Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekreasyon Eğitimi Ders Notları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekreasyon Eğitimi Ders Notları"— Sunum transkripti:

1 Rekreasyon Eğitimi Ders Notları
SAKARYA (2013)

2 Tanışma ve Beklentiler Rekreasyonda temel kavramlar Eğitimin Temel Kavramları Eğitim Süreci Eğitim Süreci (Analiz) Eğitim Süreci (Tasarım)

3 İçerik Eğitim Süreci (Tasarım) Rekreasyonda eğitim
Eğitim Süreci (Geliştirme) Eğitim Süreci (Uygulama)

4 İçerik Eğitim Süreci (Uygulama) Açık alan eğitimi
Eğitim Süreci (Değerlendirme) Rekreasyon eğitimi uygulamaları

5 Eğitimin Temel Kavramları
Eğitim, bireyin davranışlarında istenilen değişiklikleri meydana getirme veya yeni davranışlar kazandırma sürecidir.

6 Eğitimin Temel Kavramları
Öğretim, önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşabilmek için gereken davranışı (bilgi, beceri ve tutumu) öğrenciye kazandırma sürecine denir. Öğretme eğiticinin işidir. Öğretim ile ilgili temel kavramlar İşaret ve açıklamalar Katılma Pekiştirme (ödül) Dönüt ve Düzeltme (Geri bildirim)

7 Öğretmen ve Eğitmen Tanımı
Öğrenen tarafından kullanılacak veya kullanılmayacak genel bilgilerin aktarır. Öncelikle bilgi ve tavırları geliştirir. Eğitmen: Öğrenen tarafından kullanılacak olan bilgiyi hazırlayıp aktarır. Öncelikle özel bilginin ve becerilerin arttırılmasına yardımcı olur.

8 Eğitmen Öğretmen Kolaylaştırıcı Uzman Gerçek Hayat Kuramcı Aktif Pasif
Sen yap Beni izle Ne Yapabiliriz? Şöyle Yapalım

9 Eğitim Süreci Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme

10 1. Eğitim Süreci (Analiz)
Eğitiminizi daha etkili kılmak için yapılması gereken 4 tip analiz vardır: İhtiyaç Analizi Öğrenci Analizi İçerik Analizi Bağlam (Kapsam) Analizi

11 Eğitim İhtiyacının Analizi
Yeterlilikleri geliştirilmesi istenen personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı aynı görevde kalacak çalışanların yetişme noksanlığını saptamak üzere, yapılmakta olan işin gerektirdiği yeterlikler ile çalışanların sahip olduğu yeterlikler arasındaki farkın saptanmasıdır.

12 Eğitim İhtiyacının Analizi
Bir üst kademeye yükselecek veya görevi değiştirilecek personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı, yükseltme veya tamamlama türü eğitim programı hazırlamak üzere gelecekte yapılacak işin gerektirdiği yeterlikler ile kazandırılmış olan yeterlikler arasındaki farkın belirlenmesidir.

13 Eğitim İhtiyacının Analizi
Eğitim İhtiyacı Saptama Teknikleri Kayıt ve raporları inceleme Grup toplantıları düzenleme Görüşme – mülakat Anket uygulama Gözlem Test uygulama

14 Öğrenci Analizi Hedef grubunuzun (öğrencilerinizin) ihtiyaçlarını, limitlerini, kabiliyetlerini, bilgi düzeylerini, geri planlarını, karakterlerini, becerilerini anlamaya çalışın. Öğrenci Özellikleri Fiziksel Özellikler Sosyal Özellikler Duygusal Özellikler Bilişsel Özellikler

15 İçerik Analizi İçerik Analizi
İçeriğiniz geçerli, güncel ve vermek istediğiniz bilgiye yönelik tam olmalıdır.

16 Bağlam (Kapsam) Analizi
Eğitiminizde etkili olacak çevresel etkenleri ve ekipmanı belirleyin.Eğitim vereceğiniz yere göre düzenleyin.

17 2. Eğitim Süreci (Tasarım)
İçeriğin Belirlenmesi Aktarım yönteminin belirlenmesi Sunumun yazılı hale getirilmesi Öğrenci verilerine göre ders içeriğinin oluşturulması İhtiyaç analizi sonuçlarına ve istenen değişimin durumuna göre görevlerin basamaklandırılması. Eğitimin verilmesi için hangi yöntemin en iyi olduğuna karar verme Anlatım Uygulama Katılım vb...

18 2. Eğitim Süreci (Tasarım)
Konuyla ilgili Beyin Fırtınası yapın İhtiyaç analiziniz ve amaçlarınız ile ilgili olmayanları eleyin. Halihazırda bildikleri Bilmeleri gerekenden fazlası Kısıtlamaları koyarken göz önünde bulundurun. Tesisler Eğitimin uzunluğu Aktarım metodu Eğitimin yakınlığı (süre)

19 Ders İçeriğinin Belirlenmesi
İçerik, öğrencinin eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmek için öğrenmesi gereken her şeydir.. Bir eğitim programının içeriğinin belirlenmesi bir karar verme sürecidir. İki önemli kriter vardır: Kullanışlı (işe yarar) olmalı. Uygun olmalı.

20 Ders İçeriğinin Belirlenmesi
Uygun eğitim aktiviteleri kullanmak önemlidir çünkü: Katılımcının özel bilgiyi edinmesine olanak sağlarlar. Eğitim süresince katılımcıyı ilgili ve aktif tutarlar.

21 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım (Takrir) Yöntemi
Tartışma (Soru – Cevap) Yöntemi Gösteri Yöntemi Grup Tartışması Yöntemi Örnek Olay Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Beyin Fırtınası Yöntemi

22 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi
Anlatım yöntemi, öğretim programında yer alan konuların eğitici tarafından eğitilen gruba anlatılması ve açıklanmasıdır.

23 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi Yararlı Yönleri
Geniş bir gruba aynı koşullarda öğretim yapılır. Konu dağılmadan ve kesilmeden sıra ile işlenir. Öğreticinin ses ve sözünün etkili gücünden yararlanılır. Önceden hazırlıklı olmayan katılımcı grubuna öğretim yapılabilir. Diğer tekniklere kıyasla kolaylıkla uygulanır ve masrafı azdır.

24 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Anlatım Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Öğretim sırasında bireysel farklılıklar dikkate alınmadığından bireyleri tanımak güçtür. Eğitilenler pasif ve yalnız dinleyici durumunda kalır. Okul havası verir, genelde sıkıcıdır ve ilgi çekilmesi zordur. Öğrenci katkısı olmadığından açıklama ve yorumlar tek yönlü olur. Öğretim sırasında öğrenmeyi kontrol etmek ve değerlendirmek güçtür. Yalnız bir duyu organı ile öğretim yapıldığından çabuk unutulur.

25 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi
Tartışma yöntemi, amaçlara uygun bilgi kazandırmak üzere , eğitilen grubun katılması ile konuların açıklanması ve tartışılmasıdır. Bu yöntem eğitilenin konu hakkında gruba yönelttiği soruların sözlü olarak eğitilenler tarafından cevaplandırılmasını ve onların fikirlerinin ortaya konulmasını sağlar.

26 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi Yararlı Yönleri
Katılımcılar öğretim etkinliğine katıldıklarından aktif ve her an konuşmaya hazır olur. Katılımcılar kişisel yorum yapma, düşündüklerini anlatma, eleştiride bulunma becerisi kazanırlar. Katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve toplumsallaşmalarına katkıda bulunur. Eğitici ve katılımcılar arasındaki iletişim canlı ve etkili hale gelir. Konu ile ilgili sorunlara çözüm yolları farklı yaklaşımlarla aranır ve bulunur. Öğretene geri bildirim sağlar.

27 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Tartışma (Soru-Cevap) Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Öğretim için ayrılan süreden fazla zaman harcanabilir. Tartışmaya katılanların sayısı az ise beklenen yararlar sağlanmaz. Öğretim sırasında amaçlardan sapma ve uzaklaşma tehlikesi vardır. Konunun sıra ile ve düzenli olarak izlenmesi zordur.

28 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi
Gösteri Yöntemi, öğretim sırasında bilginin uygulanması, bir işin nasıl yapıldığının gösterilmesi ve temel işlemlerinin tanıtılmasıdır. Demostrasyon adı da verilen bu yöntemin uygulama alanı geniştir. Beceri öğretimi için gerekli bilginin kazandırılması, özellikle bir iş veya görevin mekanik ve rutin yönlerinin öğretiminde en etkin öğretim yöntemidir.

29 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi Yararlı Yönleri
Gösteri eğitilenlerin bir olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenmelerini sağlar. Gösteri sözlü ifadesinin yetersiz olduğu kurallar ve prensiplerin açıklanmasını kolaylaştırır. Yapılan deney ve işler ile sonuçları görülebildiğinden öğrenme daha çabuk, kolay ve kalıcı olur. Katılımcılar da gösteriye katılabilir, bilgiyi uygulama hüner ve tutumları geliştirilir. Özellikle beceri kazandırmada malzeme, alet ve makinelerin kullanılması kolaylıkla öğretilir. Laboratuar ve atölyelerde iş güvenliği kuralları ve tehlikeleri gösterilebilir. Eğitilenlerin ilgileri kolaylıkla çekilir, iş veya görevin standartları ortaya konulabilir.

30 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Bu yöntem, anlatım ve tartışma yöntemlerine kıyasla daha fazla zaman gerektirir. Kullanılan araçlar ve zamandan dolayı masraflı olur. Büyük gruplara veya çok küçük olan objelere uygulanması zordur.

31 PROJEKSİYON MAKİNASI, KURULUMU VE ÇALIŞTIRILMASI
Örnek Çalışma PROJEKSİYON MAKİNASI, KURULUMU VE ÇALIŞTIRILMASI

32 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi
Grup Tartışması Yöntemi, eğitilenlerin bir konu veya sorun üzerinde konuşarak, tartışarak, fikirlerini, görüşlerini açıkça ortaya koyarak çözüm yollarını bulmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem eğiticinin yönetiminde grubu oluşturan bireylerin öğretim etkinliği olan konuşma ve tartışmalara katılması ile uygulanır.

33 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi Yararlı Yönleri
Grup üyeleri etkinliğe her an katılmaya hazır olur ve ilgilenir. Her katılımcıya görüş ve önerilerini açıklama olanağı verilebilir, dağınık düşünceler toparlanabilir. Sorunlar ve çözüm yolları ortaya konur, varılan sonuçlarda eğitilenlerin katkısı ve payı olacağından uygulama alanına konulması kolaylaşır. Demokratik bir ortamda iyi insan ilişkileri kurma becerileri kazanmalarına katkıda bulunur.

34 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Bu yöntem diğerlerine kıyasla daha uzun süre gerektirir. İyi yönetilmediğinde hizipler ortaya çıkabilir va amaçlardan saptırabilir. Grubu oluşturan katılımcıların konuya ilişkin yeterli bilgi ve tecrübesi olmadığında olumlu sonuç alınamaz. Grupta belirli bireylerin grubu kendi etkileri altına almaları olanaklıdır.

35 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Tekniği
Örnek olay incelemesi, eğitilenlerin bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir öğretim metodudur. Sunulan olay gerçek ve hayali olabilir. Öğretim amacı ile kullanılmak üzere hazırlanan olay anlatılarak, okunarak, ses ve gösteri araçlarından yararlanılarak sunulur. Eğitilenler, sunulan olayı, öğrenir, verileri analiz eder, sonucunu değerlendirir, tartışarak olayın nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri ortaya koyarlar. Özellikle sosyal bilimlerde konuların bir kısmı örnek olay biçiminde eğitim salonuna getirilebilir.

36 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Tekniği Yararlı Yönleri
Birbirine yakın özgeçmişleri ve görevleri bulunan bireyler, birbirlerinin deneyimlerinden yaralanır. Katılımcıların uygulamalara ve eleştirilere katılmaları, birbirlerini yakından tanımalarını sağlar. Katılımcılara grup halinde ve birlikte çalışma, problem çözme alışkanlıkları kazandırılır. Katılımcıların olaylara farklı yaklaşımlarla bakma ve sorunları analiz etme yetenekleri geliştirilir. Katılımcıların düşüncelerini anlatabilme, başkalarını ikna etme, zamanında konuşma ve dinleme yeterlikleri geliştirilir.

37 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Örnek Olay Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Her konu ile ilgili örnek olay bulmak, düzenlemek güçtür. Olayların sunulması ve tartışılması uzun zaman gerektirir. Yeterli süre verilmemişse beklenen yarar sağlanamaz. Uygulamada amaçtan sapmalar, algılama farklılıkları fazla olabilir.

38 MAĞARADAN KURTARMA OPERASYONU
Örnek Çalışma MAĞARADAN KURTARMA OPERASYONU

39 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği
Katılımcı grubu önünde iki veya daha fazla eleman bir olayı dramatize ederek canlandırır. Rol alanlar genellikle grup içerisinden seçilir ve daha önceden rolleri verilir ve gerekirse prova yapılır. Gösteri tamamlandıktan sonra tartışılır.

40 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği Yararlı Yönleri
İşyerinde gerçekten karşılaşılan ve karşılaşılması olası olaylar canlandırıldığından personel ilgi duyar. Görerek veya duyarak öğrenim yapılacağından sonuçları uzun süreli ve kalıcı olur. Rol yapma bir davranışın nasıl gösterilebileceğini anlatmak yerine gösterme olanağı verir.

41 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Rol Oynama Tekniği Sakıncalı Yönleri
Konunun işlenmesi için hazırlık ve uygulama aşamaları çok zaman alır ve dikkat gerektirir. Olaylardaki davranışları rollere çevirmek ayrı bir yeterlik gerektirir ve zordur. Bireysel farklılıklar olduğuna göre katılımcıların oynanan rollerden algılamaları da farklı olacaktır. Bu yöntemle rol alan ve oynanan bireylerin tutumuna göre amaçtan kolaylıkla sapma olabilecektir.

42 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi
Sırası gelen katılımcıdan konu ile ilgili fikrini söylemesi istenir. Her birey sırası geldiği zaman fikrini söylemek durumundadır. Katılımcıların fikirlerine gruptan gülme ve bir takım reaksiyonların gelmemesi gerekir. Eğitici bu ortamı sağlamakla görevlidir. Fikirler tahta ya da herhangi bir kağıda yazılır. Bu yönteme katılımcıların söyleyeceği fikirler bitene kadar devam edilir.

43 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi Yararlı Yönleri
Kısa sürede pek çok katkı sağlanır. Açıklanmaktan çekinilen katkıların alınmasını kolaylaştırır. Gayri resmi yapı sayesinde çekingen kişiye tartışmaya daha rahat katılması mümkün olabilir.

44 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Beyin Fırtınası Yöntemi Sakıncalı Yönleri
Katkılar aşırı derecede geniş kapsamlı olabilir. Beyin fırtınası ile ilgili açık ve net parametreler ortaya konmazsa fazla yararlı olmaz.

45 3. Eğitim Süreci (Gelişim)
Materyallerin Yaratılması Eğitim Notları Öğrenci notları Eksersizler ...vb Ekipman İhtiyacının belirlenmesi ve temini

46 3. Eğitim Süreci (Gelişim)
Eğitime yardımcı materyaller nelerdir ? Görsel / İşitsel materyaller kullanmanın eğitime yardımı nedir ?

47 Eğitime Yardımcı Materyaller
Videoteyp veya filmler 35mm slidelar Bilgisayar slideları (power point sunu) Tepegöz ve şeffaflar Ders notları Flipchart veya beyaz tahta Mesleki eğitim gereçleri Alet-edevat Resimler-posterler Model ve maketler tahtalar Eksersiz ve oyun malzemeleri

48 “Deneyim Piramidi” İnsanlar genellikle şöyle hatırlarlar
Okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyup gördüklerinin %50’sini Okuma Sözel Duyma Resim görme Film görme Görsel Tanıtım / Gösterim / İzleme Söyleyip yazdıklarının %70’ini Uyguladıklarının %90’ını Yerinde ziyaret Kinesthetic (deneyimsel) Dramatik sunum yapma Gerçek bir deneyimi canlandırma Uygulama Wiman & Meirhenry, .Educational Media, 1960 on Edgar Dale’dan alınmıştır

49 Eğitimi Düzenleme Ortamı hazırlayınız Giriş (siz & onlar)
Gündem, aralar, ihtiyaçlar Neyi ne için yaptığınızı açıklayarak sizi benimsemelerini sağlayın İçerik Ana noktaları mantıklı bir biçimde düzenleyiniz (gruplar halinde) Her gruba alt noktalar ekleyiniz Görsel araçlar, egzersizler ve bildiriler dağıtınız Son Özet Sorular Başka öğrenme imkanları

50 4. Eğitim Süreci (Uygulama)
İçeriğin, saptanan yöntemle aktarılması

51 Siz nasıl bir eğitimci isterdiniz?

52 Eğiticinin Rolü Lider Değerlendirici Kolaylaştırıcı
Bireysel Gelişim Uzmanı Eğitici yazar Eğitici   Eğitim ve gelişme yöneticisi Pazarlamacı İhtiyaç Analisti Program Yöneticisi Program Tasarımcısı Stratejist Görev analisti Teorisyen Dönüşüm Ajanı

53 Eğitmen Olmanın Gerektirdiği Beceriler
Konu uzmanlığı Tasarım Eğitim Tasarımı Öğrenme prensipleri uygulaması Materyal üretimi Grafik, yazım vediğer görüntülü materyaller Bilgisayar uzmanlığı Sunum Ses, Kişilik, teknik uzmanlık

54 Eğiticide Olması Gereken Kişisel Özellikler
Özgüven Çevresel Farkındalık Köprü kurabilme – eski ile yeni arasında bağ kurabilme Organizasyon Becerileri Öğrenme tutkusu Dinleme kabiliyeti Espri Yeteneği İletişim ve sahne Becerileri Esneklik Sabır Serinkanlı sıcak kalpli

55 Eğitimin Verilmesi Bir sunum sırasında girişi ilgi çekici yapmanın yolu: Dinleyicilere geldikleri için teşekkür edin Güvenilirliğinizi sağlayın Gündemi açıklayın Katılımcılardan beklentilerinizi söyleyin Ne zaman ara verileceğini belirleyin Sunumunuz için bir zaman aralığı belirleyin Dinleyiciye ne öğrenmelerini umduğunuzu söyleyin Her şeyi bilen ve kibirli bir ilk izlenim vermeyin Dikkatleri üzerinizde topladığınız zaman, geçişinizi yapın

56 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Eğitmenin Duruşu ve Ses Tonu Konuşma sırasında çok sık tekrarlanan kelimeler olmamasına dikkat edilmelidir. Net, işitilebilir ve berrak bir ses ile konuşulmalıdır. Duruş önemlidir. Duruş, izleyicilerde kararlı, inatçı, düşünceli, dalgın, bilgin, düşünür vb. izlenimleri bırakabilir. Vücuduyla, sesiyle insanın içten ve inandırıcı olması gerekir. Yaptığımız işe ne kadar inanır ve içtenlikle yaparsak o kadar inandırıcı olabiliriz. Göz temasına dikkat edilmelidir.

57 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Heyecan Halinde; Su ve kalem hayat kurtarır. Heyecanlandığımız ya da nefesimizi kontrol etmekte zorlandığımız anlarda su içmek ritmimizi yeniden yakalamamıza yardımcı olacaktır. Elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemediğimiz ve bu sebeple kendimizi rahatsız hissettiğimizde elimize bir kalem almak iyi bir çözümdür.

58 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Soruları Dinlemek ..... Cevaplarınızı düşünmeden önce dinleyicilerinizin sorularını ve yorumlarını dinleyin. Zor soruları hoş karşılayın Yakınlık kurmak için “bu iyi bir soru” diyin Kişi ile direk göz teması kurun Soruları sorarken dinleyiciye yoğunlaşın Kişiye doğru yaklaşın

59 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Soruları Cevaplamak Soruyu soran kişiye hitaben cevap verin Daha sonra göz temasını tüm dinleyenlere kaydırın Soruyu kısa ve öz cevaplayın Fikrinize sahip çıkın Cevabı bilmiyorsanız, söyleyin; Sunumu yapan kişinin her konuda uzman olması beklenemez. Bilmediğimiz bir soru ile karşılaştığımız zaman içtenlikle ve çekinmeden “Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim, araştırıp size döneyim” cevabını vermek gerekir. Cevaplarken dikkati soru sorana yönlendirerek bitirin Uygunsa “yardımcı olabildim mi” veya “sorunuzu cevaplandırabildim mi” diye sorun

60 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Oyunlar Oyunlar, sunuma katılanları motive etmek için iyi bir araçtır. Ancak aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir. Oyun, katılımcıların konuya odaklanmasını sağlıyorsa yararlıdır. Oyun süresinin iyi hesaplanması ve kontrolün kaybedilmemesi gerekir. Oynanış biçimi yönünden kontrolün kaybedilmesine yol açacak oyunlar seçilmemelidir.

61 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Powerpoint slaytları Powerpoint sunumlarında, metin yazmaktan kaçınılmalıdır. Her bir slayttaki bilgi, olabilecek en az sayıda maddelenerek gösterilmelidir. Maddeler halinde anlatılması gereken sunumlarda maddeler arasındaki bağlantılar belli edilmelidir. Maddelemelere dikkat edilmeli, tasarım ve düzenlemesine özen gösterilmelidir. Slaytlarda gereksiz parantez kullanmamalıdır.

62 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
Powerpoint slaytları Powerpoint kullanılırken uygun renk bileşenleri kullanılmalı ve maddelerin birbirinden farklı olduğunu hissettirecek bir diziliş olmalıdır. Gereksiz resimler dikkati dağıtır. Kullanılan resimler amaca uygun olmalıdır. İnsanları aciz durumda gösteren resim ve fotoğraflar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Uygun renk bileşenleri kullanılmalıdır.

63 SUNUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR
En kötü sunumlar ikinci yapılanlardır. Birinci sunumda çok dikkat edilir. İkincisinde ise genellikle “nasıl olsa başarıyorum” diye yeterince özenli davranılmaz ve en çok hata o zaman yapılır. Bütün sunumlara aynı özenle hazırlanmak gerekir.

64 EĞİTİM ORTAMININ HAZIRLANMASI
Eğitim ortamındaki ses, ışık, ısı gibi etkenler eğitici tarafından eğitim içeriğine göre uygun ayarlanmalıdır. Bu eğitim programının başarısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

65 EĞİTİM ORTAMININ HAZIRLANMASI
Eğitim programının içeriğine göre, yerleşim planının olabildiğince rahat, katılımcıların eğiticiye ulaşabileceği ve eğiticinin de katılımcıları görebileceği şekilde olmasına oldukça özen göstermek gerekir.

66 Ölçme konusuna genel bir bakış
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme konusuna genel bir bakış Neyi ölçeriz, Neden ölçeriz, Ne ile ölçeriz, Nasıl ölçeriz.

67 Karşılaştırmalı Ölçümler Metrik Ölçümler
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME ÇEŞİTLERİ Karşılaştırmalı Ölçümler Metrik Ölçümler

68 Karşılaştırmalı Ölçümler
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Karşılaştırmalı Ölçümler Bu ölçüm şeklinde iki farklı şey doğrudan birbiri ile karşılaştırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılık belirlenmeye ve ifade edilmeye çalışılır.

69 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Metrik Ölçümler Derecelendirilmiş bir ölçme ile bu yöntemin uygulanmasını sağlayan bir hesaplama yolu ve çoğunlukla da ölçümü gerçekleştirmek için kullanılan bir araç ya da gereçle yapılan ölçme yöntemidir.

70 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İnsanların Bilgi ve Becerilerini Neden Ölçeriz? Yarışma sınavları Belirli bir beceri ya da özelliği gerektiren durumlarda yapılan sınavlar Eğitimin hedefi olarak belirlenmiş bir gelişimin sağlanıp sağlanmadığını ya da hangi ölçüde sağlandığını belirlemek için yapılan sınavlar.

71 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitime Katılan Kişiyi Nasıl İzleriz? Kendisine sorarak, Üstlerine sorarak, Astlarına sorarak, Denklerine sorarak, İş süreçlerine ve sonuçlarına bakarak, Eğiticiye sorarak, Soyutlamalar yapılarak (yazı, şekil, ses, hareket ile öğrenilenlerin ifade ettirilmesi) Bürke Aycan

72 Eğitici Kendini Nasıl Değerlendirir?
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitici Kendini Nasıl Değerlendirir? Eğitimin ne derece etkili olduğu ve eğiticinin bu konuda ne derecede tatmin edici olduğu katılımcıya gerek sözel gerekse de yazılı formlar aracılığı ile sorulur.

73 HOŞÇAKALIN....


"Rekreasyon Eğitimi Ders Notları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları