Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAC NEDİR ? NASIL YAPILIR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAC NEDİR ? NASIL YAPILIR ?"— Sunum transkripti:

1 HAC NEDİR ? NASIL YAPILIR ?

2 Hac Nedir? İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.

3 Hac Niçin Yapılır? Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır

4 Hac Kimlere Farzdır? Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: Hür, ergin ve akıllı olmak, Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak, Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak, Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak, Sağlıklı olmak, Yol güvenliği bulunmak

5 Haccın farzları Nelerdir?
Haccın farzları üçtür. Biri yapılmassa Sahih olmaz, Bunlar ; Haccı İhramlı yapmak, Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf etmek.

6 Haccı İhramlı Yapmak İhrama girileceği zaman gusledilir, gusletmek imkânı yoksa abdest alınır. İhrama girerken yapılacak gusül sünnet-i müekkededir. Bu gusül, hadesten taharet için değil, maddî temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas hâlindeki kadınlar bile gusledebilirler. Tam bir temizlik için, ayrıca tırnaklar kesilir, bıyıklar kısaltılır, koltuk altları ve kasıklar tıraş edilir. Bu temizlikleri yolda ihrama girerken yapmak imkânı olmayacaksa, evde yola çıkmadan evvel yapmak lâzımdır. Bundan sonra ayakkabılar ve dikişli elbiseler çıkarılır. Îzar ve ridâ adı verilen iki parçadan ibaret bir örtü ile vücut örtülür. Göbekten diz kapakları altına kadar sarılarak giyilen parçaya izar ve belden yukarı omuzlar üzerine alınana da rida denir. Bu örtülerin beyaz ve yeni olması güzeldir. Yeni olmasa bile temiz olması şarttır. Sonra güzel bir koku sürülebilir. Ancak kokunun ihrama girdikten sonra vücutta veya elbisede renk ve izi kalmamalıdır. Kokusu kalabilir. İhram adı verilen elbiseyi giydikten sonra iki rekat namaz kılınır. Vakit kerahet vakti ise namaz kılınmaz. Kılınan bu namaz, sünnettir. Birinci rekatında Fâtiha’dan sonra Kâfirûn sûresi, ikinci rekatta da Fâtiha’dan sonra İhlâs sûresi okur. İhram namazının sonunda niyet edilip Allah’tan hac için yardım ve kolaylık istenir.Yapılan hacca göre niyet de değişir. Sadece hac yapacak olanlar (hacc-ı ifrad) sadece hac niyeti yaparlar. Temettû haccı yapacaklar, umreye niyet ederler. Kıran haccı yapacak olanlar ise hem umreye hem de hacca niyet ederler. Niyet ve duadan sonra hacının Allah’ın emrine âmâde olduğunu ifade eden “ telbiye” getirilir. Yolculuk esnasında telbiye, tehlil, tesbih, tekbir ve Efendimiz’e salavatlar getirilir. Erkekler telbiyeyi yüksek sesle, kadınlar ise kısık sesle söylerler.

7 Arafata Vakfe Yapmak Arafat Vakfesi, Hacc’ın olmazsa olmaz rükunlarından biridir. Hacc’ın iki rüknünden birisi olan Arafat Vakfesi, Zilhicce ayının 9. günü yapılır. Hacılar, gerek Mekke’den gerekse Mina’dan, Arefe Günü öğle namazına kadar Arafat’a gelmeye gayret ederler. Ancak Arafat Vakfesi’nin vakti, öğle namazı vaktiyle girip, Bayram günü güneş doğmadan biraz önceye kadardır. Bu zaman zarfında her ne hal ile olursa olsun bir an bile Arafat’ta, Arafat sınırları içinde bulunan kimse bu rüknü yerine getirmiş sayılır. Arefe günü, Vakfe’yi Cebel-i Rahme yakınlarında yapmak efdal ise de, Hac müessesesinin hacılara ayırdıkları yerler sebebiyle, Vakfe, Arafat sınırları içinde her yerde yapılır. Bu günün özelliklerinden birisi de öğle namazı ile ikindi namazının cem edilmesidir. Öğle namazı vaktinde iki namaz birden kılınır. Önce kamet getirilerek öğle namazı, arkasından da sünnetler kılınmadan hemen yeni bir kamet ile ikindi namazı cemaatla kılınır. Ve bundan sonra dua yapılır. İsteyen istediği duayı yapabilir.

8 Kâbe’yi tavaf etmek. Önce farz, vâcip, nafile tavaflardan hangisi yapılacaksa ona niyet edilir. Her tavafın yapılışı aynıdır. Fark, sadece farz, vâcip ve sünnet oluşundadır. Bu bakımdan niyette, yapılacak tavafın çeşidi belirtilir. Tavafa niyetten sonra, doğruca Hacerü’l- Esved’in bulunduğu yere gidilir. Mümkün olduğu takdirde başkasına eziyet vermeksizin eller Hacerü’l-Esved üzerine konur ve öpülür. Yaklaşıp öpmek mümkün olmadığı takdirde, yalnız el sürülür, bu da mümkün olmazsa Hacerü’l-Esved’e karşı durulup ellerin içi ona doğru gelmek üzere eller kaldırılır ve tekbir, tahmid ve salâvat getirilir. Daha sonra el içleri öpülerek yüzlere sürülür. Bu fiile istilâm denir. Sevab bakımından istilâm ile Hacerü’l-Esved’i öpmek arasında bir fark yoktur. İstilâmda şu duâ okunur: Bismillâhi Allahü ekber, Allahümme îmanen bike ve tasdîkan bi-kitâbike ve vefâen biahdike ve’t-tibâan li-sünneti nebiyyike sallâllahü aleyhi ve sellem. “Allah’ın adıyla.. Allah büyüktür. Allahım! Sana iman ederek kitâbını tasdîk, ahdine vefâ ve Peygamberinin sünnetine uyarak bu işi yapıyorum.” Bundan sonra Kâbe sol tarafa alınarak etrafında dönülmeye başlanır. Hacerü’l-Esved’den başlanıp yine Hacerü’l-Esved’e gelinen her dönüşe bir şavt denir. Bir tavaf, 7 şavttan ibarettir. Sonunda sa'y yapılacak tavafın ilk üç şavtında erkekler sağ omuzlarını açarak canlı ve çalımlı bir şekilde yürürler. Omuzu açmaya " ıztıba", canlı çalımlı yürümeye de " remel" denir. Iztıba ve remel sünnettir ve sadece sonunda sa'y yapılacak tavaflarda yapılır. Tavaf, Hatîm’in arkasından yapılır. Aslen Kâbe’den olup sonra dışarıda bırakılan ve yarım ay şeklinde çevrelenen yere Hatîm denir. Bu kısım Kâbe’den sayıldığı için, tavaf bunun dışından yapılmaktadır. Kâbe’nin 4 köşesi vardır ki bunlara rükün denir. Hacerü’l-Esved’in bulunduğu rükünden sonra sağdan sola doğru sırası ile Rükn-i Irakî, Rükn-i Şâmî ve Rükn-i Yemânî gelir. Rükn-i Yemânî istilâm edilir, ancak diğer iki rükün istilâm edilmez. Hacerü’l-Esved’e her uğrandıkça mümkünse öpülür veya el sürülür. Mümkün değilse istilâm yapılır. Sonra tekrar tavafa devam edilir. Kâbe etrafında 7 dönüş (7 şavt) tamamlanınca, Hacerü’l-Esved istilâm edilerek tavaf tamam edilmiş olur. Bundan sonra yer bulunduğu takdirde Makam-ı İbrahim’de, yer bulunamazsa Mescid-i Haram’ın münasip bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır. Bu namaz vâciptir. Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Kâfirûn, ikinci rekatta ise İhlâs sûreleri okunur.. Bu namaz da, kerahet vakitlerinde kılınmaz. Bu bakımdan ikindiden sonra tavaf eden kimse akşam namazını bekler. Tavaf namazını akşam namazından sonra kılar. Tavaf namazını bitirdikten sonra, Kâbe-i Muazzama’ya yönelerek ayakta ihlâs ve samimiyetle dualar edilir. Sonra dua edilerek zemzem içilir. Zemzem içilirken şu dua yapılabilir: “Allah’ım, senden geniş rızık, faydalı ilim ve her türlü hastalıklardan da şifa diliyorum.”


"HAC NEDİR ? NASIL YAPILIR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları