Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Güvenliği Hazırlayan: İ smail ÇET İ N. Bili ş im Güvenli ğ i : Sahip oldu ğ umuz bili ş im altyapısının sadece i ş süreçleri için tanımladı ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Güvenliği Hazırlayan: İ smail ÇET İ N. Bili ş im Güvenli ğ i : Sahip oldu ğ umuz bili ş im altyapısının sadece i ş süreçleri için tanımladı ğ."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Güvenliği Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

2 Bili ş im Güvenli ğ i : Sahip oldu ğ umuz bili ş im altyapısının sadece i ş süreçleri için tanımladı ğ ımız amaçlar için kullanılması ve bunun dı ş ında olu ş ması olası kullanımların önlenmesidir. Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

3 Güvenlik nedir? Toplam güvenlik, en zayıf halka ile e ş güçtedir. Güvenlik bütün bile ş enleri ile bir toplamdır. Altyapının mükemmel olması güvenlik için yeterli de ğ ildir. Sistemler kullanıcıları ile bütündür. Kullanıcılar için e ğ itim. Güvenlik bilgiyi korumak ve yönetmektir! Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

4 Güvenlik ne değildir? Güvenlik, bir standart de ğ ildir. Tak çalı ş tır güvenlik yoktur. Gizlilik, herzaman güvenlik anlamına gelmez. Sahip olunan güvenlik yazılım ve donanımları güvenlik demek de ğ ildir. Yapılan güvenlik testleri sadece o anı belgeler. Yarın yeni bir cihaz eklendi ğ inde? “Benim uygulamam/sistemim her zaman güvenlidir.”??? Tehditleri ya ş amamı ş görünmek, güvenli oldu ğ u anlamına gelmez. Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

5 Bilişim Sistemleri Güvenlik Kontrollerinin Etkinliğinin Doğrulanması (Sertifikasyon) Bilgi ve Bilişim Sistemlerinin Sınıflandırılması Güvenlik planlaması Risk Tespiti Güvenlik Yetkilendirmesi (Onay Belgesi) Güvenlik Kontrolleri Seçimi ve Gerçekleştirilmesi Bilişim Güvenliği Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

6 Bilgisayar Güvenliği ve Tehditler... Erişim Kötücül Program Korsan Kullanıcı Özel Haberleşme Güvenlik Açıkları (password) Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

7 Kitabımızın 15. sayfasını açalım. Metni okuyalım ve bu olaydan edindi ğ imiz izlenime göre bili ş im güvenli ğ i için ne gibi önlemler alınabilece ğ ini söyleyiniz. Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

8 Öneriler Bir klavye dinleme ve dinlemeyi durdurma yazılımı başarıyla geliştirilmiştir Bu tür yazılımların kullanılabileceği unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır Her an tehdit oluşturabilirler Tehditler ve gerekli önlemler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bilgisayarınızı denetleyen yazılımlar kullanılmalıdır. Kişisel ve kurumsal kayıplar önlenebilir Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

9 Eğlence Hazırlayan: İ smail ÇET İ N

10

11


"Bilişim Güvenliği Hazırlayan: İ smail ÇET İ N. Bili ş im Güvenli ğ i : Sahip oldu ğ umuz bili ş im altyapısının sadece i ş süreçleri için tanımladı ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları