Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.12.20151SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ Dr. Oğuz Türkay SAÜ İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.12.20151SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ Dr. Oğuz Türkay SAÜ İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 21.12.20151SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ Dr. Oğuz Türkay SAÜ İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü

2 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü2 Turizm Nedir? Kazanç sağlamak amacına yönelik olmamak ve sürekli yerleşmemek koşulu ile bir yere seyahat ve orada kalmak sonucu ortaya çıkan olaylar ve ilişkiler bütünü..  Sürekli yaşanan yer dışına  Tüketici olarak  Seyahat etmek  Geçici konaklama (24 saat yada geceleme)

3 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü3 Turist Kimdir? Seyahat eden kişidir. Peki ziyaretçi ??? Ziyaretçi ikamet ettiği yer dışına çalışma harici bir nedenle seyahat eden kişidir. Günübirlikçi ise turistin sahip olduğu özellikleri gösteren ancak gittiği yerde bir geceden az kalan kişidir. Ziyaretçi Turist Günübirlikçi

4 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü4 Turistik Seyahatin Gereklilikleri Harcanabilir gelir Boş zaman İstek (motivasyon) Eylem (Çevre dışına Yolculuk, konaklama vs.)

5 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü5 Turistin Genel Eğilimleri Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal çevreyi tanıma isteği Eğlenme ve dinlenme isteği Kendini evinde hissetme isteği Hoşgörü beklentisi ve denetimsiz yaşama isteği Güvenlik (can ve mal) isteği Rahat yaşam koşulları ve hizmet kalitesi beklentisi İdari işlemlerde kolaylık

6 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü6 Zaman nedir? Olayların birbirini izlemesine bakarak zihnimizde yarattığımız ve yine olayların içinde sürüp gideceği düşünülen, başı sonu belli olmayan soyut kavram(görelilik) Astronomik zaman(değişmez); Fizyolojik zaman (değişkendir) Somut zaman (saat, saniye gibi ölçülebilen); soyut zaman (ölçülemeyen) Zaman anlayışı (zamanı planlamak-kullanmak- israf)

7 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü7 Zaman Kullanımı ZAMAN Varolma zamanı (uyku, yeme- içme gibi) Çalışma (iş) zamanı Serbest zaman

8 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü8 İşin karşılığı kazanç, ödülü ise boş zaman İş gerilme ritmi yaratarak boş zamanı anlamlı kılar. Bu sayede gevşeme ritmi ile denge sağlanır. İş ve boş zaman (varolma zamanı da dahil olmak üzre) dengeli bir insan yapısı için kaçınılmazdır. Üretim-sosyalleşme Gerilme-gevşeme Kendisi-çevresi

9 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü9 Eski Yunanda çalışmanın teşviki (mutluluğun temeli) Roma’da “tanrıya hizmet” Sanayi devrimi (15 saat iş) “iş hayatın tadıdır” (ALMAN ATASÖZÜ) Günümüz teknolojik ilerlemesi (boş zaman artışı) Aynı zamanda –Yabancılaşma; -Yoksulluk ve yoksunluk

10 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü10 Serbest ZAMAN (Leisure time) Leisure (“loisir” fırsat tanıma, serbest olma; “license” selahiyet vermek; “libery”-”licere” izin; ) Genel faktörler: toplumun üretim-tüketim ilişkileri, örgütlenme biçimi ve teknolojik gelişmeye yansıyan sosyo-ekonomik çevre Fiziksel faktörler: Sos.-ekon. Faktörlerin mekansal şekillenmesi, kır-kent ayrımı, çalışma alanları, kull.alanları, ulaşım, doğal çevre vb. Kişiye dönük faktörler: Cins., yaş, aile yapısı vb.

11 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü11 Serbest Zaman II Klasik görüş: “ Boş zaman, bireyin istediği gibi kullandığı zamandır” Sosyal bir sınıfın fonksiyonu olarak kabul eden görüş: “boş zaman burjuva yaşantısıdır” (Thorstein Weblen)-san.devrimi haftada 70 saat Serbest zaman aktivitesi olarak gören görüş: rahatlama, eğlence ve bilgilenme amacıyla seçilen aktiviteler Serbest zaman olduğu görüşü: varolma ve çalışma zamanı dışındaki zaman (AIEST tanımı). Yaratıcı ve manevi değerlerin bir kaynağıdır……

12 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü12 Serbest Zaman Tanımı “Bir çok kültürel ve kamu hizmeti kapsamı içindeki hobiler ve meşguliyetler dizisine katılım suretiyle benlik geliştirmek için serbestçe kullanım hakkı ve fırsatlarıdır” BOŞ ZAMAN UYGARLIĞI

13 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü13 Serbest Zamanın Tarihsel Gelişimi Bayramlar, dini günler 1900’lerin başında 3000 saatten 2200 saate 3/8 (iş, gevşeme, dinlenme) 1850-70 saat/hafta 1870- 53,2 s/h 1900-53,2 s/h1930- 47,7 s/h 1960- 40,5 s/h1980- 36,1 s/h

14 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü14 Günlük çalışma saatlerinin azalması (12- 14 saatten 8 saate) Haftalık çalışma sürelerinin azaltılması (haftasonu tatili-weekend) Yıllık çalışma sürelerinin azaltılması (tatil 1-2 haftadan 4 haftaya) Çalışma hayatının kısaltılması (???)

15 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü15 Ortalama yaşam süresi artmakta !!! Yaş arttıkça kullanılabilir gelir artmakta !!! Yaş arttıkça boş zaman artmakta !!!! Hedef Pazar olarak 3. YAŞ (senior citizens)

16 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü16 Boş Zaman Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Uzun Süreli Boş Zamanlar 1-Çocukluk dönemi boş zamanları 2-Yıllık izin boş zamanları 3-Emeklilik dönemi boş zamanları Kısa Süreli Boş Zamanlar 1-İşgünü sonu (akşam üstü) boş zamanları 2-Hafta sonları 3-Kısa süreli tatiller

17 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü17 Boş Zamanı Değerlendirme Fonksiyonları Psiko-Sosyolojik 1-Detente, barış, huzur fonksiyonu 2-Eğlence fonksiyonu 3-Gelişme fonksiyonu Sosyal Ekonomik

18 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü18 Rekreasyon Tanımı recre ate – yenilenme, tazelenme.. Boş zamanın kıymetlendirilmesi (fiziki, sosyo- ekonomik).. İnsanların boş zamanlarında eğlence, dinlence amaçlı ve tatmin olmak için gönüllü katıldıkları faaliyetler… İnsanların gönüllü olarak katıldıkları ve onlara bedensel, ruhsal yorgunluklarını giderip, fiziksel ve ruhsal açıdan yaratıcı bir güç kazandıran faaliyetler…

19 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü19 pasif X aktif grup X ferdi Spor, kültür, tabiat, insan tarihi, vb. Geziler, eğlenceler, zevk veren olaylar, resmi olmayan eğitim, vb. Zevk için araba kullanmak bir rekreasyon örneği iken işe gidip gelirken araba kullanmak bir ulaşım çabasıdır. Bir barmenin içki servisi yapması işinin bir parçası iken, arkadaş ortamında arkadaşlarına kokteyl hazırlaması bir rekreatif eylemdir.

20 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü20 Rekreatif Eyleme Katılım (neden-sonuç)

21 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü21 TANIM: Zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan, bağımsız ve kendisine ait boş zamanda isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yapılan eylemler…

22 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü22 Özellikler-I Faaliyete katılma ile ortaya çıkan bir deneyimdir. Katılım önceden belirlenmiştir. Bir takım çekiciliklere bağlı olarak gerçekleşir. İstek ve irade ile katılım vardır. Boş zamanda yapılır. Bir çok aktiviteyi kapsar. Ciddi ve belli amaçları olan bir aktivitedir. Yer, zaman ve insana bağlı sınırlamalara tâbi değildir (esnektir).

23 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü23 Özellikler-II Katılımcıya kişisel ve toplumsal özellik kazandırır. Faaliyete devam ve iştirak zorunluluğu bulunmaz. Haz ve neşe sağlayan bir faaliyettir. Anlık tatmin ve zevk almak esastır. Evrenseldir. Herkes için geçerli etkileri vardır. Toplumsal değerlere ters düşemez. Bu tür bir faaliyet ikinci bir faaliyete ilgiyi doğurur (dalgıçlık ve fotoğraf gibi) Kişinin kendini ifade etmesine ve yaratıcılığını geliştirmesine olanak yaratan faaliyetleri içermelidir. Planlı-plansız, beceri sahibi veya değil, organize veya organize olmadan yapılabilir. Rekreasyonist tarafından üstlenilir.

24 Rekreasyon ve Oyun Teorileri İnsanlar neden oyun oynar? ARTIK ENERJİ TEORİSİ RAHATLAMA TEORSİ HAZIRLANMA (İÇGÜDÜ/PRATİK) TEOR. ÖZETLEME TEORİSİ YENİDEN YAŞAYARAK ARINMA TEO. ÖDÜN TEORİSİ YETKİNLİK TEORİSİ 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü24

25 ARTIK ENERJİ TEORİSİ Oyun artık enerjiyi harcamak için oynanır. Teneffüslerde oyun oynayan çocukları örnekler.. Az bir enerjisi kalan insanların neden hala oyun oynadığını açıklayamaz.. 21.12.2015 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü25

26 RAHATLAMA TEORSİ Oyun oynarız çünkü günlük hayatın stresinden sıyrılmak isteriz. Fakat bazı insanlar stres üreten bir yaşam tarzından vazgeçerler. Rekreasyon çoğu zaman rekabetçi ve stres üretir bir hal alabilmektedir. 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü26

27 HAZIRLANMA (İÇGÜDÜ/PRATİK) TEOR. Oyun bizi şu araçlarla yetişkin yaşamına hazırlar: Takım çalışması Rol oynama Kurallara uyum Fakat bazı çocuklar bilgisayar oyunlarına ihtiyaç duyarlar?? 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü27

28 ÖZETLEME TEORİSİ Geçmişimizden, içsel olarak daha fazla ödüllendirici bir yarış gibi olayları yeniden canlandıran aktiviteler.. Avlanma, atıcılık, gizle & ara, koşturmacalı oyunlar dünya genelinde yaygındır.. Fakat bir çoğu geçmişimizle ilgili değildir (bungee jumping, x-box vb.) 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü28

29 YENİDEN YAŞAYARAK ARINMA TEO. Oyun oynarız çünkü sıkıntı veren duygularımızdan zararsız bir yolla kurtulmayı isteriz. Eski Yunanın katarsis tiyatrosu insanların düşmanca duygularını boşaltıyordu. Aristo- katarsis-tiyatro(insana kendini dışardan gösterdiği için arzulardan arındırıyor) Çocuklar azarlandıklarında buna tepki verirler. Fakat bu basketbol, balık avlama gibi etkinlikleri açıklar mı?? 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü29

30 ÖDÜN/L TEORİSİ Çalışarak doyuramadığımız psişik ihtiyaçlarımızı doyurmak isteriz (sıkılma, rekabetçi iş ortamı vb.). Sıkılmak bazı aktiviteleri tetikleyebilir fakat sıkılmak gerçekte sadece çalışmayla ilgili değildir. Kütüphanecilerin satranç, yol yapımı işçilerinin futbol oynaması nasıl izah edilir? 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü30

31 YETKİNLİK TEORİSİ İnsanlar arzularının derecesini optimize etme eğilimindedir (gürültülü müziği kısarız ama çok alçak sesli ise açarız). 7’den 70’e çevremizle etkileşim doğuran ihtiyaçlara sahibiz. Uyarıların optimizasyonu ve çevreyle etkileşim ihtiyacı şuna yol açar: Çevrede bir etki oluşturduğumuzda, örneğin çevreden gelen bir şeye reaksiyon gösterdiğimizde kontrol ve güç duygusuna kapılırız. Bu bize ödül olarak yetkinlik hissi verir. Ancak bu yaklaşım oyunu işten ayırmakta başarısızdır. 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü31

32 Teoriler ve Rekreasyon Hiçbiri tek başına rekreasyonu açıklayamıyor.. İnsanları anlamak için motivasyonlarını anlamak çok önemlidir. Rekreasyona katılma motivasyonları onların yaşam tarzları, talep ettikleri hizmetler ve gerekli kaynakları belirlemede önem arzeder. 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü32

33 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü33 Rekreasyon Planlama ve Yönetme Serbest zamanın planlanması – hükümetler, yerel yönetimler (makro) Ürün çeşitlendirmesi – turistik işletmeler (mikro) Makro anlamda güdülerle ilgili imkanların ortaya çıkarılması Mikro anlamda kolaylıkların (tesis, organizasyon vb’den oluşan ürün çeşidi) oluşturulması

34 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü34 Planlama-1 Herkese eşit katılım imkanı olmalı Bütün yaş gruplarına hizmet verilmeli Aile üyelerinin katılımına imkan olmalı Programlar çeşitli faaliyetleri içermeli Beceri ve yeteneklere öncelik verilmeli Faaliyetler kişilik geliştirmeye yönelik olmalı Faaliyetler serbest zamanın farklı dönemlerine göre olmalı Halk, mesleki kuruluşlar ve hükümet organları ile işbirliği içinde oluşturulmalı

35 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü35 Planlama-2 İnsanlarda toplumsal yetenekleri geliştirmek amaçlanmalı Amaç mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak olmalı Faaliyetler mümkün mertebe ücretsiz olmalı, katılım artırılmalı Faaliyet ve programlar sürekli olarak değerlendirilmeli Faaliyetler doğayla ilişkili olmalı Katılımcıların güvenlik ve sağlık sorunları olmamalı Faaliyetlerde bireylerin ve/ya grupların gönüllü hizmetinden yararlanılmalı..

36 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü36 Programlamada Etkin Olan Faktörler İlgi Yaş Cinsiyet Yer-mekan Yetenek-beceri Zaman Fayda-tatmin Grubun büyüklüğü Organizasyon şekli Planlama ve yönetim

37 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü37 Planlama Aşamaları 1)Faaliyet Planlama 2)Fiziksel Planlama (mekan planlama) →Envanter Aşaması (veri toplama) →Analiz Aşaması →Planlama Aşaması →Program Uygulama Aşaması →İşletme Aşaması

38 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü38 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Mekansal Açıdan → Açık alan rekreasyonu Sportif faaliyetler; Sanatsal etkinlikler; İzcilik, kampçılık, avcılık; Piknik; Bahçe işleri; Doğa incelemesi; Doğa koruma etkinlikleri → Kapalı alan rekreasyonu Kulüp ve derneklerin etkinlikleri; Sergi, defile vb. katılım ve izlemek; Kongre, kutlama, toplantı; basketbol gibi sportif etkinlikler; sauna, kaplıca gibi sağlıklı yaşam etkinlikleri; el sanatları, yabancı dil vb kursları; tavla, kağıt vb kapalı alan oyunları; tv izlemek, kitap okumak, bakım onarım, saz çalmak vb ev içi etkinlikler

39 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü39 Katılımcıların Milliyetlerine Göre →Ulusal etkinliklere katılım →Uluslar arası etkinliklere katılım Etkinliklere Katılma Şekline Göre →Etken (aktif) katılım-katılımlı deneyimleme →Edilgen (pasif) katılım-izleyici olarak Katılımcı Yaşına Göre →Çocuk etkinlikleri →Normal (orta) yaş etkinlikleri →Üçüncü yaş etkinlikleri Katılımcı Sayısına Göre →Bireysel →Grup

40 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü40 Fonksiyonuna Göre →Ticari rekreasyon (at yarışları, talih oy., dil kursları, vb.) →Estetik rekreasyon (sanatsal etkin. izlemek vb) →Sosyal rekreasyon (kutlamalar, akraba ziyareti vb) →Sağlık rekreasyonu (spor, yaylacılık, hamam-sauna vb) →Fiziksel rekreasyon (tüm spor çeşitleri, vb) →Sanatsal rekreasyon (el sanatları, sinema, tiyatro gibi çağdaş sanatlar, vb) →Kültürel rekreasyon (kurslar, geziler, sergi gibi etkinl., vb) →Turistik rekreasyon (turizm dahilinde gerçekleşen rekreatif faaliyetlerdir) –Rekreasyon faaliyeti konaklayan turiste yönelikse bu aynı zamanda animasyondur.

41 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü41 Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik Vizyoner Bilgi ve çevreyi tanıma Motivasyon yeteneği Yaratıcılık ve disiplin Başarı için deneyim Doğru ekip oluşturma Hızlı karar alma Karakterli olma

42 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü42 Ortaya Çıkışı İtibariyle Liderlik Atama Yoluyla Kazanılan Liderlik Seçim Yoluyla Kazanılan Liderlik Durumun Uygunluk Göstermesi İle kazanılan Liderlik (konjonktürel) Kişilik Özellikleriyle Kazanılan Liderlik (karizmatik)

43 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü43 Rekreasyon Liderliği Danışmacı Liderlik Kontrolcü Liderlik İlgisiz Liderlik Görev Yanlısı Liderlik Liderlikte İdeal Nokta (Lider-grup üyesi ilişkisi, etkileşim yoğunluğu, dinamik etkileşim) Yüz-yüze Liderlik Nezaretçi Liderlik Yönetici Liderlik

44 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü44 Rekreatif Liderliğin Güncel Sorunları Liderlik-Otel operasyonu yöneticiliği rolleri arasında çatışma ☼Amaç farklılığı ☼Profesyonel kariyer farklılığı ☼İki taraf operasyonunu planlayan ve yürütenler arasındaki rol önemi görüş farklılığı ☼İki ekibin birbiri hakkında olumsuz algıları ☼Rollerin iyi tanınamaması ☼Kişilik özellikleri farklılığı ☼Yönetim basamakları arasındaki koordinasyon eksikliği ☼Personel devri, işbaşı eğitim eksikliği, iş tanımları olmaması, örgüt kültürü zayıflığı, örgüt içi iletişim eksikliği vb örgütsel nedenler) ☼Liderlik stillerindeki farklılık

45 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü45 Rekreasyon Ve Turizm Talep yönünden benzeşme Bulunulan mahallin dışında gerçekleşen rekreasyon faaliyeti “turizm” olmakta İlişkide “iş seyahatleri” önemli oranda ayrışmakta Kendi çevresinde yapılan kapalı alan sporları gibi aktiviteler turizmden ayrılır. Kısal alanlara, deniz kenarlarına yönelen bir seyahati de barındıran rekreatif eylemler turizm içerisinde de değerlendirilir.

46 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü46

47 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü47 Rekreasyon ve Turizmin Farklılıkları

48 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü48 Rekreasyon Ve Turizm Talebi Sanayileşme Gelir artışı etkisi Boş zaman artışı etkisi Zihinsel dinlenme ihtiyacı yaratan etkisi Zaman planlama etkisi Siyasi otoritenin düzenleme yapma ihtiyacı duyması Rekreasyonel fayda bilinci (kişisel ve toplumsal) Teknolojik Gelişme Şehirleşme Nüfus Artışı ve Hareketliliği Kitle İl. Araç Etk (Rek. Propaganda) Eğitim ve Kültürün Yükselmesi Çevre Bilincinin Artması Yeni Sağlık Bilinci E-Turizm Özel NedenlerGenel Nedenler

49 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü49 Aktif Tatil ve Amaçlı Turizm Turizm zamanını kültürel, fiziki, eğitsel ve zihinsel yönlerden daha faydalı, verimli tarzda kullanma..(Manila Decleration) Tarih: Hac, yabancı dil öğrenme, politik,kültürel eğitim, yeni teknikler öğrenme, spor,..vb Bilgi çağının doğuşu, yeni bir çalışan sınıfının doğuşu (fikir işçileri) Çevre  Kişilik  Eylem

50 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü50 Aile ve rekreasyonel katılım (çocuklu aileler, aileden etkilenen çocuklar) 3.yaş (54-64,65-74;75+ kendi içinde azalan katılım ama uzayan kalış) Aile ve rekreasyonel katılım (çocuklu aileler, aileden etkilenen çocuklar) 3.yaş (54-64,65-74;75+ kendi içinde azalan katılım ama uzayan kalış)

51 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü51 Aktif Tatil Örnekleri Deniz -Plaj Örnekleri (kano, kayak, jetski, yüzme, natürizm, dalgıçlık, deniz sporları, yelkenli, deniz festivalleri, vb) Kış ve Dağ Örnekleri (dağcılık, buzda araba kull., buz dansı, tırmanma, karda futbol, festivaller, dağ gezileri, gezi amaçlı kayak, vb.) Tabiat ve Yeşil Örnekler (arıcılık, arkeoloji, botanik, gençler için şantiyeler, av, nehir gezileri, bisiklet, çiftlik, kuş bilimi, parklar, at gezileri, mağaralar, vb) Sosyal Örnekler (bowling, spor merkezleri, bayramlar, briç- müzik vb fest., golf, judo, futbol, paraşütçülük, okçuluk, tenis, yoga, vb.) Kültür ve sanat Örnekleri (uçak modelliği, çiçek sanatı, mücevher-takı tasarım, seramik, şan, konfeksiyon-biçki-dikiş, aşçılık, deri kursları, dans, satranç, festivaller-şenlikler, gastronomi, dil öğrenme, edebiyat, oto tamirciliği, opera, resim, fotoğrafçılık, porselen, heykeltraşlık, sepetçilik, vb.)

52 21.12.2015SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü52 BİTTİ Bâki kalan bu kubbede ho ş bir sadâ imi ş !


"21.12.20151SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ Dr. Oğuz Türkay SAÜ İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları