Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları GENETİK ve ÇEVRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları GENETİK ve ÇEVRE."— Sunum transkripti:

1 Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları GENETİK ve ÇEVRE

2

3

4

5

6 GEN: Kromozomlar üzerinde bulunan yaklaşık 1500 nukleotitten meydana gelen ve canlının her türlü özelliğinin oluşmasını sağlayan yapı birimi. Genotip: Canlının kalıtsal/genetik yapısıdır. Fenotip: Canlının dış görünüşü/yapısıdır.

7 Bir canlının yapısına kalıtımsal özellikler (Genotip) karar verdiğine göre canlı nasıl farklı bir dış görünüşe (fenotip)’e sahip olmaktadır?

8 TEK YUMURTA (Özdeş) İKİZLERÇİFT YUMURTA İKİZLERİ

9 Tek yumurta ikiziÇift yumurta ikiziNormal Kardeş Olma AynıFarklıAynıFarklıAynıFarklı Göz rengi Matematik Başarısı Dil yuvarlama Yaş Tuttukları takım Cinsiyet

10 Tek yumurta ikiziÇift yumurta ikiziNormal Kardeş Olma AynıFarklıAynıFarklıAynıFarklı Göz rengiXXXXX Matematik BaşarısıXXXXXX Dil yuvarlamaXXXXX YaşXXX Tuttukları takımXXXXXX CinsiyetXXXXX

11 Genetik özellikler ve çevre davranışı nasıl etkiler? Scarr ve McCartney(1983) 1. Pasif gen-çevre korelasyonu 2. Hatırlatıcı gen-çevre Korelasyonu 3. Aktif gen-çevre korelasyonu

12 1. Pasif gen-çevre korelasyonu Genlerini çocuklarına aktaran ebeveynler aynı zamanda çocuklarının içinde yetişecekleri çevreyi de düzenlemektedirler. Böylece genlerin taşıdığı davranış ve kişilik özellikleri çocukların içinde büyüdükleri çevre tarafından da desteklenmektedir.

13 2. Hatırlatıcı gen-çevre Korelasyonu İnsanların içinde büyüdükleri çevre aynı zamanda onların genetik özeliklerinden kaynaklanan davranış ve kişilik özeliklerine tepkide bulunan kişilerin oluşturduğu bir çevredir.

14 3. Aktif gen-çevre korelasyonu Bireyler genetik özelliklerinin neden olduğu davranış ve kişilik özelliklerine uygun bir çevre oluşturur ve o çevrede yetişirler.

15 Öjenik

16 Öjenik, insanların genetik açıdan kontrol altında tutularak ve ayıklanarak bir insan ırkının ıslah edilmesini anlamına geliyordu. "sağlıksız" ve "kötü" bireylerinin ayıklanması ve "çiftleşmenin" düzenlenmesi yoluyla ıslah… Öjenik yaklaşımına göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan ırkı da ıslah edilebilirdi. Devlet kimlerin üreyip, kimlerin üremeyeceğine karar vererek, en uygun genetik kombinasyonların oluşturulması ve "üstün insan ırkının" yaratılması amaçlanmaktaydı.

17 Aslında öjenik düşüncesinin kökleri çok daha eskilere Antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. Platon, devletin vatandaşların üreme eylemlerini denetlemesi gerektiğini ileri süren ilk filozoftu. Buna göre daha sağlıklı ve yetenekli bireylerin üreme düzeyi arttırılmalıydı. Keza Sparta'da, yeni doğan bebekler yetişkinlerce kontrol edilir ve yaşamını sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilirdi. Sağlıksız olduğu düşünülenler Taygetus Dağı'na götürülür ve orada öldürülürdü. Bu duruma daha çok erkek bebekler maruz kalırdı çünkü sadece en güçlü erkekler yaşamalıydı.

18 Bu insanlar Nazilere göre "yaşamayı hak etmeyen canlar" olarak değerlendiriliyordu. Yaptıkları işlemleri "ırksal temizlik" olarak da adlandırıyorlardı. DÜŞÜNCELERİ: “En sağlıklı insanlar savaş meydanlarında ölürken, neden toplum işe yaramayan engelli ve hasta bireylerin yükünü çeksin?"

19 Bilişsel, Duyuşsal, Toplumsal ve Fizyolojik Öğrenci Özellikleri BilişselDuyuşsalToplumsalFizyolojik Zeka Bölümü (IQ)Kişilik yapısıAkran ilişkileriDuygusal algılama kapasitesi Yetenek türü ve Düzeyi İlgileriOtoriteye karşı tepkileri Beynin bilgiyi işleme kapasitesi Bilişsel Gelişim DüzeyiGüdülenme tür ve düzeyi Ahlaki gelişim düzeyiSağlık durumu Dil gelişim düzeyiTutumlarıRol modelleriCinsiyet Okuma düzeyiAkademik benlik algısıİşbirliği yapma ya da yarışma eğilimi Yaş Sözcük Bilgisi düzeyiKaygı düzeyiSosyo-ekonomik düzey Görsel okuryazarlık düzeyi Denetim odağıAile yapısı ve desteği Öğrenme biçimiEpistemolojik inançlar Öğrenme stratejileriÖzyeterlik inancı Önbilgi düzeyleriDiğer inançlar

20 Bir öğrenci için (özel eğitim bağlamında); Kişinin özel eğitime uygunluğunun belirlenmesi Hangi alanlarda Ne düzeyde farklılıklar var Daha sonrabireyin sahip olduğu farklılıklardan kaynaklanan ortalamadan ayrı gereksinimin belirlenmesi Buna göre bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanması NESNEL

21 İyi bir özel eğitimci; Öğrencilerinin hangi boyutlarda ne türden bireysel farklılıklara sahip olduğunu Bu faklılıkların öğrencinin öğrenme performansı üzerinde nasıl bir etkisinin bulunduğunu Ve bu öğrencilerin eğitimlerinin bireyselleştirilmesinin hangi boyutlarda gerçekleştirileceği konusunda – yeterli bilgi, beceri – Ve doğru anlayışa sahip olmalı

22 Öğretimde öğrenci özelliklerine göre yapılabilecek düzenlemeler Öğretimde içeriğin sunum hızıTepki biçimi (yazılı, sözel, vb.) Alıştırma ve uygulamaların bağlamıDikkatin nasıl çekileceği Alıştırma ve uygulamaların sayısıGeribildirim (tür, sıklık) Verilecek örneklemin bağlamıÖğrenci denetimi (nitelik-nicelik) Verilecek örneklerin sayısı ve zorluğuOkuma materyallerinin düzeyi İçeriğin somut/soyut düzenlenişiKullanılacak sözcüklerin düzeyi Öğrenci gruplamada kullanılacak ölçütlerPekiştireç (tür, sıklık) Öğrenciye sağlanacak ipucu (sayı ve nitelik) Öğrenciye sağlanacak rehberlik Öğretim yöntemi ya da stratejisiÖğretime ayrılacak zaman Ölçme-değerlendirme yaklaşımı


"Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları GENETİK ve ÇEVRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları