Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONGRE TURİZMİ VE FUAR ORGANİZASYONU. 2 KONGRE İLE İLGİLİ TANIMLAR Toplantı türleri Kongre tanım Kongreciliğin tarihi Kongreler ve turizm ilişkisi Kongre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONGRE TURİZMİ VE FUAR ORGANİZASYONU. 2 KONGRE İLE İLGİLİ TANIMLAR Toplantı türleri Kongre tanım Kongreciliğin tarihi Kongreler ve turizm ilişkisi Kongre."— Sunum transkripti:

1 KONGRE TURİZMİ VE FUAR ORGANİZASYONU

2 2 KONGRE İLE İLGİLİ TANIMLAR Toplantı türleri Kongre tanım Kongreciliğin tarihi Kongreler ve turizm ilişkisi Kongre turizminin diğer turizm türleri ile ilişkisi

3 3 giriş II.Dünya Savaşından sonra büyük gelişme göstermiştir. Üretimin artması,yeni pazarlama teknikleri,bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler artmasında etkili olmuştur.

4 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 4

5 5 Neden ihtiyaç duyulmuştur? Bilgi alış-verişinde bulunmak,tartışmak vs. için bir araya gelen insanların seyahat,konaklama toplantı vs. ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir sektör ortaya çıkmış ve bir turizm türü olmuştur Bilgi alış-verişinde bulunmak,tartışmak vs. için bir araya gelen insanların seyahat,konaklama toplantı vs. ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir sektör ortaya çıkmış ve bir turizm türü olmuştur

6 6  Katılan kişi sayısına göre toplantıların sınıflandırılması Katılımcı sayısı-50 delegeye kadar 50-300 delege 300 delege üzeri SeminerKolokyum Works hop Panel Komisyon Top Denetim Kur.T Genel kurullar KonferanslarSempozyumlarZirveKongreler Genel Kurullar

7 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 7 En sık yapılan toplantı türleri, Meeting, Meeting, Konferans, Konferans, Forum, Forum, Sempozyum, Sempozyum, Seminer, Seminer, Sempozyum, Sempozyum, Seminer, Seminer, Workshop, Workshop, Panel, Panel, Zirve, Zirve, Kolokyum, Kolokyum, Konvansiyon, Konvansiyon, Toplantı;Birden fazla insanın ortak amaçlarla bir araya gelmesidir.

8 8 Meeting;Grup ya da sendikaların bir olayı kınamak veya kutlamak gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılar. Siyasi parilerin ve liderlerin düzenlediği açık hava toplantısı. Departman yöneticilerinin personeli bilgilendirmesi Konferans; Mesleki veya teknik (bilim, sanat, ekonomi vb.) alanda herhangi bir konuda, alanında uzman bir kişi tarafından dinleyicilere bilgi vermek amacıyla yapılan uzun, bilgilendirici konuşma türüdür.Daha çok bilimsel ve teknik alanda yapılan ve düzenli bir periyot göstermeyen toplantılardır.

9 9

10 10 Panel;İki veya daha fazla konuşmacının uzmanlık alanlarını yada görüşlerini anlattıkları toplantıdır. Amaç karar vermekten ziyade sorunu çeşitli yönleriyle sohbet havasında tartışmak. Forum;Bir yönetici başkanlığında panelistlerin bir konu hakkında enine boyuna yaptıkları tartışmalardan oluşan toplantılar Sempozyum;Bir çok uzmanın bir konu ile ilgili tebliğler sunmasıdır. Bir sempozyum, belirli bir konuda birden fazla panelin yapılmasıyla gerçekleşir. Forumla arasındaki fark şekil şartları açısındandır. Dinleyici katılımı daha az.

11 11

12 12 Seminer;Bilgi ve deneyimin herkes tarafından paylaşılması fikrini kapsar.Büyük boyutlu olduğunda,Forum ya da Sempozyum adını alır. Works hop;Spesifik bir problem için bir araya gelen küçük gruplar.

13 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 13

14 14 Zirve;Yüksek seviyedeki resmi görevlilerin katıldıkları toplantılar. Kolokyum;Uzman akademisyenlerin belirli bir konuda konuşmalar yaptıkları ve soruları cevaplandırdıkları toplantılardır. Konvansiyon;İnsanların içlerinde yaşadıkları toplumdan ayrılarak bireysel veya gruplar halinde ortak bir amaç için bir araya gelmeleridir. Bir konu ile ilgili ayrıntılar, kurallar belirlenir.

15 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 15 NOT:Kongre bunların en geniş kapsamlı olanıdır.Büyük bir organizasyonu gerektirir.

16 16 Kongre Tanımı Unsurları, Konu:Belirli bir konuda Konu:Belirli bir konuda Amaç:Bilgi alış verişi Amaç:Bilgi alış verişi Zaman:kısa ve sınırlandırılmış Zaman:kısa ve sınırlandırılmış Çerçeve:kesin bir program Çerçeve:kesin bir program

17 17

18 18 Kongreciliğin Tarihi Kayıtlara göre yapılan ilk kongre 1681 yılında Roma’da Tıp alanında yapılmıştır. Modern anlamda ilk kongre politik alanda 18.07.1914-9.06.1915 tarihleri arasında Viyana’da yapılmış ve en uzun kongre olarak tarihe geçmiştir.

19 19 Kongreler ve Turizm İlişkisi Kongre Turizmi: Kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında,uzmanlık gerektiren bilimsel alanlar veya meslek kollarında, belirli bir konuda, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklamanın yanı sıra etrafı görmek, öğrenmek, dinlenmek, eğlenmek gibi eğilimleri de taşıyan olay ve ilişkilerin tümüdür.

20 20 Kongre Turizmi ile Klasik turizm arasında farklar bulunur; Kongre merkezleri, gelişmiş şehir merkezleri veya yakın bölgeleridir. Kongre merkezleri, gelişmiş şehir merkezleri veya yakın bölgeleridir. Klasik turizm deki gibi belli zamanlarda yoğunlaşma görülmez., Klasik turizm deki gibi belli zamanlarda yoğunlaşma görülmez., Ekonomik bakımdan da normal turiste göre delegenin geliri daha yüksektir Ekonomik bakımdan da normal turiste göre delegenin geliri daha yüksektir

21 21 Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri ile Etkileşimi Kongre Turizmi ve Tatil Turizmi;Normal turizmden sezonları ayrıdır.Kongre turizmi ve tatil turizmi İlkbahar ve Sonbahar ayları tercih edilmektedir.

22 22 Kongre Turizmi ve Kültür Turizmi; Bilimsel fikir alışverişi,tecrübe ve bilgi transferi,yeni bir medeniyet tanıma ”kültür alışverişi” en başta gelen yararlar arasında sayılmaktadır.Kültür bakımından zengin merkezler daha şanslıdır. Bilimsel fikir alışverişi,tecrübe ve bilgi transferi,yeni bir medeniyet tanıma ”kültür alışverişi” en başta gelen yararlar arasında sayılmaktadır.Kültür bakımından zengin merkezler daha şanslıdır.

23 23 Kongre Turizmi ve Politik Turizm; Diplomatların ve politikacıların değişik amaçlarla yaptıkları seyahatler.Ekstra yaptıkları harcamalar turizm olarak adlandırılmıştır. Diplomatların ve politikacıların değişik amaçlarla yaptıkları seyahatler.Ekstra yaptıkları harcamalar turizm olarak adlandırılmıştır.

24 24 Kongre Turizmi ve Lüks Turizm, Hafta Sonu Turizm, Ekonomik Turizm Ekonomik turizm içerisinde yer alan faaliyetler; İş turizmi, İş turizmi, İncentive turizm İncentive turizm

25 25

26 26 İş turizmi;Bir iş yeri sahibi veya temsilcisinin işle ilgili anlaşmalar yapmak sergi,fuar,kongre gibi toplantılara katılmak üzere en az 24 saatlik kendi şehrinden ya da ülkesinden bir başka şehir veya ülkeye seyahat etmesi sonucunda yeme içme konaklama gibi harcamalarla gittiği ülkenin ekonomisine katkıda bulunmasıdır.

27 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 27 İncentive Turizm; Şirket çalışanları veya şirkete hizmet edenler için bütün masrafları karşılanmak koşuluyla iş ve dinlence amaçlı olarak düzenlenen turistik amaçlı seyahatlerin tümüdür. En çok tercih eden faaliyet kolları; Sigorta, Sigorta, Elektrik-Elektronik malzeme üretimi, Elektrik-Elektronik malzeme üretimi, Oto, Oto, Yedek parça ofis, Yedek parça ofis, İnşaat, İnşaat,

28 22.12.2015 dogangurdal@hotmail.com 28

29 29 İncentive seyahatinde organizasyon boyunca amaç, şirket imajı oluşturmak ve bu imajı pekiştirmek.


"KONGRE TURİZMİ VE FUAR ORGANİZASYONU. 2 KONGRE İLE İLGİLİ TANIMLAR Toplantı türleri Kongre tanım Kongreciliğin tarihi Kongreler ve turizm ilişkisi Kongre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları