Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 1 Giriş. BÖLÜM 1 Giriş Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Giriş Bölüm 1 GİRİŞ Tarihsel Bakış Açısı Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Gelişimin Doğası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 1 Giriş. BÖLÜM 1 Giriş Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Giriş Bölüm 1 GİRİŞ Tarihsel Bakış Açısı Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Gelişimin Doğası."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 1 Giriş

3 Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri
Giriş Bölüm 1 GİRİŞ Tarihsel Bakış Açısı Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Gelişimin Doğası Ergen Gelişim Bilimi

4 Giriş Tarihsel Bakış Açısı Erken Tarih
Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı Tarihsel Bakış Açısı

5 Fırtına-ve-stres Görüşü
Giriş Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Fırtına-ve-stres Görüşü G. Stanley Hall’un ergenliğin, çatışma ve duygudurum dalgalanmaları ile doldurulduğu çalkantılı bir zaman olduğuna ilişkin kavramıdır.

6 Buluşçuların Buluş Açısı
Giriş Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Buluşçuların Buluş Açısı Ergenliğin sosyotarihsel bir oluşum olduğu görüşüdür. Ergenliğe bu bakış açısında, yirminci yüzyılın başındaki gençlerin bağımlılığını ve ekonomik alana daha kontrollü bir şekilde girmelerini sağlayan yasaların çıkarılması gibi sosyotarihsel koşullar özellikle önemlidir.

7 Giriş Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Kohort Etkisi Gerçek kronolojik yaştan değil; bir bireyin doğum zamanından, çağından ya da kuşağından kaynaklanan etkilerdi r.

8 Giriş Milenyum Çocukları
Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Milenyum Çocukları 1980’den sonra doğan ve beliren yetişkinliğe milenyumda giren kuşaktır. Milenyum çocuklarının iki özelliği göze çarpmaktadır:

9 Giriş etnik farklılıkları teknolojiye olan bağlılıkları
Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar etnik farklılıkları teknolojiye olan bağlılıkları

10 Giriş Kimlik Damon, bugün çoğu gencin kimlikleri
Yirminci Ve Yirmi Birinci Yüzyıllar Kimlik Damon, bugün çoğu gencin kimlikleri konusunda kararsız olduklarını ve kimlik kazanımına doğru yeterli bir şekilde ilerleyemediklerini savunmaktadır.

11 Giriş Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar Kalıpyargı: Geniş bir insan grubu hakkında izlenimlerimizi ve inançlarımızı yansıtan bir genellemedir. Tüm kalıpyargılar, belirli bir grubun tipik bir üyesinin nasıl olduğuyla ilgili bir imaj taşımaktadır.

12 Giriş Ergen Genelleme Farkı
Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar Ergen Genelleme Farkı Adelson’un, sınırlı bilgilere ve çoğunlukla da sık görülen ergen gruplarına dayanan ergenler hakkındaki genellemelere ilişkin bir kavramıdır.

13 Giriş Pozitif Gençlik Gelişimi:
Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı Pozitif Gençlik Gelişimi: Ergenlikte pozitif gençlik gelişimi (PGG) olarak adlandırılan kavram, pozitif psikoloji yaklaşımını yansıtmaktadır. Pozitif gençlik gelişimi, gençlerin güçlü yanları ile gençlerden beklenen olumlu nitelikleri ve gelişim eğrisini vurgulamaktadır

14 Giriş Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı Pozitif gençlik gelişimi, PGG’nin “Beş C’sini” tanımlayan Jacqueline Lerner ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir:

15 Kendine Güven Confidence
Giriş Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 5 C Yeterlik Competence Kendine Güven Confidence İlişkiler Connection Karakter Character Merhamet Caring

16 Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri
Sosyal Politika Vatandaşların refahını arttırmak için ulusal hükümet tarafından tasarlanan eylem planıdır.

17 Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri
Bu başlık altında işlenmesi gerekenlerin ders sorumlusu yönetiminde tartışılarak, kavramların üzerinde durularak işlenmesi daha faydalı olacaktır.

18 Gelişimin Doğası Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler
Gelişimsel Geçişler Gelişimsel Konular

19 Gelişim, çoğunlukla dönemler üzerinden açıklanmaktadır.
Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler İnsan gelişimi, biyolojik, bilişsel ve sosyoduygusal süreçlerle belirlenmektedir. Gelişim, çoğunlukla dönemler üzerinden açıklanmaktadır.

20 Gelişimin Doğası

21 Gelişimin Doğası Gelişim
Süreçler ve Dönemler Gelişim Döllenmeyle başlayan ve yaşam boyu süren bir değişim örüntüsüdür. Gelişimin büyük bir bölümü, büyümeyi kapsamaktadır ancak gelişim, gerilemeyi de içermektedir (ölümde olduğu gibi)

22 Gelişimin Doğası Biyolojik Süreçler
Süreçler ve Dönemler Biyolojik Süreçler Bireyin vücudundaki fiziksel değişimlerdir. Bilişsel Süreçler Bireyin düşüncesindeki ve zekasındaki değişimlerdir.

23 Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler

24 Gelişimin Doğası Gelişim, genellikle şu dönemlere
Süreçler ve Dönemler Gelişim, genellikle şu dönemlere ayrılmaktadır: doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta ve son çocukluk, ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik.

25 Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler Ergenlik, biyolojik, bilişsel ve sosyoduygusal değişimleri kapsayan çocukluk ve yetişkinlik arasındaki gelişimsel geçiş dönemidir.

26 Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler Çoğu kültürde, ergenlik yaklaşık olarak yaşlarda başlar ve yaşlarda son bulur. Gelişimciler, erken ergenlik ile geç ergenliğe daha fazla dikkat etmektedir.

27 bölümünü içermektedir.
Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler Erken Ergenlik Yaklaşık olarak ortaokul yıllarına karşılık gelmektedir ve pubertal değişimin büyük bir bölümünü içermektedir.

28 Gelişimin Doğası Süreçler ve Dönemler

29 Gelişimin Doğası Psikolojik Sağlamlık
Gelişimsel Geçişler Psikolojik Sağlamlık Ciddi riskler ve kötü koşullar karşısında olumlu bir biçimde uyum sağlama ve başarılı sonuçlar elde etmedir.

30 Gelişimin Doğası Gelişimsel Geçişler Çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş, gelişimdeki iki önemli geçiştir. Ergenlikten yetişkinliğe geçişi açıklamak için beliren yetişkinlik kavramı ileri sürülmüştür.

31 Gelişimin Doğası Gelişimsel Geçişler Beliren yetişkinliğin beş önemli özelliği; kimlik arayışı (özellikle de aşkta ve işte), istikrarsızlık, kendine odaklanma, iki arada hissetme ve bireyin yaşamını dönüştürmesi için fırsatları deneyimlemesidir.

32 Gelişimin Doğası Gelişimsel Geçişler Son zamanlarda ortaya atılan bir önerme, ergenliğin çok uzun sürdüğünü ve ergenlerin olgunlaşması için yeterli fırsatların sağlanmadığını savunmaktadır.

33 Gelişimin Doğası Gelişimsel Geçişler

34 Gelişimdeki üç önemli konu :
Gelişimin Doğası Gelişimsel Konular Gelişimdeki üç önemli konu : kalıtıma karşı çevre konusu süreklilik-süreksizlik konusu erken-geç yaşantılar konusu

35 Gelişimin Doğası Gelişimsel Konular Bu konular kapsamlı bir biçimde tartışılmasına rağmen; çoğu gelişimci, bu konular hakkında uç noktalarda poziyon almamaktadır.

36 Süreklilik- Süreksizlik Konusu
Gelişimin Doğası Gelişimsel Konular Süreklilik- Süreksizlik Konusu Gelişimin kademeli, birikimli bir değişimi mi (süreklilik) yoksa farklı aşamaları mı (süreksizlik) kapsadığı konusu üzerine odaklanmaktadır.

37 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişim Bilimi Bilim ve Bilimsel Yöntem
Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Ergen Gelişiminde Araştırma

38 Ergen Gelişim Bilimi Bilim ve Bilimsel Yöntem Ergen gelişimine yönelik soruları cevaplamak için araştırmacılar çoğunlukla bilime başvurmaktadırlar. Araştırmacılar genellikle dört temel basamağı kapsayan bilimsel yöntemi izlemektedirler:

39 Ergen Gelişim Bilimi 1) problemi kavramsallaştırmak,
Bilim ve Bilimsel Yöntem 1) problemi kavramsallaştırmak, 2) veriyi toplamak, 3) veriyi analiz etmek, 4) sonuçlar çıkarmak.

40 Ergen Gelişim Bilimi Bilim ve Bilimsel Yöntem Kuram, bir olayı açıklamaya ve bir olay hakkında tahminler yapmaya yarayan birbiriyle ilişkili, mantıklı kurallar bütünüdür.

41 Ergen Gelişim Bilimi Bilim ve Bilimsel Yöntem Hipotezler, çoğunlukla kuramlardan çıkarım yapılan, test edilebilen belirli iddialar ve tahminlerdir.

42 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar

43 Ergen Gelişim Bilimi Piaget’nin Kuramı
Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Piaget’nin Kuramı Çocukların dünyaya ilişkin anlayışlarını etkin bir biçimde yapılandırdıklarını ve bilişsel gelişimin dört döneminden geçtiklerini belirten bir kuramdır.

44 Ergen Gelişim Bilimi Vygotsky’nin Kuramı
Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Vygotsky’nin Kuramı Kültürün ve sosyal etkileşimin bilişsel gelişime nasıl yön verdiğini vurgulayan sosyokültürel bilişsel bir kuramdır.

45 tarafından aşırı bir biçimde etki altına alınmıştır.
Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Psikanalitik kuramlara göre gelişim, öncelikle bilinç dışı zihne bağlıdır ve duygular tarafından aşırı bir biçimde etki altına alınmıştır.

46 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar İki ana psikanalitik kuram, Freud ve Erikson tarafından ileri sürülmüştür. Freud, bireylerin psikoseksüel gelişimin beş evresinden geçtiklerini kuramlaştırmıştır.

47 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Erikson’un kuramı ise gelişimin sekiz psikososyal evresini vurgulamaktadır. Bilişsel kuramlar, düşünmeyi, akıl yürütmeyi, dili ve diğer bilişsel süreçleri vurgulamaktadır.

48 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Piaget’nin ve Vygotsky’nin kuramı ile bilgi işleme kuramı, üç ana bilişsel kuramdır. Skinner’ın edimsel koşullanması ve sosyal bilişsel kuram, iki ana davranışçı ve sosyal bilişsel kuramdır.

49 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar Ekolojik kuram, Bronfenbrenner’ın gelişime ilişkin çevresel sistem görüşüdür. Ekolojik kuram, beş çevresel sistem ileri sürmektedir. Eklektik yaklaşım ise tek bir kuramsal yaklaşım izlemek yerine; her bir kuramda bulunduğu düşünülen en iyi özellikleri seçmektedir.

50

51 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişimi ile İlgili Kuramlar

52 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişiminde Araştırma Yaşam boyu gelişimde temel veri toplama yöntemleri, gözlem (bir laboratuvarda ya da doğal bir ortamda), anket (envanter) ya da görüşme, standardize edilmiş testler, fizyolojik ölçümler, deneyim örnekleme yöntemi ve vaka çalışmasıdır.

53 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişiminde Araştırma Betimsel, korelasyonel ve deneysel araştırma ise üç temel araştırma desenidir.

54 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişiminde Araştırma

55 Ergen Gelişim Bilimi Ergen Gelişiminde Araştırma Araştırmacılar, zamanın ya da yaşın etkilerini incelemek için kesitsel ya da boylamsal çalışmalar yürütebilmektedir.

56 Ergen Gelişim Bilimi Araştırmacılar, araştırmada cinsiyet
Ergen Gelişiminde Araştırma Araştırmacılar, araştırmada cinsiyet ve kültür yanlılığından ve etnik yanlılıklardan kaçınmalıdırlar.


"BÖLÜM 1 Giriş. BÖLÜM 1 Giriş Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Giriş Bölüm 1 GİRİŞ Tarihsel Bakış Açısı Tüm Dünyada Bugünün Ergenleri Gelişimin Doğası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları