Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma soruları 8. video

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma soruları 8. video"— Sunum transkripti:

1 Çalışma soruları 8. video

2 Sevr Barış Antlaşması’nın tarihe uygulanmamış ölü bir antlaşma olarak geçmesinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur? A. İşgal altındaki bir devlet tarafından imzalanması B. İtilaf devletlerinin baskısıyla imzalanmış olması C. Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmamış olması D. TBMM’nin Antlaşmayı reddederek Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla sonuçlandırması E. Şartlarının Saltanat Şurası tarafından kabul edilmesi c

3 Mondoros Ateşkes Antlaşması'nın 7
Mondoros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi ile İtilaf Devletlerinin ulaşmak istedikleri asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı halkının ayaklanmasını önlemek B. Osmanlının ordusunu zayıflatmak C. Osmanlı hükümetinin güvenliğini sağlamak D. Türk halkının egemenlik hakkını yok etmek E. İtilaf Devletlerinin güvenliğini sağlamak d

4 Mondoros Ateşkes Antlaşması’nı imzalaması Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Almanya ile ekonomik işbirliği sürdüğünün B. I. Dünya Savaşı’nın kaybedildiğinin C. Paris Barış Konferansı’nın toplandığının D. I. Dünya Savaşı’nın kaybedildiğinin İngiltere’yle ilişkilerinin geliştiğinin E. Yunanlıların İzmir ve çevresini işgal ettiklerini b

5 I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’ne ait olan Musul’u İngiltere aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmiştir? A. Mudanya Ateşkes Antlaşması B. Sevr Barış Antlaşmasına C. Lozan Barış Antlaşmasına D. Mondoros Mütarekesi E. Ankara Antlaşması d

6 İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Yunanistan’ın bir dünya savaşına girmesine B. Wilson prensiplerinin yayılmasına C. Milletler cemiyetinin kurulmasına D. Antlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına E. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesine d

7 I. Dünya Savaşı sırasında, gizli anlaşmalarda Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Rusya’ya verilmesi kararlaştırılmışken, Mondoros Ateşkes Anlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi B. Rusya’da iç karışıklıkların devam etmesi C. Türklerin Çanakkale cephesinde başarılı olması D. İngiltere ve Fransa’nın, Rusya’dan daha çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi E. Türklerin Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması a

8 Mondoros Mütarekesi’nin aşağıda verilen maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir? A. Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir. B. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir. C. İtilaf devletleri,güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecektir. D. Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz ve telefonlar İtilaf devletlerince denetlenecektir. E. Bütün demiryolları, İtilaf devletlerinin denetimi altına alınacaktır. c


"Çalışma soruları 8. video" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları