Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM - YAPI İLİŞKİSİ YAPILARDAKİ MALZEME KUSURLARI VE YAPISAL HASARLAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM - YAPI İLİŞKİSİ YAPILARDAKİ MALZEME KUSURLARI VE YAPISAL HASARLAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK."— Sunum transkripti:

1 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM - YAPI İLİŞKİSİ YAPILARDAKİ MALZEME KUSURLARI VE YAPISAL HASARLAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI

2 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN MALATYANIN DEPREMSELLİĞİ 1. Derecede Deprem Bölgesi olarak “Malatya”

3 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN MALATYANIN DEPREMSELLİĞİ 1. Derecede Deprem Bölgesi olarak “Malatya” 1893 Malatya-Adıyaman-Çelikhan depremi 7.1 1905 yılında Malatya Şiro Çayı depremi. 6.8 Malatya’nın güneyindeki DAF’ı yaklaşık yüz yıl ve daha öncesine ait 2 büyük (6.6’dan büyük) deprem üretmiş. Malatya’yı da oldukça etkilemiş. Maddi-manevi can kaybına ilişkin bilgi yok arşivlerde bulunmamaktadır. 1893 Malatya-Adıyaman-Çelikhan depremi 7.1 1905 yılında Malatya Şiro Çayı depremi. 6.8 Malatya’nın güneyindeki DAF’ı yaklaşık yüz yıl ve daha öncesine ait 2 büyük (6.6’dan büyük) deprem üretmiş. Malatya’yı da oldukça etkilemiş. Maddi-manevi can kaybına ilişkin bilgi yok arşivlerde bulunmamaktadır.

4 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN MALATYANIN DEPREMSELLİĞİ 1. Derecede Deprem Bölgesi olarak “Malatya”

5 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN MALATYANIN DEPREMSELLİĞİ 1. Derecede Deprem Bölgesi olarak “Malatya” MALATYA-OVACIK FAYI Malatya-Ovacık Fayı (MOF) bölgemizdeki ikinci önemli faydır. KD-GB gidişli, sol-yanal atımlı aktif bir faydır. Fayın Erzincan üçlü birleşiminden Doğanşehir (Malatya)’e kadar olan uzunluğu 240 kilometredir. Fay, Erzincan civarında Kuzey Anadolu Fayı’ndan ayrılarak güneybatıya doğru yönelir. Daha sonra Munzur ve Yılan dağlarının Ovacık vadisini BGB yönünde kat eder. Arapkir yakınlarında tekrar GB’ya yönelir. Deprem kayıtları incelendiğinde fay üzerinde magnitüdü 4’den büyük 2 deprem, magnitüdü 3’den büyük 7 deprem, magnitüdü 2’den büyük 15 deprem olduğu görülür. Bu kayıtlara göre Malatya-Ovacık Fayı’nın halen aktif olduğu söylenebilir. MALATYA-OVACIK FAYI Malatya-Ovacık Fayı (MOF) bölgemizdeki ikinci önemli faydır. KD-GB gidişli, sol-yanal atımlı aktif bir faydır. Fayın Erzincan üçlü birleşiminden Doğanşehir (Malatya)’e kadar olan uzunluğu 240 kilometredir. Fay, Erzincan civarında Kuzey Anadolu Fayı’ndan ayrılarak güneybatıya doğru yönelir. Daha sonra Munzur ve Yılan dağlarının Ovacık vadisini BGB yönünde kat eder. Arapkir yakınlarında tekrar GB’ya yönelir. Deprem kayıtları incelendiğinde fay üzerinde magnitüdü 4’den büyük 2 deprem, magnitüdü 3’den büyük 7 deprem, magnitüdü 2’den büyük 15 deprem olduğu görülür. Bu kayıtlara göre Malatya-Ovacık Fayı’nın halen aktif olduğu söylenebilir.

6 Betonun Gelişimi 0,10,20,30,40,5 0,6 0,70,8 0,9 1 40 60 80 100 120 200 800 Normal Dayanımlı Beton (1950) Normal Dayanımlı Beton (1970) Yüksek Dayanımlı/Yüksek Performanslı Beton (1980-1990) Reaktif Pudra Betonu (1995- ) Su / Çimento Oranı Basınç Dayanımı, MPa Şekil 4. Basınç Dayanımı-Su/Çimento Oranı İlişkisi 15 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN

7 Dayanım Gelişimi Yıl 0 50 100 150 200 19601970198019902000 Basınç Dayanımı, MPa Normal Dayanımlı Beton Yüksek Dayanımlı Beton Reaktif Pudra Betonu Şekil 1. Beton Dayanımın Yıllara Göre Değişimi 4 4 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN

8 HASAR TÜRLERİ  Kullanılan malzeme kalitesizliği Tüvenan agrega kullanımı Riskli yapılardaki en önemli nedenler;

9 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN HASAR TÜRLERİ  betonda mukavemet yetersizliği,  Üretimde yanlış işçilik ve montaj,  Üretimin işçi kalfa marifetiyle yapılması, Riskli yapılardaki en önemli nedenler; Malatya'da Haziran 2010 yılında kendi kendine yıkılan bina

10 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN HASAR NEDENLERİ 1.Hatalı Projelendirmeden kaynaklanan hasarlar 2. Betonarme sistem oluşturulurken, sistemin yanlış yerleştirilmesi 3.Kısa kolon oluşumundan kaynaklanan hasarlar 4.Kolon – kiriş birleşim bölgelerindeki hatalar 1.Hatalı Projelendirmeden kaynaklanan hasarlar 2. Betonarme sistem oluşturulurken, sistemin yanlış yerleştirilmesi 3.Kısa kolon oluşumundan kaynaklanan hasarlar 4.Kolon – kiriş birleşim bölgelerindeki hatalar

11 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN HASAR NEDENLERİ Bağlantısız kiriş örneği  Türkiye’deki genel yapı stokuna bakıldığında 5–6 katkı özensiz yapılan binalar en riskli grup olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni, daha yüksek binalarda, proje dışına çıkılmaktan korkulması ve daha fazla teknik desteğe ihtiyaç duyulmasıdır.  Türkiye’deki genel yapı stokuna bakıldığında 5–6 katkı özensiz yapılan binalar en riskli grup olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni, daha yüksek binalarda, proje dışına çıkılmaktan korkulması ve daha fazla teknik desteğe ihtiyaç duyulmasıdır.

12 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN SORUMLU KİM?  Depremlerde de çöken binalardan yasal olarak saha mühendisi veya fenni mesul sorumludur. Her iki mühendiste, yapıda kullanılan malzemenin nitelikli olup olmadığını fark etmeli ve ve bir sorun varsa gerekli önlemi almaları gerekir.  Proje dışı kaçak atılan fazla katın yapılarda olup olmadığına bakılmalı,  Yapıda kullanılan betonun nasıl döküldüğü incelenerek hazır beton tesislerince betonu dökülmeyen binalara yapım izni kesinlikle verilmemelidir.  Depremlerde de çöken binalardan yasal olarak saha mühendisi veya fenni mesul sorumludur. Her iki mühendiste, yapıda kullanılan malzemenin nitelikli olup olmadığını fark etmeli ve ve bir sorun varsa gerekli önlemi almaları gerekir.  Proje dışı kaçak atılan fazla katın yapılarda olup olmadığına bakılmalı,  Yapıda kullanılan betonun nasıl döküldüğü incelenerek hazır beton tesislerince betonu dökülmeyen binalara yapım izni kesinlikle verilmemelidir.

13 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN HASAR NEDENLERİ  Kolon, kiriş ve betonarme perdelerde etriye ve çirozların yetersiz ve uygunsuz yerleşimi

14 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN HASAR NEDENLERİ  Uygulamada, binalarda can kaybına neden olan hatalar, bir mühendisin yapabileceğinin çok ötesinde hatalar olduğu söylenebilir.  Meydana gelen hasarın asıl gerekçesi mühendislerin yaptıkları hesap hatası değildir. Bir mühendis, proje aşamasında yapıda kullanılan beton kalitesini olması gereken de daha düşük olarak kabul edemez ki,  Depremde yaşananlar bilgi yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır.  Uygulamada, binalarda can kaybına neden olan hatalar, bir mühendisin yapabileceğinin çok ötesinde hatalar olduğu söylenebilir.  Meydana gelen hasarın asıl gerekçesi mühendislerin yaptıkları hesap hatası değildir. Bir mühendis, proje aşamasında yapıda kullanılan beton kalitesini olması gereken de daha düşük olarak kabul edemez ki,  Depremde yaşananlar bilgi yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır.

15 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPI DENETİMİ Yapım sürecinde yapıda üç tip mühendislik vardır. 1.Binanın statik betonarme hesaplarını yapan mühendis, 2. Binanın uygulama projesini sahada uygulayan mühendis, 3. Projeyi sahada denetleyen fenni mühendisler ya da yapı denetim mühendisleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 2011 yılının başlarında yapıdaki fenni mesulün yerini yapı denetim firmaları almıştır. 2011 yılında bile bakıldığında pek çok şantiyede ne sahada uygulamayı yapan, ne de denetimi gerçekleştiren mühendis görülmemektedir. Yapım sürecinde yapıda üç tip mühendislik vardır. 1.Binanın statik betonarme hesaplarını yapan mühendis, 2. Binanın uygulama projesini sahada uygulayan mühendis, 3. Projeyi sahada denetleyen fenni mühendisler ya da yapı denetim mühendisleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 2011 yılının başlarında yapıdaki fenni mesulün yerini yapı denetim firmaları almıştır. 2011 yılında bile bakıldığında pek çok şantiyede ne sahada uygulamayı yapan, ne de denetimi gerçekleştiren mühendis görülmemektedir.

16 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILMASI GEREKENLER Sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında beklide ilk şart o kenti deprem vb doğal afetlerden korumaktır. Bu yüzden özelde Malatya genelde de ülkemizdeki bütün şehirler için afet risk unsurları ortaya konulmalı, risk haritaları çıkarılmalı, afetlerle mücadele stratejisi geliştirilmeli, yapılacaklarla ilgili planlama, projelendirme ve uygulama süreçleri belirlenmelidir. Kentlerde yapılacak yatırımlar, alt yapı çalışmaları, bölge planı, il çevre düzeni, ulaşım planı ve diğer çalışmalar, hazırlanan risk haritalarına göre yapılmalıdır. Zeminde şev kayması

17 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILMASI GEREKENLER  İlimizde de “Depremle Mücadele Stratejisi” geliştirilmeli, bu stratejiyi yürütmek üzere bir “Deprem Konseyi” oluşturulmalı, olası deprem senaryoları dikkate alınarak deprem parkları belirlenerek, buralarda bağımsız elektrik enerjisi kaynakları, su kaynakları, çadır, ısıtıcı, demir kesici, vinç gibi araç ve gereçler hazır bulundurulmalıdır. Afet Koordinasyon merkezi

18 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILMASI GEREKENLER  İnşaat sektöründe vasıfsız sertifikasız bütün elamanlar çeşitli kurslara tabi tutularak sertifikalı olma şartı aranmalı belgesi olmayanlar, özellikle konut inşaatında çalıştırılmamalıdır.  En önemlisi müteahhitlik mesleği, belli kriterleri veya bir lisans diplomasını sağlamayı gerektiren bir mesleğe dönüştürülmelidir  İnşaat sektöründe vasıfsız sertifikasız bütün elamanlar çeşitli kurslara tabi tutularak sertifikalı olma şartı aranmalı belgesi olmayanlar, özellikle konut inşaatında çalıştırılmamalıdır.  En önemlisi müteahhitlik mesleği, belli kriterleri veya bir lisans diplomasını sağlamayı gerektiren bir mesleğe dönüştürülmelidir

19 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILAMASI GEREKENLER Malatya’nın yapı envanteri çıkarılarak bütün konutlar niteliğine göre tasnif edilmeli, muhtemel depremlere karşı öncelikli risk alanları belirlenerek bu alanların kentsel dönüşüme ya da yeni konutlarla değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır

20 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM YAPI İLİŞKİSİ  Yeni uygulamaya giren yapı denetim sisteminde müteahhidin firma seçme inisiyatifi engellenerek, denetim yapacak firmanın kura ya da sıra ile belirlenmesi sağlanmalıdır.

21 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILMASI GEREKENLER 1.BAĞLANTISIZ TAŞ DUVAR  Üniversitelerin deprem, yapı, inşaat vb alanlarında çalışan öğretim elamanları kadrosunun desteği aranmalı, bu alanda daha çok katkı vermesi sağlanmalı, bilimsel araştırmalarda evrensellik ilkesinden kopmaksızın yerelin sorunlarına öncelik verilmelidir.

22 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YAPILMASI GEREKENLER  Alınması gereken tedbirler: Kriz koordinasyon merkezi  Alınması gereken tedbirler: Kriz koordinasyon merkezi

23 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM YAPI İLİŞKİSİ İşçilik düzeyinin düşük olması, Taşıyıcı sistem düzenlemesindeki yanlışlıklar, Yönetmelik ve standartlarda belirtilen konstrüktif ayrıntılara dikkat edilmemesi, Statik ve betonarme hesaplarda yapılan hatalar şeklinde sıralanabilir. İşçilik düzeyinin düşük olması, Taşıyıcı sistem düzenlemesindeki yanlışlıklar, Yönetmelik ve standartlarda belirtilen konstrüktif ayrıntılara dikkat edilmemesi, Statik ve betonarme hesaplarda yapılan hatalar şeklinde sıralanabilir. Doğru yapılmış ahşap yığma yapı

24 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM YAPI İLİŞKİSİ Yanlış donatı ve işçilik Yumuşak kat hasarı

25 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM YAPI İLİŞKİSİ Hasar Tespiti ve Röleve çıkarılması

26 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Malzeme durum tespiti

27 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Malzeme durum tespiti f c '=0.0301e 0.0017Vc

28 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Donatı tespiti

29 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Zemin durumu tespiti Yapı yerinin zemininin incelenmemesi ve zemine uygun temel ve yapı sistemi oluşturulmaması

30 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Zemin durumu tespiti Zemin çukuru açılması

31 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Zemin durumu tespiti Zemin taşıma gücü tespiti

32 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Hasar tespit çalışmaları Kısa Kolon Hasarı Göçmeye sebep olan yanlış temel

33 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI MS 161'de Atina bin kişilik bir açık hava tiyatrosuMS 1.yy’da Pont Du Gard -Gard / Fransa Su taşıma amacı ile 50 km uzunluğunda bir su yolu

34 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI Üç Boğaz Barajı – Yangtze Nehri / Çin Halk Cumhuriyeti Dünyanın en büyük barajı 101 metre yüksekliğindeki barajın taban genişliği 115 metredir. Baraj rezervuarının toplam kapasitesi 39.3km 3 ′tür. Toplam maliyeti yaklaşık 39 milyar dolar olan proje kapsamında Eylül 2009 itibariyle 348,4 TWh (2003-2009 yılları arasında üretilen toplam terawatt saat) enerji üretilmiştir. Bu üretim bile proje maliyetinin üçte birinden fazlasını geri kazandırmıştır. Barajın, Çin’deki yıllık kömür tüketimini 31 milyon ton kadar azaltması öngörülmektedir.

35 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali – Artvin / Türkiye Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına başlanmış bir barajdır. Deriner Barajı, 207 metre yüksekliği ile bugüne kadar Türkiye’de inşa edilmiş en yüksek beton barajı unvanını kazanmıştır. Deriner Barajı yüksekliği dünyada 6. sırada yer almaktadır.

36 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  IRON BRIDGE : DEMİR KÖPRÜ; Dünyanın ilk dökme demir kemer köprüsü Malabadi Köprüsü – Diyarbakır / Türkiye Dünyada taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olandır Köprünün boyu 150 m, eni 7m, Yüksekliği ise alçak su seviyesinden kilit taşına kadar 19 metredir.

37 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Yapımına 4 Ocak 1986'da başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39,4 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

38 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Marmaray, 2004 -2014 yılları arasında yapımı tamamlanan, Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren önemli bir demiryolu projesidir. Marmaray, Manş Denizi'ndeki Eurotunnel benzeri bir demiryolu projesidir.

39 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI Millau Viyadüğü – Fransa 1- Dünyanın en yüksek taşıyıcı kolonları: Kolonların yerden 244,96 metre ve 221,05 metre yüksekliğinde, 2- Dünyanın en yüksek köprü kulesi: P2 kolonunun yüksekliği 343 metre. 3- Dünyanın yerden en yüksekte yer alan köprü yüzeyi: Tarn Nehiri’nin 270 metre yüksekliğinde yer alıyor. Millau Viyadüğü – Fransa 1- Dünyanın en yüksek taşıyıcı kolonları: Kolonların yerden 244,96 metre ve 221,05 metre yüksekliğinde, 2- Dünyanın en yüksek köprü kulesi: P2 kolonunun yüksekliği 343 metre. 3- Dünyanın yerden en yüksekte yer alan köprü yüzeyi: Tarn Nehiri’nin 270 metre yüksekliğinde yer alıyor.

40 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Mısır Piramitlerinden Burj Halife’ye(828m Dünyanın en yüksek binası)

41 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Burj Al Arab, Arap Kulesi anlamına gelse de, mimari açıdan denizde yüzen bir yelkeni andırdığı için Yelken Otel de denilmektedir. 321 m yüksekliği ile dünyanın en yüksek otel yapısıdır  Burj Al Arab, Arap Kulesi anlamına gelse de, mimari açıdan denizde yüzen bir yelkeni andırdığı için Yelken Otel de denilmektedir. 321 m yüksekliği ile dünyanın en yüksek otel yapısıdır

42 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  MISIR PİRAMİTLERİ; dünyanın en gizemli yapıları

43 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Ayasofya-Türkiye Dünya’nın en eski katedralidir. Dünya’nın en hızlı (5 yılda) inşa edilmiş katedralidir. Dünya’nın en uzun süreyle (15 yüzyıl) ibadet yeri olmuş yapılarından biridir. Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca (1520’de İspanya’daki Sevilla Katedrali’nin inşaatı tamamlanana dek) dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip olmuştur. Kubbesi "eski katedral" kubbeleri arasında çapı bakımından dördüncü büyük kubbe sayılmaktadır.

44 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Çin Seddi, uzaydan görülebilen ilk insan yapımı unsur Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır. Dünyanın en uzun (2500 km) savunma duvarıdır. Diyarbakir Surları 5.5km dir.

45 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI İmam Camii (Şah Mescidi), İran’ın İsfahan şehrinde bulunmaktadır. Safevi döneminde Şah Abbas’ ın hükümdarlığı zamanında yapılmıştır. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. Cami 1611-1630 yılları arasında yapılarak tamamlanmıştır. Yapının dış cephesi yedi renkli mozaik tuğlalarla ve kaligrafik yazılarla kaplanmıştır İmam Camii (Şah Mescidi), İran’ın İsfahan şehrinde bulunmaktadır. Safevi döneminde Şah Abbas’ ın hükümdarlığı zamanında yapılmıştır. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. Cami 1611-1630 yılları arasında yapılarak tamamlanmıştır. Yapının dış cephesi yedi renkli mozaik tuğlalarla ve kaligrafik yazılarla kaplanmıştır

46 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI  Kral Faysal Camii – İslamabad / Pakistan

47 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI TAC MAHAL CAMİİ; Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt 1632 de kral vefat eden eşi anısına yaptırmıştır. Yapının mimarları; Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi, TAC MAHAL CAMİİ; Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt 1632 de kral vefat eden eşi anısına yaptırmıştır. Yapının mimarları; Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi,

48 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI PEKİN ULUSAL STADYUMU; En sportif Kuş Yuvası- Olympic Stadium / Montreal - Kanada

49 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI İspanya da Arap motifleri ile birleşip 12 yy’da Avrupa’da ilerleyen mimaride Gotik sanatı eserleri ve Katedrallar

50 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN  Nefise Akçelik Tüneli, Türkiye'nin en uzun motorlu taşıt tünelidir.

51 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YEŞİL BİNALAR  Bugün artık yeşil yapılar yapılarda harmonoloji gündemde

52 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Neden Çok Önemli -Dünya nüfusunun 2030 yılı itibariyle 8,3 milyara ulaşması beklenmektedir. -Küresel sera gazı salınımı hızla artmaktadır ve 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle, atmosferdeki karbondioksit (CO²) seviyesi birkaç bin yıldır ilk kez 400 ppm (parts per million) seviyesini aşmıştır. -Demografik, ekonomik ve endüstriyel büyümenin sonucu olarak 2050 yılı itibariyle enerji ihtiyacı iki kat artacaktır. -Çoğu ülkede, tüketilen toplam enerjinin %40’ı binalar için kullanılmaktadır. -Sadece yapı endüstrisindeki zararlı gaz salınımını azaltarak, global zararlı gaz salınımını %60 oranında azaltmak mümkündür. - Uluslar arası Enerji Ajansı) Bu fırsat dilimi de, günümüzde yeşil binalar ve sürdürülebilirlik konseptleri üzerindeki yoğun çalışmaların hedefini vurgulamaktadır -Dünya nüfusunun 2030 yılı itibariyle 8,3 milyara ulaşması beklenmektedir. -Küresel sera gazı salınımı hızla artmaktadır ve 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle, atmosferdeki karbondioksit (CO²) seviyesi birkaç bin yıldır ilk kez 400 ppm (parts per million) seviyesini aşmıştır. -Demografik, ekonomik ve endüstriyel büyümenin sonucu olarak 2050 yılı itibariyle enerji ihtiyacı iki kat artacaktır. -Çoğu ülkede, tüketilen toplam enerjinin %40’ı binalar için kullanılmaktadır. -Sadece yapı endüstrisindeki zararlı gaz salınımını azaltarak, global zararlı gaz salınımını %60 oranında azaltmak mümkündür. - Uluslar arası Enerji Ajansı) Bu fırsat dilimi de, günümüzde yeşil binalar ve sürdürülebilirlik konseptleri üzerindeki yoğun çalışmaların hedefini vurgulamaktadır

53 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YEŞİL BİNA “Yeşil (Green)”terimi,«geçim kaynaklarını iyileştirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla okyanusların, toprak parçalarının, ormanların ve diğer tüm doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde yönetildiği ve korunduğu bir dünyadır. “Yeşil Bina (Green Building)”« daha iyi arazi yerleşimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım ve onarım süreçleriyle, enerji, su ve malzemelerin etkin kullanılması ve binaların insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkisinin azaltılmasını sağlayarak bina etkinliğinin arttırılmasıyla gerçekleştirilen yapılardır “Yeşil (Green)”terimi,«geçim kaynaklarını iyileştirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla okyanusların, toprak parçalarının, ormanların ve diğer tüm doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde yönetildiği ve korunduğu bir dünyadır. “Yeşil Bina (Green Building)”« daha iyi arazi yerleşimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım ve onarım süreçleriyle, enerji, su ve malzemelerin etkin kullanılması ve binaların insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkisinin azaltılmasını sağlayarak bina etkinliğinin arttırılmasıyla gerçekleştirilen yapılardır

54 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN NEDEN YEŞİL BİNA

55 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN YEŞİL BİNA

56 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI Proje Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük binası. Projede alt zemin katta giriş, kafeterya,toplantı odaları, teknik hacimler, birimlere ait ofisler, İhale salonu, Sergi salonu ve birimlere ait ofisler, Senato toplantı salonu, servis alanları, resepsiyon salonu, teknik hacimler yer almaktadır.

57 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

58 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK YAPILARI ROTATİNG TOWER/DUBAİ-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- OLDUKÇA SIRA DIŞI BİR YAPI ÖRNEĞİ

59 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… Devlet Tiyatrosu / Pekin - Çin Montreal Biosphere / Kanada


"İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN DEPREM - YAPI İLİŞKİSİ YAPILARDAKİ MALZEME KUSURLARI VE YAPISAL HASARLAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜHENDİSLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları