Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR"— Sunum transkripti:

1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR www.ondergungor.com onder@ondergungor.com

2 Öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındaki SUT kavramlarını anlamak gerekir. kavramlar

3 Rapor * İşaretli tanılar Bölge seans kontrolüne tabi olan tanılar G-80 A,B,C,D Grubu Tanılar

4 Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu) düzenlenmesi Rapor 0-30 Seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimince 31-60 SeansSağlık Kurulu raporu 61-90 Seans Sağlık Kurulu raporu

5 Uzman Hekim Raporuİlgili uzman tek hekim Sağlık Kurulu Raporu İlgili uzmanlık dalından 3 branş hekimi İlgili branş uzmanı ile en yakın diğer uzman yada diğer uzmanlardan toplam 3

6 Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu) düzenlenmesi Rapor 0-30 Seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimince 31-60 SeansSağlık Kurulu raporu 61-90 Seans Sağlık Kurulu raporu SHS’deki hekim tarafından Ayaktan tedavilerde resmi SHS’ler tarafından 3.Basamak SHS

7 Düzenlenen raporlardaDüzenlenen raporlarda nelerin olması gerekir?nelerin olması gerekir?

8 Ayıntılı hastalık hikayesiAyıntılı hastalık hikayesi

9 Ek-2/D-2 Listesindeki A ve B Grubu tanılar için “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri” Mevcut hastalığa Komplikasyonlara ayrıntılı muayene değerlendirme sonuçları

10 > 30 Seans Tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler

11 Uygulanacak bölge yazılacaktır. Raporun sonuç bölümünde, Tanı ve tanıya ilişkin ICD-10 kodları Seans sayısı

12

13 Sağlık raporu düzenlenmemiş Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Kuruma faturalandırılamaz.

14 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları AyaktanYatarak Özel sağlık hizmet sunucularınca yatarak tedavilerde sadece SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 ve (*) işaretli tanılarda yapılan uygulamalar Kuruma fatura edilebilir. Bu tedaviler bir yıl içerisinde 60 seansı geçemez.

15 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları AyaktanYatarak Tedavi ayrıntıları Elektroterapi uygulamaları, Egzersiz çeşitleri, Masaj, Manipülasyon uygulamaları, Ortez-protez uygulamaları ve eğitimi, Konuşma terapisi uygulamaları, İş-uğraşı terapisi uygulamaları vb. gibi tedavi uygulamaları; Bu tedavilerin süreleri, dozları ve sayıları, uygulanan vücut bölgeleri Tedavi çizelgesine yazılarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimince kaşelenip imzalanacaktır

16 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalarda Raporlara göre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularında görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince 30’ar seanslık rapor düzenlenmesi ve tedavinin raporun düzenlendiği sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde Kurumca karşılanır. >30 Seans Bölge seans kontrolüne tabi tanılar için

17 Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarında Yatarak 1 Günde en fazla 1 seans 1 Aynı bölge için 1 seans

18 Son 1 yıl içinde Aynı bölgeden 30 seansa kadar İ ki farklı vücut bölgesinden 60 seansa kadar 60 seans Toplamda 60 seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulaması Kurumca kar ş ılanır.

19 Aynı bölge için1 yıl içinde 2 2 sağlık raporu düzenlenebilir. 2 2 1 1 2 2 Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir.

20 Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamaları Bölge ve seans kontrollerinde Birlikte değerlendirilir. EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü yapılmaz.

21 yıl EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda Rapor şartları yerine getirilerek Tedavinin başladığı tarih itibarı ile 1 yıl içerisindeki Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Özel veya Resmi SHS’lerde yapılan tedaviler Kurumca karşılanır.

22 Devam eden her yıl için; 0-30 Seans 31-60 Seans Özel veya Resmi SHS’ lerce yapılan tedaviler karşılanır 61 + Seans 3.Basamak SHS’ lerce yapılması halinde tedaviler karşılanır. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti Sunucularınca verilmesi halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucusunca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde Kurumca karşılanır.

23 Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış SUT eki EK-2/C Listesindeki puanlar üzerinden Kurumca karşılanır.

24 Nasıl hesaplanıyor? Raporun düzenlendiği gün 1.gün sayılarak hesaplanıyor.

25 15 gün içinde tedaviye başlanılamaması halinde; Yeni sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Ara verilmeden önce uygulanan tedavi, bölge ve seans kontrolünde dikkate alınır.

26 Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme Ek 2/B

27 Trafik kazası sonrası Süre, seans ve bölge kontrolü açısından trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmaz.

28 G80 Yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. >16 Y 31-60 Seans Resmi Sağlık Hizmeti Sunucularında 61-90 Seans SB ‘na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca

29 Teşekkürler


"Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları