Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları"— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Özel, gerçek veya tüzel kişiler
Çalışma Yaşamı Bağımsız çalışma Bağımlı çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel, gerçek veya tüzel kişiler Kamu hukuku Özel hukuk (iş hukuku) 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 İKY’de Hukuki Konular? İKY’de hukuki konular neden önemli?
Hangi konularda hukukun dahli olabilir? 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 İKY’nin Hukuki Kaynakları
Anayasa Bireysel iş hukuku yasaları İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Deniş İş Kanunu Diğer yasalar (Çıraklık, mesleki eğitim, hafta tatili vb.) 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 İKY’nin Hukuki Kaynakları - II
Toplu iş hukuku yasaları Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Sosyal güvenlik yasaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Türkiye İş Kurumu Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 İKY’nin Hukuki Kaynakları - III
Tüzükler Yönetmelikler Yargı kararları Uluslararası kaynaklar AB Çalışma Mevzuatı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşme, Yönerge ve Tavsiyeleri 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 İş Kanununun İlkeleri Esneklik ilkesi Değişebilirlik?
Eşit davranma ilkesi Kime? «Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.» «Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz» Kadınlar ile ilgili pozitif ayrımcılık sözkonusu olabilir mi? 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 İş Kanununun İlkeleri - II
İş Güvencesi İlkesi İş feshinin sınırlandırılması veya zorlaştırılması Haksız veya usulsüz feshin önlenmesi İşten çıkarmada finansal destek sağlanması İstihdamın korunması ilkesi Son çare ilkesi? Son çare fesih. 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 İşe Alma ve Yerleştirmede Hukuk
İş sözleşmesi? İş sözleşmesi İşçi (Belirlenen işi yapar) İşveren (Karşılığında ücret öder) Bağımlılık İşçi işi başkasına devredemez (kişisel bağımlılık) İşçi işi işverenin emir ve talimatlarına uyarak denetimi ve gözetimi altında yapar. 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 İş İlişkisi Kurulmadan Önceki Süreç
Personel seçim süreci Personel seçiminde koruma (dürüstlük ve güven) Eşit davranma ve ayrımcılık yapmama Yükümlülükler; Gerçekleri açıklama Tehlikeler ve risklere karşı uyarma Teknik bilgi verme Yeni gelişen olayları haber verme Bu yükümlülükler yerine getirilmezse «culpa in contrahendo» (sözleşme görüşmelerinde kusur) 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 Senaryo Bir iş görüşmesine gittiniz. Harika geçti. Kesin olarak sizi alacaklarını düşünüyorsunuz. Ancak alınmadınız. Culpa in contrahendo kapsamında tazminat davası açabilir misiniz? 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 İşverenin Koruma ve Eşit Davranma Yükümlülüğü
İş ilanlarında Başvuru formlarında ve iş görüşmelerinde Dini inanç, etnik köken soruları Özel yaşamla ilgili sorular (gelir kaynakları, borcu olup olmadığı) Ne zaman evleneceksin, çocuk yapacak mısın? Planın var mı? Sendikal durumu ve sendikal tercihleri Kişilik haklarına tecavüz unsuru diğer sorular 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 İşverenin Koruma ve Eşit Davranma Yükümlülüğü - II
Değişik kaynaklardan aday hakkında bilgi toplarken Psikolojik testlerde İşgörenin yükümlülüğü? Doğruluk ve güven Edinilen sırları saklama 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 Kusurlu Davranışların Sonuçları
İşverenin kusurlu davranışı halinde; Culpa in contrahendo kapsamında maddi ve manevi tazminat hakkı Zararların tanzim edilmesi İşçinin kusurlu davranması halinde; Derhal fesih hakkı 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 İşe Alma ve Yerleştirmede Hukuk
İş sözleşmesinin yapılması İş sözleşmesi türleri; Sürekli-süreksiz iş sözleşmeleri Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam eden işlere sürekli iş denir. Mesele işçinin çalışacağı süre değil, işin yapılacağı süre 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 İşe Alma ve Yerleştirmede Hukuk
Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmeleri Belirli süreli; başlangıç ve bitiş tarihleri açık ve kesin Belirsiz süreli; istenilen zamanda feshedilebilir Kısmi süreli iş sözleşmeleri Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi Ne kadar süre çalışılacağı net olmalı Mevsimlik iş sözleşmesi 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 İşe Alma ve Yerleştirmede Hukuk
Takım sözleşmesi Deneme süreli iş sözleşmesi 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Hukuki Normlar
Haftalık normal çalışma süresi En fazla 45 saat / Günde 11 saat Telafi çalışması İşin zorunlu nedenlerle durması, tatiller vb. Telafinin iki ay içinde yapılması zorunlu Günde üç saatten fazla yapılamaz Ara dinlenmeleri Zorunluluk (15 dakika ile 1 saat arasında) 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Hukuki Normlar - II
Gece çalışmaları 20.00 ile arasında yapılan çalışmalar 7,5 saati geçemez Fazla çalışma Olağan fazla çalışma Zorunlu fazla çalışma Olağanüstü fazla çalışma 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Hukuki Normlar - III
Fazla çalışma ücreti vs. serbest zaman Tatiller ve izinler Hafta tatili En az 24 saat Hafta tatilinde çalıştırılırsa bir günlük ücretin %50 fazlasını alır Ulusal bayram ve genel tatiller Sözleşmeye bağlı 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Hukuki Normlar - IV
Yıllık izinler Ücretli izin Beş yıla kadar: 14 gün 5-10 yıl: 20 gün 15+ yıl: 26 gün Kadın işçinin doğum ve süt izni 16 hafta doğum izni Günde 1,5 saat süt izni 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Hukuki Normlar - V
Mazeret izinleri Ölüm Doğum Toplantılar Evlilik 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 Ücret Düzenlemesinde Hukuki Normlar
Maaş İkramiyeler ve diğer ödemeler Primler Kardan pay alma Sosyal yardımlar 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Ücret Düzenlemesinde Hukuki Normlar - II
Ücret işçinin banka hesabına ödenir En erken bir hafta ve en geç ayda bir ve iş tamamlandıktan sonra ödenir Kamu? Ücrete ilişkin zaman aşımı 5 yıldır. 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 İşçinin Korunması Bedenen koruma İş kazaları Meslek hastalıkları
Ruhen koruma Amirlere ve iş arkadaşlarına karşı koruma Müşterilere karşı koruma 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

28 İş İlişkisinin Sona Ermesi
Kendiliğinden sona erme Tarafların anlaşması İşçinin ölümü Belirli bir sürenin bitimi Fesih bildirimi ile sona erme Süresiz (derhal) fesih Güven ortamının bozulması İşçinin süresiz fesih nedenleri; sağlık, mobbing, zorlayıcı sebepler vb. 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

29 Geçerli Fesih Nedenleri
İşçinin yetersizliği İşçinin davranışları İşletmenin, işyerinin ve işin gerekleri Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmak zorunda İşçinin fesih bildirimine itiraz ve dava hakkı var 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

30 Geçersiz Fesihte İşveren Yükümlülükleri
İhbar tazminatı Koşulları varsa kıdem tazminatı İşçinin en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı Mahkeme kararının kesinleşmesine kadar işçinin çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğan ücret ve diğer hakları 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

31 Toplu İşçi Çıkarma Ekonomik nedenlerle olabilir
Sendikaya bildirilmesi zorunlu 30 gün süresi var 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

32 Kıdem Tazminatı Asgari bir yıl çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin son bulması halinde işçiye veya mirasçılarına ödenen para Şartları; En az 1 yıllık kıdem İşveren tarafından fesih İşçi tarafından haklı nedenlerle fesih Diğer şartlar… 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

33 Sendikal Faaliyet Alanları
Toplu pazarlığa ilişkin faaliyetler Yargılama alanındaki faaliyetler Sosyal alandaki faaliyetler 17/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

34 İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları