Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Standart Türk Klâvyesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Standart Türk Klâvyesi"— Sunum transkripti:

1 Standart Türk Klâvyesi
F Klâvye Standart Türk Klâvyesi TSE 2117 Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni (F Klavye) Standardı

2 * 1928 – 1948 yılları aralığında başta daktilografi öğretmenleri
Standart Türk Klâvyesi – F Klâvye * 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Harf İnkılâbından sonra; mevcut ve ithal edilen çeşitli daktiloların (yazı makinelerinin) hem kendi dilimize uygun dizilişte olmadığı hem kendisinden beklenen verimliliğin elde edilemediği hem de okullardaki eğitimlerde onparmak yöntemine uygun olmadığı gerekçeleri esas olmak üzere, * 1928 – 1948 yılları aralığında başta daktilografi öğretmenleri olmak üzere, ülkemize ve dilimize özgü standart bir daktilo dizini hazırlama çalışmaları yapılmıştır. * Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle 1948 – 1955 yılları aralığında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana Ticaret Liselerinde komisyonlar kurup standart klâvye için çalışmalar yaptırmış ve raporlatmıştır.

3 Millî Eğitim Bakanlığı
* Mart 1955 tarihinde; klâvye konusunda yapılan tüm çalışmaları toparlamak, incelemek ve Standart Türk Klâvyesini hazırlamak için bir komisyon kurulmasına karar vermiştir. * Kurulan Millî Klâvye İhtisas Komisyonu; Halk arasında F Klâvye’nin mucidi diye bilinen, Intersteno ve İntersteno-Türk’ün de Onursal Başkanı olan Dr. İhsan Sıtkı Yener’in 1946 yılından itibaren üzerinde çalıştığı ve İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesindeki komisyonda ortaya koyduğu ve bilimsel olarak hazırladığı raporu esas kabul ederek ve bu raporu baz alarak, yine İhsan Yener’in komisyon içerisindeki çalışmalarıyla Standart Türk Klâvyesine son şekli bilimsel olarak verilmiştir. 20 Ekim 1955 tarihinde Standart Türk Klâvyesi kabul edilmiştir. (Komisyon çalışmalarını Bakanlıkta, Ankara Ticaret Lisesinde ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmıştır.)

4 Millî Klâvye İhtisas Komisyonu
(MEB) 1. Raşit Tunca 2. Sabahattin Sertoğlu 3. Dr. İhsan Sıtkı Yener (AÜ-SBF) 4. Prof. Dr. Anthony Robert Lanza 5. Prof. Dr. Edward Tutak (Junior) Diğer Emeği Geçenler Millî Eğitim Bakanlığı Yetkilileri Siyasal Bilgiler Fakültesi Tercümanları ile Stenografi, Daktilografi ve Türkçe Öğretmenleri

5 * F Klâvye Nasıl Düzenlenmiştir?
kök kelimenin harfinin tasnifiyle ve hekimlerle işbirliği içinde yapılan çalışmalar neticesinde; 1. Harflerin Türkçedeki kullanılma sıklıklarına, 2. Kelimelerdeki her hece içinde bir sesli harf bulunmasına, 3. El ve parmakların gücüne, işleklik oranlarına, kemik, sinir, damar, kıkırdak, adale ve deri hareketlerine bakılarak; 1. Sesli harflerin bir elde, yani sol elde, 2. Sessizlerin ise sağ elde toplanmasına, 3. En çok kullanılan harflerin en işlek parmaklarla yazılmasına ve mümkün olduğunca bir harfin sağ elin parmakları ile müteakip harfin ise sol elin parmakları ile yazılmasına da dikkat edilerek harflerin ve rakamların klâvyeye dizilişi Dr. İhsan Yener tarafından mükemmel bir şekilde yapılmıştır.

6 En Sık Kullanılan Sessiz Harfler: 1. K 2. M 3. L 4. T 5. R 6. N 7. S 8. D 9. Y 10.B En Sık Kullanılan Karma Harfler: 1. A 2. E 3. K 4. İ 5. M 6. L 7. T 8. R En Sık Kullanılan Sesli Harfler: 1. A 2. E 3. İ 4. I 5. U 6. Ü 7. O 8. Ö En az kullanılan harfler: Z Ş P C F V Ç G Ğ J

7 TAM BİR TÜRK STANDARDI – F KLÂVYE
Harf ve Rakamların El ve Parmaklara Göre Dağılımı ve Oranı

8 Millî Klâvye İhtisas Komisyonu  20 Ekim 1955 (46 Tuşlu)

9 ALFASAYISAL TÜRKÇE KLAVYELERİN TEMEL YERLEŞİM DÜZENİ
Türk Standardları Enstitüsü TS 2117 – Nisan 2006 ALFASAYISAL TÜRKÇE KLAVYELERİN TEMEL YERLEŞİM DÜZENİ

10 * Millî Eğitim Bakanlığı; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
MEB - F Klâvye || Standart Türk Klâvyesi Genelgesi * Millî Eğitim Bakanlığı; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan /20 sayılı Genelgesiyle; Bakanlığa bağlı tüm birimler ile her türdeki eğitim kurumlarında kullanılan tüm bilgisayarların klâvye düzeninin değiştirileceği ve Standart Türk Klâvyesi olan F Klâvye’nin kullanımına geçileceği, onparmak bilmeyen personelin hizmetiçi eğitim yoluyla eğitileceği şeklinde 2003 yılında çok önemli bir adım atılmıştır. * İlköğretim okullarına kuruluna Bilişim Teknolojileri Sınıflarına (BTS) alınan bilgisayarların klâvye düzeni F Klâvye olarak satın alınmıştır. Fakat diğer bilgisayarların F Klâvye’ye dönüşümleri sağlanamamıştır. Ayrıca Bakanlık personelinin ve öğretmenlerin de bu konudaki eğitimleri tamamlanamamıştır.

11 Türk Standartları Enstitüsünce
TSE 2117 numaralı F Klâvye Standardı 1975 yılında hazırlandı. 1991 ve 2006’da iki kez revize edildi. Son olarak 27 Ağustos 2015 tarihinde klâvye üzerindeki İngilizce kelimelerinde Türkçeleştirilmesi şeklinde güncellenmiştir. Ayrıntılar için; https://tse.org.tr/tr/haber/1/9140/yeni-f-klavye-standardi-tse-teknik-kuru.aspx İnternet web sayfasına bakılabilir.


"Standart Türk Klâvyesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları