Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARLA DAHA GÜÇLÜYÜZ Adem Arkadaş-Thibert Işıl Erdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARLA DAHA GÜÇLÜYÜZ Adem Arkadaş-Thibert Işıl Erdemli."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARLA DAHA GÜÇLÜYÜZ Adem Arkadaş-Thibert Işıl Erdemli

2 NEDEN BU PROJE? ⁞ 25 yılı aşkın bir süredir ihtiyaç hissedildikçe ya da dışarıdan destek aldı ğ ı zaman çocuk hakları STK ortaklıkları Türkiye’de kuruluyor, çalıştı ğ ında bu ortaklıklar tüm STKları güçlendiriyor, ⁞ De ğ erini anladıkça de ğ işik konu alanlarında sayıları artıyor ancak üyeleri ço ğ unlukla aynı, ⁞ Mevcut çocuk hakları a ğ ları ortak hareket etme, çocu ğ un sesi olma konusunda zorluklar yaşıyor, ⁞ Bu zorlukların üstesinden gelmemize yardım etmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz.

3 PROJE ÖZET İ Mevcut çocuk hakları a ğ larının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi – uluslararası deneyimin ulusal ve yerel arasında ba ğ lantı kurmak Takvim: Ocak 2015 – Haziran 2017 Ortak finansman: AB Delegasyonu Sivil Düşün AB Programı ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Uygulayıcı: Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

4 PROJEN İ N HEDEF İ ⁞ Türkiye'de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlü ğ üne odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, ⁞ Çocuk hakları hukuku ilkelerinin ve hükümlerinin yerine getirilmesini sa ğ lamak amacıyla mevcut çocuk hakları a ğ larının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak.

5 PROJEN İ N AMAÇLARı (1)Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem prati ğ i ve anlayışının teşvik edilmesi, (2)Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum a ğ larına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu ba ğ lamda seslerinin daha fazla duyulmasını sa ğ lamak, (3)Çocuk hakları a ğ larının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek.

6 ORTAKLAR ⁞ ICC, ⁞ UNICEF, ⁞ Çocuk Hakları Uluslararası A ğ ı (CRIN), ⁞ Kayıp Çocuklar Avrupa A ğ ı (MCE), ⁞ Güneydo ğ u Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürü Ma ğ duru Çocuklar A ğ ı (SEEC), ⁞ Sosyal Hizmet Uzmanları Derne ğ i (SHUDER), ⁞ Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derne ğ i (PDRDer), ⁞ Özgürlü ğ ünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derne ğ i (ÖZGEDER),

7 YARARLANıCı A Ğ LAR ⁞ Çocu ğ a Şiddeti Önlemek için Ortaklık A ğ ı, ⁞ ÇTCS ile Mücadele A ğ ı, ⁞ Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar A ğ ı, ⁞ Çocuk Gelinlere Hayır Platformu, ⁞ Di ğ er ilgili a ğ lar.

8 PROJE NASıL İ DARE ED İ L İ YOR ⁞ Yönlendirme Komitesi ⁞ Proje ortakları, yararlanıcı a ğ lar ve çocuklardan oluşmuş Çocuk Danışma Grubu ⁞ Düzenli toplantılar ve danışma görüşmeleri ⁞ Proje Yönetimi ⁞ Süpervizör, proje sorumlusu, mali işler sorumlusu, kısa süreli danışmanlar – kampanya sorumlusu, hibe sorumlusu

9 PROJEDEK İ ÇALıŞMA PAKETLER İ Katılımlı Eylem Ögrenme Uluslararası katılımlı toplantı Katılımcı Eylem Araştırma/Ö ğ renme Yöntemi ile çalışmalar İ ki Ortak Kampanya 166xxx Çocuk Yardım Hatları Ortak belirlenecek – Çocuk katılımı ve çocu ğ a şiddet oda ğ ında Davalama ve di ğ er yasal savunuculuk E ğ itim materyali E ğ itici e ğ itimi E ğ itimler Stratejik davalama kılavuzu İ ki dava (çocu ğ a karşı şiddet oda ğ ında) 5 dava izleme (çocu ğ a karşı şiddet oda ğ ında) Alt hibe programı Çocu ğ a karşı şiddet oda ğ ında A ğ üyeleriyle çalışan çocuklara Çocuklarla çalışan a ğ üyesi gençlik gruplarına Çocuklarla çalışan a ğ üyesi STKlara

10 YAYıNLAR ⁞ A ğ lar ve STK’lar için Katılımlı Eylem Araştırması / Ö ğ renme Kılavuzu ⁞ A ğ lar için Yönetim Kılavuzu ve Etik Davranış Kuralları ⁞ Çocuk Hakları A ğ ları İ çin İ yi Uygulamalar Kitabı ⁞ Şiddet ve Katılım Oda ğ ında Çocukların Durumu Raporu ⁞ Çocuk Hakları Bilgi Notları ⁞ Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu ⁞ Çocuklarla Etik Çalışma Kılavuzu ⁞ STK’ların Yönetimine Çocuk Katılımını Sa ğ lamak için Kılavuz ⁞ Hibe Kılavuzu

11 NELER YAPTıK? ⁞ Çocukların Vekiliyim Kampanya deste ğ i  www.cocuklarinvekiliyim.org ⁞ Stratejik davalama e ğ itici e ğ itimi ⁞ Stratejik davalama kılavuzu hazırlıkları ⁞ İ ki dava ⁞ Katılımlı eylem araştırması/ö ğ renme hazırlık toplantıları ⁞ Katılımlı eylem araştırması/ö ğ renme çalışması için SHUDER ve Türk PDR-Der koordinasyonunda yerel çalışma grupları ⁞ Katılımlı eylem araştırması/ö ğ renme kılavuzu hazırlık çalışmaları


"ÇOCUKLARLA DAHA GÜÇLÜYÜZ Adem Arkadaş-Thibert Işıl Erdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları