Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUT Ayaktan Tedavilerde Ödeme Dr. Önder GÜNGÖR Sağlık Uygulama Tebliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUT Ayaktan Tedavilerde Ödeme Dr. Önder GÜNGÖR Sağlık Uygulama Tebliği."— Sunum transkripti:

1 onder@ondergungor.com SUT Ayaktan Tedavilerde Ödeme Dr. Önder GÜNGÖR onder@ondergungor.com www.ondergungor.com www.ondergungor.com Sağlık Uygulama Tebliği SUT SUT SUT

2 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com  İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler Evde sağlık hizmetlerinde ödeme Ayakta Tedavilerde Ödeme  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları.

3 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları 11 (onbir) TL Ayakta tedavilerde, her başvuru için 11 (onbir) TL ödeme yapılır 5 (beş) TL Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde ise sadece 5 (beş) TL ödeme yapılır..

4 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme ListesiEk-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi + Başvuru

5 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Başvuru Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Acil servise başvurular hariç Başvuru 10 Gün Aynı uzmanlı dalı Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi Aynı Sağlık Kurumu Aynı Branş

6 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Başvuru Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesinden bir işlem yapılması istenilmesi ve randevu İleriki bir tarihe randevu verilmesi halinde Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Aynı Sağlık Kurumu

7 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Başvuru Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Yatarak Tedavi Aynı Branş Başvuru Ek-2/B 520.030 Normal Hekim Muayenesi Yatarak Tedavi Ek-2/C Ek-2/B Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün

8 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Başvuru Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Başvuru Diğer branşlara Ek-2/B 520.030 Normal Hekim Muayenesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün

9 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Başvuru Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün Başvuru Sonraki Ek-2/B 520.030 Normal Hekim Muayenesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi İlk Ana dal Yan dal

10 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Sağlık Raporu Kullanılarak Yapılan Tedaviler Hiperbarik Oksijen Tedavisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ESWL ESWT Başvuru Tedavi Sağlık Raporu Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/C

11 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Özel Tıp Merkezleri Başvuru Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Özel Dal Merkezleri Acil Branş ayırdedilmeksizin Acil Branşından

12 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Hasta 2.Basamak SHS 3.Basamak SHS Sevk edilirse Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi %75’i ödenir

13 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları İşlem Ek-2/A-2’deki Ek-2/C’ de ise Ek-2/C Ek-2/C’ye dâhil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar +

14 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları İşlem Ek-2/A-2’deki İşleme dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar + Ek-2/B’de ise Sadece Ek-2/B

15 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları Ek-2/A-2’deki 3.Basamak SHS + %10

16 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Ayakta başvurular muayene sayısı Çalışma saati + 6 Her bir doktor için 60 Hasta Acil servise başvurular hariç

17 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme Acil başvurular muayene sayısı Her bir doktor için 90 Hasta Acil Servis ‘de Kırmızı tirajda bu oran 10 hasta fazla olabilir 100 Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında

18 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme Ayakta başvurular muayene sayısı SUT eki EK-2/B Listesindeki 700610 kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi” 700611 kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk” Her bir işlem için muayene kotasından düşülür. Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında

19 onder@ondergungor.comwww.ondergungor.com Ayakta Tedavilerde Ödeme Ayakta başvurular muayene sayısı Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz. Acil poliklinikteki muayene sayısı Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında

20 Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler

21 Basamak sağlık kuruluşlarında 1. Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, 904.690 kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” ve 904.700 kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile” işlemleri, 112 acil sağlık hizmeti birimince verilen hizmetler, Diş tedavisine yönelik işlemler, Enjeksiyon işlemi (başka bir sağlık kurum ya da kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyonları için sadece enjeksiyonun bedeli karşılanır), Hizmet başına Ek-2/BEk-2/Ç

22 Basamaksağlıkkuruluşlarında 2. 3. Hizmet başına Ek-2/BEk-2/Ç Özel tıp merkezleri ile özel dal merkezleri dışındaki sağlık kurumlarınca verilen acil sağlık hizmetleri, İş kazasına yönelik sağlanan sağlık hizmetleri Meslek hastalıkları hastanelerince sağlanan meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler, Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahlilleri, Diş tedavilerine yönelik işlemler Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişilere sunulan sağlık hizmetleri Enjeksiyon/pansuman (sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli karşılanır),

23 Hizmet başına Ek-2/B Ek-2/C ayaktan muayene aynı sağlık kurumunda tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler muayene girişi

24 Teşekkürler


"SUT Ayaktan Tedavilerde Ödeme Dr. Önder GÜNGÖR Sağlık Uygulama Tebliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları