Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayaktan Tedavilerde Ödeme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayaktan Tedavilerde Ödeme"— Sunum transkripti:

1 Ayaktan Tedavilerde Ödeme
Sağlık Uygulama Tebliği SUT SUT SUT SUT Ayaktan Tedavilerde Ödeme Dr. Önder GÜNGÖR

2 Ayakta Tedavilerde Ödeme
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler Evde sağlık hizmetlerinde ödeme .

3 . Ayakta Tedavilerde Ödeme Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
Ayakta tedavilerde, her başvuru için 11 (onbir) TL ödeme yapılır Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde ise sadece (beş) TL ödeme yapılır. .

4 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Başvuru Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi +

5 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Aynı Sağlık Kurumu Aynı Branş Aynı uzmanlı dalı Başvuru 10 Gün Başvuru Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Acil servise başvurular hariç + + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi

6 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Aynı Sağlık Kurumu Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesinden bir işlem yapılması istenilmesi ve Başvuru Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi İleriki bir tarihe randevu verilmesi halinde Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi

7 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün Aynı Branş Ek-2/C Başvuru Yatarak Tedavi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Ek-2/B Başvuru Yatarak Tedavi Ek-2/B Normal Hekim Muayenesi

8 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün Diğer branşlara Başvuru Başvuru Ek-2/B Normal Hekim Muayenesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi

9 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Aynı Sağlık Kurumu Aynı Gün İlk Sonraki Başvuru Başvuru Ana dal Yan dal Ek-2/B Normal Hekim Muayenesi Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi + Ek-2/A-2 Ayakta İlave İşlemler Listesi

10 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sağlık Raporu Kullanılarak Yapılan Tedaviler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ESWL ESWT Ek-2/C Başvuru Tedavi Sağlık Raporu Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi

11 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması Acil Başvuru Özel Tıp Merkezleri Özel Dal Merkezleri Branş ayırdedilmeksizin Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi Acil Branşından

12 Ayakta Tedavilerde Ödeme
İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması 2.Basamak SHS Hasta Sevk edilirse 3.Basamak SHS Ek-2/A Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi %75’i ödenir

13 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları Ek-2/A-2’deki İşlem Ek-2/C’ de ise Ek-2/C + Ek-2/C’ye dâhil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar

14 Ayakta Tedavilerde Ödeme İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları
Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları Ek-2/A-2’deki İşlem Sadece Ek-2/B’de ise Ek-2/B + İşleme dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaçlar

15 Ayakta Tedavilerde Ödeme
İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Ayakta başvurularda Ek-2/A-2 ödeme kuralları 3.Basamak SHS Ek-2/A-2’deki + %10

16 Ayakta Tedavilerde Ödeme
Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Ayakta başvurular muayene sayısı Her bir doktor için Çalışma saati + 6 60 Hasta Acil servise başvurular hariç

17 90 100 Ayakta Tedavilerde Ödeme Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında
Acil başvurular muayene sayısı Acil Servis ‘de Her bir doktor için 90 Hasta Kırmızı tirajda bu oran 10 hasta fazla olabilir 100

18 Ayakta Tedavilerde Ödeme
Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Ayakta başvurular muayene sayısı SUT eki EK-2/B Listesindeki kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi” kodlu “Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk” Her bir işlem için muayene kotasından düşülür.

19 Ayakta Tedavilerde Ödeme
Özel Sağlık Hizmeti Sunucularında Ayakta başvurular muayene sayısı Acil poliklinikteki muayene sayısı Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz.

20 Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler

21 1. Hizmet başına Ek-2/B Ek-2/Ç Basamak sağlık kuruluşlarında
Enjeksiyon işlemi (başka bir sağlık kurum ya da kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyonları için sadece enjeksiyonun bedeli karşılanır), 112 acil sağlık hizmeti birimince verilen hizmetler, Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” ve kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile” işlemleri, Diş tedavisine yönelik işlemler,

22 2. 3. Hizmet başına Ek-2/B Ek-2/Ç Basamak sağlık kuruluşlarında
Özel tıp merkezleri ile özel dal merkezleri dışındaki sağlık kurumlarınca verilen acil sağlık hizmetleri, Organ ve doku nakline ilişkin donöre yapılan hazırlık tetkik ve tahlilleri, İş kazasına yönelik sağlanan sağlık hizmetleri Diş tedavilerine yönelik işlemler Meslek hastalıkları hastanelerince sağlanan meslek hastalığına yönelik sağlık hizmetleri Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişilere sunulan sağlık hizmetleri MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş onkolojik ön tanı/tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemler, Enjeksiyon/pansuman (sadece enjeksiyon/pansuman amacıyla gelen hasta için sadece enjeksiyon/pansuman bedeli karşılanır),

23 Hizmet başına Ek-2/B Ek-2/C aynı sağlık kurumunda
tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler Ek-2/B Ek-2/C ayaktan muayene muayene girişi

24 Teşekkürler


"Ayaktan Tedavilerde Ödeme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları