Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ

2 Beceri öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir.

3 Sosyal Bilgilere özgü 6 beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programı, ilköğretim sınıf düzeyinde diğer derslerle birlikte diğer derslerle de ortak 9 beceriyi kazandırmanın yanında, Hayat Bilgisine özgü 4 Sosyal Bilgilere özgü 6 beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu becerilerin bazılarına ya da aşamalarına, tema ve üniteler göz önünde bulundurularak, doğrudan verilecek beceri olarak programda yer verilmektedir.

4 ORTAK BECERİLER 1-Eleştirel Düşünme Becerisi
2-Yaratıcı Düşünme Becerisi 3-İletişim Becerisi 4-Araştırma Becerisi 5-Problem Çözme Becerisi 6-Karar Verme Becerisi 7-Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 8-Girişimcilik Becerisi 9-Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi

5 HAYAT BİLGİSİNE ÖZGÜ BECERİLER
1-Kaynakları etkili kullanma 2-Güvenlik ve korunmayı sağlama 3-Öz yönetim 4-Bilimin temel kavramlarını tanıma

6 SOSYAL BİLGİLERE ÖZGÜ BECERİLER
1-Gözlem Becerisi 2-Mekânı Algılama Becerisi 3-Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi 4-Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi 5-Sosyal Katılım Becerisi 6-Empati Becerisi

7 ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ

8 Bir kanıtı kullanma ya da referansa dayanma
Sebep-sonuç ilişkisini belirleme İlkeleri türetme Genelleme yapma Farklı bakış açılarını açıklama Kararları sorgulama Sınıflama yapma Değerlendirme (ölçüt belirleme) Karşılaştırma yapma İlgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme Kalıp yargıları fark etme Çıkarımda bulunma

9

10

11 YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ

12 Esnek ve orijinal olma İmgeleme (?) Analiz, sentez, değerlendirme yapma Sıra dışı bağlantılar kurma

13 İmgeleme Düşünülen durum ya da olayın imgesinin (hayalinin – görüntüsünün) zihinde canlandırılmasıdır. Örneğin, çalışma odanızı düzenlemeyi düşündüğünüzde çalışma masanızın, kitaplığınızın önce nerede daha iyi duracağını gözünüzün önüne getirir, sonra yerlerini değiştirirsiniz.

14 İLETİŞİM BECERİSİ

15 Dinleme Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade etme Tartışma Bağlantı kurma Farklı perspektiften bakma Açık fikirli olma Başkalarının düşünce ve duygularını anlama Farklılıklara saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Ortak bir amaç çevresinde toplanma

16 ARAŞTIRMA BECERİSİ

17 1. Okuduğunu Anlama Ana fikri çıkarmak için okuma Okuduğunu yorumlama
Kelime anlamına ulaşmak için uygun kaynakları kullanma Olgu ve fikirleri ayırma, propagandayı tanıma Yazarın yargısını tanıma Metni anlamak için resimlerdeki ipuçlarını ve açıklamaları kullanma. Değişik amaçlar için okuma (eleştirel, analitik, soru cevaplamak için, fikir oluşturmak için…) Değişik şekillerde basılmış materyalleri okuma ( kitap, gazete, dergi…)

18 2. Bilgiyi Bulma, Kullanılabilir Biçimde Planlama ve Yazma
Kütüphane kullanma (Bilgisayarda katalog tarama, kitap fiş katalogu kullanma) Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşma Anahtar sözcükleri, indeksi ve referansları kullanma Kaynak olarak toplumu kullanma ve bireylerle görüşmeler yapma (sözlü tarih çalışmaları) Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma ( ana fikri çıkarma, özetleme,vs). Yararlandığı kaynakları “Kaynakça”da titizlikle gösterme.

19 PROBLEM ÇÖZME

20 Problem Çözme Problemi fark etme
Problemin kime ait olduğunu belirleme Problemi aydınlatmak için uygun sorular oluşturma Problemi tanımlama ve açıklama Probleme özgü bilgi kaynaklarını tanıma Probleme çözüm seçenekleri belirleme (Hipotez =?) Her çözüm yolunun muhtemel sonuçlarını düşünme En uygun yolu seçme Problemin çözümünde, yardıma gereksinim olup olmadığını belirleme Uygun çözüm yolunu uygulama

21 hipotez (Varsayım) Varsayım (Hipotez) : Gözlem ve ön araştırma sonuçlarına dayanarak oluşan yargıyı geçici bir iddia olarak ileri sürmektir. Özcan hoca ile ders yapan öğrenciler meslek hayatlarında daha başarılı olurlar. Beyin temelli öğrenme yoluyla ders işleyen deney grubu öğrencileri geleneksel yöntemle ders işleyen kontrol grubuna göre sosyal bilgiler dersinde daha yüksek akademik başarısı elde ederler.

22 KARAR VERME BECERİSİ

23 Karar Verme Hangi konuda karar vereceğini belirleme
Karar alternatifleri üretme Verilebilecek kararların sonuçlarını düşünme Değerleri betimleme En uygun kararı verme Kararı uygulama Çözümü değerlendirme Verdiği kararın ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenme

24 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA BECERİSİ

25 Teknolojik alet kullanımı
Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma Bilgiyi organize edip sunma Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama İnternet, telefon ve televizyon ağlarını kullanarak bilgiye ulaşma yeteneği kazanma Günlük hayatta ulaşabildiği teknolojik ürünleri amacına uygun olarak kullanma

26 GİRİŞİMCİLİK

27 Grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olma
Risk alma Yeni fikirlere, bilgi ve becerilere açık olma Kendini olası eleştirilere ve başarısızlıklara açık tutma Kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme cesareti gösterme ve bundan zevk alma

28 TÜRKÇEYİ DOĞRU, GÜZEL VE ETKİLİ KULLANMA

29 Dinleme Konuşma Okuma Yazma Görsel Okuma/Sunu


"HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları