Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

High Level of gene expression Low Genes Rosenwald A et al. N Engl J Med. 2002;346:1937-1947.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "High Level of gene expression Low Genes Rosenwald A et al. N Engl J Med. 2002;346:1937-1947."— Sunum transkripti:

1

2

3 High Level of gene expression Low Genes Rosenwald A et al. N Engl J Med. 2002;346:1937-1947.

4 David Scott tarafından ASCO 2015’de sunulmuştur

5 Lenz and Staudt, NEJM 2010

6 David Scott tarafından ASCO 2015’de sunulmuştur

7 Roschewski et al. Nar Rev Clin Oncol 2014

8

9

10 İHK- ayrıca bcl6 pozitif, CD5 negatif, TdT negatif. FİSH- bcl6:normal, myc:pozitif bcl-2 pozitif

11

12 Tanı sırasında yapılan ilk PET 31 Mart 2015

13

14

15 2 kür R-CHOP ve 2 DA-EPOCH sonrası interim PET 1 Temmuz 2015

16

17 Tanı sırasında 2 R-CHOP ve 2 DA-EPOCH sonrası 2 R-CHOP ve 4 DA-EPOCH sonrası

18

19 Kemik iliği BOS

20

21 DHL  Ortalama 70 yaş  İleri evre  Yüksek LDH  Tedaviye yanıtsızlık  CNS tutulumu

22 Hücre Siklus Kontrolü  Güçlü onkojenik potansiyel  t(8;14) BL için tipik  Tek kromozomal anormallik  MYC rearranjmanı; - DLBCL (%7-14) - BCLU (%35) - Plazmablastik Ly (%50)  Kompleks karyotip ASCO education book 2015

23

24

25 Adından da anlaşılacağı gibi, DHL’nn tanınması için kimi tetkikler gerekmektedir Klasik sitogenetik çalışmalar Sitogenetik Fluoresan in situ hibridizasyon (FISH) çalışmaları

26 Her ne kadar benzeseler de, DHL’yi daha başarılı bir şekilde tedavi edilen Burkitt lenfomalar ile karıştırmamalıyız! Burkitt lenfoma ile karşılaştırıldığında, DHL/THL Daha yaşlı hastalarda gelişir Sıklıkla fenotipik farklılıkları vardır (örneğin BCL2+) Önemli genetik kompleksiteler ve tekrar eden farklı anormallikler vardır Genelde tedaviye refrakterdir ve prognozu çok daha kötüdür. Boerma et al. Leukemia 2009

27 Cheah et al. BJH 2014 DEL DHL

28 YazarlarNTedaviMYC-R % DHL % (BCL-2-R) Sonuç Klapper et al.177CHOP veya CHOEP %8NDMYC-R’de OS daha kötü Barrans et al.303R-CHOP%14%112 yıllık OS %35 (MYC-R) vs %61 (MYC-N) Savage et al.135R-CHOP%9%25 yıllık OS %33 (MYC-R) vs %72 (MYC-N) Cunningham et al. 1080R-CHOP-14 veya R-CHOP-21 %6%32 yıllık OS, MYC-N’de daha kötü değil

29 DBBHL’li 303 hasta 245’inde FISH verisi mevcut 35’inde (%14) c-MYC R mevcut 19’unda (%54) BCL2 R mevcut 3’ünde (%8) BCL6 R mevcut 7’sinde (%20) MYC, BCL2 ve BCL6 mevcut 6’sında (%17) tek anormallik MYC Barrans et al. JCO 2010

30 YazarlarDHL (N)TedaviSonuç Johnson et al.54CHOP +/_ R (%63); HD kemo; diğer Median OS 1.4 yıl; R-CHOP ve CHOP’da median OS 1 yıl Li et al.52R-CHOP veya R-Hyper- CVAD Median OS 18.6 ay. Daha yoğun tedavi veya KİT ile sağkalımda iyileşme gözlenmemiş Oki et al.129CHOP +/- R; Hyper- CVAD; DA-EPOCH-R; Diğer 2 yıllık EFS %33. EPOCH-R ile sonuç daha iyi. KİT’in yararı gösterilememiş. Petrich et al.311R-CHOP; DA-EPOCH-R; R-Hyper-CVAD; CODOX- M/IVAC 2 yıllık DFS %40. DA-EPOCH-R’da, R- CHOP/diğer yoğun rejimlere göre CR oranı daha iyi. KİT’in yararı gösterilememiş.

31 129 hasta Median yaş 62 (17-84) %65 erkek IPI skoru 0-1: %13 2-3: %61 4-5: %26 DBBHL veya BCLU oranı %92 Translokasyonlar MYC: %81 BCL2: %84 BCL6: %12 MYC ve BCL2: %72 Triple hit: %11 IHC ile GCB oranı >%90 Oki et al. BJH 2014 3 y PFS %29 & OS %38

32 Oki et al. BJH 2014

33

34 R-CHOP: 57 (%44) R-EPOCH: 28 (%22) R-HCVAD/MA: 34 (%26) Diğer 10 (%7) Median yaş R-CHOP: 62 yaş DA-EPOCH-R: 65 yaş RHCVAD/MA: 55 yaş P=0.004

35 Oki et al. BJH 2014 R-CHOP: 57 (%44) R-EPOCH: 28 (%22) R-HCVAD/MA: 34 (%26) Diğer 10 (%7) P=0.057

36 Oki et al. BJH 2014 %13 IT profilaksi; 3 yılda MSS nüksünü %15’den %5’e düşürüyor (p=0.017) Kemik iliği tutulumu ECOG ≥2

37 Oki et al. BJH 2014 P=0.17 P=0.56 CR,n:23 PR, n:3 ; 24 ASCT, 2 AlloSCT

38 Petrich A.M. et al. Blood 2014 311 hasta Median yaş 60 (19-87) %61 erkek Evre III veya IV: %81 >2 ekstranodal bölge: %28 DBBHL veya BCLU oranı %98 Partner translokasyonlar BCL2: %87 BCL6: %5 Triple hit: %8 IHC ile GCB oranı >%87 2 y PFS:40%,OS 49%

39 Petrich AM. et al. Blood 2014 DHL grubunda, klinik / labortuar parametrelerin daha iyi gidişatı gösterebileceği küçük bir hasta grubu olabilir DHL prognostik skor Lökositoz Evre 3-4 LDH>3x ULN MSS tutulumu %7

40 Petrich AM.. Blood 2014 R-CHOP: %33 R-Hyper CVAD: %21 DA-EPOCH-R: %21 R-CODOX-M/IVAC: %15 Diğer: %10

41 Petrich AM. et al. Blood 2014 >60 yaş hastalar daha çok R- CHOP veya DA-EPOCH-R almışlar KİT CR’da yapılırsa OS avantajı yok MSS profilaksisi: oS 14 vs 45 ay (p=0.06) 83 SCT (39 1.CR, 28 auto,11 allo)

42 Howlett C,BJH 2015

43 Sun H. Clinical Lymphoma &Leukemia 2015

44 OUTCOMES OF ALLOGENEİC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR NON-HODGKİN LYMPHOMA WITH CONCURRENT MYC AND BCL2 TRANSLOCATIONS: A SINGLE CENTRE RETROSPECTIVE ANALYSIS 2006-2013, Sydney DHL: 18 hasta Tanıda median yaş: 57 (36-70), evre III-IV: % 83, KI+: %50 18 hasta intensif KT alır. Kemosensitif, komorbidite olmayan, Yaş<70 olan 9 hasta alloHSCT 5/9 Matched Sibling, 4/9 unrelated %22 Myeloablatif, %78 RIC 3 yıl est. OS: %78 vs %19 3 yıl PFS: %76 vs %22 Seçilmiş olgularda; Allogeneik transplantasyon süreğen bir remisyon ve sağkalımda uzama sağlayabilir. Greenwood M. Hematol Oncol.2013

45

46

47 Cinar et al. Leukemia Research 2015

48 DHL’de yeni ilaçlar Sınıf BCL-2 inhibitörleri MYC inhibitörleri PI3 kinaz inhibitörleri BET domain protein inhibitörleri BCL6 inhibitörleri Aurora kinaz inhibitörleri Immune checkpoint inhibitörleri

49 SONUÇ

50


"High Level of gene expression Low Genes Rosenwald A et al. N Engl J Med. 2002;346:1937-1947." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları