Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarla Daha Güçlüyüz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarla Daha Güçlüyüz"— Sunum transkripti:

1 Çocuklarla Daha Güçlüyüz
Adem Arkadaş-Thibert Işıl Erdemli

2 Neden bu proje? 25 yılı aşkın bir süredir ihtiyaç hissedildikçe ya da dışarıdan destek aldığı zaman çocuk hakları STK ortaklıkları Türkiye’de kuruluyor, çalıştığında bu ortaklıklar tüm STKları güçlendiriyor, Değerini anladıkça değişik konu alanlarında sayıları artıyor ancak üyeleri çoğunlukla aynı, Mevcut çocuk hakları ağları ortak hareket etme, çocuğun sesi olma konusunda zorluklar yaşıyor, Bu zorlukların üstesinden gelmemize yardım etmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz.

3 Proje Özetİ Mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi – uluslararası deneyimin ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak Takvim: Ocak 2015 – Haziran 2017 Ortak finansman: AB Delegasyonu Sivil Düşün AB Programı ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Uygulayıcı: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

4 Projenİn Hedefİ Türkiye'de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, Çocuk hakları hukuku ilkelerinin ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak.

5 Projenİn amaçları Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi, Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak, Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek.

6 Ortaklar ICC, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), UNICEF,
Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN), Kayıp Çocuklar Avrupa Ağı (MCE), Güneydoğu Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürü Mağduru Çocuklar Ağı (SEEC), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDRDer), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER),

7 Yararlanıcı ağlar Çocuğa Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı,
ÇTCS ile Mücadele Ağı, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Platformu, Diğer ilgili ağlar.

8 Proje Nasıl İdare Edİlİyor
Yönlendirme Komitesi Proje ortakları, yararlanıcı ağlar ve çocuklardan oluşmuş Çocuk Danışma Grubu Düzenli toplantılar ve danışma görüşmeleri Proje Yönetimi Süpervizör, proje sorumlusu, mali işler sorumlusu, kısa süreli danışmanlar – kampanya sorumlusu, hibe sorumlusu

9 Projedekİ Çalışma Paketlerİ
Katılımlı Eylem Ögrenme Uluslararası katılımlı toplantı Katılımcı Eylem Araştırma/Öğrenme Yöntemi ile çalışmalar İki Ortak Kampanya 166xxx Çocuk Yardım Hatları Ortak belirlenecek – Çocuk katılımı ve çocuğa şiddet odağında Davalama ve diğer yasal savunuculuk Eğitim materyali Eğitici eğitimi Eğitimler Stratejik davalama kılavuzu İki dava (çocuğa karşı şiddet odağında) 5 dava izleme (çocuğa karşı şiddet odağında) Alt hibe programı Çocuğa karşı şiddet odağında Ağ üyeleriyle çalışan çocuklara Çocuklarla çalışan ağ üyesi gençlik gruplarına Çocuklarla çalışan ağ üyesi STKlara

10 Yayınlar Ağlar ve STK’lar için Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme Kılavuzu Ağlar için Yönetim Kılavuzu ve Etik Davranış Kuralları Çocuk Hakları Ağları İçin İyi Uygulamalar Kitabı Şiddet ve Katılım Odağında Çocukların Durumu Raporu Çocuk Hakları Bilgi Notları Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu Çocuklarla Etik Çalışma Kılavuzu STK’ların Yönetimine Çocuk Katılımını Sağlamak için Kılavuz Hibe Kılavuzu

11 Neler yaptık? Çocukların Vekiliyim Kampanya desteği  Stratejik davalama eğitici eğitimi Stratejik davalama kılavuzu hazırlıkları İki dava Katılımlı eylem araştırması/öğrenme hazırlık toplantıları Katılımlı eylem araştırması/öğrenme çalışması için SHUDER ve Türk PDR-Der koordinasyonunda yerel çalışma grupları Katılımlı eylem araştırması/öğrenme kılavuzu hazırlık çalışmaları


"Çocuklarla Daha Güçlüyüz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları