Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ
Dr. Oğuz Türkay SAÜ İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

2 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Turizm Nedir? Kazanç sağlamak amacına yönelik olmamak ve sürekli yerleşmemek koşulu ile bir yere seyahat ve orada kalmak sonucu ortaya çıkan olaylar ve ilişkiler bütünü.. Sürekli yaşanan yer dışına Tüketici olarak Seyahat etmek Geçici konaklama (24 saat yada geceleme) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

3 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Turist Kimdir? Seyahat eden kişidir. Peki ziyaretçi ??? Ziyaretçi ikamet ettiği yer dışına çalışma harici bir nedenle seyahat eden kişidir. Günübirlikçi ise turistin sahip olduğu özellikleri gösteren ancak gittiği yerde bir geceden az kalan kişidir. Ziyaretçi Turist Günübirlikçi SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

4 Turistik Seyahatin Gereklilikleri
Harcanabilir gelir Boş zaman İstek (motivasyon) Eylem (Çevre dışına Yolculuk, konaklama vs.) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

5 Turistin Genel Eğilimleri
Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal çevreyi tanıma isteği Eğlenme ve dinlenme isteği Kendini evinde hissetme isteği Hoşgörü beklentisi ve denetimsiz yaşama isteği Güvenlik (can ve mal) isteği Rahat yaşam koşulları ve hizmet kalitesi beklentisi İdari işlemlerde kolaylık SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

6 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Zaman nedir? Olayların birbirini izlemesine bakarak zihnimizde yarattığımız ve yine olayların içinde sürüp gideceği düşünülen, başı sonu belli olmayan soyut kavram(görelilik) Astronomik zaman(değişmez); Fizyolojik zaman (değişkendir) Somut zaman (saat, saniye gibi ölçülebilen); soyut zaman (ölçülemeyen) Zaman anlayışı (zamanı planlamak-kullanmak-israf) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

7 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Zaman Kullanımı ZAMAN Varolma zamanı (uyku, yeme-içme gibi) Çalışma (iş) zamanı Serbest zaman SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

8 İşin karşılığı kazanç, ödülü ise boş zaman
İş gerilme ritmi yaratarak boş zamanı anlamlı kılar. Bu sayede gevşeme ritmi ile denge sağlanır. İş ve boş zaman (varolma zamanı da dahil olmak üzre) dengeli bir insan yapısı için kaçınılmazdır. Üretim-sosyalleşme Gerilme-gevşeme Kendisi-çevresi SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

9 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Eski Yunanda çalışmanın teşviki (mutluluğun temeli) Roma’da “tanrıya hizmet” Sanayi devrimi (15 saat iş) “iş hayatın tadıdır” (ALMAN ATASÖZÜ) Günümüz teknolojik ilerlemesi (boş zaman artışı) Aynı zamanda –Yabancılaşma; -Yoksulluk ve yoksunluk SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

10 Serbest ZAMAN (Leisure time)
Leisure (“loisir” fırsat tanıma, serbest olma; “license” selahiyet vermek; “libery”-”licere” izin; ) Genel faktörler: toplumun üretim-tüketim ilişkileri, örgütlenme biçimi ve teknolojik gelişmeye yansıyan sosyo-ekonomik çevre Fiziksel faktörler: Sos.-ekon. Faktörlerin mekansal şekillenmesi, kır-kent ayrımı, çalışma alanları, kull.alanları, ulaşım, doğal çevre vb. Kişiye dönük faktörler: Cins., yaş, aile yapısı vb. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

11 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Serbest Zaman II Klasik görüş: “ Boş zaman, bireyin istediği gibi kullandığı zamandır” Sosyal bir sınıfın fonksiyonu olarak kabul eden görüş: “boş zaman burjuva yaşantısıdır” (Thorstein Weblen)-san.devrimi haftada 70 saat Serbest zaman aktivitesi olarak gören görüş: rahatlama, eğlence ve bilgilenme amacıyla seçilen aktiviteler Serbest zaman olduğu görüşü: varolma ve çalışma zamanı dışındaki zaman (AIEST tanımı). Yaratıcı ve manevi değerlerin bir kaynağıdır…… SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

12 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Serbest Zaman Tanımı “Bir çok kültürel ve kamu hizmeti kapsamı içindeki hobiler ve meşguliyetler dizisine katılım suretiyle benlik geliştirmek için serbestçe kullanım hakkı ve fırsatlarıdır” BOŞ ZAMAN UYGARLIĞI SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

13 Serbest Zamanın Tarihsel Gelişimi
Bayramlar, dini günler 1900’lerin başında 3000 saatten 2200 saate 3/8 (iş, gevşeme, dinlenme) saat/hafta ,2 s/h ,2 s/h ,7 s/h ,5 s/h ,1 s/h SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

14 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Günlük çalışma saatlerinin azalması (12-14 saatten 8 saate) Haftalık çalışma sürelerinin azaltılması (haftasonu tatili-weekend) Yıllık çalışma sürelerinin azaltılması (tatil 1-2 haftadan 4 haftaya) Çalışma hayatının kısaltılması (???) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

15 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Ortalama yaşam süresi artmakta !!! Yaş arttıkça kullanılabilir gelir artmakta !!! Yaş arttıkça boş zaman artmakta !!!! Hedef Pazar olarak 3. YAŞ (senior citizens) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

16 Boş Zaman Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Uzun Süreli Boş Zamanlar 1-Çocukluk dönemi boş zamanları 2-Yıllık izin boş zamanları 3-Emeklilik dönemi boş zamanları Kısa Süreli Boş Zamanlar 1-İşgünü sonu (akşam üstü) boş zamanları 2-Hafta sonları 3-Kısa süreli tatiller SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

17 Boş Zamanı Değerlendirme Fonksiyonları
Psiko-Sosyolojik 1-Detente, barış, huzur fonksiyonu 2-Eğlence fonksiyonu 3-Gelişme fonksiyonu Sosyal Ekonomik SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

18 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Rekreasyon Tanımı recre ate – yenilenme, tazelenme.. Boş zamanın kıymetlendirilmesi (fiziki, sosyo-ekonomik).. İnsanların boş zamanlarında eğlence, dinlence amaçlı ve tatmin olmak için gönüllü katıldıkları faaliyetler… İnsanların gönüllü olarak katıldıkları ve onlara bedensel, ruhsal yorgunluklarını giderip, fiziksel ve ruhsal açıdan yaratıcı bir güç kazandıran faaliyetler… SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

19 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
pasif X aktif grup X ferdi Spor, kültür, tabiat, insan tarihi, vb. Geziler, eğlenceler, zevk veren olaylar, resmi olmayan eğitim, vb. Zevk için araba kullanmak bir rekreasyon örneği iken işe gidip gelirken araba kullanmak bir ulaşım çabasıdır. Bir barmenin içki servisi yapması işinin bir parçası iken, arkadaş ortamında arkadaşlarına kokteyl hazırlaması bir rekreatif eylemdir. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

20 Rekreatif Eyleme Katılım (neden-sonuç)
SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

21 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
TANIM: Zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan, bağımsız ve kendisine ait boş zamanda isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yapılan eylemler… SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

22 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Özellikler-I Faaliyete katılma ile ortaya çıkan bir deneyimdir. Katılım önceden belirlenmiştir. Bir takım çekiciliklere bağlı olarak gerçekleşir. İstek ve irade ile katılım vardır. Boş zamanda yapılır. Bir çok aktiviteyi kapsar. Ciddi ve belli amaçları olan bir aktivitedir. Yer, zaman ve insana bağlı sınırlamalara tâbi değildir (esnektir). SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

23 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Özellikler-II Katılımcıya kişisel ve toplumsal özellik kazandırır. Faaliyete devam ve iştirak zorunluluğu bulunmaz. Haz ve neşe sağlayan bir faaliyettir. Anlık tatmin ve zevk almak esastır. Evrenseldir. Herkes için geçerli etkileri vardır. Toplumsal değerlere ters düşemez. Bu tür bir faaliyet ikinci bir faaliyete ilgiyi doğurur (dalgıçlık ve fotoğraf gibi) Kişinin kendini ifade etmesine ve yaratıcılığını geliştirmesine olanak yaratan faaliyetleri içermelidir. Planlı-plansız, beceri sahibi veya değil, organize veya organize olmadan yapılabilir. Rekreasyonist tarafından üstlenilir. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

24 Rekreasyon ve Oyun Teorileri
İnsanlar neden oyun oynar? ARTIK ENERJİ TEORİSİ RAHATLAMA TEORSİ HAZIRLANMA (İÇGÜDÜ/PRATİK) TEOR. ÖZETLEME TEORİSİ YENİDEN YAŞAYARAK ARINMA TEO. ÖDÜN TEORİSİ YETKİNLİK TEORİSİ SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

25 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
ARTIK ENERJİ TEORİSİ Oyun artık enerjiyi harcamak için oynanır. Teneffüslerde oyun oynayan çocukları örnekler.. Az bir enerjisi kalan insanların neden hala oyun oynadığını açıklayamaz.. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

26 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
RAHATLAMA TEORSİ Oyun oynarız çünkü günlük hayatın stresinden sıyrılmak isteriz. Fakat bazı insanlar stres üreten bir yaşam tarzından vazgeçerler. Rekreasyon çoğu zaman rekabetçi ve stres üretir bir hal alabilmektedir. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

27 HAZIRLANMA (İÇGÜDÜ/PRATİK) TEOR.
Oyun bizi şu araçlarla yetişkin yaşamına hazırlar: Takım çalışması Rol oynama Kurallara uyum Fakat bazı çocuklar bilgisayar oyunlarına ihtiyaç duyarlar?? SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

28 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
ÖZETLEME TEORİSİ Geçmişimizden, içsel olarak daha fazla ödüllendirici bir yarış gibi olayları yeniden canlandıran aktiviteler.. Avlanma, atıcılık, gizle & ara, koşturmacalı oyunlar dünya genelinde yaygındır.. Fakat bir çoğu geçmişimizle ilgili değildir (bungee jumping, x-box vb.) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

29 YENİDEN YAŞAYARAK ARINMA TEO.
Oyun oynarız çünkü sıkıntı veren duygularımızdan zararsız bir yolla kurtulmayı isteriz. Eski Yunanın katarsis tiyatrosu insanların düşmanca duygularını boşaltıyordu. Aristo-katarsis-tiyatro(insana kendini dışardan gösterdiği için arzulardan arındırıyor) Çocuklar azarlandıklarında buna tepki verirler. Fakat bu basketbol, balık avlama gibi etkinlikleri açıklar mı?? SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

30 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
ÖDÜN/L TEORİSİ Çalışarak doyuramadığımız psişik ihtiyaçlarımızı doyurmak isteriz (sıkılma, rekabetçi iş ortamı vb.). Sıkılmak bazı aktiviteleri tetikleyebilir fakat sıkılmak gerçekte sadece çalışmayla ilgili değildir. Kütüphanecilerin satranç, yol yapımı işçilerinin futbol oynaması nasıl izah edilir? SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

31 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
YETKİNLİK TEORİSİ İnsanlar arzularının derecesini optimize etme eğilimindedir (gürültülü müziği kısarız ama çok alçak sesli ise açarız). 7’den 70’e çevremizle etkileşim doğuran ihtiyaçlara sahibiz. Uyarıların optimizasyonu ve çevreyle etkileşim ihtiyacı şuna yol açar: Çevrede bir etki oluşturduğumuzda, örneğin çevreden gelen bir şeye reaksiyon gösterdiğimizde kontrol ve güç duygusuna kapılırız. Bu bize ödül olarak yetkinlik hissi verir. Ancak bu yaklaşım oyunu işten ayırmakta başarısızdır. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

32 Teoriler ve Rekreasyon
Hiçbiri tek başına rekreasyonu açıklayamıyor.. İnsanları anlamak için motivasyonlarını anlamak çok önemlidir. Rekreasyona katılma motivasyonları onların yaşam tarzları, talep ettikleri hizmetler ve gerekli kaynakları belirlemede önem arzeder. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

33 Rekreasyon Planlama ve Yönetme
Serbest zamanın planlanması – hükümetler, yerel yönetimler (makro) Ürün çeşitlendirmesi – turistik işletmeler (mikro) Makro anlamda güdülerle ilgili imkanların ortaya çıkarılması Mikro anlamda kolaylıkların (tesis, organizasyon vb’den oluşan ürün çeşidi) oluşturulması SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

34 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Planlama-1 Herkese eşit katılım imkanı olmalı Bütün yaş gruplarına hizmet verilmeli Aile üyelerinin katılımına imkan olmalı Programlar çeşitli faaliyetleri içermeli Beceri ve yeteneklere öncelik verilmeli Faaliyetler kişilik geliştirmeye yönelik olmalı Faaliyetler serbest zamanın farklı dönemlerine göre olmalı Halk, mesleki kuruluşlar ve hükümet organları ile işbirliği içinde oluşturulmalı SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

35 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Planlama-2 İnsanlarda toplumsal yetenekleri geliştirmek amaçlanmalı Amaç mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak olmalı Faaliyetler mümkün mertebe ücretsiz olmalı, katılım artırılmalı Faaliyet ve programlar sürekli olarak değerlendirilmeli Faaliyetler doğayla ilişkili olmalı Katılımcıların güvenlik ve sağlık sorunları olmamalı Faaliyetlerde bireylerin ve/ya grupların gönüllü hizmetinden yararlanılmalı.. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

36 Programlamada Etkin Olan Faktörler
Zaman Fayda-tatmin Grubun büyüklüğü Organizasyon şekli Planlama ve yönetim İlgi Yaş Cinsiyet Yer-mekan Yetenek-beceri SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

37 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Planlama Aşamaları Faaliyet Planlama Fiziksel Planlama (mekan planlama) Envanter Aşaması (veri toplama) Analiz Aşaması Planlama Aşaması Program Uygulama Aşaması İşletme Aşaması SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

38 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Mekansal Açıdan Açık alan rekreasyonu Sportif faaliyetler; Sanatsal etkinlikler; İzcilik, kampçılık, avcılık; Piknik; Bahçe işleri; Doğa incelemesi; Doğa koruma etkinlikleri Kapalı alan rekreasyonu Kulüp ve derneklerin etkinlikleri; Sergi, defile vb. katılım ve izlemek; Kongre, kutlama, toplantı; basketbol gibi sportif etkinlikler; sauna, kaplıca gibi sağlıklı yaşam etkinlikleri; el sanatları, yabancı dil vb kursları; tavla, kağıt vb kapalı alan oyunları; tv izlemek, kitap okumak, bakım onarım, saz çalmak vb ev içi etkinlikler SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

39 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Katılımcıların Milliyetlerine Göre Ulusal etkinliklere katılım Uluslar arası etkinliklere katılım Etkinliklere Katılma Şekline Göre Etken (aktif) katılım-katılımlı deneyimleme Edilgen (pasif) katılım-izleyici olarak Katılımcı Yaşına Göre Çocuk etkinlikleri Normal (orta) yaş etkinlikleri Üçüncü yaş etkinlikleri Katılımcı Sayısına Göre Bireysel Grup SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

40 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Fonksiyonuna Göre Ticari rekreasyon (at yarışları, talih oy., dil kursları, vb.) Estetik rekreasyon (sanatsal etkin. izlemek vb) Sosyal rekreasyon (kutlamalar, akraba ziyareti vb) Sağlık rekreasyonu (spor, yaylacılık, hamam-sauna vb) Fiziksel rekreasyon (tüm spor çeşitleri, vb) Sanatsal rekreasyon (el sanatları, sinema, tiyatro gibi çağdaş sanatlar, vb) Kültürel rekreasyon (kurslar, geziler, sergi gibi etkinl., vb) Turistik rekreasyon (turizm dahilinde gerçekleşen rekreatif faaliyetlerdir) –Rekreasyon faaliyeti konaklayan turiste yönelikse bu aynı zamanda animasyondur. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

41 Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik
Vizyoner Bilgi ve çevreyi tanıma Motivasyon yeteneği Yaratıcılık ve disiplin Başarı için deneyim Doğru ekip oluşturma Hızlı karar alma Karakterli olma SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

42 Ortaya Çıkışı İtibariyle Liderlik
Atama Yoluyla Kazanılan Liderlik Seçim Yoluyla Kazanılan Liderlik Durumun Uygunluk Göstermesi İle kazanılan Liderlik (konjonktürel) Kişilik Özellikleriyle Kazanılan Liderlik (karizmatik) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

43 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Rekreasyon Liderliği Danışmacı Liderlik Kontrolcü Liderlik İlgisiz Liderlik Görev Yanlısı Liderlik Yüz-yüze Liderlik Nezaretçi Liderlik Yönetici Liderlik Liderlikte İdeal Nokta (Lider-grup üyesi ilişkisi, etkileşim yoğunluğu, dinamik etkileşim) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

44 Rekreatif Liderliğin Güncel Sorunları
Liderlik-Otel operasyonu yöneticiliği rolleri arasında çatışma Amaç farklılığı Profesyonel kariyer farklılığı İki taraf operasyonunu planlayan ve yürütenler arasındaki rol önemi görüş farklılığı İki ekibin birbiri hakkında olumsuz algıları Rollerin iyi tanınamaması Kişilik özellikleri farklılığı Yönetim basamakları arasındaki koordinasyon eksikliği Personel devri, işbaşı eğitim eksikliği, iş tanımları olmaması, örgüt kültürü zayıflığı, örgüt içi iletişim eksikliği vb örgütsel nedenler) Liderlik stillerindeki farklılık SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

45 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Rekreasyon Ve Turizm Talep yönünden benzeşme Bulunulan mahallin dışında gerçekleşen rekreasyon faaliyeti “turizm” olmakta İlişkide “iş seyahatleri” önemli oranda ayrışmakta Kendi çevresinde yapılan kapalı alan sporları gibi aktiviteler turizmden ayrılır. Kısal alanlara, deniz kenarlarına yönelen bir seyahati de barındıran rekreatif eylemler turizm içerisinde de değerlendirilir. SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

46 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

47 Rekreasyon ve Turizmin Farklılıkları
SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

48 Rekreasyon Ve Turizm Talebi
Sanayileşme Gelir artışı etkisi Boş zaman artışı etkisi Zihinsel dinlenme ihtiyacı yaratan etkisi Zaman planlama etkisi Siyasi otoritenin düzenleme yapma ihtiyacı duyması Rekreasyonel fayda bilinci (kişisel ve toplumsal) Teknolojik Gelişme Şehirleşme Nüfus Artışı ve Hareketliliği Kitle İl. Araç Etk (Rek. Propaganda) Eğitim ve Kültürün Yükselmesi Çevre Bilincinin Artması Yeni Sağlık Bilinci E-Turizm Özel Nedenler Genel Nedenler SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

49 Aktif Tatil ve Amaçlı Turizm
Turizm zamanını kültürel, fiziki, eğitsel ve zihinsel yönlerden daha faydalı, verimli tarzda kullanma..(Manila Decleration) Tarih: Hac, yabancı dil öğrenme, politik,kültürel eğitim, yeni teknikler öğrenme, spor,..vb Bilgi çağının doğuşu, yeni bir çalışan sınıfının doğuşu (fikir işçileri) Çevre  Kişilik  Eylem SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

50 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Aile ve rekreasyonel katılım (çocuklu aileler, aileden etkilenen çocuklar) 3.yaş (54-64,65-74;75+ kendi içinde azalan katılım ama uzayan kalış) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

51 SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü
Aktif Tatil Örnekleri Deniz -Plaj Örnekleri (kano, kayak, jetski, yüzme, natürizm, dalgıçlık, deniz sporları, yelkenli, deniz festivalleri, vb) Kış ve Dağ Örnekleri (dağcılık, buzda araba kull., buz dansı, tırmanma, karda futbol, festivaller, dağ gezileri, gezi amaçlı kayak, vb.) Tabiat ve Yeşil Örnekler (arıcılık, arkeoloji, botanik, gençler için şantiyeler, av, nehir gezileri, bisiklet, çiftlik, kuş bilimi, parklar, at gezileri, mağaralar, vb) Sosyal Örnekler (bowling, spor merkezleri, bayramlar, briç-müzik vb fest., golf, judo, futbol, paraşütçülük, okçuluk, tenis, yoga, vb.) Kültür ve sanat Örnekleri (uçak modelliği, çiçek sanatı, mücevher-takı tasarım, seramik, şan, konfeksiyon-biçki-dikiş, aşçılık, deri kursları, dans, satranç, festivaller-şenlikler, gastronomi, dil öğrenme, edebiyat, oto tamirciliği, opera, resim, fotoğrafçılık, porselen, heykeltraşlık, sepetçilik, vb.) SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü

52 Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş!
BİTTİ Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş! SAÜ İİBF Turizm İşl. Bölümü


"REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları