Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-Defter Denetim (Muhasebe+Vergi+Teknik)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-Defter Denetim (Muhasebe+Vergi+Teknik)"— Sunum transkripti:

1 e-Defter Denetim (Muhasebe+Vergi+Teknik)
Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (YMM, Bağımsız Denetçi) Cep:

2 e-Defter Denetiminin Önemi
e-Defter aylık oluşturulur. GİB’den ‘’berat’’ alındıktan sonra e-defterde değişiklik yapılamaz. Pro-aktif (ön denetime) denetime imkan sağlar.

3 e-Defter Yazılımı Ne Yapar, Ne Yapmaz?
Yevmiye verisini XBRL’e çevirir. Standart veri üretir. e-Defter yazılımları denetime yönelik herhangi bir analiz veya kontrol içermez.

4 e-Defter Denetim Süreci

5 Self-Audit File (SAFE)
Amaç: e-Defterde var olan: Vergi Muhasebe Teknik hatalarını/eksiklikleri bulmak

6 SAFE Denetim Uyum e-Defter Denetim Programı Teknik Kontroller
Vergi + Muhasebe Uyum Teknik Kontroller

7 ‘Uyum’ ve ‘Denetim’ Farkı
Oluşturulan e-defterin, ilgili kılavuzlarda belirtilen teknik gereklilikleri (usul incelemeleri) yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Denetim: e-Defter içeriğini temel vergi ve muhasebe kuralları çerçevesinde denetler.

8 Neden e-Defter Teknik Uyum Aracı?
e-Defter verisinin hazırlanmasından arşivlenmesi ve denetime kadar olan süreçlerini kapsayan kurallar bütünü ile kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bugün kağıt defterleri oluşturan muhasebe programlarında nasıl usule uygun olmayan muhasebe kayıtları oluşturabiliyorsa, e-defter uyumlu programlarda da hatalı kayıtlar olabilir.

9 Mali Mühür/e-İmza Uyum
Beratlarda yer alan e-imza değerleri defterde bulunan imzalarla örtüşüyor mu? İmzada bulunan ünvan ile defter ve beratlarda yer alan unvan birebir aynı mı? İmzada bulunan vergi numarası ile defter ve beratlarda yer alan vergi numarası aynı mı? e-Defterler ve beratlarında bulunan elektronik imzalar doğru mu ? Beratlarda bulunan GİB imzası gerçek mi?

10 Kayıt Düzeni Uyumu Bir yevmiye maddesinde birden fazla doküman tipi veya ödeme yöntemi var mı? 191 ve 391 hesaplara fatura dışında (çek, senet, teminat mektubu, poliçe v.b.) belge kaydedilmiş mi? Belge tipi “çek, fatura, vb.” yazılmış bir muhasebe kaydında belge tarihi ve belge numarası yazılmamış olan satırlar mevcut mu?

11 Denetim Programında Yapılan Analizler
Vergi Analizi Vergi İstisnaları Muhasebe Analizi TTK Analizi e-Defter Teknik Analizi Matematiksel Hesaplamalar Mali mühür Analizi

12 Self-Audit File (SAFE)
Dönem sonunda 280’deki tutar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına aktarılmış mı? Dönem sonunda kapatılmayan 197 No.’lu hesap 689 No.’lu hesaba aktarılmış mı? Personele Avanslar hesabında uzun süredir kapatılmayan bir tutar var mı? Ortaklardan alacaklar hesabına faiz tahakkuk ettirilmiş mi?

13 Self-Audit File (SAFE)
Herhangi bir tarihte «Kasa» hesabı alacak bakiye vermiş mi? Tek seferde kasadan TL ve üzeri ödeme var mı? Dönem sonunda vadeli çeklere reeskont uygulanmış mı? Borç senetlerine reeskont ayrılmışsa, alacak senetlerine de ayrılmış mı? ... 300 + adet kural

14 İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (YMM, Bağımsız Denetçi)
Teşekkürler Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (YMM, Bağımsız Denetçi) Cep:


"e-Defter Denetim (Muhasebe+Vergi+Teknik)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları