Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR"— Sunum transkripti:

1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR

2 kavramlar Öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamalarındaki SUT kavramlarını anlamak gerekir.

3 kavramlar * İşaretli tanılar Rapor G-80 A,B,C,D Grubu Tanılar
Bölge seans kontrolüne tabi olan tanılar A,B,C,D Grubu Tanılar G-80

4 Rapor Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu) düzenlenmesi 0-30 Seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimince 31-60 Seans Sağlık Kurulu raporu 61-90 Seans Sağlık Kurulu raporu

5 Uzman Hekim Raporu İlgili uzman tek hekim Sağlık Kurulu Raporu
İlgili uzmanlık dalından 3 branş hekimi Sağlık Kurulu Raporu İlgili branş uzmanı ile en yakın diğer uzman yada diğer uzmanlardan toplam 3

6 Rapor Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporlarının (uzman hekim /sağlık kurulu) düzenlenmesi 0-30 Seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimince SHS’deki hekim tarafından 31-60 Seans Sağlık Kurulu raporu Ayaktan tedavilerde resmi SHS’ler tarafından 61-90 Seans Sağlık Kurulu raporu 3.Basamak SHS

7 Düzenlenen raporlarda
nelerin olması gerekir?

8 Ayıntılı hastalık hikayesi

9 değerlendirme sonuçları
Ek-2/D-2 Listesindeki A ve B Grubu tanılar için “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri” Mevcut hastalığa Komplikasyonlara ayrıntılı muayene değerlendirme sonuçları

10 > 30 Seans Tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler

11 Raporun sonuç bölümünde,
Tanı ve tanıya ilişkin ICD-10 kodları Seans sayısı Uygulanacak bölge yazılacaktır.

12 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarının faturalandırılması

13 Sağlık raporu düzenlenmemiş Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Kuruma faturalandırılamaz.

14 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
Ayaktan Yatarak Özel sağlık hizmet sunucularınca yatarak tedavilerde sadece SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 ve (*) işaretli tanılarda yapılan uygulamalar Kuruma fatura edilebilir. Bu tedaviler bir yıl içerisinde 60 seansı geçemez.

15 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
Ayaktan Yatarak Tedavi ayrıntıları Elektroterapi uygulamaları, Egzersiz çeşitleri, Masaj, Manipülasyon uygulamaları, Ortez-protez uygulamaları ve eğitimi, Konuşma terapisi uygulamaları, İş-uğraşı terapisi uygulamaları vb. gibi tedavi uygulamaları; Bu tedavilerin süreleri, dozları ve sayıları, uygulanan vücut bölgeleri Tedavi çizelgesine yazılarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimince kaşelenip imzalanacaktır

16 Bölge seans kontrolüne tabi tanılar için
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalarda Raporlara göre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. Bölge seans kontrolüne tabi tanılar için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularında görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince 30’ar seanslık rapor düzenlenmesi ve tedavinin raporun düzenlendiği sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde Kurumca karşılanır. >30 Seans

17 Ayaktan Yatarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarında Günde en fazla 1 seans Aynı bölge için 1 seans

18 uygulaması Kurumca karşılanır.
Aynı bölgeden 30 seansa kadar Son 1 yıl içinde İki farklı vücut bölgesinden 60 seansa kadar Toplamda 60 seans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulaması Kurumca karşılanır.

19 2 2 1 2 sağlık raporu düzenlenebilir. Aynı bölge için 1 yıl içinde
Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir.

20 Bölge ve seans kontrollerinde
Birlikte değerlendirilir. Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamaları EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü yapılmaz.

21 Tedavinin başladığı tarih itibarı ile
EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda Rapor şartları yerine getirilerek yıl Tedavinin başladığı tarih itibarı ile 1 yıl içerisindeki Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Özel veya Resmi SHS’lerde yapılan tedaviler Kurumca karşılanır.

22 Devam eden her yıl için;
0-30 Seans Özel veya Resmi SHS’ lerce yapılan tedaviler karşılanır 31-60 Seans 3.Basamak SHS’ lerce yapılması halinde tedaviler karşılanır. Seans Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti Sunucularınca verilmesi halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucusunca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde Kurumca karşılanır.

23 Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları;
Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış SUT eki EK-2/C Listesindeki puanlar üzerinden Kurumca karşılanır.

24 Nasıl hesaplanıyor? Raporun düzenlendiği gün 1.gün sayılarak hesaplanıyor.

25 15 gün içinde tedaviye başlanılamaması halinde;
Yeni sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Ara verilmeden önce uygulanan tedavi, bölge ve seans kontrolünde dikkate alınır.

26 Ek 2/B Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında
yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme Ek 2/B

27 Trafik kazası sonrası Süre, seans ve bölge kontrolü açısından trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmaz.

28 G80 Yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 31-60 Seans >16 Y 61-90 Seans Resmi Sağlık Hizmeti Sunucularında SB ‘na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca

29 Teşekkürler


"fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Önder GÜNGÖR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları