Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ

2 Beceri öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir.

3 Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programı, ilköğretim 1 - 7. sınıf düzeyinde diğer derslerle birlikte diğer derslerle de ortak 9 beceriyi kazandırmanın yanında, Hayat Bilgisine özgü 4 Sosyal Bilgilere özgü 6 beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu becerilerin bazılarına ya da aşamalarına, tema ve üniteler göz önünde bulundurularak, doğrudan verilecek beceri olarak programda yer verilmektedir.

4 ORTAK BECERİLER 1-Eleştirel Düşünme Becerisi2-Yaratıcı Düşünme Becerisi3-İletişim Becerisi4-Araştırma Becerisi5-Problem Çözme Becerisi6-Karar Verme Becerisi7-Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi8-Girişimcilik Becerisi9-Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi

5 HAYAT BİLGİSİNE ÖZGÜ BECERİLER 1-Kaynakları etkili kullanma2-Güvenlik ve korunmayı sağlama 3-Öz yönetim 4-Bilimin temel kavramlarını tanıma

6 SOSYAL BİLGİLERE ÖZGÜ BECERİLER 1-Gözlem Becerisi2-Mekânı Algılama Becerisi3-Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi4-Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi5-Sosyal Katılım Becerisi6-Empati Becerisi

7 ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ

8 Bir kanıtı kullanma ya da referansa dayanmaSebep-sonuç ilişkisini belirlemeİlkeleri türetmeGenelleme yapmaFarklı bakış açılarını açıklamaKararları sorgulamaSınıflama yapmaDeğerlendirme (ölçüt belirleme)Karşılaştırma yapmaİlgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etmeKalıp yargıları fark etmeÇıkarımda bulunma

9

10

11 YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ

12 Esnek ve orijinal olmaİmgeleme (?)Analiz, sentez, değerlendirme yapmaSıra dışı bağlantılar kurma

13 İmgeleme Düşünülen durum ya da olayın imgesinin (hayalinin – görüntüsünün) zihinde canlandırılmasıdır. Örneğin, çalışma odanızı düzenlemeyi düşündüğünüzde çalışma masanızın, kitaplığınızın önce nerede daha iyi duracağını gözünüzün önüne getirir, sonra yerlerini değiştirirsiniz.

14 İLETİŞİM BECERİSİ

15 Dinleme Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade etme Tartışma Bağlantı kurma Farklı perspektiften bakma Açık fikirli olma Başkalarının düşünce ve duygularını anlama Farklılıklara saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme Ortak bir amaç çevresinde toplanma

16 ARAŞTIRMA BECERİSİ

17 Ana fikri çıkarmak için okuma Okuduğunu yorumlama Kelime anlamına ulaşmak için uygun kaynakları kullanma Olgu ve fikirleri ayırma, propagandayı tanıma Yazarın yargısını tanıma Metni anlamak için resimlerdeki ipuçlarını ve açıklamaları kullanma. Değişik amaçlar için okuma (eleştirel, analitik, soru cevaplamak için, fikir oluşturmak için…) Değişik şekillerde basılmış materyalleri okuma ( kitap, gazete, dergi…) 1. Okuduğunu Anlama

18 2. Bilgiyi Bulma, Kullanılabilir Biçimde Planlama ve Yazma Kütüphane kullanma (Bilgisayarda katalog tarama, kitap fiş katalogu kullanma) Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgilere ulaşma Anahtar sözcükleri, indeksi ve referansları kullanma Kaynak olarak toplumu kullanma ve bireylerle görüşmeler yapma (sözlü tarih çalışmaları) Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma ( ana fikri çıkarma, özetleme,vs). Yararlandığı kaynakları “Kaynakça”da titizlikle gösterme.

19 PROBLEM ÇÖZME

20 Problem Çözme Problemi fark etme Problemin kime ait olduğunu belirleme Problemi aydınlatmak için uygun sorular oluşturma Problemi tanımlama ve açıklama Probleme özgü bilgi kaynaklarını tanıma Probleme çözüm seçenekleri belirleme (Hipotez =?) Her çözüm yolunun muhtemel sonuçlarını düşünme En uygun yolu seçme Problemin çözümünde, yardıma gereksinim olup olmadığını belirleme Uygun çözüm yolunu uygulama

21 hipotez (Varsayım) Varsayım (Hipotez) : Gözlem ve ön araştırma sonuçlarına dayanarak oluşan yargıyı geçici bir iddia olarak ileri sürmektir. Özcan hoca ile ders yapan öğrenciler meslek hayatlarında daha başarılı olurlar. Beyin temelli öğrenme yoluyla ders işleyen deney grubu öğrencileri geleneksel yöntemle ders işleyen kontrol grubuna göre sosyal bilgiler dersinde daha yüksek akademik başarısı elde ederler.

22 KARAR VERME BECERİSİ

23 Karar Verme Hangi konuda karar vereceğini belirleme Karar alternatifleri üretme Verilebilecek kararların sonuçlarını düşünme Değerleri betimleme En uygun kararı verme Kararı uygulama Çözümü değerlendirme Verdiği kararın ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenme

24 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA BECERİSİ

25 Teknolojik alet kullanımı Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma Bilgiyi organize edip sunma Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama İnternet, telefon ve televizyon ağlarını kullanarak bilgiye ulaşma yeteneği kazanma Günlük hayatta ulaşabildiği teknolojik ürünleri amacına uygun olarak kullanma

26 GİRİŞİMCİLİK

27 Grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olma Risk alma Yeni fikirlere, bilgi ve becerilere açık olma Kendini olası eleştirilere ve başarısızlıklara açık tutma Kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme cesareti gösterme ve bundan zevk alma

28 TÜRKÇEYİ DOĞRU, GÜZEL VE ETKİLİ KULLANMA

29 DinlemeKonuşmaOkumaYazmaGörsel Okuma/Sunu


"HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları