Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENDİNİ TANIMA Ses tonumuzun ve davranışlarımızın, yani iletişimde mesajlarımızın % 90'ının kontrolünü elimizde tutabilmemiz ancak kendimizi tanımamızla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENDİNİ TANIMA Ses tonumuzun ve davranışlarımızın, yani iletişimde mesajlarımızın % 90'ının kontrolünü elimizde tutabilmemiz ancak kendimizi tanımamızla."— Sunum transkripti:

1 KENDİNİ TANIMA Ses tonumuzun ve davranışlarımızın, yani iletişimde mesajlarımızın % 90'ının kontrolünü elimizde tutabilmemiz ancak kendimizi tanımamızla olasıdır. Kendini tanıyan kişi çevresindekilerden nasıl etkilendiğini ve çevresindekileri nasıl etkilediğini bilir. Bu bilgilere dayalı olarak kendi iletişimini yönetebilme olanağına sahip olur. Ancak kendini tanıyan kişi; sorunlar karşısında kullanabileceği başetme yöntemine hızla karar verebileceğinden sorun çözmede başarılı olacak, kendi kapasitesini tanıyabildiğinden kendini gerçekleştirme gereksinimini karşılayabilecektir.

2 Kendini tanıma birbiri ile bağlantılı dört temel boyutta gerçekleşir; 1. Psikolojik boyut; Insanınduygularını Güdüleyici faktörleri Ne tür streslerden etkilendiğini Benlik kavramını - kişiliğini tanımadır. 2. Fiziksel boyut; Genelde fiziksel durumunu Fiziksel potansiyelini Beden imgesini tanımadır. 3. Çevresel boyut; Sosyal çevresindeki ilişkilerinin ve iletişiminin farkında olmayı içerir. 4. Felsefi boyut; Yaşam ve ölüm'e verdiği anlamın, İnsana ilişkin kendine ilişkin değerlerin, inanışların farkında olma anlamındadır.

3 Kendimizle ilgili görüşlerimizin temelleri Freud'a göre 0-1 yaş döneminde atılmaktadır. Dört - beş yaşına geldiğimizde kendimizle ilgili tutarlı bir görüşe sahip olduğumuz belirtilir. Anne - baba ile ilişkimizin sahip olduğumuz görüşü şekillendirici etkisi oldukça kalıcıdır. Yetişkin bir insanın kendini ve dünyasını algılama biçimini anne babası ile ilişkisinin izleri, yaşam boyu etkileyebilir. Yaşamımızdaki diğer insanların görüşleri hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini bize öğretir. Yeni ilişkiler ve yeni çevrede bulunma kendimizle ilgili görüşümüzün sürekli biçimlenmesine neden olabilir

4 Kendimizi tanımamızda psikolojik - çevresel ve felsefi boyutumuz iletişim süreci içinde sürekli gelişir. Benliğimizdeki değişim ve gelişimi kendimizi tanıdığımız ölçüde kontrol edebiliriz, bu kontrol ben idealimize ulaşma olasılığını yükseltir. Ben idealine ulaşarak benlik saygımızın artışını sağlayabiliriz.

5 Çocukluk yaşantılarımızdaki koşullanmalardan etkilenen benlik bilincimiz bize bazı sınırlamalar getirebilir, idealize ettiğimiz benliği belirleyebilir. Çocukluk dönemlerinden bu yana kendini "çekingen" tanıyan birey bu tanıma uymak için Farkında olmadan elinden geleni yapar.

6 Yıllarca kendini sağlıksız olarak tanıyan bir insan "sağlıklı insan" olarak yeni benlik bilinci geliştirmede zorlanabilir, ameliyatla mevcut Kronik sorunu halledilse bile psikosomatik yakınmaları süregiden bir insan kimliği ile Karşımıza çıkabilir.

7 Benlik bilincimizin oluşturduğu sınırlamalar farkına varma, olumsuz yönlerimizle yüzleşebilme, davranışlarımızın anlamını büyük ölçüde fark edebilme, bizi etkileyen fiziksel, felsefi, çevresel, psişik etkileri bilme kendini tanıma olarak adlandırılabilir.

8 Kendini tanıma, bedenimizin, düşüncelerimizin, duygularımızın birbirleri ile ilişkilerini kurabilme kendimizdeki duygusal, düşünsel, davranışsal süreçlerle ilgili anlayış geliştirme olarak tanımlanabilir

9 Kendini iyi tanıyan - iyi ilişkiler kurabilen insanlar açık insanlardır. Açık insanlar;olduğu gibi görünen – göründüğü gibi olabilen insanlardır. Açık olma, tüm düşünce ve sırlarımızı ortaya dökmek değil, içinde bulunduğumuz zaman diliminde o anki etkileşimimizle, ilgili duygu - düşüncelerimizi açıkça ortaya koymaktır. İnsanların açık iletişim kurabilmeleri kendilerini tanımalarına bağlıdır.

10 Duygularımızı tanımamız davranışlarımızı tanımamızdan daha güçtür. Duygularımızı tanıyabilmek için; Seçebildiğimiz duyguları isimlendirmemiz gereklidir. Seçebildiğimiz duyguları birileri ile paylaşmamız, en azından yazmamız gereklidir. Duygularımızı dinleyebilecek birini bularak, duygularımızın anlaşıldığını hissetmemiz gereklidir. Zaman zaman onaylanmayacak duygularımızın varolabileceğim kabullenmemiz gereklidir. Bir insanın davranışından etkilenerek yaşadığımız duyguyu açıklama denemeleri yapmamız gereklidir

11 Kendimizi tanıyabilmeyi amaçladığımızda aşağıdakileri yapmamız uygun olacaktır; * İnsan ilişkileri, insan davranışları ve doğası konusunda bilgi edinmeye çalışmalıyız. * Kullandığımız savunma mekanizmalarını olumlu - olumsuz olarak irdelemeliyiz. * Kendimizin ve başkalarının davranışlarını açık görüşle soruşturan bir bakış geliştirmeliyiz.

12 DEVAMI * Kendimizi ve çevremizi dikkatle gözlemeli, yaşantıdan anlam çıkarmayı öğrenmeliyiz. * Çeşitli sorunlara gösterdiğimiz tepkiler, duygu - davranış ve tutumlarımızla yüzleşmede bilinçli ve dürüst davranmalıyız. * Çeşitli durumlar karşısında anlayış - sezgi - gözlem ve duygularımızı araştırıp -inceleyip - değerlendirmeliyiz. * İnsan davranışları ve insan ilişkileri alanında bilgiyle donanmış kişilerle gözlem ve yaşantılarımızı tartışmalıyız.

13 Kendimizi tanıyabilmede ön koşul; "olumsuz – beğenmediğimiz" yönlerimizle yüzleşme hazır olabilmemizdir. Olumsuz yönlerimizi inkar etmemiz değişmeye hazır olmadığımızın belirtisidir.

14 Bir insanın kendi davranışlarını anlaması zor durumlarda baş etmesini kolaylaştırır ve diğer İNSANLARI ANLAMA'sının temelini oluşturur.


"KENDİNİ TANIMA Ses tonumuzun ve davranışlarımızın, yani iletişimde mesajlarımızın % 90'ının kontrolünü elimizde tutabilmemiz ancak kendimizi tanımamızla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları