından önce, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, çevre; *Belediye Kanunu *Umumi Hıfzıssıhha Kanunu içinde sınırlı da olsa yer alıyordu.Belediyelerin ve Sağlık Bakanlığının düzenlemeleri mevcuttu.

33 ULUSAL ÇEVRE MEVZUATIMIZ KANUNLAR Çevre Kanunu Kıyı Kanunu Türk Ceza Kanunu Boğaziçi Kanunu Kabahatler Kanunu Orman Kanunu Belediye Kanunu Milli Parklar Kanunu Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İmar Kanunu Kara Avcılığı Kanunu Maden Kanunu Hayvanları Koruma Kanunu Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Organik Tarım Kanunu Sular Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

34 YÖNETMELİKLER Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hk. Yönetmelik (A)

35 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin işaretlenmesi Hakkında Yönetmelik Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Yönetmeliği Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

36 Çevre Kanununa Göre Verilecek idari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çalısma Esas ve Usulleri Yönetmeliği Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

37 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliligin Arttırılmasına Dair Yönetmelik Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Hafriyat Topragı, İnsaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yönetimi Yönetmeligi

38 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik İSK İ Atıksuların Kanalizasyona Desarj Yönet. İşyeri Açma ve Çalısma Ruhsatlarına liskin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeligi Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hk. Yönetmelik(B) Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İsletilmesi ve Kontrolü Yönetmeligi

39 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Dogaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeligi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeligi (2005/9013) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik Ömrünü Tamamlamıs Lastiklerin Kontrolü Yönetmeligi Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Radyasyon Güvenligi Yönetmeligi Radyoaktif Madde Kullanımından Olusan Atıklara İliskin Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi

40 Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi Sulak Alanların Korunması Yönetmeligi Su Ürünleri Yönetmeligi’nin İlgili Maddeleri Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliligine Karsı Suların Korunması Yönetmeligi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Tasınması Hk. Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolü Yönetmeligi

41 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İliskin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dagıtılması Hk. Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hk. Yönetmelik Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Toprak Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeligi Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeligi

42 TEBLİĞLER Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hk. Teblig Atıksu Arıtma Tesisileri Teknik Usuller Tebligi Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebligleri (Çevre Temizlik Vergisi Hk) Çevre Denetimi Yönetmeligi ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danısmanlık Kurum ve Kuruluslarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Teblig Denizlerde Kurulan Balık Yetistirilicigi Tesislerinin İzlenmesine İliskin Teblig Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Teblig

43 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeligi Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebligi Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi; Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalısmalarına İliskin Usul ve Esaslar Tebligi Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi; İdari Usuller, Numune Alma ve Analiz Metotları Tebligleri Tanker Temizleme Tesisleri Tebligi Yaban Hayvanlarının Yasa Dısı Öldürülmeleriyle İlgili Teblig Yeterlik Belgesi Tebligi (ÇED) 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına liskin Teblig (2010/1)

44 DIS TİCARET MÜSTESARLIGI TEBLİGLERİ Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dıs Ticarette Standardizasyon Tebligi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İliskin Teblig Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İliskin Teblig Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İliskin Teblig Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline ilişkin Teblig

45 NEDEN MEVZUAT ÖNEMLİ ? İnsan saglıgının korunması için Birey, sanayici ve denetleyici olarak çevre koruma adına neler yapmamız gerektigini bilmek için, Gönüllü olarak kabul ettigimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminde, mevzuata uyum ve mevzuatın getirdigi sorumlulukların yerine getirilmesi için, Ulusal ve uluslararası platformda, çevre adına yapılan ve yapılabilecek suistimaller karsısında ne durumda oldugumuzu bilerek haksız rekabeti engellemek için.

46 ÇEVRE MEVZUATIYLA UYUM BİZE NE SAĞLAR ? İnsanımızın korunmasını Çevrenin korunmasını Çevre Yönetim Sistem performansımızın artmasını Toplumsal yükümlülüklerin yerine getirildiginin gösterilmesini Toplum içinde kurumsal olarak saygınlık ve prestij Denetleyici Kurumlarla seffaf isbirligi Sigorta poliçeleri indirimini

47 ÇEVRE KANUNU Çerçeve kanun olup, genel hükümler içermektedir.

48 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; çevresel yük olusturmayacak ambalajların üretimi, ambalajların çevreye zarar vermemesi, ambalaj atıgı olusumunun önlenmesi, geri kazanımı ve ambalaj atıklarının yönetiminin saglanması Ambalaj üreticilerinin, ürünleriyle birlikte ambalajı piyasaya sürenlerin, satıs noktalarının, belediyelerin, lisans almıs ambalaj toplayan, ayıran firmaların, yetkilendirilmis kurulusların yükümlülükleri mevcut Belediyeler atık yönetim planları kapsamında ambalaj atıklarını bedelsiz alabiliyorlar.

49 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevreye gelisigüzel bırakılan atık pil ve akümülatörlerin, üretiminden baslayarak nihai bertarafına kadar yönetiminin saglanması Pil ve akü üretiminde zararlı madde miktarının kontrolü ve bu tarz pil ve akülerin üretiminin, ihracatının, ithalatının ve satısının önlenmesi Atık pil ve akülerin geri kazanım veya nihai bertaraf için yönetim planlarının olusturularak toplanması İthalatçıların da üreticilerle ayni sorumlulukları var

50 PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIS TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (DTM) İthal edilen pil ve akümülatörlerin ilgili yönetmeligine uygun ve güvenli olması gereklidir. Pillerin analiz raporlarının olması gerekli Aksi durumda gümrük girisleri yapılmamaktadır.

51 ATIK YAGLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; atık yagların üretiminden bertarafına kadar, tasınması depolanması sırasında da çevreye zarar vermeyecek sekilde bertaraf veya geri kazanımının saglanması Özellikle yag üreticilerinin atık yag toplama sistemleri olusturmaları gerekli Atık yag üreticisi durumunda olanlar da her yıl bildirimde bulunmak zorunda Geri kazanım ve tasıma yapanların da lisans alması gerekli Yeni yönetmelikte, atık yag beyanlarında bosalmıs yag ambalajları sorgulanmıyor.

52 ATIK YÖNETM GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yönetmeligin amacı; atıkların olusumlarından bertarafına kadar çevre ve insan saglıgına zarar vermeden yönetimlerinin saglanmasıdır. Tehlikeli atıkların yönetimine benzer bir yönetim getiriliyor. Tüm atıkların yönetimini kapsıyor. Gaz, radyoaktif, tas ocagı, hayvansal ve tarımsal atıkları, atıksuları, patlayıcı atıkları kapsamaz Atık Kodlarını gösterir listeler mevcut Uygulamaların düzenlenmesi gerekmekte Tehlikesiz atıklarla, tehlikeli atıkların yönetimi farklılık göstermeli.

53 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; atık bitkisel yagların çevreye ve insan saglıgına zarar vermemesinin saglanması Bitkisel yag üretiminde proseslerden kaynaklanan atık bitkisel yaglar Büyük isletmelerden kaynaklanan kızartma yagları (örn,fast foodlar) Sabun ve hayvan yemi üretimlerine girdi olusturuyordu.Ancak artık yasaklandı. Lisanslı tesislerde biodizel üretiminde girdi olusturuyor. Çıkan atık kızartma yaglarını biodizel üretimine gönderebiliriz.

54 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ Çevreyle ilgili en önemli ve en çok revize edilen yönetmeliklerden biri Yatırıma baslamadan önce, planlanan faaliyetler ÇED uygulanacak veya Seçme Eleme Uygulanacak faaliyetler listesinde yer alıyorsa yönetmelik uygulanıyor ÇED ile olusabilecek çevre etkilerinin önceden bilinmesi, isletme sırasında ve sonrasında da bunların denetlenmesi, kontrol altında tutulması hedeflenmektedir

55 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEGERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik çevresel gürültünün degerlendirilmesi ve yönetimini amaçlıyor. İş Kanunu kapsamındaki isyerleri çalısanlarının maruz kaldıgı gürültü, ulasım araçlarının iç gürültüsü ve askeri alanlar gürültüsü bu yönetmelik kapsamında degildir. Ancak faaliyetleri nedeniyle gürültü kaynagı olan, faaliyet sahipleri, isletmeler; çevreye verdikleri gürültünün yönetimiyle sorumlu tutulmaktadır Yönetmelik 11. Bölüm İzne Tabi Tesislerde İzin Prosedürü Ek 7 Liste A ve Liste B degerlendirmesi mutlaka yapılmalı, gerekli izinler alınmalıdır. Ölçümlerin Bakanlıkça yeterlik verilmis kuruluslarca yapılması gereklidir

56 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı;çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teskil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kurulus laboratuvarlarının yetkilendirilmesine iliskin usul ve esasları düzenlemek Laboratuvarlarda çalısmayı düzenleyen ve özellikle akreditasyon ve yeterlik kosullarını net olarak tanımlayan bir yönetmelik

57 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmeligin amacı;yönetmelik eklerinde verilen Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer alan faaliyet ve tesislerin, Çevre Kanununa göre alması gereken izin ve lisanslara iliskin tüm islemler ile bu islemlerle ilgili yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin, çevre görevlilerinin görev ve sorumluluklarını, bakanlıkça yetkilendirilen danısmanlık firmalarının, isletmelerin yükümlülüklerini belirlemektir.

58 SANAYİDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan emisyonların kontrolü ve zararlarının önlenmesi Faaliyetler İzne Tabii Tesisler listesine göre degerlendirilip emisyon izni alınıyor 2 veya 3 yılda bir emisyon ölçümlerinin yaptırılıp, Emisyon Raporu olarak Bakanlıga sunulması gerekiyor Baca yükseklikleri, ölçüm noktaları, baca gazı hızları, sera gazları, ucucu organik gazların degerlendirmesi yapılıyor Sera gazlarıyla ilgili her yıl bildirim isteniyor Önceki yönetmelikten çok farklı degil

59 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; ısınmadan kaynaklanan emisyonların kontrol ve denetimini saglanması Daha çok konut, toplu konut, site, okul, üniversite, resmi daireler vb kirletici kaynaklar düsünülmüs.

60 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacıyla gemilerden; atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine tasınması ile ilgili islemlerin yapılması ve bu amaçla limanlarda kurulması ve isletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine iliskin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik kapsamı; yetki alanındaki denizler, limanlarda yapılacak atık kabul tesisleri, atık alma gemileri ve atıkların bertaraf tesislerine tesislerine tasınması.

61 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmeligin amacı; hava kirliliginin çevre ve insan saglıgı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve olusturmak, tanımlanmıs metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini degerlendirmek, hava kalitesinin iyi oldugu yerlerde mevcut durumu korumak ve diger durumlarda iyilestirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı esikleri aracılıgı ile halkın bilgilendirilmesini saglamaktır İçinde bulundugumuz havanın kalitesi ve kirliliginin önlenmesine yönelik.

62 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; çıkan bu tarz atıkların çevreye zarar vermeyecek sekilde yönetiminin saglanması Madde 9’da bu tarz atık üreticilerinin yükümlülükleri veriliyor Belediyenin veya mülki amirlerin izin verdigi alanlara döküm yapılıyor Bu tarz atıklara, baska atıklar karıstırılmıyor 2 ton’dan az atık çıkıyorsa, izinli/lisanslı firmalara tasıma yaptırılabiliyor

63 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Bu yönetmelik, katı atıklarla ilgili olarak çıkan ilk yönetmeligimiz 2. Bölüm : Üretim, Bertaraf Etme ve Özendirmeye liskin Esaslar ile 4. Bölüm : Katı Atıkların Kaynagında Ayrı Toplanması ve Tasınması ile ilgili genel hükümler baglayıcı Bu yönetmelik; 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan, ambalaj, pil-akü, bitkisel yaglara yönelik yönetmeliklerle daha detaylandırıldı. Ancak yürürlükten kaldırılmıs degil.

64 KENSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve desarjı ile endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksu desarjlarının olumsuz etkilerine karsı çevrenin korunması Bu yönetmelikde de daha çok ilgili idarelerin yükümlülükleri mevcut Özellikle kentsel atıksu arıtma tesislerinin yapılması konusunda.

65 KİMYASALLARIN ENVANTER VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmeligin amacı; kimyasalların saglık ve çevre üzerine yaratacakları olumsuz etkilere karsı etkin koruma için envanter olusturulması ve kontrol edilmesinin idari ve teknik esaslarının belirlenmesi AB’nin Reach Tüzügüne benziyor Türkiye sınırlarında bu yönetmelikle, kimyasal envanterinin hazırlanması ve kontrolünün saglanacak olması olumlu Ek 2 ve Ek 3’e göre “Envanterler” hazırlanacak Envanterler Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına benziyor

66 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOGAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı, orman sayılan alanlar dısındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için yapılan kazılar, dökümler ve dogaya bırakılan atıklarla bozulan dogal yapının dogaya yeniden kazandırılması usul ve esaslarının belirlenmesidir.

67 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; organize sanayi bölgelerinin kurulus, yapım ve isletilmesi ile ilgili Usul ve esasları düzenlemek OSB Yönetimleri de, Büyük Sehir Belediyeleri sınırlarında su temin ve uzaklastırılması ile sorumlu kılınan Su ve Kanalizasyon darelerine benzer sekilde görevlendirilmektedir. Yönetmeligin 12. Bölüm’ü Çevre ve Çevre Yönetimi konularına yer vermektedir.Çevre Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Hava Kalitesi, Gürültü, Tehlikeli ve Tıbbi Atık, Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Yönetimi bu bölümde yer almaktadır

68 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yönetmeligin amacı; taraf oldugumuz Ozon tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü geregince ozona zararlı maddelerin kullanımını azaltmak ve kullanımdan kaldırmak Madde 5 : Azaltma Takvimi Kullanım amaçlarına baglı olarak 2015, 2016, 2020 yıllarına kadar zaman verilmis oldu. TÜHAB Türkiye Halon Bankası tanımlar içinde yer aldı. Halen halonların ve sogutma sistemlerinde kullanılan gazların yönetimi TÜHAB tarafından yapılmaktadır.

69 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Lastik üreticilerine, ithalatçılarına, kaplamacılarına yükümlülükler getiren bir yönetmelik. Kota uygulaması var. Ömrünü tamamlamıs lastiklerin geri kazanımı söz konusu. Bu tesislerin lisans alması zorunlu. Lastik kaplamacıların da müracaatı isteniyor

70 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 4 Tanımlara göre, radyasyon kaynaklarıyla ilgili faaliyet gösteren kurulus ve tesislerin yükümlülükleri var. 4. Kısım Lisans, İzin, Denetim ve Kayıtlarla ilgili hükümlerde, pek çok maddeye karsı yükümlülükler var. Özellikle radyoaktif maddeler içeren cihaz vb. ithal edenler. Atom Enerjisi Kurumu bu konudaki yönetmeliklerin uygulamalarını çok iyi takip ediyor.

71 ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yönetmeligin amacı; enerjinin etkin kullanımı, israfının önlenmeesi,maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunması için enerjinin verimli kullanımı esaslarının belirlenmesidir Yönetmeligin Kapsamı daha çok verimlilik artısları ile ilgili projeler Yıllık toplam enerji tüketimi > 1000 TEP olan isletmeler Enerji Yöneticisi görevlendirir.

72 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; yer altı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması, kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir sekilde saglanması ve bunlar için gerekli hukuki ve teknik esasların belirlenmesi Büyük sehir belediyesi olan yerlerde farklı uygulamalar mevcut Kanala, alıcı ortama, derin desarja yönelik kriterler veriliyor Sektör bazında da ayrı ayrı alıcı ortama desarj standartları belirlenmis Son degisiklikte;tanımlama degisikligi ve bazı eksikliklerin giderilmesi yapılmıs

73 SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı; tüm sulak alanların uluslar arası RAMSAR Sözlesmesi uyarınca korunması, bu amaçla kurum ve kuruluslar arası isbirligi Turba çıkarılması, saz kesilmesi vb sulak alanlarda yapılacak isler izne, belgeye tabii. Doga Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlügü’nün yönetmelikte izin vb verme yetkisi var

74 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Madde 9 : Atık Üreticisinin Yükümlülüklerinde, 19 maddelik saglanması gereken hususlar açıklanmakta. Her yıl atıklara iliskin verilerin “Atık Beyan Formu” ile Bakanlıga bildirimi gerekli. Yeni yönetmelikle, “Atık Yönetim Planları” isteniyor. Kaza durumundaki olaylara açıklık getirilmis. 3. Bölüm : Tasıma le lgili Hükümler, Madde 11: Lisanslı araçla tasıma, Madde 12 : Araçlarda Tasıma Formu Bulundurma Zorunlulugu geregi “Ulusal Atık Tasıma Formu” ile lisanslı araçlarla atık nakliyesi yapılmak zorunda Ulusal Atık Tasıma Formları valiliklerden bedeli karsılıgında alınıyor

75 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Önceki Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi yürürlükten kaldırılıyor. İsyeri Saglık Birimleri yine tanımlı degil ama Ek 1 C 1) kapsamında ele alınabilir. Madde 8 Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri Madde 10 Ünite içi Atık Yönetim Planı atıkların ayrı toplanması, tasınması, depolanması, personel egitimi, acil durumları içeren Yönetim Planının hazırlanmasını açıklıyor. Madde 21 Konteynerlerin Geçici Atık Deposu olarak kullanımı tarif edilmis. Madde 29 Tıbbi atık tasıma araçlarının lisans alması Madde 30 Tıbbi Atık Alındı Belgesi / Makbuzu. Atık üreticisi, Tasımacı ve bertarafçıya iliskin bilgiler, teslim onayları bulunacak. Madde 52 Egitim

76 TOPRAK KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmeligin amacı;alıcı ortam olarak toprakların kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin giderilmesi Madde 7: Toprak Kirliliginin Önlenmesine İliskin Yükümlülükler’e sanayi olarak uymak zorundayız Kullandıgımız bazı kimyasalların dökülme, saçılma ile topragın üzerinde bazı tehlikeli kimyasal ve atıkların depolanması vb durumlarda topragı kirletme riski mevcut.

77 Sosyal yaşantımızı düzenleyen yasa ve yönetmeliklerimiz, çevre ve sürdürülebilir gelişmemizin de dengesini sağlamak zorunda, bizler de gereken uyumu göstermek zorundayız... !


"ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BOYUTU 2. HAFTA : KALİTE TANIMI VE ÇEVRE İLE ENTEGRASYONU Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları